a-saila Bubeera | Gramateka

Bubeera

 

BUBIERA

BUBE, BUBI, BUBE

 

Language family: Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Northwest, A, Bube-Benga (A.30).

Language codes:

        ISO  639-1    none

        ISO  639-2     -

        ISO  639-3    bvb. Inclusive

                              bbx – Bubia (Wovea)                          

Glottolog: bube1242

Gutherie code: A.31, A. 221

 

Beste izen batzuk (Bube, Bohobé, Bube–Benga):

adeeyah alt bube [BVB].

adija alt bube [BVB].

akele alt kélé [KEB].

bhubhi alt bubi [BUW].

bobe alt bube [BVB].

boobe alt bube [BVB].

boombe alt bube [BVB].

bube [BVB] hizk. Ekuatore Ginea.

bubi [BUW] hizk. Gabon.

bubi alt bube [BVB].

bubi dial kélé [KEB] hizk. Gabon; baita Kongo ere.

dikele alt kélé [KEB].

ediya alt bube [BVB].

eviia alt bubi [BUW].

fernandian alt bube [BVB].

ibhubhi alt bubi [BUW].

ibubi alt bubi [BUW].

 pove alt bubi [BUW].

 western kele alt kélé [KEB].

 

EKUATORE GINEA

 

bube (boombe, bobe, bubi, ediya, adija, adeeyah, boobe, fernandian) [BVB] 40.000 edo gehiago hiztun (1995, UBS). Bioko (Fernando Poo), Biombo Uhartea. Niger-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Northwest, A, Bube-Benga (A.30). Dialektoak: north bobe, southwest bobe, southeast bobe.

 

GABON

 

bubi (bhubhi, ibubi, ibhubhi, pove, eviia) [BUW] 5.000 hiztun (1990, CMA). Ogooue-Lolo Probintzia, Koulamoutouren mendebaldea, M’Bigou eta N’djoliren artean. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Northwest, B, Tsogo (B.30). Informazioa dago hiztunek getsogoa ulertzen dutela; deitzen zaie ‘bapove’; kelearen bubi dialektoaren eta Ekuatore Gineako bubieraren ezberdina.

 

KONGO

 

kélé (akele, dikele, western kele) [KEB]. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Northwest, B, Kele (B.30). Ikus sarrera nagusia Gabonen.

 

Hizkuntza / lengua: bubiera / bube / bubi / bube.

Hiztunak / hablantes (2008): 40.000 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Ekuatore Ginea.

 

 

HISTORIA. Bubiak edo bubeak Afrikako talde etniko bat dira batez ere Ekuatore Ginean kokatuak. XX m.aren erdialdea baino lehenago Bihoko uhartean gehiengoa ziren, baina gaur gutxiengoa dira herrialdean.

 

Beren jatorria V. eta XVIII. m.en artean Kamerundik eta Muni Ibaiaren eremu kontinentaletik emandako migrazioen amalgama bat da. Hauei bilduko zitzaizkien geroago Santo Tomen esklabotzatik ihes egindako hainbat jende eta jada XX. m.an Sierra Leonako Krumanak eta halaber Santa Isabel (gau Malabo) hirian mestizajearen ondorio ziren hainbat jende kreol.

Batasun kultural orokor honen barruan ñabardura anitz ematen dira, batzuk garrantzi handikoak eta bereziak direla esateko modukoak.

 

Kari da alderdi femeninoa, hots, amaren aldetikoa, eta familiaren egituran rol nagusia betetzen duena. Karichövo, kari eta chövo (etxea) hitzen bidez osatua, da amaren aldetiko adar familiarra eta memoriak agintzen duen mailaraino hedatzen da eta loturak aitaren aldetikoak baino askoz estuagoak dira.

Niger-kongo enborraren arkaismo nuklearrak ditu zatitu aurretikoak eta, beraz, Afrikako hizkuntzetan zaharrenetarikoa da

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. Izaera tonala du.

Morfosintaxia. A) Ez dago diferentziarik maskulinoa eta femeninoaren artean. Baina bereizketa zehatzen bat egin behar dutenean, ari elementua eransten zaio femeninoari (motuku motukuari). B) Izenordainak 3 dira singularrerako eta beste 3 pluralerako. Esaldi batzuetan mutu bihur daitezke singularrean eta soinu laburragoa dute  pluralean. C) Adjektiboak izenarekin doaz eta komunztadura dute numeroan. D) Generoaz hitz desberdintasuna du ezaugarri nagusiena. E) Hona hemen bubieraz lehenengo 10 zenbakiak: mulé (1), mambä (2), metá (3), miëne (4), mëtó (5), mëtó na mulé (6), mëtó na mëmbä (7), mëtó na mëtá (8), mëtó na miëne (9), miö (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

HISTORIA. Los bubi o bube son un grupo étnico de África localizado principalmente en Guinea Ecuatorial. Antes de mediados del siglo XX eran el grupo mayoritario en la isla de Bioko, pero actualmente son una minoría en el país.

Su origen es producto de la amalgama de diversas migraciones acaecidas entre los siglos V y XVIII procedentes del sur de Camerún y del área continental del Río Muni. A estos se sumarían posteriormente algunos elementos huidos de la esclavitud en Santo Tomé y ya en el presente siglo XX Krumanes procedentes de Sierra Leona, así como elementos criollos producto del mestizaje en la ciudad de Santa Isabel, hoy Malabo.

Dentro de esta unidad cultural general se presentan, sin embargo, muchos matices, algunos suficientemente importantes, como para hablarse de diferencias.

El kari es la parte femenina o materna, que cumple un papel fundamental en la estructura familiar. El karichövo, que es la unión de kari y chövo (casa), representa la rama familiar materna, que se extiende hasta donde la memoria alcance, siendo los lazos mucho más estrechos que los de la rama paterna.

El idioma conserva arcaísmos nucleares del tronco níger-congo, antes de su ramificación, por lo que se considera que es una de las más antiguas de África

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. Posee carácter tonal.

Morfosintaxis. A) No existe ninguna forma diferencial entre masculino y femenino. En los casos en los que se tiene que hacer una diferenciación precisa, se pospone el términos ari para el femenino
(motuku motukuari). B) Los pronombres son tres personas de singular y tres del plural. En algunas frases, estas se pueden contraer en sonidos mudos para las personas del singular y en sonidos más cortos las del plural. C) Los adjetivos acompañan al nombre y coinciden en número. D) Destaca por la divergencia de vocablos según el género. E) Los 10 primeros números en bubi son: mulé (1), mambä (2), metá (3), miëne (4), mëtó (5), mëtó na mulé (6), mëtó na mëmbä (7), mëtó na mëtá (8), mëtó na miëne (9), miö (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

GRAMÁTICA BUBI, Elementos de la,  2. edizioa, R.P. Isidoro Abad, 21x14, 151 or., Madrid,  1928.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

BUBI-CASTELLANO / CASTELLANO-BUBI,  Justo Bolekia B., Gram ediciones, 12,5x9, 219 or., Ávila, 1997.

ESPAÑOL-BUBI,  R.P. Antonio Aymemi, 15,5x11, 342 or., Madrid, 1928.