a-saila Kréyòlera | Gramateka

Kréyòlera

KREYOL, KREYOL, KRÉYOL

 

Language family: Kreyol,  French based.

Language codes:

        ISO  639-1    -  

        ISO  639-2    - 

        ISO  639-3    - 

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: kreyol):

kreyol alt guadeloupe creole french dial lesser antillean creole french [DOM].

gaudeloupe creole french dial lesser antillean creole french [DOM].

lesser antillean creole french [DOM] hizk. Santa Luzia; baita Dominika, Frantzia, Grenada, Guadalupe, Guyana, Martinika, Trinidad eta Tobago.

 

Hizkuntza / lengua: kreyolera / kreyol / kreyol / kréyol

Hiztunak / hablantes: (?).

Herrialdea / país: Antillak.

 

 

HISTORIA. Ikastaro hau erabiltzaile frankofonoarentzat dago idatzia. Itzulpen eta kreol hitzen ahoskera giltzarri nagusiak ematen ditu. Kreol hitz asko frantsesetik hartuak dira. Gramatika arau eta sintaxi kreol ahalik eta gehienak dakarzki, era xumean eta adibide ugarirekin ilustratuak.

 

 

Antillar kreol-ikastaro hau funtsean “martinikar iturrietatik” elikatu da. Nahiz eta kreolera guadalupear, guyanar eta martinikarra hein handi batean antzekoak izan, batez ere hiztegian eta ahoskeran bereizten dira, nahiz beren artean erabat ulergarriak diren. Beste horrenbeste gertatzen da Haiti, Santa Luzia eta Dominikar Errepublikako kreolerekin ere.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Letra muturik ez dago. B) Soinu bakoitzak zeinu bat eta bakarra du.

Morfosintaxia. A) Artikuluak ez du bereizten generoa. B) Artikulu mugatu singularra izenari atzean eransten zaio eta la, a, an edo lan izan daiteke: tab-la ‘mahaia’, chèz-la ‘aulkia; flè-a ‘lorea’; pwasson-an ‘arraina’; fanm-lan ‘emakumea’, téléfonn-lan ‘telefonoa’. C) Artikulu mugatu plurala da, eta singularreko artikuluarekin doan izenaren aurrean jartzen da: sé tab-la ‘las mesas’, sé flè-a ‘las flores’. D) Ez du artikulu mugagaberik, oso salbuespen berezia izan ezik. E) Aditza aldaezina da eta jokaeran beti berdina da. F) Adjektiboa aldaezina da genero-numeroetan. G) Hona hemen kréòleraz lehen 10 zenbakiak: yonn (1), (2), twa (3), kat (4), senk (5), sis (6), sèt (7), uit (8), nèf (9), dis (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Este curso está concebido para el posible usuario fancófono. Contiene las claves pricipales de traducción y de pronunciación de las palabras criollas, que muchas de ellas, como es sabido, tienen su origen en el francés. Trata de aportar el mayor número posible de reglas gramaticales y de sintaxis criollas, ilustradas de forma simple y abundantemente con ejemplos.

Este curso de criollo antillano se nutre esencialmente de “fuente martinicana”. Aunque fundamentalmente son parecidos los criollos guadalupeño, guyanés y martinicano, difieren esencialmente sobre el vocabulario y pronunciación, aunque son perfectamente comprensibles entre ellos. Lo mismo ocurre con los criollos hablados en Haití, Santa Lucía y la República Dominicana.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) No existen letras mudas. B) Cada sonido está representado por un solo signo.

Morfosintaxis. A) El artículo no distingue el género. B) El artículo definido singular se pospone al nombre y puede ser la, a, an o lan: tab-la ‘la mesa’, chèz-la ‘la silla’; flè-a ‘la flor’; pwasson-an ‘el pescado’; fanm-lan ‘la mujer’, téléfonn-lan ‘el teléfono’. C) El artículo definido plural es que precede al nombre terminado con el artículo singular: sé tab-la ‘las mesas’, sé flè-a ‘las flores’. D) No posee artículo indefinido, salvo raras excepciones. E) El verbo es invariable y permanece idéntico en la conjugación. F) El adjetivo es invariable en género y número. G)  Los 10 primeros números en kreyol son: yonn (1), (2), twa (3), kat (4), senk (5), sis (6), sèt (7), uit (8), nèf (9), dis (10).

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

ANNOU PALÉ KRÉYÒL, Cours de créole antillais, 23 leçons, 40 exercices corrigés, Richard Crestor, Martinique, 1987.