Bamilekera

Language family: Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Wide Grassfields, Narrow Grassfields, Mbam-Nkam, Bamileke.

Language codes:

        ISO  639-1      -

        ISO  639-2/5   bai

        ISO  639-3      -

Glottolog: bami 1239.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: bamiléké):

bamileke-nda’nda’ alt nda’nda’ [NNZ].

nda’nda’ [nnz] hizk. Kamerun.

 

KAMERUN

 

nda’nda’ (bamileke-nda’nda’) [NNZ] 10.000 edo gehiago hiztun (1984, ALKAM). Straddling Upper Nkam (Bana ekialdea), Nde (Banganteren ipar-mendebaldeak), eta Mifi (Bangou hegoaldea) dibisioak, Mendebalde Probintzia. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Wide Grassfields, Narrow Grassfields, Mbam-Nkam, Bamileke. Dialektoak: undimeha (east nda’nda’), ungameha (west nda’nda’-south-nda’nda’). Batoufama nda’nda’-ren ekialdeko azpidialekto bat da. Elebitasuna frantsesez.

 

Hizkuntza / lengua: bamilekeera / bamileke / bamileke / bamiléké.

Hiztunak / hablantes (2000): 10.000 edo gehiago (Ethnologue).

Herrialdea / país: Kamerun.

 

HISTORIA. Kamerun Errepublika Afrika zentraleko herrialdea da, eta mugakide ditu Nigeria, Ertafrikar Errepublika, Txad, Ekuatore Ginea, Gabon eta Kongoko Ertafrikar Errepublika.    Populazioa 280 etnia baino gehiagok osatzen dute. Talde etniko nagusiak dira fang/beti, bamileke eta bamun, duala, lumdu eta basa, peul, tikar, mendara, maka, txanba, mbum eta hausak.

 1472an portugaldar esploratzaileek Rio de Camaroes izendatu zuten, harriturik Wouri-ren estuarioan izkira kopuru izugarria ikus zitekeelako eta geroago Kamerun deitu zioten kolonizatzaile alemanek. Errealitatean hau itzulpen faltsua da zeren eta Wouri-ren estuarioan ez baita inoiz izkirarik izan, ibai karramarroak baizik, garrantzizko xehetasuna berau.

Bizirik dauden 281 hizkuntzaren izenak agertzen dira liburuan ingelesez muturzikin.com-en (http://www.muturzikin.com/carteafrique.htm).

Bamilekeerak ez dauka oraindik idazkera baturik. Liburuaren egileak proposatzen du bere alfabetoak alfabeto frantsesean oinarritu behar lukeela, bamileke gehienak frankofonoak direlako. Honela bada, hizkuntzaren proposamen fonetiko guztiak aztertzen ditu zorrotz.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Diptongo eta triptongo bereziak ditu. B) Hots glotalak ditu, baita bokalez amaitzen diren hitz amaieratan ere. C) Hitzaren hasieran jartzen de h letra beti da hasperendua. D) Bamilekeeran intonazioa markatzeko, nahitaezkoa da azentu asko erabili beharra, batez ere zirkunflexua. E) ts digrama [ts] eta tch [t] trigrama konta ezin ahala dira eta berebiziko garrantzia dutenak.

Morfosintaxia. A) Ez du genero bereizketa gramatikalik (maskulinoa eta femeninoa), pertsona eta animalia batzuentzat izan ezik. B) Plurala eratzen da izenari aurrizki bat erantsiz edota aurrean partikula bat ezarriz. C) Hona hemen bamilekeeraz lehen 10 zenbakiak: yemo’o/tsetî (1), yepa’a (2), yetî/metî/tsetî (3), nékoua (4), yetè/tsetè/metè (5), tok’ô (6), samba’a (7), néhamo (8), névou’ou (9), néham (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

HISTORIA. La República de Camerún es un país del Africa central, delimitada por Nigeria, República Centroafricana, Chad, Guinea Ecuatorial, Gabón y la República Centroafricana del Congo. La población está constituida por más de 280 etnias. Los principales grupos étnicos son los fangs/betis, bamileke y bamun, duala, los lumdúes y los basas, los peuls, los tikar, los mendaras, los makas, chambas, mbum y los hausas.

Kamerún fue bautizado en 1472 por exploradores portugueses que alucinaron por la enorme presencia de camarones en el estuario de Wouri, que lo nombraron Rio dos Camaroes, más tarde llamado Kamerun por los colonizadores alemanes. En realidad es una falsa traducción porque en el estuario de Wouri jamás ha habido camarones, sino cangrejos de río, importante matiz.

En el libro figuran los nombres en inglés de 281 lenguas vivas de Kamerún publicados por el sitio muturzikin.com (http://www.muturzikin.com/carteafrique.htm).

El bamileke no posee hoy todavía una escritura unificada. El autor propone que su alfabeto debe descansar en el alfabeto francés, teniendo en cuenta que la mayoría de bamilekes son francófonos. En consecuencia, analiza con rigor profesional todas las propuestas fonéticas de la lengua.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Posee diptongos y triptongos particulares. B) Posee sonidos glotales, incluso en finales de palabras terminadas en vocal. C) La h utilizada al comienzo de la palabra es siempre aspirada. D) Para señalar la entonación, en lengua bamileke, es imperativo utilizar numerosos acentos, sobre todo el acento circunflejo. E) El digrama ts [ts] y el trigrama tch [t ] son legión y de extrema importancia su conocimiento.

Morfosintaxis. A) No posee distinción gramatical del género (masculino y femenino), salvo para ciertas personas y animales.  B) El plural se forma mediante prefijo aplicado al nombre o mediante partícula que precede al nombre. C) Los 10 primeros números en bamileke son: yemo’o/tsetî (1), yepa’a (2), yetî/metî/tsetî (3), nékoua (4), yetè/tsetè/metè (5), tok’ô (6), samba’a (7), néhamo (8), névou’ou (9), néham (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS BAMILÉKÉ, Langue et culture de Bafoussam, Dieudonné Toukam, L’Harmattan, gramatika eta hiztegia, 21,5x13, 255 or., Paris,  2008.

 

Parlons bamiléké liburuaren sinopsia:

 

Les langues bamiléké constituent une famille de langues issues de l’unique langue bamiléké parlée par le peuple de même nom depuis leur départ de la vallée du Nil au IXe siècle de notre ère jusqu’à leur établissment dans la plaine tikar entre cette date et le XIVe siècle.

Du bamiléké originel naîtront le bamiléke-bafoussam (encore appelé le bafoussam) et le bamoun. Le bamoun parviendra à s’unifier tandis que le bafoussam engendrera les ramifications dialectales qui constituent les cinq sou-groupes dialectaux (gham’a-lah, medumba, yemba, ngomba’a et fè-fèè) formant la famille linguistique bamiléké d’aujourd’hui. Le bamiléké-bafoussam, base des langues bamiléké actuelles, est la variante parlée principalement à Bafoussam au Cameroun. L'ouvrage décrit la langue, donne des éléments de conversation courante et présente les faits les plus importants de la culture. Mais c'est la profondeur de l'étude grammaticale et phonétique qui constitue toute la valeur ajoutée de ce livre. Des lexiques, qui englobent divers domaines, complètent ces informations et légitiment les particularités orthographiques et lexicographiques de la langue.