Eskimo-aleutera

 

 

ESKIMO-ALEUTERA

INUPIATUN, ESQUIMAL-ALEUTIANA, ESKIMO/INUIT/INUKTITUT

 

Language family: Eskimo-Aleut, Eskimo, Inuit, Inupiaq.

 

Language codes:

        ISO  639-1    ik

        ISO  639-2    ipk

        ISO  639-3    ipk – inclusive code

                               individual codes:

                               esi – North Alaskan inupiatun

                               esk – Northwest Alaska Inupiatun

Glottolog: inup1234.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: inupiaq):

“eskimo” pejorative alt inupiatun, northalaskan [ESI].

“eskimo” pejorative alt inupiatun, northwest alaska [ESK].

inuit alt inuktitut, eastern canadian [ESB].

inuktitut, eastern canadian [ESB] hizk. Kanada.

inuktitut, greenlandic [ESG] Groenlandia; baita Danimarka ere.

inuktitut, western canadian [ESC] hizk. Kanada.

inupiaq alt inupiatun, north alaskan [ESI].

inupiat alt inupiatun, north alaskan [ESI].

inupiatun alt inupiatun, northwest alaska [ESK].

inupiatun, north alaskan [ESI] hizk. AEB; baita Kanada ere.

inupiatun, northwest alaska [ESK] hizk. AEB.

 

AMERIKAKO ESTATU BATUAK

 

inupiatun, north alaskan (north alaskan inupiat, inupiat, “eskimo”), [ESI] bi herrialdeetako populazio osoa 3.500 hiztun populazio etniko bateko 8.000 pertsonetatik (1990, L.D.Kaplan). Norton Sound eta Point Hope, Alaska Kanadan. Dialektoak: north slope inupiatun (point barrow inupiatun), west arctic inupiatun, point hope inupiatun, anaktuvik pass inupiatun. Hiztun gehienak 30 urtez gorakoak, gazteek maiz ingelesa nahiago dute; hiztegia, gramatika.

 

inupiatun, northwest alaska (northwest alaska inupiat, inupiatun, “eskimo”) [ESK] 4.000 hiztun 8.000 pertsonako populazio batean (1978, SIL). Alaska, Kobuk Ibaia, Noatak Ibaia, Seward Penintsula and Bering Itsasartea. Dialektoak: northern malimiut inupiatun, southern malimiut inupiatun, kobuk river inupiatun, coastal inupiatun, kotzebue sound inupiatun, seward peninsula inupiatun, king island inupiatun (bering strait inupiatun). Seward Penintsulako hiztun gehienak 40 urtez gorakoak (1990).

 

Hizkuntza / lengua: eskimo-aleutera / inupiatun / esquimal / eskimo/inuit/inuktitut.

Hiztunak / hablantes (2002): 112.000 hiztun (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Inuitera: 94.000, Groenlandia, Kanada eta AEB (Ipar Alaska); yupiera: 17.000, AEB (Alaska eta San Lorentzo Uhartea); aleutera: 1.000, AEB eta Uharte Aleutiarrak.

 

 

HISTORIA. Amerikar kontinenteko ipar muturrean hedaturik dauden amerindiar hizkuntzen familia. Eskimala (haragi gordina jaten duena) da atabaskar hizkuntzak mintzatzen dituzten hiztunek erabiltzen duten hitza funtsezko zentzuan «atzerritarra» adierazteko. Eskimalek beren buruak inuit  bezala izendatzen dituzte, gizona baino esan nahi ez duen hitzez. Ez du hizkuntz antzekotasunik inongo beste hizkuntz familiarekin.

K.a. lehenengo milurtearen hasieran eskimalak Bering itsasartea gurutzatu zutenean, hegoaldera jo zuten aurreko migrazioek ez bezala, iparraldeko kondizio klimatologiko gogorretara laketu ziren eta ez ziren jaitsi. Ordurako jada eta baita urte batzuk lehenago ere, bi hizkuntz taldeak, eskimalak eta aleutiarrak, banatuak zeuden. Aditu batzuk mintzatu dira indoeuropar hizkuntzekiko erlazioaz, baina argi eta garbi esan daitekeena da beste amerindiar hizkuntzekiko independenteak direla eta orain arte dakigunez, baita munduko edozein lekurekiko ere.

XVIII eta XIX m.etan eskimalek beren hizkuntzetatik abiatuz aldaera hibridoak edo pidginak sortu zituzten hiztun ingelesekin, errusiarrekin edota daniarrekin ulertu ahal izateko, baita na-deneerazko hiztunekin ere.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika.

Morfosintaxia. A) Hizkuntza aglutinanteak dira erroari atzizki ugari eransteko gai direnak, eta honela beste hizkuntzetan perpausak liratekeen moduko hitzak eratzen ahal dituzte. B) Ez dituzte generoak bereizten edo behintzat gramatikan apenas duten garrantzirik. Hala ere, singularra, plurala eta duala ongi bereizten dituzte izen eta aditzetan eta deklinabideko 6 kasuetan. C) Ez dute benetako aditzik gure hizkuntzetan ulertzen den moduan, akzioa adierazten duten izenak baizik. D) Badute kasu ergatiboa. E) Posesioan nola numeroa hala pertsona adierazten dute eta baita edutezko pertsonen kopurua ere. F) Adierazleen sistema oso konplexua da eta -taz atzizkia daramate aurrean. G) Zenbakuntza sistema 20 artekoa da praktikan. Zenbakiak dagozkien izenen ondoren jartzen dira.

 

Idazkera. Latindar alfabeto.

 

 

HISTORIA. Familia de lenguas amerindias extendidas por el extremo norte del continente americano. Esquimal (que come carne cruda) es el término con que designan al pueblo los hablantes de lenguas atabascanas en un sentido más esencial: extranjero. Los esquimales se designan a sí mismos inuí, que quiere decir sencillamente hombre. No tiene afinidades lingüísticas con ninguna de las familias conocidas.

Hacia el principio del primer milenio a.C. los esquimales atravesaron el estrecho de Bering y, a diferencia de las migraciones precedentes, que avanzaron hacia el sur se adaptaron a las difíciles condiciones climatológicas del norte y no descendieron. Ya por entonces, y desde algunos años antes, los dos grupos de lenguas, esquimales y aleutianas, estaban divididos. Algunos especialistas han hablado sobre su relación con las lenguas indoeuropeas, pero lo único que está claro es su independencia con el resto de las lenguas amerindias y, hasta ahora, de cualquier otro lugar del mundo.

 

Durante los ss XVIII y XIX los esquimales desarrollaron versiones híbridas o piyin de sus propias lenguas para entenderse con hablantes de inglés, de ruso o de danés, incluso con hablantes de lenguas na-dené.

 

 

   LENGUA. Principales características.

Fonética.

Morfosintaxis. A) Son lenguas aglutinantes capaces de añadir a la raíz gran cantidad de sufijos, de donde resultan palabras muy largas que son equivalentes a frases u oraciones en otras lenguas. B) No distinguen los géneros o al menos no desempeñan éstos un papel importante en la gramática. Sin embargo, señalan el singular, el plural y el dual en nombres y verbos y 6 casos en la declinación. C) Tal y como conciben nuestras lenguas, no hay realmente verbos, sino nombres que que significan acción. D) Usan el caso ergativo.E) En la posesión señalan tanto el número como la persona y el número de personas poseedoras. F) Disponen de un complejo sistema de demostrativos, que van precedidos del sufijo -taz. G) El sistema de numeración se limita prácticamente a 20. Los números se enuncian con posterioridad al correspondiente nombre.

 Escritura. Alfabeto latino.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

ULIRNAISIGUTIIT, An Inuktitut-English Dictionary of Northern Quebec, Labrador and Eastern Arctic Dialects, Les Presses de l’Université Laval, Lucien Schneider, O.M.I. 22,5x15, 507 or., Quebec, 1985.