Armeniera

ARMENIAN, ARMENIO, ARMÉNIEN

 

Language family: Indoeuropean, Armenian.

Language codes:

        ISO  639-1    hy

        ISO  639-2    arm  (B),  hye (T)

        ISO  639-3    Variously:

                              hye – Modern Armenian

                              xcl – Classical Armenian

                              axm – Middle Armenian

Linguasphere: 57-AAA-a.

Glottolog: arme1241

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: Հայերեն Hayeren):

armansjanki yazyk alt armenian  [ARM].

armenian [ARM] hizk. Armenia; baita AEB, Azerbaidjan, Bulgaria, Egipto, Errusia (Europa), Estonia, Frantzia, Georgia, Grezia, Honduras, Hungaria, India, Iran, Irak, Israel, Jordania, Kanada, Kazakhstan, Kirgizia, Libano, Palestina, Siria, Tajikistan, , Turkia (Europa), Tirkmenistan, Ukraina, Uzbekistan eta Zipre ere.

armjanski alt armenian  [ARM].

ena alt armenian  [ARM].

ermeni dili alt armenian  [ARM].

ermenice alt armenian  [ARM].

haieren alt armenian  [ARM].

somkhuri alt armenian  [ARM].

syria dial armenian [ARM].

syrien alt syria dial armenian [Arm].

 

ARMENIA

 

armenian (haieren, somkhuri, ena, ermenice, ermeni dili, armjansky yazyk) [ARM] 3.197.000 hiztun (1993, Johnstore); SESB ohiko ama hizkuntza dute talde etnikoko % 91ek (1979ko errolda); herrialde guztietako populazio osoa 6.000.000 (1999, WA); herrialdeko alde guztietan; halaber mintzatua  beste 29 herrialdetan, AEB, Azerbaidjan, Bulgaria, Egipto, Errusia (Europa), Estonia, Frantzia, Georgia, Grezia, Honduras, Hungaria, India, Iran, Irak, Israel, Jordania, Kanada, Kazakhstan, Kirgizia, Libano, Palestina, Siria, Tajikistan, Turkia (Europa), Tirkmenistan, Ukraina, Uzbekistan eta Zipre barne. Indo-European, Armenian. Dialektoak: eastern armenian, erevan (eriwan), tbilisi (tiflis), karabagh, shamakhi (schamachi), astrakhan (astrachan), dzhulfa (dschugha, dschulfa), agulis, khvoy-salmst (choi-salmst), urmia-maragheh (urmia-maragha),  artvin (artwin), karin (erzurum, erzerum), mus (musch), van (wan), tigranakert (diyarbakir, diarbekir), kharberd (charberd, erzincan, erzenka), shabin-karahissar (schabin-karahissar), trabzon (trapezunt), hamshen (hamschen), malatya (malatia), kilikien, syria (syrien), arabkir, akn, sebaste, ewdokia (tokat), smyrna (izmir), north komedia, constantinople (konstantinopel, istanbul), rodosto, crimea (krim), ashkharik. Dialekto guztiak herrialde denetan normalki kontatzen da ulergarriak direla; errusiera Armeniako armeniarren % 30 bat; eastern armenian  (ashkharik) Armenia, Turkia eta Iranen da mintzatua; hizkuntza nazionala; SVO; alfabeto bakarra.

AZERBAIJAN

 

armenian (haieren, somkhuri, ermenice, armjanski) [ARM] Nagomo-Karabakh erregioa. Indo-European, Armenian. Dialektoa: western armenian. Ikus sarrera nagusia Armenian.

 

JORDANIA

 

armenian [ARM] 8.000 hiztun (1971, The Armenian Review). Indo-European, Armenian. Dialektoa: western armenian. Ikus sarrera nagusia Armenian.

 

Hizkuntza / lengua: armeniera / armenian / armenio / arménien.

Hiztunak / hablantes (2001): 5.330.000 (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Armenia (3.200.000), Georgia (370.000), Errusia (360.000), Azerbaijan (160.000), Iran (300.000), Siria (300.000), Jordania (50.000), Libano (210.000), Egipto (100.000), AEB (180.000).Garrantzizko komunitateak agertzen dira: Uzbekistan, Turkmenistan, Frantzia eta Turkian. 

 

 

HISTORIA. Jatorri ezezaguna duen indoeuropar hizkuntza da eta genetikoki isolatua, baina baditu ahaidetasunak grekoarekin eta pertsierarekin eta baita hizkuntza indo-ariarrekin ere. Bere indoeuropartasuna asko aldatu du indoeuroparrak ez diren hizkuntzen kontaktuak. Bere hiztunek hayeren deitzen diote (Hayasdan da beren herrialdea eta eurak hay bezala deitzen dira).Armenia izena testu pertsiar eta grekoetan agertzen da K.a. VI. m.an.

Bada daturik esateko armeniar mintzoa K.a. bi mila urte lehenago bazela eta eratze-aldi luze baten ondoren, zeinaz ia ezer ez baitakigu, K.o. V. m.ra arte ez da ageri idatzirik.

 

Armenia izan zen lehen nazioa kristautasuna estatuaren erlijio aldarrikatu zuena 327an. Armeniar alfabetoa asmatzeak posible egin zuen mende bat geroago Biblia eta liburu sakratuak itzultzea, honela siriera eta grekoa hizkuntza liturgikoak ordezkatuz.

 Pertsiar hiztegiko eta armenierako hitzen arteko antza handia da, baina badu arabiera eta turkieratik jasotako mailegurik eta jatorri ezezaguneko fondo garrantzitsu bat, dudarik gabe  gaur galduak diren hizkuntzaren edo hizkuntza-familiaren baten hondakina. Uste da bere lexikoaren % 40 bat maileguz dagoela osatua. Bereizten dira mendebaldeko armeniera (emigratuek mintzatua) eta ekialdekoa, tradizio idatzia mantendu duena.Bi aldaeren hiztunek ongi ulertzen dute elkar.

 

 

Armeniar herriak mongolen inbasioa jasan zuen, gero mamelukoena XIV. m.an, baina armeniar genozidioaren drama izugarria 1915etik 1921 artekoa izan zen, bere episodiorik tragikoena.

Armenieraz idatzitako testu zaharrenak 405ekoak dira. Lehenengo egunkaria Konstantinoplan idatzi zen 1832an.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bere sistema fonologikoak Kaukasoko hizkuntzen  eragina du, bereziki bere kontsonanteen aberastasunean. B) Alfabetoak 32 kontsonante ditu eta 6 bokal.

 

Morfosintaxia. A) Ez du generorik, baina bai bi numero: singular eta plurala. B) Izenek 4 kasu dituzte deklinabidean: nominatibo-akusatiboa, genitibo-datiboa, ablatiboa eta instrumentala. Genitiboa, ingelesez bezala, izenen ondoren jartzen da. C) Gertukoa duen bulgarieran bezalaxe, artikulua izenen ondoren jartzen da. D) Adjektiboa aldaezina da. E) Azentua ia beti azken silabak hartzen du. F) Armeniera klasikoko aditzak bereizten zituen orainaldiko tema (aspektu inperfektiboa) eta aoristoaren tema (aspektu perfektiboa). Aurrizki batek seinalatzen du denbora. Subjektuaren ondoren eta osagaien aurrean jartzen da baina beste edozein leku har dezake. G) Posposizioak eta preposizioak erabiltzen ditu. H) Hona hemen armenieraz lehenengo 10 zenbakiak: mek (1), erkow (2), erek’ (3), čors (4), hing (5), vec’ (6), eõt’e (7), owt’e (8), ine (9), tase (10).

Idazkera. Armeniar alfabetoan idazten da. V. m.an Mesrop Mashtots monjeak asmatu zuen eta gaur arte iraun du ia ezertxo ere aldatu gabe. Ezkerretik eskuinera idazten da eta baditu maiuskulak eta minuskulak.

 

 

HISTORIA. Lengua indoeuropea de orígenes inciertos y genéticamente aislada aunque muestra afinidades tanto con el griego como con el persa y las lenguas indo-arias. Su identidad indoeuropea  ha sido ampliamente modificada por su convivencia  con lenguas no indoeuropeas. Sus hablantes la llaman hayeren (Hayasdan es su país y ellos se designan hay). El nombre de Armenia se encuentra en textos persas y griegos del s. VI a. C.

 

Existen datos para creer que la lengua oral pudo existir  desde el segundo milenio a.C. y, tras un larguísimo periodo de formación del que se ignora casi todo, no la encontramos escrita  hasta el s. V de nuestra era.

Armenia fue la prtimera nación que proclamó religión de estado al cristianismo en el año 327. La invención del alfabeto armenio permitió un siglo después la traducción de la Biblia y de los libros sagrados, sustituyendo así las lenguas litúrgicas siria y griega.

Los parecidos entre las voces más frecuentes del vocabulario persa y del armenio son grandes, pero se enriquece también con préstamos del árabe, del turco y un importante fondo de origen misterioso, resto, sin duda, de una lengua o familia de lenguas anteriores hoy desaparecidas. Se calcula que el 40% de su léxico está formado por préstamos. Se distingue entre el armenio occidental (en boca de los emigrados) y el oriental, que es el que mantiene la tradición escrita. Los hablantes de ambas variedades entienden la que no les es propia.

El pueblo armenio sufrió la invasión de los mongoles, seguida de la de los mamelucos en el s. XIV, pero el drama  del genocidio armenio de 1915 a 1921 ha sido el episodio más trágico.

Los textos más antiguos en armenio se remontan al año 405. El primer periódico en armenio se publicó en Constantinopla en 1832.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Su sistema fonológico muestra influencias  de las lenguas del Cáucaso, en particular por la riqueza de los consonantes. B) Su alfabeto comprende 32 consonantes  y 6 vocales.

Morfosintaxis. A) No distingue género, aunque sí 2 números: singular y plural. B) Los nombres se declinan en 4 casos: nominativo-acusativo, genitivo-dativo, ablativo e instrumental. El genitivo se coloca, como en inglés,  antes del nombre.  C) El artículo aparece, como en su lengua vecina el búlgaro, al final de los nombres. D) El adjetivo es invariable. E) El acento recae casi regularmente en la última sílaba. F) El verbo del armenio clásico distinguía un tema de presente (aspecto imperfectivo) y un tema de aoristo (aspecto perfectivo). Un prefijo señala el tiempo. Se coloca tras el sujeto y antes de los complementos, pero puede ocupar  cualquier otra posición. G) Utiliza posposiciones y también preposiciones.H) Los 10 primeros números en armenio son: mek (1), erkow (2), erek’ (3), čors (4), hing (5), vec’ (6), eõt’e (7), owt’e (8), ine (9), tase (10).

 

 

 

Escritura. Se escribe en alfabeto armenio.  Fue inventado en el s. V por el monje Mesrop Mashtots y ha sobrevivido casi intacto hasta hoy. Se escribe de izquierda a derecha y tiene mayúsculas y minúsculas.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

ARMENIERAZKO GRAMATIKA, 20x14, 287 or.,  2004.

EUSKAL GRAMATIKA LABURRA, Armenieraz, Vahan Sarkisian, 20,5x14, 256 or., Erevan, 2000.

PARLONS ARMÉNIEN, Élisabeth Mouradian Venturini eta Michel Malherbe, Langue et Culture, L´Harmattan, gramatika eta hiztegia, 21,5x13,5,  339 or., Paris, 2007.

SPOKEN EAST ARMENIAN, Spoken Language Services, Inc., Gordon H. Fairbanks eta Earl W. Stevick, 403 or., New York, 1989.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

EUSKERA-ARMENIERA, International Linguistic Academy,  Vahan Sarkisian, 20x14,5, 333 or., Erevan, 2001.

ARMENIAN-ENGLISH,  Rev. Dicran Khantrouni eta Mardiros Koushakdjian, 416 or.,  Erevan, 1992.

ARMENIAN-ENGLISH, Pocket Student Dictionary,  Marcar S. Assadourian, Librairie du Liban, 16,5x12, 292 or., Beirut, 2000.

ENGLISH-ARMENIAN, Pocket Student Dictionary,  Marcar S. Assadourian, Librairie du Liban, 16,5x12, 613 or., beirut, 2000.

 

Parlons arménien liburuaren sinopsia:

 

Cet ouvrage vous permettra de découvrir ou redécouvrir l'Arménie, sa culture, à travers sa langue et son alphabet, qui au cours des siècles devint avec le christianisme un rempart puissant face à l'envahisseur aux carrefours entre l'Orient et l'Occident. L'Arménien n'a pas connu de ramifications et conserve, sans doute, les structures linguistiques les plus proches possibles et imaginables avec la protolangue indo-européenne.

Parlons arménien suit l’esprit de la collection en proposant avec la partie linguistique un aperçu historique, une partie concernant la société et la culture, des éléments  de communication et arménien-français.

Ce livre peut intéresser les personnes qui veulent apprendre l’arménien, visiter l’Arménie, qui parlent l’arménien occidental  ou bien les lycéens qui préparent leur bac d’arménien.

 

 ARMENIAR ALFABETOA

ARMENIAN  ALPHABET

 

Letra

Izena

Ahoskera

letraldaera

Balio numerikoa

Ohikoa

Eraberritua

Ahoskera

Klasikoa

Ekia.

Mendeb.

Klasikoa

ISO 9985

Klasikoa

Ekialdekoa

Mendebal.

Ա ա

այբ

[aɪb]

[aɪpʰ]

[ɑ]

a

1

Բ բ

բեն

[bɛn]

[pʰɛn]

[b]

[pʰ]

b

2

Գ գ

գիմ

[ɡim]

[kʰim]

[ɡ]

[kʰ]

g

3

Դ դ

դա

[dɑ]

[tʰɑ]

[d]

[tʰ]

d

4

Ե ե

եչ

[jɛtʃʰ]

[ɛ], hitz hasie. [jɛ]

e

5

Զ զ

զա

[zɑ]

[z]

z

6

Է է

է

[ɛː]

[ɛ]

[ɛː]

[ɛ]

ē

7

Ը ը

ըթ

[ətʰ]

[ə]

ə

ë

8

Թ թ

թօ

թո

[tʰo]

[tʰ]

tʿ

t’

9

Ժ ժ

ժէ

ժե

[ʒɛː]

[ʒɛ]

[ʒ]

ž

10

Ի ի

ինի

[ini]

[i]

i

20

Լ լ

լիւն

լյուն

[lʏn]

[ljun]

[lʏn]

[l]

l

30

Խ խ

խէ

խե

[χɛː]

[χɛ]

[χ]

x

40

Ծ ծ

ծա

[tsɑ]

[dzɑ]

[ts]

[dz]

c

ç

50

Կ կ

կեն

[kɛn]

[ɡɛn]

[k]

[ɡ]

k

60

Հ հ

հօ

հո

[ho]

[h]

h

70

Ձ ձ

ձա

[dzɑ]

[tsʰɑ]

[dz]

[tsʰ]

j

80

Ղ ղ

ղատ

[ɫɑt]

[ʁɑt]

[ʁɑd]

[ɫ]

[ʁ]

ł

ġ

90

Ճ ճ

ճէ

ճե

[tʃɛː]

[tʃɛ]

[dʒɛ]

[tʃ]

[dʒ]

č

č̣

100

Մ մ

մեն

[mɛn]

[m]

m

200

Յ յ

յի

հի

[ji]

[hi]

[j]

[h], [j]

y

300

Ն ն

նու

[nu]

[n]

n

400

Շ շ

շա

[ʃɑ]

[ʃ]

š

500

Ո ո

ո

[o]

[vo]

[o], word initially [vo]

o

600

Չ չ

չա

[tʃʰɑ]

[tʃʰ]

čʿ

č

700

Պ պ

պէ

պե

[pɛː]

[pɛ]

[bɛ]

[p]

[b]

p

800

Ջ ջ

ջէ

ջե

[dʒɛː]

[dʒɛ]

[tʃʰɛ]

[dʒ]

[tʃʰ]

ǰ

900

Ռ ռ

ռա

[rɑ]

[ɾɑ]

[r]

[ɾ]

1000

Ս ս

սէ

սե

[sɛː]

[sɛ]

[s]

s

2000

Վ վ

վեւ

վեվ

[vɛv]

[v]

v

3000

Տ տ

տիւն

տյուն

[tʏn]

[tjun]

[dʏn]

[t]

[d]

t

4000

Ր ր

րէ

րե

[ɹɛː]

[ɾɛ]

[ɹ]

[ɾ]

r

5000

Ց ց

ցօ

ցո

[tsʰo]

[tsʰ]

cʿ

c’

6000

Ւ ւ

հիւն

N/A

[hʏn]

[w]

[v]

w

7000

Փ փ

փիւր

փյուր

[pʰʏɹ]

[pʰjuɾ]

[pʰʏɾ]

[pʰ]

pʿ

p’

8000

Ք ք

քէ

քե

[kʰɛː]

[kʰɛ]

[kʰ]

kʿ

k’

9000

 

XIII. m.an gehitua / Added during the thirteenth century

 

Օ օ

օ

[o]

[o]

ō

ò

N/A

Ֆ ֆ

ֆէ

ֆե

[fɛː]

[fɛ]

[f]

f

N/A

Letra

Ohikoa

Eraberritua

Klasikoa

Ekial.

Mendebal.

Klasikoa

Ekial.

Mendebal.

Klasikoa

ISO 9985

Balio numerikoa

Ahoskera

Izena

 

 

 

 

 

 

Loturak / Ligatures

 

 

Armenierazko idazkun zaharretan lotura asko erabiltzen zen espazioa aurrezteko. Erabilienetako batzuk hauek ziren: ﬓ (մ+ն), ﬔ (մ+ե), ﬕ (մ+ի), ﬖ (վ+ն), ﬗ (մ+խ), և (ե+ւ), etab. Inprenta asmatu ondoren, armenierazko letra moldeek ere asko erabiltzen zituzten loturak. Ortografia berrian և karakterea ez da jada lotura tipografikoa eta ez da inoiz ere halakotzat erabili behar. Letra diferentea da eta bere lekua du zerrenda alfabetiko berrian, “o”-ren aurrean. Աստուած Astuac ‘Jainkoa’ laburturik. Lehenengo letra eta azkenekoa bakarrik idazten dira.

 

 

Ancient Armenian manuscripts used many ligatures to save space. Some of the commonly used ligatures are: ﬓ (մ+ն), ﬔ (մ+ե), ﬕ (մ+ի), ﬖ (վ+ն), ﬗ (մ+խ), և (ե+ւ), etc. After the invention of printing Armenian typefaces made a wide use of ligatures as well. In the new orthography the character և is no longer a typographical ligature, and must never be treated as such. It is a distinct letter and has its place in the new alphabetic sequence, before "o". The word Աստուած Astuac 'God' abbreviated. Only first and last letters are written.

 

 

Puntuazio markak / Punctuation marks

puntuación

 

 

Armenieran, ( , ) koma da eta     ( : ) normalean puntua. ( ՞ ) galdera marka galdera hitzaren azkeneko bokalaren ondoren kokatzen da (normalean bokal azentuduna). Eten laburra adierazteko ( ՝ ) erabiltzen da bi puntu bezala ezarrita, baina koma baino luzeagoa den etenaldia adieraziz, eta bi puntu baino laburragoa. Badago ( . ) ere, puntu eta koma bezala erabilia, bereziki erlazio handiko bi perpaus, baina oraindik independenteak, bereizteko edota elementu zerrenda luzeko segidan. ( ՛ ) interjekzio marka normalean interjekzio hitzaren azken bokalaren gainean  kokatzen da. ( « » ) ikurrak aipamenak markatzeko erabiltzen dira. ( ՜ ) harridura marka da. ( ՟ ) laburdura marka hitz laburtuaren gainean jarri ohi zen laburtua zela adierazteko; armenieraz pativ deitua, jada ez da erabiltzen.

 

 

In Armenian ( , ) is a comma and ( : ) is the ordinary period. The question mark ( ՞ ) is placed after the last vowel of the question word (usually the stressed vowel). The short stop ( ՝ ) is placed in the same manner as the colon, but indicating a pause that is longer than that of a comma, but shorter than that of a colon. There is also ( . ), which is used like the ordinary semicolon, mainly to separate two closely related, but still independent clauses, or when a long list of items follows. The interjection sign ( ՛ ) is usually placed over the last vowel of the interjection word. ( « » ) are used for quotatin marks. ( ՜ ) is used as the exclamation mark. The Armenian abbreviation mark ( ՟ ) was placed on top of the abbreviated word to indicate that it was abbreviated; called pativ in Armenian, it is not used now.

 

 

Letraldaera / Transliteration

 

 

ISO 9985 (1996)-k honela letraldatu zuen armeniar alfabetoa armeniera modernorako.

 

 

ISO 9985 (1996) transliterates the Armenian alphabet for modern Armenian as follows.

 

 

ա

բ

գ

դ

ե

զ

է

ը

թ

ժ

ի

լ

խ

ծ

կ

հ

ձ

ղ

ճ

մ

յ

ն

շ

ո

չ

պ

ջ

ռ

ս

վ

տ

ր

ց

ւ

փ

ք

օ

ֆ

ու

և

a

b

g

d

e

z

ē

ë

t’

ž

i

l

x

ç

k

h

j

ġ

č̣

m

y

n

š

o

č

p

ǰ

s

v

t

r

c’

w

p’

k’

ò

f

ow

ew

 

 

Armeniera klasikoko hizkuntz literaturan, sistema zertxobait ezberdinak erabiltzen dira (bereziki ohartu č ikurrak hainbat esanahi duela).

 

 

In linguistic literature on Classical Armenian, slightly different systems are in use (in particular note that č has a different meaning).

 

ա

բ

գ

դ

ե

զ

է

ը

թ

ժ

ի

լ

խ

ծ

կ

հ

ձ

ղ

ճ

մ

յ

ն

շ

ո

չ

պ

ջ

ռ

ս

վ

տ

ր

ց

ւ

փ

ք

օ

ֆ

ու

և

a

b

g

d

e

z

ê

ə

t῾

ž

i

l

x

c

k

h

j

ł

č

m

y

n

š

o

č῾

p

ǰ

s

v

t

r

c῾

w

p῾

k῾

ô

f

u

ev

 

Kontsonante herskariak / Stop consonants

 

բ ([b] vs. [pʰ]) and պ ([p] vs. [b])

դ ([d] vs. [tʰ]) and տ ([t] vs. [d])

գ ([ɡ] vs. [kʰ]) and կ ([k] vs. [ɡ])

 

Kontsonante afrikariak / Affricate consonants

 

ջ ([d͡ʒ] vs. [t͡ʃʰ]) and ճ ([t͡ʃ] vs. [d͡ʒ])

ձ ([d͡z] vs. [t͡sʰ]) and ծ ([t͡s] vs. [d͡z])

 

Armenian Unicode.org chart (PDF)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

U+053x

 

Ա

Բ

Գ

Դ

Ե

Զ

Է

Ը

Թ

Ժ

Ի

Լ

Խ

Ծ

Կ

U+054x

Հ

Ձ

Ղ

Ճ

Մ

Յ

Ն

Շ

Ո

Չ

Պ

Ջ

Ռ

Ս

Վ

Տ

U+055x

Ր

Ց

Ւ

Փ

Ք

Օ

Ֆ

 

 

ՙ

՚

՛

՜

՝

՞

՟

U+056x

 

ա

բ

գ

դ

ե

զ

է

ը

թ

ժ

ի

լ

խ

ծ

կ

U+057x

հ

ձ

ղ

ճ

մ

յ

ն

շ

ո

չ

պ

ջ

ռ

ս

վ

տ

U+058x

ր

ց

ւ

փ

ք

օ

ֆ

և

 

։

֊

 

 

 

 

 

Aurkezpen forma alfabetikoak (loturak)

Alphabetic presentation forms (ligatures)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

U+FB1x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letra gehiago daude armeniar alfabetoan  (38) latindarrean (26) baino, ingeles konbentzionalaren teklatuan tekla ez alfabetikoetan agertzen dira armeniar karaktere batzuk (hala nola շ maps to ,).

 

 

 

There are more letters in the Armenian alphabet (38) than in Latin (26), some Armenian characters appear on non-alphabetic keys on a conventional English language keyboard (for example, շ maps to ,).

 

 

Mendebaldeko armeniar konposizio taula Windows 2000/XP/2003-  rentzat

Western Armenian keyboard layout of Windows 2000/XP/2003

 teclado

 

Armenian
Unicode.org chart (PDF)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

U+053x

 

Ա

Բ

Գ

Դ

Ե

Զ

Է

Ը

Թ

Ժ

Ի

Լ

Խ

Ծ

Կ

U+054x

Հ

Ձ

Ղ

Ճ

Մ

Յ

Ն

Շ

Ո

Չ

Պ

Ջ

Ռ

Ս

Վ

Տ

U+055x

Ր

Ց

Ւ

Փ

Ք

Օ

Ֆ

 

 

ՙ

՚

՛

՜

՝

՞

՟

U+056x

 

ա

բ

գ

դ

ե

զ

է

ը

թ

ժ

ի

լ

խ

ծ

կ

U+057x

հ

ձ

ղ

ճ

մ

յ

ն

շ

ո

չ

պ

ջ

ռ

ս

վ

տ

U+058x

ր

ց

ւ

փ

ք

օ

ֆ

և

 

։

֊

 

 

 

 

 

Alphabetic presentation forms (ligatures)

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

U+FB1x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

Ekialdeko armeniar konposizio taula Windows 2000/XP/2003-rentzat

Eastern Armenian keyboard layout of Windows 2000/XP/2003

 teclado

 

Testu lagina armenieraz / Sample text in Armenian

 

 

Letraldaera / Transliteration
 

Bolor mardik tsnvum en azat u havasar irents' arzhanapatvut'yamb u iravunqnerov. Nranq unen banakanut'yun u khighch & mimyants' petq e' yeghbayrabar veraberven.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)