a-saila Bulgariera | Gramateka

Bulgariera

BULGARIAN, BÚLGARO, BULGARE

 

Language family: Indo-European, Slavic, South, Eastern.

Language codes:

        ISO  639-1    bg

        ISO  639-2    bul

        ISO  639-3    bul

Glottolog: bulg1262.

Linguasphere: 53-AAA-hb <53-AAA-h.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa:  bălgarski).

bulgarian [BLG] hizk. Bulgaria; baita AEB, Grezia, Hungaria, Israel, Jugoslavia, Moldavia, Errumania, Kanada, Turkia (Europa) eta Ukraina ere.

balgarski alt bulgarian [BLG].

 

BULGARIA

 

bulgarian (balgarski) [BLG] 7.986.000 hiztun, populazioaren % 85 (1986). Herrialde guztietako populazio osoa 9.000.000 (1999, WA). Halaber mintzatua AEB, Grezia, Hungaria, Israel, Jugoslavia, Moldavia, Errumania, Kanada, Turkia (Europa) eta Ukrainan ere. Indo-European, Slavic, South, Eastern. Dialektoak: palityan (palitiani, bogomil). Palityana funtzionalki ulergarria da bulgariera estandarrareklin. Sopatarrak petecheneg jatorrikoak dira eta bulgarieraz mintzo dira. Hizkuntza nazionala, gramatika, SVO.

 

MOLDAVIA

 

bulgarian (BLG) 361.000 hiztun(1979ko errolda), eta hauetako % 68k ama hizkuntza dute. Indo-European, Slavic, South, Eastern. Ikus sarrera nagusia Bulgarian.

 

Hizkuntza / lengua: bulgariera / bulgarian / búlgaro / bulgare.

Hiztunak / hablantes (2001): 8.500.000 (Ignasi Badia i Capdevila).

Herrialdea / país: Bulgaria (8.100.000), Ukraina (165.000/275.000), Moldavia 65.000/100.000), Serbia eta Montenegro (31.000), Grezia (30.000), Turkia (27.000), Errumania (10.000), Hungaria (3.000), Mazedonia (2.000), Alemania, AEB.

 

 

HISTORIA.  Eslaviar familiako hegoaldeko adarreko indoeuropar hizkuntza, Bulgariakko propioa eta mazedonieraren oso hurbilekoa. Biak oso estu daude ahaidetuta esloveniera eta serbokroazierarekin.

Bulgariar herriak  K.a. VII. m.an Krimea abandonatu eta Danubiora aldatu zen, Balkanen penintsulara. Han Itsaso Beltzaren kostaldean zehar finkatuta zegoen eslaviar herriarekin batu zen progresiboki eta honen  hizkuntza hartu zuen berea arbuiatuz, hau familia turtzikoaren ahaidea zena.

 

 

Uste da bulgariera izan zela, X. m.an, Zirilok eta Metodiok eliza ortodoxo orientalaren hizkuntza liturgiko bihurtu zutena. Bulgarieraren forma modernoa  ez da agertzen  XVI. m.ra arte eta XVIII. m.an aldatu eta eslaviar hizkuntzen arauetara hurbildu zen.

 

 

 

XIX. m.an zehar literatura indartsua garatzen hasi zen, bere propioa eta aberatsa, XXI. m.an aurrera darraiena.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bulgarierak joera bizia du azentuatzen ez diren bokalak ixtekoa: o ahoskatzen da [u]  eta e  ahoskatzen da [i]. B) Kontsonanteak asimilatu egiten dira. C) Azentua hitzaren edozein silabatak har dezake. Maiz kointziditzen du errusierarekin, baina salbuespen asko ditu.

Morfosintaxia. A) Hiru genero bereizten ditu: maskulinoa, femeninoa eta neutroa. B) Izenen deklinabidea oso azkar abandonmatu zuen eta bere ordez preposiziozko osagarriak zituen izenak hartu zituen. C) Hitz maskulino polisilabo gehienak -i amaitzen dira azken kontsonantea palatalizatu egiten delako. D) Ondoren jarritako artikulu mugatua darama, bereiztasun ez eslaviarra hau. E) Aditzek jokaeran aspektu perfektiboa eta inperfektiboa hartzen dituzte. F) Perpausaren ohiko ordena  Subjektua + Aditza + Osagarriak dira. G) Perpaus menperatua erabiltzen du beste eslaviar hizkuntza batzuek infinitiboa erabiltzen duten lekuan. H) Bulgarierak errusieratik, esloveniera eklesiastikotik, grekotik eta turkieratik hartu ditu maileguak eta eratorriak sortzeko ahalmen handia dauka. I) Lehenengo 10 zenbakiak hurrengoak dira: edin (1), dva (2), tri (3), chetiri (4), pet (5), shest (6), sedem (7), osem (8), devet (9), deset (10).

Idazkera. Alfabeto zirilikoa ken  Ëë, Ыы eta Ээ, nahiz eta Banar eskualdean, Errumaniaren mendebaldean, bulgarieran era arkaiko bat erabiltzen den karaktere latinoz idatzia, katolizismoaren hondarra izanik berau.

 

 

HISTORIA. Lengua indoeuropea de la rama meridional de la familia eslava, propia de Bulgaria e íntimamente cercana al macedonio. Ambas están fuertemente emparentadas con el esloveno y el serbocroata.

 

El pueblo búlgaro abandonó la región de Crimea en el s. VII a.C. y se trasladó al sur del Danubio, a la panínsula de los Balcanes. Allí se unió progresivamente con la población eslava ya establecida  a lo largo de las costas del mar Negro y adoptó su lengua en detrimento de la propia, que era una langua emparentada con la familia túrcica.

Se cree que el búlgaro pudo ser, en el s.X, la lengua que los evangelizadores Cirilo y Metodio  convirtieron  en lengua litúrgica  de la iglesia ortodoxa oriental. Para ella se ideó el alfabeto cirílico.La forma moderna del búlgaro no aparece hasta el s. XVI, y en el s. XVIII deriva y se corrige para acercarse a las normas  de las lenguas eslavas.

A mediados del s. XIX empezó a desarrollar una viva literatura, propia y rica, que continúa en el s. XXI.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Es típica del búlgaro la tendencia a cerrar las vocales no acentuadas: o se pronuncia [u] y e se pronuncia [i]. B) Las consonantes se asimilan. C) El acento recae en cualquier sílaba de la palabra. Con frecuencia coincide con el ruso, pero tiene muchas excepciones.

Morfosintaxis. A) Distingue 3 géneros: masculino, femenino y neutro. B) Abandonó muy pronto la declinación nominal que fue sustituida por el nombre con complementos preposicionales. C) La mayoría de las palabras masculinas polisílabas terminan en -i como consecuencia de la palatalización de la consonante final. D) Usa un artículo determinado pospuesto, que es un rasgo no eslavo. E) Los verbos introducen en su conjugación el aspecto perfectivo y el imperfectivo. F) El orden habitual de la oración es el de Sujeto + Verbo + Complementos. G) Usa una oración subordinada allí donde otras lenguas eslavas utilizan el infinitivo. H) El búlgaro ha absorvido préstamos procedentes del ruso, del esloveno eclesiástico, del griego y del turco, y posee una gran facilidad para la derivación. I) Los 10 primeros números en búlgaro son: edin (1), dva (2), tri (3), chetiri (4), pet (5), shest (6), sedem (7), osem (8), devet (9), deset (10).

 

Escritura. Alfabeto cirílico menos Ëë, Ыы y Ээ, aunque en la región de Banar, al oeste de Rumanía, se usa una forma arcaica del búlgaro que se escribe con caracteres latinos, resto cultural del catolicismo.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

LANGUE BULGARE POUR DES ETRANGERS, Un cours primaire pour des francophones, Polet, R, Spassouv,  21,5x15, 381 or., Haskovo,  2001.

MANUEL DE CONVERSATION FRANCO-BULGARE, Beste daturik gabe, poltsikorakoa, 15x11,5, 157 or., Urterik gabe.

THE BULGARIAN LANGUAGE IN PRACTICE, A new basic course in contemporary bulgarian as a foreign language, New 2 CD Multimedia, 21,5x15, 381 or., Sofia, 2004.

БЪΛГАРСКА  ГРАМАТИКА, Bulgariar gramatika, Пеtъp  Пaшob (Pioter Pasov), 20x14, 455 or., Bulgaria,   2005.

СТАРОБЪЛГАРСKИ  ЕZИK, Bulgariar Hizkuntza Zaharra, Kiriul Mirtxev, 20x14, 144 or., Bulgaria, 2000.

БЪΛГАРСΚΟ-фРЕΗСΚИ РΑЭГΟВΟРНИΚ, Bulgariera-frantsesa eskuliburua, 9,5x13, 288 or., Bulgaria, (?).

 

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

ESPAÑOL-BÚLGARO / BÚLGARO-ESPAÑOL, Tamaina txikikoa, lodia,  Gaberoff, 808 or., Bulgaria, (?).

 

BULGARIAR ALFABETOA

BULGARIAN ALPHABET

 

 

Bulgariera izan zen lehen eslaviar hizkuntza idazteko erabilia IX. m.an alfabeto glagolitikoan, gradualki hasierako zirilikoak ordezkatu zuen arte. XVIII. m.aren hondarrean, zirilikoaren errusiar bertsio bat, hots, Pedro Haundiaren idazkera zibila adoptatu zen Errusian publikatu ziren liburuen eragina zela medio. Hainbat alfabeto letra kopuru ezberdinekin erabili ondoren, 1945eko erreforma ortografikoa nagusitu zen alfabetotik yat (Ѣ ѣ), eta yus (Ѫ ѫ) letrak kenduz. 1878an independentzia lortu zuelarik, herri mintzairan oinarrituriko hizkuntza literario moderno bat bihurtu zen estandar. Otomandar inperioaren garaian mailegu turkiar ugari hartu zituen eta baita latin, greko, errusiera, frantses, italiera eta alemanetik ere eta geroz eta gehiago ingelesetik.

 

El búlgaro fue la primera lengua eslava en ser escrita durante el s. IX en alfabeto glagolítico, que gradualmente fue sustituido por una versión temprana del cirílico. A finales del s. XVIII una versión rusa del cirílico o escritura civil de Pedro el Grande fue adoptado para escribir el búlgaro como resultado de la influencia de los libros publicados en Rusia. Después de utilizar diversos alfabetos con diferentes números de caracteres, se impuso la reforma ortográfica de 1945 eliminando la letras yat (Ѣ ѣ), y yus (Ѫ ѫ) del alfabeto. Tras la independencia en 1878, una lengua literaria moderna de base vernacular se convirtió en estándar. Recibió numerosos préstamos turcos en el período otomán e igualmente  ha recibido préstamos latinos, griegos, rusos, franceses, italianos, alemanes y cada vez más ingleses.

Bulgariar alfabetoa / Bulgarian alphabet (българска азбука)

 

Testu-lagina / Sample text

Bсички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Tе са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство.

Letraldaera / Transliteration

Vsički hora se raždat svobodni i ravni po dostojnstvo i prava. Te sa nadareni s razum i sãvest i sledva da se otnasjat pomeždu si v dux na bratstvo.

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskbideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)

Thanks to Arvind Iyengar.