a-saila Grekoa | Gramateka

Grekoa

GREC, GRIEGO, GREC

 

Language family: Indo-European, Greek, Attic.

Language codes:

        ISO  639-1     el

        ISO  639-2     gre   (B)

                                     ell   (T)

        ISO  639-3     

  variously:

  grc – Ancient Greek
  ell – Modern Greek
  pnt– Pontic Greek
  gmy – Mycenaean Greek
  gkm – Medieval Greek
  cpg – Cappadocian Greek
  yej –
Yevanic
  tsd – Tsakonian Greek

Linguasphere:  56-AAA-a

                            (Varieties: 56-AAA-aa- to-am)

                  

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: Ελληνικά Ellīniká):

ellinika alt greek [GRK].

graecae alt greek [GRK]. 

grec  alt greek [GRK].

greek [GRK] hizk Grezia; baita AEB, Albania, Alemania, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bulgaria, Egipto, Erresuma Batua, Errumania, Errusia (Europa), Frantzia, Georgia, Hego Afrika, Hungaria, Italia, KED, Jordania, Kazakhstan, Kanada, Kongo, Mazedonia, Malawi, Paraguai, Polonia, Sierra Leona, Suedia, Tunisia, Turkia (Europa), Ukraina, Zipre, Jibuti.

greek, ancient [GKO] hizk. Grezia.

greek, romani dial romani, balkan [RMN].

romaic alt greek [GRK]. 

neo-hellenic alt greek [GRK].

 

ALBANIA

 greek [GRK] 60.000 hiztun, populazioaren % 1,8 (1989). Hegoaldea. Indo-European, Greek, Attic. Ikus sarrera nagusia Grezian.

 EGIPTO

 greek [GRK] 60.000 hiztun (1977, Voegelin and Voegelin). Alexandria. Indo-European, Greek, Attic. Ikus sarrera nagusia Grezian.

 ERRUMANIA

 greek [GRK] Indo-European, Greek, Attic. Karakatxanak grekos mintzatzen diren errumaniar artzain nomadak dira.

 GREZIA

 greek (ellinika, grec, graecae, romaic, neo-hellenic) [GRK] 9.859.850 hiztun, populazioaren % 98,5 (1986). Herrialde guztietako populazio osoa 12.000.000 (1999, WA). Herrialdean zehar. Halaber mintzatua  beste 35 herrialdetan, hala nola AEB, Albania, Alemania, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Bulgaria, Egipto, Erresuma Batua, Errumania, Errusia (Europa), Frantzia, Georgia, Hego Afrika, Hungaria, Italia, KED, Jordania, Kazakhstan, Kanada, Kongo, Mazedonia, Malawi, Paraguai, Polonia, Sierra Leona, Suedia, Tunisia, Turkia (Europa), Ukraina, Zipre eta Jibutin ere. Indo-European, Greek, Attic. Dialektoak: katharevousa, dimotiki, saracatsan. Katharevousa dialekto literario arkaikoa da, dimotiki dialekto literario mintzatua eta gaur dialekto ofiziala. Saracatsanak ipar Greziako artzain nomadak dira. Grekoak Errusian eta Ukrainan grekoz edo turkieraz mintzatzen dira eta ‘urumak’ deitzen zaie. Karamanliak turkiar kristau ortodoxoak ziren Turkiaren zentrotik etorri zirenean. Hizkuntza nazionala, hiztegia, gramatika. SVO.

greek, ancient [GKO] Indo-European, Greek, Attic. Dialektoak: koine greek, classical greek. Koine greek erlijio hizkuntzan erabiltzen du Eliza Greko Ortodoxoak. Kristauen Testamentu Berriko testu hizkuntza. Iraungia.

 ITALIA

 greek [GRK] 20.000 hiztun (N. Vincent in B. Comrie, 1987). Reggioren hegoalde eta ekialdea; Salento (Colimera, Sternatía, Zollino) eta Aspromonte (Bova, Condofuri, Roghudi). Indo-European, Greek, Attic. Dialektoak: salento, aspromonte. Italian mintzatzen den grekoa eta Korsikakoa again bi hizkuntza bereiziak dira (R. Zamponi, 1992). Bereziki zaharrek mintzatua. Ez da erabiltzen eskolan. Ikus sarrera nagusia Grezian.

 TURKIA

 greek [GRK] 4.000 hiztun (1993). Istanbul hiria. Indo-European, Greek, Attic. Ia greko guztiek emigratu dute Turkiatik. 1.500.000 zeuden Turkian 1900ean. Ikus sarrera nagusia Grezian.

 ZIPRE

 greek [GRK] 578.000 hiztun (1995), populazioaren % 75. Ia denak hego Zipren. Indo-European, Greek, Attic. Dialektoa: cypriot greek. Informatu da dialektoa greko klasikotik gertuago dagoela  Grezian mintzatzen denetik baino hainbat hitzetan eta gramatikan eta arabiar eta turkiar mailegu asko ditu. Hizkuntza nazionala. Ikus sarrera nagusia Turkian.

 Hizkuntza / lengua: grekoa / grec / griego / grec.

Hiztunak / hablantes: 13.100.000 (2002ko errolda, Wikipedia).

Herrialdea / país: Grezia (10.400.000), Zipre (630.000), Kalabria italiarra (40.000).

 

 

HISTORIA. Grekoa indoeuropar hizkuntz familia handiaren adar bat da, indoiraniera edo arioa, armeniera, baltoeslabiera, albaniera, germaniera, tokarikoa, zeltikoa eta italikoarekin batera; beraz latinaren ahizpa da eta ez ama.

Grekozko lehenengo dokumentuak, mizeniarren garaikoak, Knosos-en eta Kretako beste hainbat lekutan aurkituak, K.a. XIV m.koak dira. B lineal bezala ezagutzen den idazkera silabikoan  idatzitako buztinezko taula batzuk dira eta 1952 arte ez ziren grekotzat jo.

Bere historiak, hasierako eratze-aldi baten ondoren, bi aro handi hartzen ditu:

A) Klasikoa, dialektoen ugaritasunak ezaugarritua, Homerorekin hasi eta  Periklesen  mende loriatsuarekin amaitzen dena.

B) Postklasikoa edo helenistikoa, literatur hizkuntzaren batasunak ezaugarritua.

 Aristoteles Estagirita handiak markatzen du bi aro hauen bereizketa.

Grekoa izan zen Grezia Zaharreko hizkuntza eta hau, berriz, bere literatura, filosofia, artea eta zientziarekin, kristautasunarekin batera, kultura eta zibilizazio modernoen eratzaile espirituala.

Gutxienez Kristo aurreko 10 mende lehenago mintzatzen zen  gaurko Grezia osatzen duten lurraldeetan, Egeo itsasoko irletan eta Asia Txikiko kostaldeetan. Grekoen hedakunde militar, komertzial eta kulturalarekin batera, greziar hizkuntza mintzatu zen ez bakarrik Grezia Haundian, Sizilian eta Italiaren hegoaldean, baita Mediterranioa inguratzen duten lurraldeen parte handi batean ere.

Alexandroren konkisten ondoren (356-323), grekoa ohiko hizkuntza izatera iritsi zen -koine delakoa- joniko-atikoa oinarri hartuta dialektoen batasuna lortzean, eta mundu osoak ulertu eta miresten zuèn hizkuntza zelako. Erromatar ospetsu askok, beren sendian  eta lagunekin, grekoz hitz egin eta idazten zuten. Errenazimenduan, grekoa, latina eta hebraiera ziren “Homo trilinguis”aren harrotasuna sortzen zuten hiru hizkuntzak.  Barbaroen inbasioaz gero, grekoa Bizantziar Inperioaren lurraldean erabili zen. Hizkuntza bizi bezala, gaurko Grezian mantendu da.

 

 

 

Dokumentu zaharretan ikus daiteke grekoa dialekto anitzetan zatitua. Aristotelesek bere garaian berrehun bat zenbatu zituen, eta antzinatekoek 3 multzotan banatzen zituzten:

 

A) Dorikoa. Batez ere Peloponeson mintzatzen zen. Literaturan bere figura argiena Pindaro poeta lirikoa izan zen.

B) Eolikoa. Lesbos irlan mintzatzen zen, Asia Txikiko ipar-ekialdeko kostan eta Boezian. Altzeo poeta lirikoa eta Safo emakumezko poeta dira bere ordezkari argienak.

C) Jonikoa. Egeo itsasoko irletan mintzatzen zen, Asia Txikiko kostaldearen erdialdean, Esmirnan, Efeson eta Mileton eta Atikan. Literarioki berau da dialektorik aberats eta harmoniatsuena. Hiru banaketa ditu: joniko zaharra (Homero eta Hesiodo), joniko modernoa (Herodoto) eta atikoa, Atenas eta bere inguruan mintzatua.

Atikoa da grekoen dialekto literario bikaina. Hau erabili zuten Eskilo, Sofokles eta Euripides poeta tragikoek; Aristofanes poetak; Tuzidides eta Jenofonte historiadoreek; Platon eta Aristoteles filosofoek eta Lisias, Demostenes eta Eskines oradore bikainek ere beren obra hilezkorrak idazteko.

Ondare greko kultoa europar hizkuntza askorentzat neologismoen sortzaile da: krono (denbora), hidro (ura), teo (jainkoa), oro (mendia), pseudo (izuna, faltsua), dermis (azala, larrua), zefalo (burua), demo (herria), makro (handia), polis (hiria) eta beste asko kultura haren oinordekoen esku daude.

 

Mazedoniako Filipok Grezia batu ondoren, dialekto atikoa nagusitu zen Grezia osoko hizkuntza literario bezala eta Alexandro Handiaren konkisten bidez Ekialde osora hedatu zen. Honela eratu zen dialektoari hizkuntza batua deitu zitzaion -ή κοινή διάλεκτος-, euskarazko batuaren moduko bat.

Hizkuntza grekoa eta bere ingurua ezin dira bereizi europar humanismotik, hau kultura latinoari hertsiki lotuta dagoen mendebaldeko kulturaren sortzailea izanik.

Bizantzioren inbasioak grekoa dialekto desberdinetan zatitu zuen. Geroagoko inbasioek (eslaviarra VI m.an, arabiarra X m.an, normandiarra XII m.an, veneziarra XVtik XVIII-ra eta turkiar okupazioak) galarazi egin zuten hizkuntz batasuna XIX m.aren erdialdera arte. Independetziaz gero (1830) batu zen hizkuntza, baina bi joerarekin: klasikoa edo katarevousa, administrazio, erlijio, hezketa eta literaturaren hizkuntza arkaizantea, eta demotikoa edo koine heleniko haren ondorengoa, mendeetan zehar garatua. 1917an dekretu batek demotikoaren irakaskuntza ezarri zuen, baina 3 urte geroago baliogabetu egin zen. 1976an lege berri batek ofizialtasun akabaila eman zion demotikoari.

 

 

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Artikulazio eskaseko kontsonanteak indartzen dituzten bokalen ahoskera aktiboa. B) Bokal labur eta luzeen arteko diferentzia galdu egin da eta bokal diptongatu batzuk gaur era sinplean ahoskatzen dira [i]. C) Azentua hitzaren azkeneko hiru silabetako batek jaso dezake.

 

Morfologia. A) Hiru jenero ditu (maskulinoa, femeninoa eta neutroa) eta 3 numero (singularra, plurala eta duala). B) Izenen deklinabidean 5 kasu ditu eta greko modernoak 4 mantendu ditu (nominatiboa, bokatiboa, genitiboa eta akusatiboa). Artikulua ere deklinatu egiten da. C) Aditzei dagokienez, denbora berezi batek, aoristoak, denbora-iraupenaz aparte adierazten du egintza, erabat finkatua dagoen egoera bat, eslaviar hizkuntzek, bi aditz desberdin jokatuz,  deitzen duten aspektu perfektiboa eta ez-perfektiboa bezalako zerbait. D) Halaber erabiltzen dute boz erdi-pasiboa, hots, aktiboa eta pasiboaren tarteko zerbait, subjektuak berez aktuatzen duen aditz bihurkariaren modukoa. E) Joera herritarren parean klasikoek ere iraun egiten dute: oon (arrautza), odous (hortza), hydor (ura), lithos (harria), agathos (ona) eta leukos (zuria)  hitzen parean herri hizkuntzak hurrenez hurren  avgo, donti, nero, petra, kalos eta aspros ere erabiltzen ditu. Beste batzuk, hala nola mikros (txikia) eta dermos (azala, larrua) herri hizkuntzak eta kultuak erabiltzen dituizte.  F) Zenbakikuntzan, greko klasikoan lau lehenengoak deklinatu egiten dira. Greko modernoak 3 eta 4 deklinatzen ditu, baina ez 2 eta 1, hau artikulu migagabea ere izanik. Grekoan lehenengo 10 zenbakiak hurrenez hurren era klasikoan eta modernoan hurrengoak dira: eis/enas (1), dyo/duo (2), treis/treis (3), tessares/tessereis (4), pente/pente (5), heks/eksi (6), hepta/epta (7), okto/okto (8), ennea/ennea (9), deka/deka (10).

Idazkera. Alfabeto grekoa (alfa, beta dira bi lehenengo letrak) feniziar alfabetoaren egokiera bat da, K.a. lehen milurtekoa. K.a. VIII m.an hedatu zen zibilizazioarekin batera eta gaur arte orokortu da. Ezerk ez du gainditu, salbuespen batzuk ezik, aurreko hieroglifikoak eta silabarioak desagertarazi zituen sistema hau. Grekoari hain denbora luzean irautea ahalbidetu dion bere garapen kultural apartekoa, bokalak eta kontsonanteak bereizten zituen idazkera alfabetikoaz oso garaiz hornitzeari zor dio, horrela edozein hizkuntzari egokitzeko eta, koine-ari esker, kultura amankomun bat lortzeko gai izan zelako. Alfabeto grekoa da ideogramak eta silaba-ikurrak baztertzen lehenengoa, K.a. XIV m.ko Ugarit-eko idazkera kuneiformea salbu, hau erabilpen laburrekoa eta ondorengorik gabea izanik. Beste alfabeto batzuk inspiratu ditu, hala nola latinoa idazkeran eta zirilikoa bere formetan. Ez du inork asmatu eraginkortasun handiagoko idazkera-sistemarik.

 

 

 

HISTORIA. La lengua griega es una rama  de la gran familia lingüística  indoeuropea, juntamente con el indoiranio o ario, el armenio, el baltoeslavo, el albanés, el germánico, el tocárico, el céltico y el itálico; hermana, por tanto y no madre, de la latina.

Los primeros documentos en griego, de la época micénica, descubiertos en Knosos y otros lugares de Creta, pertenecen al s. XIV a.C. Se trata de unas tablas de arcilla en una escritura silábica conocida como lineal B que hasta 1952 no se identificó como griego.

Su historia, después de un período inicial de formación, abarca dos grandes épocas:

 

A) La clásica, caracterizada por la diversidad de dialectos, que empieza en Homero y termina con el glorioso siglo de Pericles.

 

B) La posclásica o helenística, caracterizada por la unificación de la lengua literaria.

El gran Estagirita, Aristóteles, marca el límite de separación entre ambas épocas. 

La lengua griega fue el habla de la Antigua Grecia y ésta por su literatura, su filosofía, su arte y su ciencia, ha sido junto con el cristianismo la formadora espiritual de la cultura y la civilización modernas.

Se hablaba por lo menos 10 siglos antes de Cristo en los territorios que hoy día  forman la Grecia actual, islas del mar Egeo y costas del Asia Menor., Acompañando la expansión militar, comercial y cultural de los griegos, la lengua griega se habló no solamente en la Magna Grecia, Sicilia y sur de Italia, sino en gran parte  de los territorios que circundan el Mediterráneo.

 

Después de la conquistas de Alejandro (356-323), la lengua griega llegó a ser la lengua común  -el llamado koiné- por la unificación de las formas dialectales, a base del jónico-ático, y porque era la lengua que toda la gente  entendía y admiraba. Muchos romanos ilustres, en su vida familiar y relaciones amistosas, hablaban y escribían en griego. En le Renacimiento, el griego, el latín y el hebreo eran las tres lenguas de las que se jactaba el “Homo trilinguis”. Después de la invasión de los bárbaros, el griego continuó hablándose en los dominios del Imperio Bizantino. Como lengua viva, el griego se ha conservado en los territorios de la Grecia actual.

Ya en los documentos más remotos vemos la lengua griega fraccionada en gran número de dialectos. Aristóteles en su tiempo contaba unos doscientos, que los antiguos los clasificaban en 3 grupos:

A) El dórico. Se hablaba sobre todo en el Peloponeso. En la literatura su representante más excelso es el poeta lírico Píndaro.

B)  El eólico. Se hablaba en la isla de Lesbos, en la costa nordeste del Asia Menor y en Boecia. El poeta lírico Alceo y la poetisa Safo son sus representantes más significados.

C) El jónico. Se hablaba en las islas del mar Egeo, en la parte central de la costa del Asia Menor, en Esmirna, Éfeso y Mileto y en el Ática. Es el dialecto literariamente más rico y armonioso. Se subdivide en jónico antiguo (Homero y Hesíodo), jónico moderno (Herodoto) y ático, hablado en Atenas y sus alrededores.

El ático es el gran dialecto literario de los griegos. En él compusieron sus obras inmortales los poetas trágicos  Esquilo, Sófocles y Eurípides; el poeta Aristófanes; los historiadores Tucídides y Jenofonte; los filósofos Platón y Aristóteles y los grandes oradores Lisias, Demóstenes y Esquines.

El patrimonio culto griego sigue sirviendo a muchas lenguas europeas para formar sus neologismos: krono (tiempo), hidro (agua), teo (dios), oro (montaña), seudo (falso), dermis (piel), cefalo (cabeza), demo (pueblo), macro (grande), polis (ciudad) y otras muchas están a disposición de las lenguas herederas de aquella cultura.

A partir de la unificación de Grecia bajo Filipo de Macedonia, el dialecto ático se impuso como lengua literaria en toda Grecia, y se extendió con las conquistas de Alejandro Magno a todo el Oriente. El dialecto así formado se llamó lengua común - ή κοινή διάλεκτος-, especie de batua en euskara.   

Le lengua griega y su entorno es inseparable del humanismo europeo, cuna de la cultura occidental íntimamente ligada a la cultura latina.

 

La invasión de Bizancio fragmentó el griego en diferentes dialectos. Las invasiones posteriores (eslava en el s. VI, árabe en el s. X, normanda en el s. XII, veneciana de los ss. XV al XVIII y la ocupación turca) impidieron la unificación lingüística hasta mediados del s. XIX. Después de la independencia (1830) se reunificó la lengua, pero sesgada en dos tendencias: la clásica o katarevousa, que es la lengua arcaizante de la administarción, de la religión, de la educación y de la literatura, y el demótico o lengua derivada de aquella koiné helénica y desarrollada a través de los siglos. En 1917 un decreto introdujo la enseñanza del demótico en las escuelas, pero el decreto se anuló 3 años después. En 1976 una nueva ley recuperó la definitiva oficialidad del demótico.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética A) Pronunciación activa de vocales, que refuerzan las consonantes, con escasa articulación. B) Se ha perdido la distinción entre vocales breves y lasgas y algunas vocales diptongadas hoy se pronuncian simplemente [i]. C) El acento puede recaer en una de las 3 últimas sílabas de la palabra.

Morfología. A) Posee 3 géneros (masculino, femenino y neutro) y 3 números (singular, plural y dual). B) Posee 5 casos en la declinación de los nombres de los que el griego moderno conserva 4 (nominativo, vocativo, genitivo y acusativo). La declinación alcanza al artículo. C) En cuanto a los verbos, un tiempo especial, el aoristo, indica acción independiente de su duración, un estado definitivamente instalado, algo parecido a lo que las lenguas eslavas llaman aspecto perfectivo e imperfectivo y que conjugan con dos verbos distintos. D) También utiliza la voz medio-pasiva, que es intermedia entre la activa y la pasiva, algo parecido a un verbo reflexivo en el que el sujeto actúa por sí mismo. E) Persisten tendencias clásicas junto a las populares y frente a oon (huevo), odous (diente), hydor (agua), lithos (piedra), agathos (bueno) y leukos (blanco), la lengua popular es avgo, donti, nero, petra, kalos y aspros respectivamente, pero unos y otros términos conviven, mientras que otros como mikros (pequeño) y dermos (piel) son compartidos por la lengua popular como por la culta. F) En la numeración, los 4 primeros se declinan en griego clásico. El griego moderno declina el 3 y el 4, pero no el 2, ni el 1, que sirve además como artículo indefinido. Los 10 primeros números en griego en su forma clásica y moderna respectivamente son:  eis/enas (1), dyo/duo (2), treis/treis (3), tessares/tessereis (4), pente/pente (5), heks/eksi (6), hepta/epta (7), okto/okto (8), ennea/ennea (9), deka/deka (10).

Escritura. El alfabeto griego (alfa, beta son las dos primeras letras) es una adaptación del alfabeto fenicio y data del primer milenio a.C. Se extendió junto a la civilización a partir del s. VIII a.C. y se ha generalizado hasta la época contemporánea. Nada ha superado a ese sistema que acabó con jeroglíficos y silabarios anteriores, salvo contadas excepciones. El extraordinario desarrollo cultural del griego que le ha permitido sobrevivir a un periodo de tiempo tan largo, se debe a haberse dotado muy pronto de un sistema de escritura alfabética que distinguía las vocales y las consonantes y que, por consiguiente, era capaz de adaptarse a todas las lenguas y de conseguir, gracias a la koiné, una cultura común. El alfabeto griego es el primero que prescinde de ideogramas y de signos-sílaba, si exceptuamos el alfabeto de la escritura cuneiforme de Ugarit en el s. XIV a.C. de breve uso y sin descendencia. Ha inspirado otros alfabetos, como el latino en estructura y el cirílico en formas. Nadie ha inventado un sistema de escritura de mayor eficacia.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 AQHNA, Ejercicios de griego, Segundo curso, Ed. Bosch,  Jaime Berenguer Amenós, 19x14, 220 or., Barcelona, 1943.

AQHNA, Ejercicios de griego, Sintaxis-Antología, Tercer  curso, Ed. Bosch,  Jaime Berenguer Amenós, 19x14, 224 or., Barcelona, 1943.

AQHNA, Ejercicios de griego, Sintaxis-Antología, Tercer  curso, séptima edición, Ed. Bosch,  Jaime Berenguer Amenós, 19x14, 231 or., Barcelona, 1965.

GRAMÁTICA GRIEGA, texto revisado por Avelino André Gabián, trigésima quinta edición, Ed. Bosch,  Jaime Berenguer Amenós, 21x14, 276 or., Barcelona, 1997.

GRAMÁTICA GRIEGA,  Jaime Berenguer Amenós, Bosch, 21,5x14, 218 or., Barcelona, 1942(?).

GRAMÁTICA GRIEGA,  Jaime Berenguer Amenós, Bosch, 3. ed.izioa, 21,5x14, 218 or., Barcelona, 1944.

GRAMÁTICA GRIEGA,  Jaime Berenguer Amenós, Bosch, 25. edizioa, 21,5x14, 240 or., Barcelona, 1969.

GRAMÁTICA GRIEGA,  Jaime Berenguer Amenós, Bosch, 27. edizioa,  21,5x14, 240 or., Barcelona, 1974.

GRAMÁTICA GRIEGA,  Jaime Berenguer Amenós, Bosch, 29. edizoa, 21,5x14, 240 or., Barcelona, 1981.

GRAMÁTICA GRIEGA, (2 ale),  Jaime Berenguer Amenós, Bosch, 32. edizioa, 21,5x14, 240 or., Barcelona, 1984.

HELADE, Ejercicios de griego, I-Morfología, 7. edizioa,  Jaime Berenguer Amenós, Bosch, 19x13,5, 208  or., Barcelona,  1962.

HELADE, Ejercicios de griego, I-Morfología,  Jaime Berenguer Amenós, Bosch, Barcelona, 1973.

HELADE, Ejercicios de griego, II-Sintaxis-antología,  Jaime Berenguer Amenós, Bosch, 18x13, Barcelona, 1975.

HELADE, Ejercicios de griego, I-morfología, 22. edizioa,  Jaime Berenguer Amenós, Bosch, 18x13, 213 or., Barcelona, 1981.

 *******

 GRAMÁTICA GRIEGA, Teórico-práctica, 3ª edición (10.000 ejemplares),  Blas Goñi  y Atienza, Pbro, 21x13, 352 or., Pamplona,  1922.

GRAMÁTICA GRIEGA, Teórico-práctica, 12ª edición,  Blas Goñi y Atienza, Pbro., 20,5x14,5, 384 or., Pamplona, 1951.

GRAMÁTICA GRIEGA, Teórico-práctica, 16ª edición,  Blas Goñi  y Atienza, Pbro., 20,5x14,5, 384 or., Pamplona, 1971.

 *******

 GRAMMAIRE GRECQUE, 3ème éd. Simple et Complète,   P. Crouzet, P. Andraud, A. Font, Privat-Didier, 18x12, 296 or., Paris, 1926.

MÉTHODE GRECQUE, 4ème éd. Exercises illustrés,  P. Crouzet, P. Andraud, A. Font, Privat-Didier, 18x12, 500 or., Paris, 1934.

 *******

GRIEGO-ESPAÑOL, tercera edición corregida y ampliada, con suplemento de formas verbales y un apéndice gramatical, José María Pabón S. de Urbina eta Eustaquio Echauri Martínez, Spes, 17x12, 633 or., Barcelona, 1959.

GRIEGO-ESPAÑOL, diccionario manual, con un apéndice gramatical, séptima edición, José M. Pabón S. de Urbina, Vox, 19,5x13,5, 711 or., Barcelona, 1973.

GRIEGO-ESPAÑOL, diccionario manual, con un apéndice gramatical, decimoséptima edición, José M. Pabón S. de Urbina, Vox, 19,5x13,5, 711 or., Barcelona, 1994.

*******

****

*

 FORMIGX, Antologia della lirica greca, Carlo del Grande, Luigi Loffredo editore in Napoli, 22x15, 373 or., Napoli, 1967.

ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN GRIEGA, Dispuesto y anotado por Don Canuto María Alonso Ortega, 8ª edición, 17,5x12, 196 or., Valladolid, 1910.

EUROTALK, Beginners-Level One, Palabras y frases básicas y esenciales para principiantes, CD-ROM, United Kingdom, 1996.

GRAMÁTICA, I, Elementos de griego, Joaquín Masjuán Raulí, 2. edizioa, Fotokopiatua, Madrid, 1944.

GRAMÁTICA DE LA LENGUA GRIEGA, Compuesta por los profesores del Colegio de Ntra. Sra. de Veruela de la Compañía de Jesús, Razón y Fe, 19,5x13,5, 394 or., Madrid, 1910.

GRAMÁTICA GRIEGA, Manual práctico de la lengua griega, 3. edizioa, Imprenta nacional, 19x13, 118 or., Madrid, 1861.

GRAMÁTICA GRIEGA, Elementos de, Imprenta de las Escuelas Pías,  Don Ciriaco Cruz y Ruiz, presbítero, 19x13,5, 189 or., Madrid, 1864.

GRAMÁTICA GRIEGA ELEMENTAL, Traducida de la 15ª y última edición alemana por Enrique Soms y Castelín,  Dr. Jorge  Curtius, 22x15, 435 or., Madrid, 1887.

 

GRAMÁTICA SUCINTA DE LA LENGUA GRIEGA,  Ignacio Errandonea, S.J., E. Subirana, Editorial Pontificia, 21,5x14,5, 140 or., Barcelona, 1942.

GRAMATIKA GRČKOGA JEZIKA,  Musić-majnarić, Niko Majnarić, 22x15, 276 or., Zagreb, 1961.

GREEK PHRASEBOOK, The rigth word in your pocket, Gem, Collins, Consultant Maria Koutsoubou, 11,5x8, 251 or., Glasgow, 2007.

GRIEGO MODERNO, Método intensivo y autodidáctico, 2ª edición en lengua española, título original: J’apprends le grec moderne, Ediciones clásicas, S. Stanitsas eta G. Núñez, 21x15, 354 or., Madrid, 1993.

HABLE GRIEGO, El más comprensivo pequeño método para los españoles y los latinoamericanos con vocabulario extenso, Editions: Paraschos Kalfakis,17X12, 119 or., Atenas, (?).

INITIATION A LA LANGUE GRECQUE, 21,5x15, 48 or., France, 1861.

LE NOUVEAU GREC SANS PEINE, Grec moderne, La methode Assimil, Coffret multimédia livre et 4 cassettes, Un manuel de 92 leçons et 616 pages, 4 cassettes d’une durée total de 3 h 50,  Katerina Kedra-Blayo eta Jean-Loup Chérel, 2. edizioa, 18x12, France, 1996.

LENGUA GRIEGA, Manual práctico de la, 4ª  edición aumentada, Raimundo González Andrés, 20x13, 128 or., Madrid, 1864.

LOS SUFIJOS IBÉRICOS EN NOTACIÓN GRECOIBÉRICA, J. Velaza Frias, Universidad de Barcelona, Estudios de Lenguas y Epigrafía Antiguas-E.L.E.A. nº 11, 83-98, Valencia, 2011.

LLAVE DEL GRIEGO, 3ª edición, I. Colección de trozos clásicos, II. Comentario semántico, etimología y sintaxis,  Padres Eusebio Hernández eta Félix Restrepo de la Compañía de Jesús, Herder & Co. 20x13, 566 or.,  Freiburg im Breisgau, 1937.

MANUAL DE LA LENGUA GRIEGA,  Rufo Mendizábal, S.I., Razón y Fe, 20x14, 431 or., Madrid, 1943.

MORPHOLOGIE HISTORIQUE DE LA LANGUE GRECQUE, Deuxième édition revue, E. Fleury, J. de Gigord éditeur, Première partie: Le nom et le prenom. I. Derivation. II. Composition. Flexions des noms. I. Type thématique. Type en *-a-. II. Type athématique. Les pronoms. I. Premier groupe. Deuxième groupe. Deuxième partie: Le verbe. I. Thèmes temporels. Thèmes d’aoriste.Thème du futur. Thème de parfait. Thème modaux. La flexion verbale. I. Formes personelles du verbe. II. Formes nominales du verbe. Troisième partie: Les noms de nombre. I. Nombres cardinuax. II. Nombres ordinaux. Les mots invariables. I Les adverbes. II. Les propositions. Les particules. Index rerum. Index verborum, 23,5x15,5, 272 or., Paris, 1940.

PASATIEMPOS EN INGLÉS, 50 ejercicios para divertirte aprendiendo, Idiomas Pons, Kit Batten, itzulpena: Ainara Munt Ojanguren, 17x12,5, 160 or., Barcelona, 2011.

THÈMES GRECS SUR LA SYNTAXE, 7ème éd. E. Ragon, Éd. J. de Gigord, Paris, 1931.

 TRAITÉ DE PHONÉTIQUE GRECQUE, Deuxième édition revue et corrigée, Collection de Philologie Classique III, Michel Lejeune, Librairie C. Klincksieck, Edukiak: Première partie. I. Géneralités. II. Les consonnes. Occlusives. De l’indo-européen au grec ancien. Chute des occlusives finales. Élimination des labiovélaires. Premiers syntômes d’un relâchement de l’occlusion. Changements conditionnés. III. Sifflantes. Sifflante indo-européenne et sifflantes grecques. Débilité de la sifflante ancienne. Constitution en grec d’une sifflante  sourde forte et d’une sifflante sonor forte. IV.Liquides et nasales. De l’indo-européen au grec. Prothèse devant liquides et nasales initiales. Changements conditionnés. V. Semi-voyelles. De l’indo-européen au grec. Élimination de yod en grec commun et de wau en grec ancien. Deuxième partie. Les voyelles. I. Du vocalisme indo-européen au vocalisme grec ancien. Élements du système vocalique indo-européen. Évolution historique du vocalisme grec. II. Tendence à l`elimination de dipthongues. III. Création de nouvelles voyelles longues. IV. Altérations diverses des timbres.V. Aperçu sur le vocalisme du grec moderne. VI. Effets des rencontres de voyelles dans le mot. Troisième partie. Individualité du mot. I. La fin du mot. II. Le début du mot. La spirante h1. III. Le rythme du mot. IV. Le ton. Nature et place du ton. Le mot dans la phrase. Effets des rencontres de consonnes et de voyelles. Élision et élision inverse, abrègement, synizèse, crase. Quantité en syllabe finale. Barytonèse des oxytons. Notes additionnelles, 24x15,5, 374 or., Paris, 1955.

 Literatura 

ANÁBASIS, Libro II, Kudeatzailea: M. Ortiz de Llaneza, 16,5x11,5, 47 or., Madrid, 1943.

ANTOLOGÍA GRIEGA,  Luis Penagos, S.J. eta Mariano Rodríguez, S.J. Sal Terrae, Barcelona, 1941.

ANTOLOGÍA GRIEGA, 6. edizioa,  Luis Penagos, S.J. eta Mariano Rodríguez, S.J. Sal Terrae, 17x12,5, 180 or., Santander, 1959.

APOLOGÍA DE SÓCRATES, Jenofonte, Instituto “Antonio de Nebrija”, Kudeatzailea: Universidad de Salamanca, 18x13, 37 or.,  Madrid, 1943

APOLOGÍA DE SÓCRATES, Jenofonte, Testu grekoa, Kudeatzailea: S. Rodríguez Brasa, S.J. 16,5x12, 12 or., Salamanca, 1957

CHRESTOMATIE, Ou recueil de Morceaux Gradués tirés des autoeurs Grecs,  A.-F. Maunoury, 13ème édition, 18x11, 108 or., Paris, 1898.

CRITON, Platon, Gredos, 19x13,5, 53 or., Madrid, 1954

DEFENSA DE EUTROPIO,  San Juan Crisóstomo, Ed. Bello, Kudeatzailea: Santiago Segura Munguía, 21,5x15,5, 32 or.,  Madrid, 1972.

DEFENSA DE SÓCRATES, Platón, Colección de Textos Clásicos Griegos-6, Texto griego, Bosch ed. 16x12, 66 or., Barcelona, 1972.

DISCURSO SOBRE EL OLIVO SAGRADO, Colección escolar,  Lisias, Notas y comentarios: Agud Querol, 21,5x14, 30 or., Madrid, Urterik gabe.

EL SUEÑO, Colección escolar,  Luciano, Notas y comentarios: José Mª Díaz-Regañón, 21,5x14, 33 or., Madrid, Urterik gabe.

FÁBULAS, Esopo, Luis Rúbert Candau, Madrid, 1963.

HÉRODOTE, Extraits, Testua, Librairie Hatier, Les Classiques pour Tous nº 473, Kudeatzailea: Henri Chabrol, 17x11,5, 70 or., Paris,  Urterik gabe.

KRITON, Platon, Javier Aguirre Santos eta Cristina Lasa Otxoteko, Ed.Iralka, Irun, 1994.

LA ILÍADA, Homero, Curso preuniversitario, Kudeatzailea: Eudoxio Hernández Ortega, Ed. Mater et Magistral, 21x13, 126 or.,  Madrid, 1963.

LAS TRES FILÍPICAS, Colección de textos clásicos griegos-10, Demóstenes, Bosch, Introducción y notas del P. Miguel Balagué, Sch. P. 17x12, 82 or., Barcelona, 1964.

ODISEA, Homero, Libro XI, Kudeatzailea: P. Miguel Balagué, Sch.P. 16,5x12, 45 or., Barcelona, 1947.

PRIMERA ANTOLOGÍA GRIEGA, Textos clásicos anotados, Gredos,  Manuel F. Galiano eta Francisco R. Adrados, 3. edizioa, Gredos, 18,5x13,5, 385 or., Madrid, 1975. 

 

 

GRIEGO-ESPAÑOL, Vox,  11ª edición, José M. Pabón S. de Urbina,  Biblograf, S.A., 20x13, 711 or., Barcelona, 1979.

 

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 GREC-FRANÇAIS, Abrégé du dictionnaire, Anatole Bailly,  Hachette,  24,5x16,  1012 or., Paris, 1997.

GREC-FRANÇAIS, Le Grand Dictionnaire, Anatole Bailly,  Hachette,  16x19,  2230 or., Paris, 2001.

GREC-FRANÇAIS, Abrégé du dictionnaire, Anatole Bailly,  quatrième édition, Hachette,  24,5x15,5,  1012 or., Paris, 1913.

 *******

 GRIEGO-ESPAÑOL, Ilustrado,  Manual de la lengua griega,  3. edizioa, Rufo Mendizabal, S.I. Ed. Razón y Fe,  20x14,  627 or., Madrid, 1942.

GRIEGO ESPAÑOL, Profesores del Colegio de Loyola, tercera edición, C. Pérez Picón, S. I.,  F. Ibiricu, S. I., M. Muguruza, S. I., bajo la dirección de Rufo Mendizabal, S. I., 19x13,5, 637 or., Madrid, 1956. 

 *******

 GRČKO-HRVATSKI ILI SRPSKI RJEČNIK, Na osnovi, žepić-krkljuševa rječnika, prvo izdanje priredili: Oton Gorski i Niko Majnarić, drugo izdanje priredio: Milivoj Sironić, treće izdanje, 24x16,5, 467 or., Zagreb, 1983.

GRČKO-HRVATSKOSRPSKI RJEČNIK, Na osnovi, žepić-krkljuševa rječnika, priredili: Oton Gorski i Niko Majnarić, 14,5, 621 or., Zagreb, 1960.

*******

GRIEGO ESPAÑOL, Diccionario manual, ediziorik gabe, José M. Pabón  S. de Urbina eta Eustaquio Echauri Martínez,   Ed.  Spes, 17,5x12,5, 583 or., (?), Urterik gabe

 GRIEGO-ESPAÑOL,  Diccionario manual, 3ª ed. José M. Pabón  S. de Urbina eta Eustaquio Echauri Martínez,   Ed.  Spes, 17,5x12,5, 583 or., Barcelona, 1955.

GRIEGO-ESPAÑOL, Diccionario manual, 3ª ed. José M. Pabón  S. de Urbina eta Eustaquio Echauri Martínez,  Edit.  Spes, 17,5x12,5, 583 or., Barcelona, 1959.

GRIEGO-ESPAÑOL, Diccionario manual, 3ª ed. José M. Pabón  S. de Urbina eta Eustaquio Echauri Martínez,  Edit.  Spes, 17,5x12,5, 583 or., Barcelona, 1964.

GRIEGO-ESPAÑOL, Diccionario manual, 3ª ed. José M. Pabón  S. de Urbina eta Eustaquio Echauri Martínez,   Edit.  Spes, 17,5x12,5, 583 or., Barcelona, 1967.

GRIEGO-ESPAÑOL, Diccionario manual, Vox,  3ª edición, José M. Pabón  S. de Urbina,  Biblograf, S.A., 20x13, 711 or., Barcelona, 1968.

GRIEGO-ESPAÑOL, Diccionario manual, Vox,  3ª edición, José M. Pabón  S. de Urbina,  Biblograf, S.A., 20x13, 711 or., Barcelona, 1968.

GRIEGO-ESPAÑOL, Diccionario manual, Vox,  5ª edición, José M. Pabón S. de Urbina,  Biblograf, S.A., 20x13, 711 or., Barcelona, 1970.

GRIEGO-ESPAÑOL, Diccionario manual, Vox,  7ª edición, José M. Pabón S. de Urbina,  Biblograf, S.A., 20x13, 711 or., Barcelona, 1973.

GRIEGO-ESPAÑOL, Diccionario manual, Vox,  11ª edición, José M. Pabón S. de Urbina,  Biblograf, S.A., 20x13, 711 or., Barcelona, 1978.

GRIEGO-ESPAÑOL, Diccionario manual, Vox,  11ª edición, José M. Pabón S. de Urbina,  Biblograf, S.A., 20x13, 711 or., Barcelona, 1979.

GRIEGO-ESPAÑOL, Diccionario manual, Vox,  13ª edición, José M. Pabón S. de Urbina,  Biblograf, S.A., 20x13, 711 or., Barcelona, 1980.

GRIEGO-ESPAÑOL, Diccionario Manual, Vox,  17. edizioa, José M. Pabón S. de Urbina,  Biblograf, S.A., 19,5x13, 711 or., Barcelona, 1985.

GRIEGO-ESPAÑOL, Diccionario manual, Vox,  17ª edición, José M. Pabón S. de Urbina,  Biblograf, S.A., 20x13, 711 or., Barcelona, 1994.

 GRIEGO-ESPAÑOL, Diccionario manual, Vox,  17ª edición, José M. Pabón S. de Urbina,  Biblograf, S.A., 20x13, 711 or., Barcelona, 1995.

*******

****

*

ΣΥΓΧΡΟΝΟ    ΙΣΠΑΝΟ-ΕΛΛΗΝΙKΟ  /  ΕΛΛΗΝΟ-ΙΣΠΑΝΙKΟ    ΛΕΘΙKΟ, Ekδóσειs, ΟΛΥΜΠΙΑ, Anna Muñoz Ferriz, Laser DTP Services, 17x12, 461 or., ΑΘΗΝΑ, 1992.

 ISPANO-ELLHNIKO / ELLHNO-ISPANIKO, español-griego / griego-español, griego moderno, 48.000 voces, términos usuales y científicos, frases más corrientes, Ediciones LU, 18x11,5, 873 or., Barcelona, 2010.

LEXIKON  GALLOELHNIKON /DICTIONNAIRE FRANÇAIS-GREC, Charles Spartali, Éd. Maison M.I. Saliveros, S.A., 9x6,5, 640 or.,  Athènes, Urterik gabe.

ABREGÉ DU DICTIONNAIRE GREC-FRANÇAIS, a l'usage des classes de grammaire. Par C. Alexandre. Membre de l'Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres), Inspecteur Général de l'Instruction Publique. Treiziéme tirage. Librairie de L. Hachette et Cie. Boulevard Saint-Germaine, nº 77,  Paris, 1868.

DICCIONARIO GRIEGO-ESPAÑOL, (DGE) Volumen VI,  diwζikέleuqoV - ekpelekάw  Instituto de Filología,  CSIC,  Consejo Superior de Investigaciones Científicas,  Dirección: Francisco R. Adrados,  Investigadora: Elvira Gangutia y otros,  27,5x20,  Orrialdeak: I-XLII eta 1135-1386,  Madrid, 2002.

DIZIONARIO GRECO-ITALIANO / ITALIANO-GRECO, 1ª edizione italiana,  Fratelli Melta Editori,  F. Schenkl eta F. Brunetti,  La vita quotidiana: elementi iconografici,  24,5x17,5,  972 + 538 or., Genova, 1990.

ESPAÑOL-GRIEGO / GRIEGO-ESPAÑOL eta ISPANO-ELLHNIKO / ELLHNO-ISPANIKO, griego moderno, 48.000 voces, términos usuales y científicos, frases más corrientes, Ediciones LU, 18x11, 879 or., Barcelona, 2010.

GREC-FRANÇAIS, Nouveau dictionnaire, d’après les plus récents travaux de philologie grecque, comprenant: Edukia: I. Les mots de la langue grecque, depuis Homère jusqu’aux écrivains byzantins. II. Les noms propres de la langue grecque. III. Les formes irrégulières, poétiques ou propres aux dialectes. IV. Des renvois aux mots simples et aux racines et précédé d’une introduction à l’étude de la langue et de la littérature grecques, comprenant: 1) Un résumé de l’Histoire de la littérature grecque. 2) Des Notions élémentaires sur les Origines de la langue grecque et sur la Formation des mots. 3) Une liste des Racines, des Radicaux  et des mots simples de la langue grecque, et une liste des préfixes et suffixes, des lettres  de liaison, des terminaisons et désinences. 4) Un Tableau des Dialectes précédé d’éclaircissements. 5) Diverses Notions Complémentaires, à savoir: I. Prononciation de la langue grecque. II. Métrique et Prosodie grecques. III. Calendrier, Monnaies, Poids et Mesures, Numération des Grecques. IV. Principaux  signes et abréviations des anciennes éditions des livres grecques, dixième édition revue, corrigée et augmentée, par A. Chassang, 25,5x17,  1168 or., Paris, 1894.

GREC-FRANÇAIS, Abrégé du dictionnaire, Anatole Bailly,  Hachette,  24x15,5, 1012 or., Paris, 1913.

GREC-FRANÇAIS, Abrégé du dictionnaire, Anatole Bailly,  Hachette,  24,5x16,  1012 or., Paris, 1997.

GREC-FRANÇAIS, Le Grand Dictionnaire, Anatole Bailly,  Hachette,  16x19,  2230 or., Paris, 2001.

GREC-FRANÇAIS, Abrégé du dictionnaire, Anatole Bailly,  Hachette,  24,5x16,  1012 or., Paris, 1997.

GRECO ANTICO, Italiano-greco antico / greco antico-italiano, 12.000 lemmi, 20.000 traduzioni con un glossario di mitologia greca, D+-Dizionari plus, Avallardi, 14,5x10,5, 558 or., Milano, 2000.

GREEK MINIDICTIONARY, Greek/English // English/Greek, 100.000 entries and translations, The World’s most trusted dictionaries, Oxford, 11,5x8, 655 or., New York, 2002.

GRIEGO-LATINO-ESPAÑOL, Diccionario manual, dispuesto por los PP Escolapios,  933 or., Madrid, 1859.

 ALFABETO GREKOA

GREEK ALPHABET

  National Archaeological Museum of Athens

Alfabeto greko goiztiarra zeramikan /Early Greek alphabet on pottery

 Alfabeto grekoa / Greek alphabet (Ελληνικό αλφάβητο)

 

 

Alfabeto grekoa etengabe erabili da iraganeko 2.750 urteetan edota K.a. 750etik aurrera. Kanaandar/feniziar alfabetoan du sorrera eta letren ordena eta izenak fenizieratik ditu hartuak. Letra izenen jatorriko esanahi kanaandarrak galduak ziren grekoek alfabetoa adoptatu zutenean. Adibidez, alfa kanaaneraz aleph (idia) da eta beta berriz beth (etxea).

 

Hasieran, hainbat alfabeto aldaera ezberdin erabiltzen ziren greziar hirietan. Alfabeto lokal hauek, epikorikoak deituak, 3  taldetan bana daitezke: berdea, urdina eta gorria. Talde urdinak alfabeto greko modernoa eman zuen, gorriak etruriar alfabetoa, Italia zaharreko beste alfabeto batzuek eta  ebentualki latindar alfabetoa.

 

K.a. IV. m hasieran alfabeto epitxorikoak ekialdeko joniar alfabetoak ordezkatu zituen.

Antzinako alfabeto grekoa Kretako idazkunetan dago oinarritua K.a. 800 bat urte lehenago. Orduan grekoa eskuin-ezker idazten zen lerro horizontaletan.

 

 

The Greek alphabet has been in continuous use for the past 2,750 years or so since about 750 BC. It was developed from the Canaanite/Phoenician alphabet and the order and names of the letters are derived from Phoenician. The original Canaanite meanings of the letter names was lost when the alphabet was adapted for Greek. For example, alpha comes for the Canaanite aleph (ox) and beta from beth (house).

At first, there were a number of different versions of the alphabet used in various different Greek cities. These local alphabets, known as epichoric, can be divided into three groups: green, blue and red. The blue group developed into the modern Greek alphabet, while the red group developed into the Etruscan alphabet, other alphabets of ancient Italy and eventually the Latin alphabet.

By the early 4th century BC, the epichoric alphabets were replaced by the eastern Ionic alphabet.

The ancient Greek alphabet is based on inscriptions from Crete dated to about 800 BC. Greek was written from right to left in horizontal lines at this time.

 

 

 

 

Antzinako alfabeto grekoa

 Alfabeto hau Kretako idazkunetan dago oinarritua, K.a. 800 inguruan datatua. Grekoa eskuin-ezker idazten zen lerro horizontaletan garai hartan. Letren izenak zertxobait ezberdinak ziren geroagoko aldaera grekoekiko.

 

 

Ancient Greek alphabet

 This alphabet is based on inscriptions from Crete dated to about 800 BC. Greek was written from right to left in horizontal lines at this time. The names of the letters were slightly different to those for later varities Greek.

 

 

Antzinako alfabeto grekoa

Ancient Greek alphabet

 

 

Alfabeto grekoa (ahoskera atiko klasikoa)

Greek alphabet (Classical Attic pronunciation)

 

Oharra: Σ = [z] kontsonante ozenen aurrean.

Note: Σ = [z] before voiced consonants

 

 

Letra zaharkitu arkaikoak / Obsolete and archaic letters

 

 

Numeral grekoak eta beste sinbolo batzuk

Greek numerals and other symbols

 

 

Letra hauek irudikatzen zituzten zenbaki izenen lehen letrak, iotarena izan ezik: Γέντε (gente) 5 zen, gero Πέντε (pente) bilakatu zena; Δέκα (Deka) 10, Ηἑκατόν (Hektaton) 100, Χίλιοι (Khilioi) 1.000 and Μύριον (Myrion) 10.000. Sistema hau K.a. lehen m.ra arte erabili zen.

 

 

 

These letters were used as they represented the first letters of the number names, with the exception of iota: Γέντε (gente) for 5, which became Πέντε (pente); Δέκα (Deka) for 10, Ηἑκατόν (Hektaton) for 100, Χίλιοι (Khilioi) for 1,000 and Μύριον (Myrion) for 10,000. This system was used until the first century BC.

 

 

 

Alfabetoko letra guztientzat balio numerikoak zituen sistema alfabetiko batek sistema akrofonikoa ordezkatu zuen. Hiru letra zaharkitu  ere -stigma, koppa eta sampi- erabiltzen ziren greko estandarraren letretan eta apostrofo moduko bat erabiltzen zen letrak numeralak zirela adierazteko.

 

 

 

The Acrophonic system was replaced by an alphabetic system that assigned numerical values to all the letters of the alphabet. Three obsolete letters, stigma, koppa and sampi, were used in addition to the standard Greek letters, and a apostrophe-like numeral sign was used to indicate that letters were being used as numerals.

 

 

 

Alfabeto grekoa (ahoskera modernoa)

Greek alphabet (Modern pronunciation)

 

 

 

 

 

Behean emandako ahoskera klasikoa K.a. V. berantiar eta IV. goiztiar atikoaren ahoskera berreraikia da.

The classical pronunciation given below is the reconstructed pronunciation of Attic in the late 5th and early 4th century BC.

 

Letter

Corresponding
Phoenician
letter

Name

Transliteration

Pronunciation

Numeric
value

English

Ancient
Greek

Medieval
Greek
(polytonic)

Modern
Greek (info)

Ancient
Greek

Modern
Greek

Classical
Ancient
Greek

Modern
Greek

Α α

Aleph

Alpha

ἄλφα

άλφα

a

[a] [aː]

[a]

1

Β β

Beth

Beta

βῆτα

βήτα

b

v

[b]

[v]

2

Γ γ

Gimel

Gamma

γάμμα

γάμ(μ)α

g

gh, g, y

[ɡ]

[ɣ], [ʝ]

3

Δ δ

Daleth

Delta

δέλτα

δέλτα

d

d, dh

[d]

[ð]

4

Ε ε

He

Epsilon

εἶ

ἒ ψιλόν

έψιλον

e

[e]

5

Ζ ζ

Zayin

Zeta

ζῆτα

ζήτα

z

[zd, dz, zː] (?)

[z]

7

Η η

Heth

Eta

ἦτα

ήτα

e, ē

i

[ɛː]

[i]

8

Θ θ

Teth

Theta

θῆτα

θήτα

th

[tʰ]

[θ]

9

Ι ι

Yodh

Iota

ἰῶτα

(γ)ιώτα

i

[i] [iː]

[i], [ʝ]

10

Κ κ

Kaph

Kappa

κάππα

κάπ(π)α

k

[k]

[k], [c]

20

Λ λ

Lamedh

Lambda

λάβδα

λάμβδα

λάμ(β)δα

l

[l]

30

Μ μ

Mem

Mu

μῦ

μι/μυ

m

[m]

40

Ν ν

Nun

Nu

νῦ

νι/νυ

n

[n]

50

Ξ ξ

Samekh

Xi

ξεῖ

ξῖ

ξι

x

x, ks

[ks]

60

Ο ο

'Ayin

Omicron

οὖ

ὂ μικρόν

όμικρον

o

[o]

70

Π π

Pe

Pi

πεῖ

πῖ

πι

p

[p]

80

Ρ ρ

Resh

Rho

ῥῶ

ρω

r, rh

r

[r], [r̥]

[r]

100

Σ σ ς

Sin

Sigma

σῖγμα

σίγμα

s

[s]

200

Τ τ

Taw

Tau

ταῦ

ταυ

t

[t]

300

Υ υ

Waw

Upsilon

ὖ ψιλόν

ύψιλον

u, y

y, v, f

[ʉ(ː)], [y(ː)]

[i]

400

Φ φ

origin debated

Phi

φεῖ

φῖ

φι

ph

f

[pʰ]

[f]

500

Χ χ

Chi

χεῖ

χῖ

χι

ch

ch, kh

[kʰ]

[x], [ç]

600

Ψ ψ

Psi

ψεῖ

ψῖ

ψι

ps

[ps]

700

Ω ω

'Ayin

Omega

ὦ μέγα

ωμέγα

o, ō

o

[ɔː]

[o]

800

 

Testu-lagina grekoz / Sample text in Greek

 

 

Letraldaera / Transliteration

 

Óli i ánthropi yeniúnde eléftheri ke ísi stin aksioprépia ke ta dhikeómata. Íne prikizméni me loyikí ke sinídhisi, ke ofílun na simberiféronde metaksí tus me pnévma adhelfosínis.

Listen to a recording of this text by Eυτυχία Παναγιώτου (Eftychia Panayiotou)

Testu-lagina greko politonikoan / Sample text in Polytonic Greek

 

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)