Wik mungkanera

WIK-MUNGKAN, WIK-MUNGKAN, WIK-MUNGKAN

 

Ikus Ozeania atalean ABORIGINAL WORDS liburua.

 

Language family: Australian, Pama-Nyungan, Paman, Middle Pama.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3   wim

AIATSIS: Y57.

Glottolog: wikm1247.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: wik-mungknh):

munkan alt wik-mungkan [WIM].

wik-mungkan [WIM] hizk. Australia.

wik-munkan alt wik-mungkan [WIM].

wik-munkan alt wik-mungkan [WIM].

 

AUSTRALIA

 

wik-mungkan (wik-munkan, munkan) [WIM] 400/1.000 hiztun barne eginez bigarren hizkuntzatzat dutenak (1990, Schmidt). Edward ibaitik Aurukun-era, Queensland. Australian, Pama-Nyungan, Paman, Middle Pama. Batzuk elebidunak dira ingelesez.

 

Hizkuntza / lengua:  wik-mungkanera / wik-mungkan / wik-mungkan / wik-mungkan.

Hiztunak / hablantes (1990):  400/1.000 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Australia.

 

 

HISTORIA. Wik-mungkanera edo wik-mungknh paman hizkuntza da Queenslandeko Cape York Peninsularen iparraldean wik-mungknh herriak mintzatua. Dixonek uste zuen wik-iiyanh dialekto bat izan zela, baina gertatu zen  kugu nganhkararen wik-iiyanh dialektoaren berdina zela. Christine Kilham-ek badu wik-mungknh hiztegi bat bildua.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. Wik-mungkaneraren alfabetoa: a, aa, ch, e, ee, i, ii, k, l, m, n, ng, nh, ny, o, oo, p, r, t, th, u, uu, w, y, ' (glotala).

Morfosintaxia. Izenak funtsean singularrak dira. Duala eta plurala erakusle eta aditz amaieren bidez adierazten ditu, pertsona eta numeroa koordinatuz.

 

 

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Wik-mungkan o wik-mungknh es una lengua paman hablada en la parte norte de la Cape York Peninsula de Queensland por el pueblo wik-mungknh. Dixon creía que existió un dialecto wik-iiyanh, pero resultó ser el mismo que el dialecto wik-iiyanh de kugu nganhcara. Christine Kilham tiene recopilado un diccionario de wik-mungknh.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. Alfabeto de wik-mungkan: a, aa, ch, e, ee, i, ii, k, l, m, n, ng, nh, ny, o, oo, p, r, t, th, u, uu, w, y, ' (glotal).

Morfosintaxis.  Los nombres básicamente son singulares. El dual y plural no se muestran en nombres sino mediante demostrativos y finales de verbos que coordinan la persona y el número.

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

ABORIGINAL WORDS, Macquarie Dictionary, Words from australian aboriginal and Torres Strait islander languages, Part I: New South Wales: bundjalung, ngiyampaa, paakantyi, the sydney language, wiradjuri. Part II: Victoria: wembawenba. Part III: South Australia: diyari, kaurna. Part IV:Western Australia: nyungar, gooniyandi, yindjibarndi. Part V: Northern Territory: dätiwuy, eastern arrernte, murrinh-patha. Part VI: Queensland: meryam mir, wik-mungkan, torres strait creole, General editors: Nick Thieberger and William McGregor, The University of Sydney, 19,5x12,5, 724 or., Sydney, 2007.

 

FONOLOGIA

 

Wik-mungkan ahoskera

 

 

 

Gidoiaz hasitako transkripzioek adierazten dute letra horiek hitzen bukaeretan soilik agertzen direla.

 

 

Transcriptions starting with a hyphen indicate that the letters appear only at the ends of words.