a-saila Uraoa | Gramateka

Uraoa

KURUX, URAO, KURUX

 

Language family: Dravidian, Northern.

Language codes:

        ISO  639-1    - 

        ISO  639-2    kru 

        ISO  639-3    Variously:

                              kru – Kuruth

                              kxl – Nepali Kurux (Dhangar)

                              xis - Kisan

 

Beste izen batzuk: (autoglotonimoa: कुड़ुख़, kadukali, koda,  kola, kurka,  kurukh, morva, oraon, uraon, urang):

kurux [KVN] hizk. India; baita Bangladesh ere.

birhor alt kurux [KVN].

kadukali alt kurux [KVN].

kisan alt kurux [KVN].

kisan dial kurux [KVN].

koda alt kurux [KVN].

kola alt kurux [KVN].

kora alt kurux [KVN].

kuda alt kurux [KVN].

kunha alt kurux [KVN].

kunhar alt kurux [KVN].

kunna alt kurux [KVN].

kunrukh alt kurux [KVN].

kunuk alt kurux [KVN].

kurka alt kurux [KVN].

kurukh alt kurux [KVN].

morva alt kurux [KVN].

oraoan alt kurux [KVN].

oraon alt kurux [KVN].

urang alt kurux [KVN].

uraon alt kurux [KVN].

 

BANGLADESH

 

kurux (kurukh, uraon, oraoan) [KVN] Dravidian, Northern. Nepalgo kuruxaren ezberdina. Ikus sarrera nagusia Indian.

 

INDIA

 

kurux (uraon, kurukh, kunrukh, kadukali, kurka, oraon, urang, kisan, kunha, kunhar, kunuk, kunna, kuda, kora, koda, kola, morva, birhor) [KVN] 2.053.000 hiztun, barne eginik 1.834.000 oraon, 219.000 kisan (1997, IMA). Bi herrialdeetako populazio osoa 2.053.000 edo gehiago. Bihar, Madhya Pradesh; West Bengal; Orissa; Assam; Tripura. Halaber mintzatua Bangladeshen ere. Dravidian, Northern. Dialektoak: oraon, kisan. Kisan eta oraonak % 73ko ulergarritasuna daukate; oraona estandardizatzen ari da. Maltoaren oso gertuko. Kisan eta oraona Indiako tribu babestuak dira. Nepalgo kuruxaren ezberdina.

 

Hizkuntza / lengua: uraoa-kuruxera / kurux / urao / kurux.

Hiztunak / hablantes (2010): 2.053.000 (uraondarrak 1.834.000 eta kisandarrak 219.000, Wikipedia).

Herrialdea / país: India, Bangladesh.

 

 

HISTORIA. Uraoa edo kuruxera (halaber ezaguna kurukh, kuruḵẖ bezala ere) dravidiar hizkuntza da, oraon eta kisan herri tribalek Bihar, Jharkhand, Orissa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh eta West Bengalen mintzatua Indian eta orobat  ipar Bangladeshen ere. Brahuiera eta maltoerari (pharia) oso lotua dago.

 

Nepal eta Assamen uraon herriari Dhāngar deritza, “arrozarekin (dhān) direlako ordainduak”. Hiztun asko baditu ere, hizkuntzak galtzeko arrisku handia du. Jharkhand eta Chhatisgarh-eko gobernuek kuruxera kuruxtar eta oraondar ikasleak gehiengoa diren eskoletan sartu dute. Aldizkari batzuek, hala nola Nam Kurkhat, Singi Dai, y Jharkhand Dhara deituek artikuluak publikatzen dituzte kuruxeraz. Kuruxerazko liburuak publikatzen dira Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh, Madhya Pradesh eta West Bengalen.

 

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak. 

Fonetika.

Morfosintaxia. 

Idazkera. Kuruxera devanagari idazkeraz idazten da, sanskritoa, hindiera, marathiera eta beste hainbat indo-ariar hizkuntza bezalaxe.

 

 

HISTORIA. La lengua urao o kurux (también conocida como kurukh, kuruḵẖ) es una lengua drávida, hablada por los pueblos tribales oraon y kisan de Bihar, Jharkhand, Orissa, Madhya Pradesh, Chhattisgarh y West Bengal de India y al Norte de Bangladesh. Está muy relacionada con brahui y malto (pharia).

En Nepal  y Assam al pueblo oraon se le denomina Dhāngar, que significa “aquellos que son pagados con arroz” (dhān). A pesar del gran número de hablantes, la lengua está considerada con gran riesgo de extinción. Los gobiernos de Jharkhand y Chhatisgarh han introducido el kurux en las escuelas  donde los estudiantes kurux y uraon son mayoría. Revistas como Nam Kurkhat, Singi Dai, y Jharkhand Dhara publican artículos en kurux. Libros escritos en este idioma se publican en Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh, Madhya Pradesh y West Bengal.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética.

Morfosintaxis.

Escritura. La lengua kurux se escribe con escritura devanagari, escritura usada también para escribir en sánskrito, hindi, marathi y otros idiomas indo-arios.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

URAOZKO GRAMATIKA, kuruxezko gramatika, 17,5x12,5, (338 or.), India, Urterik gabe.