a-saila Beteera | Gramateka

Beteera

 

 

 

BETEERA

BÉTÉ, BETE, BÉTÉ

 

Language family: Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Kru, Eastern, Bete, Western.

Language codes:

        ISO  639-1    - 

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3    byf.  Variously

                               btg – Béte of Gagnoa (eastern)

                               bet -  Bété of Guiberoua (western)

                               bev – Béte of Daloa (northern)

Glottolog: bata1265.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: bété):

bété, daloa [BEV] hizk. Boli Kosta.

central bété alt béte, guiberoua [BET].

daloua bété alt bété, daloa [BEV].

eastern bété alt bété, gagnoa [BTG].

gagnoua-bété alt , gagnoa [BTG].

northern bété alt bété, daloa [BEV].

shyen alt bété, gagnoa [BTG].

western bété alt béte, guiberoua [BET].

 

BOLI KOSTA

 

bété, daloa  (daloua bété, northern bété) [BEV] 130.000 hiztun (1993, SIL). Beteera aldaera guztiak: 532.000 (1995). Mendebaldeko Departamendu Zentrala, Daloa Suprefetura. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Kru, Eastern, Bete, Western.

bété, gagnoa (gagnoua-bété, shyen, eastern bété) [BTG] 150.000 hiztun (1989, SIL). Gagnoa Suprefetura. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Kru, Eastern, Bete, Western. Dialektoak: nekedi, zadie, niabre, kpakolo, zebie, guebie, gbadi (gbadie, badie).

bété, guiberoua (central bété, western bété) [BET] 130.000 hiztun (1993, SIL). Biti denak: 532.000 (1993, SIL). West Centra Department, Daloua, Issia, Guiberoua, Soubre, Buyo, Gregbeu, eta Ouaragahio suprefeturak. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Kru, Eastern, Bete, Western. Dialektoak: soubré, guiberoua. Godie-raren antzekoena, 18 dialekto daude; Nigeria eta Kamerungo beteeraren ezberdina.

 

Hizkuntza / lengua: beteera / bété / bete / bété.

Hiztunak / hablantes (2000): 130.000 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Boli Kosta.

 

 

HISTORIA. Beteera kru hizkuntzen taldekoa da eta aldi berean Niger-Congokoa. Frantsesa da Boli-Kostako hizkuntza ofiziala. Gauza jakina da bertako 16 milioi biztanleek ez dutela gaur (2004) denek mintzatzen eta frankofono bezala erroldatutako askok ere ez dutela ongi erabiltzen. Gainera badira 60 bat hizkuntza bertakoak lau taldetan banatuak: mande, akan, kru (talde honetakoa da beteera) eta gur. Bete herria kru herriaren parte da zeinak okupatzen baitu Liberiako hego-ekialde eta Boli Kostaren hego-mendebaldearen arteko lurralde bat. Kru lurraldeko bolikostar parteak 77.000 km okupatzen du. Beteera globalki 800 bat pertsonak mintzatzen dute Haut-Sassandra, Bas-Sassandra eta Fromager-eko eskualde adminstratiboetan.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Daloako bete hizkuntzaren sistemak 35 fonema ditu, 23 kontsonante eta 13 bokal. B) Bokal sistemak 2 multzo ditu: 1) i, ï, u, e, ë, o. 2) ɩ, ö, ʋ, ɛ, ä, ɔ. C) Sistema tonalak 4 tonu ditu: oso garaia, garaia, ertaina, baxua. Ez du tonu modulaturik.

Morfosintaxia. A) Hitzak nagusiki silababakarrak eta bi silabakoak dira. B) Ez dago maskulino / femenino generoaren nozio formalizaturik. C) Izen propioen plurala eratzeko /ngwa/ nominatiboa erabiltzen du izenari erantsiz: Séri → Seringwa (Seri eta  lagunak), Gablie → Gabliengwa (Gabirel eta lagunak). D) Hona hemen beteeraz lehen 10 zenbakiak: -bhʋlʋ (1), “ (2), ta (3), -mʋna (4), ngbï (5), ngbʋpʋlʋ (6), ngbisɔ (7), ngbɔɔta (8), ngbumʋna (9), kugbïa (10).

 

Idazkera. Latindar alfabetoa.  

 

 

HISTORIA. El idioma bete pertenece al grupo de lenguas kru que a su vez pertenecen a Niger-Congo. El francés es la lengua oficial de la Costa de Marfil. Es notorio que los 16.000.000 de sus habitantes hoy (2004) no lo hablan todos y muchos de los censados como francófonos, lo hablan incorrectamente. Existen además unas sesenta lenguas autóctonas, reagrupadas en 4 grupos linguísticos: mandé, akan, kru (al que pertenece el bete) y gur. El pueblo bete forma parte del pueblo kru que ocupa un espacio entre el sureste de Liberia y suroeste de Costa de Marfil. La  parte marfileña del territorio kru  cubre 77.000 km2. El bete es hablado globalmente por unas 800.000 personas originarias de las regiones administrativas de Haut-Sassandra, de Bas-Sassandra y Fromager.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A)  La lengua bete de Daloa posee un sistema de 35 fonemas, 23 consonantes y 13 vocales. B) El sistema vocálico conoce 2 grupos de vocales: 1) i, ï, u, e, ë, o. 2) ɩ, ö, ʋ, ɛ, ä, ɔ. C) Su sistema tonal cuenta con 4 tonos: muy alto, alto, medio, bajo. No posee tonos modulados.

Morfosintaxis. A) Las palabras son mayoritariamente monosilábicas y disilábicas. B) La noción de género masculino / femenino no está formalizada. C) Los nombres propios realizan su plural utilizando el nominativo /ngwa/ sufijado al nombre: Séri → Seringwa (Seri y compañía), Gablie → Gabliengwa (Gabriel y compañía). D) Los 10 primeros números en bete son: -bhʋlʋ (1), “ (2), ta (3), -mʋna (4), ngbï (5), ngbʋpʋlʋ (6), ngbisɔ (7), ngbɔɔta (8), ngbumʋna (9), kugbïa (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS BÉTÉ, Une langue de Côte d’Ivore, Raymond Gnoléba Zogbo, L’Harmattan, gramatika eta hiztegia, 21,5x13, 239 or., Paris,  2004.

 

Parlons bété liburuaren sinopsia:

 

Le bété est, au sein du groupe kru, la langue la plus importante. Le bété est parlé par environ 800.000 locuteurs originaires du centre-Ouest de la Côté d'Ivoire, dans les regions du Haut et du Bas Fromager. Les villes principales de la zone bété sont Daloa, Gagnoa, Soubré, Issia, Ouragahio, Guibéroua, Saïoua. Le bété fait partie des langues ivoiriennes qui sont enseignées dans l'école formelle et dans les programmes d'alphabétisation.

Comme les autres ouvrages de la collection, Parlons bété présente non seulement une description de la langue et des éléments de conversation courante, mais également de nombreuses données sur la culture de ce peuple.