a-saila Kabiyera | Gramateka

Kabiyera

 

KABIYERA

KABIYÉ, KABIYÉ, KABIYÈ

 

Language family: Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, North, Gur, Central, Southern, Grusi, Eastern.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3    kbp

Glottolog: kabi1261

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: kabiye):

cabrai alt kabiyé [KBP].

cabrais alt kabiyé [KBP].

kabire alt kabiyé [KBP].

kabiyé [KBP] hizk. Togo; baita Benin, Ghana ere.

kabre alt kabiyé [KBP].

kabure alt kabiyé [KBP].

kabye alt kabiyé [KBP].

 

BENIN

 

kabiyé (kabre, kabye, kabure, cabrais, cabrai) [KBP] 30.000 hiztun (1991, Vanderaa). North, Atakora Probintzia. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, North, Gur, Central, Southern, Grusi, Eastern. Ikus sarrera nagusia Togon.

 

GHANA

 

kabiyé (kabire, cabrai, kabure, cabrais) [KBP] North. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, North, Gur, Central, Southern, Grusi, Eastern. Ikus sarrera nagusia Togon.

 

TOGO

 

kabiyé (kabre, cabrai, kabure, kabye, cabrais) [KBP] 700.000 hiztun (1998, SIL), populazioaren % 14 (1976, WA). Herrialde guztietako populazio osoa 730.000 (1998). Kara eskualdea. Zentro nagusiak Kozah eta Binah-ko prefekturetan. Asko instalatu dira Sotouboua, Kloto, Ogou, eta Haho-ko prefekturetan. Halaber mintzatua Benin eta Ghanan ere. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, North, Gur, Central, Southern, Grusi, Eastern. Dialektoa: lama. Elebitasuna frantsesez. Bigarren talderik handiena Togon. Lama dialektoa ezbedina da Togo lama (lamba) hizkuntzarekiko. Hizkuntza nazionala.

 

Hizkuntza / lengua: kabiyera / kabiyé / kabiyé / kabiyè.

Hiztunak / hablantes (2002): 730.000 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Togo; Benin, Ghana.

 

 

HISTORIA. Kabiyé lurraldea  Kara hiriaren iparraldeko mendi artean aurkitzen da Togoren iparraldeko Kozah eta Binah prefekturetan. Kabiyeradunek Togoko populazioaren % 23 osatzen dute, bertako bizilagunak 489.200 inguru izanik (Ethnologue, 1991), eta atzerrian bizi direnekin 520.000. Hala ere, jende asko bizi da beste eskualde batzuetan sakabanaturik. Kontuan hartuz gero urteko hazkunde tasa % 3,2koa dela, gaur  (2013) erraz izango dira milioitik gora.

 

 

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Hemezortzi fonema kontsonantiko ditu. B) Bederatzi fonema bokaliko daude. Bakoitza laburra, luzea eta estra-luzea izan daiteke. C) Badu harmonia bokalikoa.

Morfosintaxia. A) Hamar izen-klase ditu. B) Flexio tonala du hizkuntzak. C) Aditzak 3 klase tonaletan banatzen dira. D) Adjektiboa, dagokion klasean, kalifikatzen duen substantiboarekin komunztatzen da. E) Hona hemen kabiyeraz lehen 10 zenbakiak: -     naálε (2), naádozo (3), naáńzá (4), kagbáńzι (5), lodo (6), lubε (7), lutozo (8), nakʋ (9), híú (10).  

Idazkera. Latindar alfabetoa karaktere berezi ugarirekin.

 

 

HISTORIA. El territorio kabiyé se sitúa alrededor de 2 macizos al norte de la villa de Kara en las prefecturas de Kozah y de Binah al norte de Togo. Los hablantes de kabiyé constituyen más del 23% de la población togolesa que forman  unos 489.200 habitantes (Ethnologue, 1991) y 520.000 con los residentes en el extranjero. Sin embargo, la población se encuentra hoy muy dispersa en otras regiones. Si se tiene en cuenta la tasa anual de crecimiento, 3,2%, la población actual sobrepasa fácilmente un millón.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Posee 18 fonemas consonánticos. B) Hay 9 fonemas vocálicos. Cada uno puede ser breve, largo, extra-largo. C) Posee harmonía vocálica.

 

Morfosintaxis. A) Posee 10 clases nominales. B) Es una lengua de flexion tonal. C) Los verbos se dividen en 3 clases tonales. D) El adjetivo, en la clase que le corresponde, concuerda con el sustantivo que lo califica. E) Los 10 primeros números en kabiyé son:  -     naálε (2), naádozo (3), naáńzá (4), kagbáńzι (5), lodo (6), lubε (7), lutozo (8), nakʋ (9), híú (10).  

Escritura. Alfabeto latino con numerosos caracteres especiales.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS KABIYÈ, Togo, l’Harmattan, David Roberts, gramatika, 21,5x14, 355 or., Paris, 2013.

 

Parlons kabiyè liburuaren sinopsia:

 

Le kabiyè est parlé, estime-t-on, par plus d’un million de personnes dans les monts des environs de la ville de Kara, dans le nord du Togo, ainsi que dans une importante diaspora étendue dans le centre et le sud du pays, et ailleurs dans le monde.

Cet ouvrage a pour vocation de partager avec des lecteurs de langue française la langue kabiyé et la culture qu’elle véhicule. Il est destiné à tous ceux qui veulent apprendre cette langue. Il peut aussi offrir des points de repère aux lecteurs natifs désirant apprendre la forme écrite de leur langue maternelle. Il intéressera également les linguistes désirant mieux connaître la structure de la langue, ainsi que les ethnologues cherchant un aperçu de sa culture.

 

FONOLOGIA

 

Kontsonanteak / Consonants

 

 

Bilabial

Labiodental

Alveolar

Retroflex

Palatal

Velar

Labial-velar

Glottal

Stop

voiceless

p

 

t

ʈ

 

k

k͡p

 

voiced

 

 

d

 

 

 

 

 

Fricative

voiceless

 

f

s

 

 

 

 

h

voiced

 

 

z

 

 

 

 

 

Affricate

 

 

 

 

 

 

 

Approximant

 

 

l

 

j

 

w

 

Nasal

m

 

n

 

ɲ

ŋ

 

 

 

Bokalak / Vowels

Bokal laburrak / Short vowels

 

 

Front

Back

 

Unrounded

Rounded

 

-ATR

+ATR

-ATR

+ATR

Close

ɪ

i

ʊ

u

Mid

ɛ

e

ɔ

o

Open

a

 

 

 

 

Bokal luzeak / Long vowels

 

 

 

Front

Back

 

Unrounded

Rounded

Unrounded

 

-ATR

+ATR

-ATR

+ATR

-ATR

+ATR

Close

ɪ:

i:

ʊ:

u:

ɯ̙:

ɯ̘:

Mid

ɛ:

e:

ɔ:

o:

ɤ:

ʌ:

Open

a:

 

 

 

ɑ:

 

 

 

Kabiyera hizkuntza tonala da, esan nahi baita tonu diferentziak hitzak bereizteko direla. Kontraste hauek lexikalak (e.g. ɖálʋ́ ‘anaia zaharrena’ ~ ɖálʋ̀ ‘bizioa, heste zizarea’) edo gramatikalak (ɛɛkɔŋ́ ez dator’ ~ ɛɛ́kɔŋ (noiz) dator ~ ɛ́ɛkɔ́ŋ ‘ez bada etortzen’) izan daitezke. Bi tonu daude, garaia  eta baxua.

 

 

 

Kabiye is a tonal language, meaning that pitch differences are used to distinguish one word from another. These contrasts may be lexical (e.g. ɖálʋ́ elder brother ~ ɖálʋ̀ intestinal worm) or grammatical (e.g. ɛɛkɔŋ́ he isn't coming ~ ɛɛ́kɔŋ (when) he comes ~ ɛ́ɛkɔ́ŋ if he doesn't come).

There are two tones, High (H) and Low (L).