Daniera

DANISH, DANÉS, SUÉDOIS

 

Language family: Indo-European, Germanic, North, East Scandinavian, Danish-Swedish, Danish-Bokmal, Danish.

Language codes:

        ISO  639-1   da

        ISO  639-2   dan

        ISO  639-3   Either

                            dan – Insular Danish

                            jut – Jutlandic

Glottolog: dani1284.

linguasphere: 5 2-AAA-bf & -ca to –cj.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: dansk).

central danish alt danish [DNS].

danish [DNS] hizk. Danimarka; baita AEB, Alemania, Arabiar Emirerri Batuak, Groenlandia, Kanada, Norvegia eta Suedia ere.

dänsch alt danish [DNS].

dansk alt danish [DNS].

eastern danish alt skåne [SCY].

scanian alt skåne [SCY].

sjaelland alt danish [DNS].

skåne [SCY] hizk. Suedia; baita Danimarka ere.

skånsk alt skåne [SCY].

skånska alt skåne [SCY].

skånska dial skåne [SCY].

 

DANIMARKA

 

danish (dansk, central danish, sjaelland) [DNS] 5.000.000 hiztun (1980). Herrialde gustietako populazio osoa 5.326.000. Halaber mintzatua AEB, Alemania, Arabiar Emirerri Batuak, Groenlandia, Kanada, Norvegia eta Suedian ere. Indo-European, Germanic, North, East Scandinavian, Danish-Swedish, Danish-Bokmal, Danish.

 

SUEDIA

 

skåne (skånska, scanian, skånsk) [SCY] 1.500.000 hiztun (1998, Scanian Regional Institute). Bi herrialdeetako populazio osoa 1.500.000 edo gehiago. Blekinge, Halland, Skåne Suedian. Eskualdeko hiri nagusia Malmö da. Halaber mintzatua Danimarkan ere. Indo-European, Germanic, North, East Scandinavian, Danish-Swedish, Swedish. Dialektoak: hallaendska, skånska, blekingska, bornholm. Hiztunak maila handian dira elebidunak suedierarekin. Ez zen ezagutua izan Suediak Eskania 1658an Danimarkagandik lortu zuen arte. Suedian ‘hego suediera’ deritza eta Danimarkan ‘eki daniera’. Gaur suedieraren oso eragin handia du Suedian.

 

Hizkuntza / lengua: daniera / danish / danés / suédois.

Hiztunak / hablantes (2002): 5.200.000 (Ignasi Badia i Capdevila).

Herrialdea / país: Danimarka / Dinamarca (5.100.000), Ipar Alemania (50.000), Norvegia (18.000), Hego Suedia (41.000) eta AEB             -Groenlandia- (8.000).

 

 

HISTORIA. Familia germanikoko eskandinaviar adarreko indoeuropar hizkuntza, zeinen partaide baitira halaber norvegiera, zeinekin kidetasun literario handiak baititu, suediera, islandiera eta feroera. Erreinu boteretsu handi baten hizkuntza izan da daniera. VIII. eta IX. m.etan daniar hiztunek Ingalaterra okupatu zuten.

 

Danierak aspalditik sinplifikatu zuen bere gramatika eskandinaviar hizkuntza zaharrarekiko eta XVI m-aren inguruan hizkuntza nazional bezala hedatzen hasi zen, idazteko hizkuntza bezala erabiltzen zelako ortografia arautu eta hiztegi espezifikoa garatu ondoren.

XVIII. m.aren hasieran garrantzizko literatura garatu zuen batez ere Ludvig Holberg, poeta, dramaturgo eta  idazlearen obraren bitartez. Gero proiekzio unibertsala  eskuratu zuen Sören Kierkegaard-en obrari esker. Neurri handi batean, Hans Christian Andersen-en ipuinen bitartez ere unibertsaltasun handia lortu zuen. 1871n finkatu zuen ortografía.

Groenlandian eta Feroe uharteetan hizkuntza ofiziala da eta Islandian 1944 arte izan da.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Fonetika oso zaila gertatzen da atzerritarrentzat, eztarriz esfortzu handia eskatzen duten hotsak dituelako, hots, jatorria tonuaren azentuan izan zuen artikulazio sonoroa. B) Azentua normalean hitzaren erroaren lehen silabak hartzen du.

 

 

Morfosintaxia. A) Bi genero ditu, arrunta (praktikan maskulinoa) eta neutroa. B) Deklinabidetik kasu bat bakarra mantendu du, genitiboa edo izenaren osagarria, -s batekin adierazten dena. C) Aditzak forma bera du denbora bereko pertsona guztietan eta -s atzizkiak boz pasiboa adierazten du. Forma trantsitiboak eta intrantsitiboak bereizten dira, baita jokaera gogor eta leuna ere. D) Perpausaren ohiko ordena Subjektua + Aditza + Osagarriak da. E) Ezeztapenean ikke adberbioa da erabiliena. F) Zenbakikuntzan, 50etik 100era bitarteko formak, hogeitar oinarrian finkaturiko perifrasi konple-xudunak eta hiru bider hogei moduko formadunak, duela gutxi zuzenduak izan dita errazago erabili ahal izateko. Hona hemen danieraz lehenengo 10 zenbakiak: en/et (1), to (2), tre (3), fire (4), fem (5), seks (6), syv (7), otte (8), ni (9), ti (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa gehi 3 letra (Åå, Ææ eta Øø): å, lehenago aa bezala idatzia eta [o] bezala ahoskatua; æ multzoa, errealitatean a gehi e, [e] bezala ahoskatua eta ø letra Ä alemanaren baliokidea eta [e] bezala ahoskatua. 1948az gero sustantiboak ez dira hasierako maiuskulaz idazten.

 

 

HISTORIA. Lengua indoeuropea de la rama escandinava de la familia germánica de la que también forman parte el noruego, con la que tiene grandes afinidades literarias, el sueco, el islandés y el feroés. La lengua originaria de todos ellos es el nórdico antiguo. El danés ha sido la lengua de un poderoso reino. En los ss. VIII y IX, hablantes de danés ocuparon Inglaterra.

Ya desde antiguo el danés simplificó su gramática con respecto a la antigua lengua escandinava y en torno al s. XVI empezó a extenderse como lengua nacional, al usarse como lengua escrita después de normalizar la ortografía y desarrollar un vocabulario específico.

A principios del s. XVIII adquirió relevancia literaria sobre todo por la obra del escritor Ludvig Holberg, poeta y dramaturgo. Luego se extiende su proyección universal gracias a la obra de Sören Kierkegaard. A su proyección universal contribuyen, en gran medida, los cuentos de Hans Christian Andersen. En 1871 se fijó la ortografía.

En Groenlandia e islas Feroe es lengua oficial y en Islandia lo ha sido hasta 1944. Los primeros textos en danés datan del s. XIII.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética.  A) La fonética presenta grandes dificultades para los extranjeros que descubren en ella demasiados sonidos que exigen un esfuerzo de garganta, que no es sino una articulación sonora que tuvo su origen en el acento tonal.  B) El acento recae habitualmente en la primera sílaba de la raíz de la palabra.

Morfosintaxis. A) Posee 2 géneros, el común (que es prácticamente el masculino) y el neutro. B) De las declinaciones solo conserva un caso, el genitivo o complemento del nombre que se indica mediante una -s. C) El verbo tiene la misma forma en todas las personas de un mismo tiempo y el sufijo -s señala la voz pasiva. Se distinguen las formas transitivas y las intransitivas, así como la conjugación fuerte y la débil. D) El orden habitual de la oración es el de Sujeto + Verbo + Complementos. E) La negación más generalizada usa el adverbio ikke. F) En la numeración, sus formas desde el 50 al 100, basadas en complejas perífrasis de base vigesimal y tipo tres veces veinte, han sido recientemente rectificadas para facilitar su uso. Los 10 primeros números en danés son: en/et (1), to (2), tre (3), fire (4), fem (5), seks (6), syv (7), otte (8), ni (9), ti (10).

Escritura. Alfabeto latino con 3 letras más (Åå, Ææ y Øø): la å, antes escrita aa, que se pronuncia [o]; el grupo æ, en realidad una a seguida de e, que se pronuncia [e] y la ø que equivale a la Ä alemana y se pronuncia [e] cerrada. Desde 1948 los nombres no se escriben con mayúscula inicial.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

DANISH, goal: all-round confidence, category: language, content: learn to speak, progress quickly beyond the basics, explore the language in depth, Teach yourself, Bente Elsworth, 20x13, 297 or., London, 2003.

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

DANSK / SPANSK,  Palle Christensen eta Johan Windfeld Hansen, 19x11,5, 794 or., Munksgaard, 1982.

ENGELS - DANSK / DANSK - ENGELSK, Ordbog, 2. Udgave, 3. Oplag, Gyldendals Røde Ordbøger, Med Parlør, 12x8, 948 or.,  Copenhagen, 2003.

SPANSK - DANSK / DANÉS - ESPAÑOL, Berlitz, Ordbog Diccionario, completamente bilingüe, 4. edizioa, 14x10, 338 or., Switzerland, 1989.

 

Danierari buruz

 

LA LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA: EL DANÉS COMO LENGUA MINORITARIA VIVA AL SUR DE LA FRONTERA ALEMANA, Bent Søndergaard, De Lingva Aragonensi, nº 2, 75®165 or., Sociedat de Lingüistica Aragonesa, Benás-Graus, 2006.

 

DANIAR ALFABETOA

DANISH ALPHABET

 

Daniar alfabetoa / Danish alphabet (dansk alfabet)

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

a

be

se

de

e

æf

ge

i

jåd

K k

L l

M m

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

æl

æm

æn

o

pe

ku

ær

æs

te

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z

Æ æ

Ø ø

Å å

 

u

ve

dobbelt-
ve

æks

y

sæt

æ

ø

å

 

The letters C, Q, W, X and Z are only used in foreign loanwords. Before 1948, the sound written å was written aa, which can still be seen in some place names, such as Aalborg and Aabenraa.

 

Ahoskera / Pronunciation

 

Notes

g: [ j ] after a vowel, [ ɕ ] in words of foreign origin

 

Testu-lagina danieraz/ Sample text in danish

 

Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)