Linguistika

EUSKARAZ 

EDOUARD BOURCIEZEN HAUR PRODIGOAREN PARABOLA: EDIZIO PALEOGRAFIKO KONPARATUA, Anuario del Seminario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”, Inernational Journal of Basque Linguistics and Philology, XLI-1, 24x17, 5 or., UPV-EHU, 

HIZKUNTZA ADOS JARTZEKO DA, Edukia: I. Animalia hiztuna. II. Geneetatik hitzetara. III.
Gogoaren ispilua. IV. Determinismorik ez. V. Hasieran logos-a zen.  VI. Isegoria. VII. Demokrazia deliberatiboa. VIII. Hiru H. IX. Iraultza Humboldtiarra. X. Analitikoak. XI. Hizkuntzaren mugak. XII. Lanabes ontzia. XIII. Hizkuntz jokoak. XIV. Platonen arazoa. XV. Gramatika unibertsala. XVI. Babel berria. XVII. Elkar ulertzeko. XVIII. Hizketa ekintza. XIX. Munduaren irekiera. XX. Hizkuntz hermeneutika. XXI. Komunikazio komunitatea. XXII. Diskurtsoaren etika. XXIII. Kontsentsua helburu. XXIV. Gizateriaren solasaldia, Miguel de Unamuno IX. Saiakera Saria, Jon Sodupe Martija, bibliografia oparoa, 24x17, 236 or., Bilbao, 2009.

HIZKUNTZA ETA PENTSAKERA, Larresoro, Etorbidean Kultura, 144 or., Bilbao, 1972.

ITZULPEN TEORIAZKO EZAGUPENAK,  X. Mendiguren, Itzultzaile Eskola, 28x19, 181 or., San Sebastián, 1983.

LINGUISTIKA ORAIN ARTE, Lur,  Xabier Kintana, 18x11,5,148 or., Zarautz, 1970.

LINGUISTIKA OROKORREZKO EZAGUPENAK, Edukia: I. Greziatik XIX. mendera arte. II. XX. mendeko joerak. III. Hurbilbideak: semiotika, hizkuntz zeinua, araua. Hizkuntzalaritza modernoaren zenbait gai. IV. Semantika. Objektuak eta arazoak. Esanahia. Deskribapen semantikoa. Sinonimia, polisemia, metafora, metonimia: esanahia eta esanbeharra. Semantika eta itzulpena, Bibliografia oparoa, Elkar, Koro Navarro, 24x17, 155 or., Navarra, 1985.

UZTARO, Aldizkaria,  40. zka., Udako Euskal Unibertsitatea, 23,5x17, 117 or., Bilbao, 1990.

METODO KONPARATZAILEA HIZKUNTZALARITZA HISTORIKOAN,  Edukia: I. Metodo konparatzailearen definizioa. II. Hizkuntza komunak. III. Erabilitako frogak. IV. Elkartasun garaia eta histori garaiaren arteko hizkuntz bilakaeraz. V. Dialektoak. VI. Hizkuntz geografia. VII. Hizkuntza mistoaren adigaia. VIII. Aldaketa formula orokorrak. IX. Berrikuntza espezifikoak. X. Xehetasun gehiagoren beharra, Publicaciones de la Cátedra ‘Luis Michelena’ / ‘Koldo Mitxelena’ Katedraren Argitalpenak [2], Euskal Herriko Unibertsitatea, A. Meillet, 24x17, 109 or., Bilbao, 2001. 

NOLA IRAKATSI BERBA EGITEN?, HABE, Itzulpen saila-54, Edukia: I. Hiztunek zer egiten duten. II. Hiztunek zer dakiten. III. Beste hizkuntza batean berba egitea. IV. Ikasleak ohartarazteko jarduerak. V. Bereganatze-jarduerak. VI. Autonomiarantz. VII. Mintzamenaren plangintza eta ebaluazioa, Scott Thornbury, Itzultzailea: Ana I. Morales (Jatorrizko edizioa How to teach speaking),  20x13, 267 or., San Sebastián, 2015.

SAIOAK. HIZKUNTZA ETA PENTSAKERA, Revista de Estudios Vascos, Año III, nº 3,  Txillardegi, Bilbao, 1978.

 ALEMANEZ

 ETYMOLOGISCHES WÖRTER-BUCH DER AMERIKANISCHEN (INDIANISCHEN) WÖRTER IM DEUTSCHEN, (Amerikar hitzen [indiarren] hiztegi etimologikoa alemanez), Karl Lokotsch, Fotokopia, 20,5x15, 72 or., Originala: Heidelberg, 1926.

 ESPAINIERAZ

LEONARD BLOOMFIELD

 ASPECTOS LINGÜÍSTICOS DE LA CIENCIA,  Taller de ediciones-I, Leonard Bloomfield, &18x11, 130 or., Madrid, 1973.

ASPECTOS LINGÜÍSTICOS DE LA CIENCIA, I. Introducción. II. La función del lenguaje. III. La estructura del lenguaje. IV. Precisión en el lenguaje natural. V. Lenguaje científico. VI. Resumen, Leonard Bloomfield, 18x11, 130 or., Madrid, 1973.

NOAM CHOMSKY

 PRINCIPIOS DE FONOLOGÍA GENERATIVA,  Noam Chomsky eta Morris Halle, I. La Gramática. Los universales lingüísticos. Las representaciones fonéticas. Los componentes de una gramática. Las estructuras de superficie. II. Esbozo de la fonología inglesa  y de la teoría fonológica. III. La representación fonética. Los rasgos fonéticos. Rasgos de clase mayor. Rasgos de cavidad. Rasgos del modo de articulación. Rasgos de fuente. IV. Principios de fonología.  V. Epílogo y prólogo: el contenido intrínseco de los rasgos,19x13, 464 or., Madrid, 1979.

ASPECTOS DE LA TEORÍA DE LA SINTAXIS, Cultura e Historia, Aguilar,  Noam Chomsky, Madrid, 1971.

EL ANÁLISIS FORMAL DE LOS LENGUAJES NATURALES, Comunicación,  Noam Chomsky eta George A, Miller, 20,5x11, 145 or., Madrid, 1976.

EL LENGUAJE Y EL ENTENDIMIENTO,  Noam Chomsky, Planeta, 317 or., Barcelona, 1986.

LINGÜÍSTICA CARTESIANA, Un capítulo de la historia del pensamiento racionalista,  Noam Chomsky, 19x13,5, 158 or., Madrid, 1984.

SAMUEL GILI GAYA

 ELEMENTOS DE FONÉTICA GENERAL, 4ª edición,  Samuel Gili Gaya, Gredos, 19,5x13,5, 207 or., Madrid, 1958.

ELEMENTOS DE FONÉTICA GENERAL, 5ª edición,  Samuel Gili Gaya, Gredos, 19,5x13,5, 207 or., Madrid, 1971.

HEINRICH LAUSBERG

 LINGÜÍSTICA ROMÁNICA, Tomo I,  Heinrich Lausberg, BRH, Ed. Gredos, 19,5x13,5, 556 or., Madrid, 1970.

LINGÜÍSTICA ROMÁNICA, Manuales-12,  Fonética,  Heinrich Lausberg, BRH, Editorial Gredos, 19,5x13,5, 556 or., Madrid, 1985.

BERTIL MALMBERG

LOS NUEVOS CAMINOS DE LA LINGÜÍSTICA, Edukia: I. Lingüística histótica y lingüística comparada. II. Ferdinand de Saussure y la Escuela de Ginebra. El estructuralismo. III. Estudio de los dialectos y geografía lingüística. IV. La neolingüística. La escuela de Vossler. La escuela española. V. La fonología y la Escuela de Praga. Diversas teorías del fonema. VI. Fonética moderna. Fonética experimental. VII. Semántica. El estudio del significado. VIII. Glosemática. La teoría  del lenguaje de Hjelmislev y otros aspectos de la moderna lingüística danesa. IX. La lingüística estadounidense moderna. X. Métodos estadísticos y matemáticos en lingüística. La teoría de la información. XI. Contribuciones psicológicas y filosóficas al estudio del lenguaje. XII. Lingüística aplicada, primera edición cubana: Edición Revolucionaria, Instituto Cubano del Libro, Bertil Malmberg, reimpresión, “Año del Primer Congreso”,  21x13, La Habana, 1975.

  LA FONÉTICA, Edukia: I. Fonética acústica. II. Fonética fisiológica. III. Tipos articulatorios. IV. Las vocales. V. Las consonantes. VI. La clasificación de los sonidos del lenguaje. VII. Fonética combinatoria. VIII. La cantidad. IX. Los acentos. X. Fonética experimental. XI. Fonología o “fonética funcional”. XII. La fonética evolutiva. XIII. Importancia y aplicaciones prácticas de la fonética, Cuadernos-107, 8. edizioa, Bertil Malmberg, 18,5x10,5, 127 or., Buenos Aires, 1979.

LOS NUEVOS CAMINOS DE LA LINGÜÍSTICA, 2. edizioa,  Bertil Malmberg, El Mundo del Hombre/Antropología y Lingüística, 21x13, 251 or., México, D.F.,  1969.

LOS NUEVOS CAMINOS DE LA LINGÜÍSTICA, Edukia: I. Lingüística histórica y lingüística comparada. II. Ferdinand de Saussure y la Escuela de Ginebra. El estructuralismo. III. Estudio de los dialectos y geografía lingüística. IV. La neolingüística. La escuela de Vossler. La escuela española. V. La fonología y La escuela de Praga. Diversas teorías del fonema. VI. Fonética moderna. Fonética experimental. VII. Semántica. La teoría del lenguaje de Hjelmslev y otros aspectos de la moderna lingüística danesa. IX. La lingüística estadounidense moderna. X. Métodos estadísticos y matemáticos en lingüística. Le teoría de la información. XI. Contribuciones psicológicas y filosóficas al estudio del lenguaje. XII. Lingüística aplicada, 4. edizioa,  Bertil Malmberg, El Mundo del Hombre/Antropología y Lingüística, 21x13, 251 or., México, D.F.,  1971.

ANDRÉ MARTINET

 ESTRUCTURALISMO, Estructuralismo  y lingüística, Ed. Nueva Visión,  André Georges Haudricourt, Georges Granai, A.J. Greimas, André Martinet, Noël Mouloud, François Rastier, Paul Ricoeur eta Nicolas Ruwet, 19,5x14, 177 or., Buenos Aires, 1969.

LINGÜÍSTICA Y SIGNIFICACIÓN, Biblioteca Salvat, Entrevistados: Roman Jacobson y André Martinet, 20x16, 143 or., Navarra,  1975.

GEORGES MOUNIN

 SAUSSURE, Presentación y textos,  Georges Mounin, Ed. Anagrama, 20x13, 159 or., Barcelona,  1971.

LA LINGÜÍSTICA DEL SIGLO XX, Gredos, Manuales,   Georges Mounin, 20x14, 263 or.,  Madrid, 1976.

CLAVES PARA LA LINGÜÍSTICA, Edukia: I. La edad de la lingüística. II. Lenguaje y comunicación. III. El carácter específico de las lenguas naturales humanas. IV. Los hechos lingüísticos marginales. V. La lengua y la realidad no lingüística. VI. Código y mensaje. VII. La fonología. VIII. La sintaxis estructural. IX. La semántica. X. La estilística, Georges Mounin, Ed., Anagrama, 19,5x13, 139 or., Barcelona, 1969. 

DICTIONNAIRE DE LA LINGUISTIQUE, Quadrige, Presses Universitaires de France, Georges Mounin,19x13,5, 340 or., Paris, 1974.

LA LANGUE FRANÇAISE, Colection Clefs, Seghers, Georges Mounin,196 or., Paris, 1975.

LA LINGUISTIQUE, Colection Clefs, Seghers,  Georges Mounin, 166 or., Paris, 1971.

 COLECCIÓN SALVAT

LENGUAJE Y LENGUAS, Colección Salvat, Temas Clave, Aula abierta Salvat, Enrique Wulff, Edukia: I. Geografía de las lenguas. II. La construcción de una ciencia: la lingüística. III. A vueltas con el lenguaje. IV. Del sonido a la palabra. V. La lengua, una realidad viva. VI. Entre el pasado y el futuro, bibliografia, 19x21, 64 or., Navarra, 1981. 

QUÉ ES HABLAR, Colección Salvat, Temas Clave, Aula abierta Salvat, José Manuel Blecua, Edukia: I. Introducciín. II. La estructura del lenguaje. III. La lengua y el hombre, bibliografia, 19x21, 64 or., Madrid, 1982. 

FERDINAND DE SAUSSURE

 CURSO DE LINGÜÍSTICA GENERAL,  Ferdinand de Saussure, Ed. Losada, S.A. 378 or., Buenos Aires, 1971.

CURSO DE LINGÜÍSTICA GENERAL,  Ferdinand de Saussure, Obras Maestras del Pensamiento Contemporáneo-14, Planeta-Agostini, 19x12, 292 or., Barcelona, 1984.

J. R. SEARLE

¿QUÉ ES UN ACTO DE HABLA? Cuadernos Teorema, Edukia: I. Introducción. II. Reglas. III. Proposiciones. IV. Significado. V. Cómo prometer. VI. Reglas para el uso del dispositivo indicador de función, J.R. Searle, 21x13,5, 46 or., Valencia, 1977.

*******

***

*

 DE LA LINGÜÍSTICA PRECIENTÍFICA A LA LINGÜÍSTICA TEXTUAL, Edukia: I. La lingüística como ciencia. II. Etapas del desarrollo de la lingüística. III. La lengua como sistema de signos. El signo lingüístico. IV. Las escuelas estructuralista. V. La gramática generativa y transformacional. La teoría de los principios y parámetros. VI. La clasificación de las lenguas. VII. Nuevas tendencias de la lingüística. VIII. La lingüística del texto, Editorial Pueblo y Educación, oso-oso bibliografía oparoa, 23x16, 238 or.,  La Habana, 2013.

 EL COMENTARIO FONOLÓGICO Y FONÉTICO DE TEXTOS, Teoría y práctica, 3ª edición, Edukia: Código oral y código escrito. II. Fonología y fonética. III. Las unidades fónicas. Fonemas vocálicos y consonánticos. El acento. Entonación. IV. La transcripción. V. Notaciones fonéticas. VI. Prácticas de transcripción, de reconocimiento articulatorio de sonidos y de definición y de fonemas y alófonos.  VII. Prácticas de interpretación y análisis de sonogramas. VIII. Soluciones de las prácticas. IX. Comentarios fonológicos y fonéticos, Antonio Quilis, Arco/Libros Bibliotheca Philologica, 24x16,5, 254 or., Madrid, 1991.

LENGUA Y DISCURSO EN LA CREACIÓN LÉXICA, Ed. Planeta, Universidad de Deusto,  Hernán Urrutia Cárdenas, 16,5x11,5, Madrid, 1978.

¿QUÉ SON LAS LENGUAS? Edukia: I. ¿Cuántas lenguas hay? ¿Qué es una lengua? Del ebónico y la cuestión de ¿una o dos? La lengua: un dialecto con ejército. II. De lenguas, dialectos, idiomas, hablas, jergas. III. ¿Por qué hay tantas lenguas (o: tan pocas)? Las familias lingüísticas: ¿existió una primera lengua común? Genética y lingüística. Los polinesios. El gran misterio americano. ¿Y los indoeuropeos? Evas, pueblos y lenguas. En busca de la “lengua madre”. El nostrático. El euroasiático. IV. ¿Qué sucede con las lenguas al pasar el tiempo? ¿Hay lenguas en peligro? ¿Las lenguas indias son recuperables? El inglés: ¿lengua lengüicida? Cómo se revitaliza una lengua: el caso vasco. Lenguas san. Los clicks (otra vez).VI. Los piyin y los criollos.VII. ¿Cómo y por qué aparece el lenguaje? La vida de las lenguas y su variedad. VIII. Lenguaje y cerebro, Resumen de la gramática latina, Miniglosario, Alianza Editorial,  Enrique Bernárdez,  20x13, 383 or., Madrid, 2001.

ACTAS DEL VII CONGRESO NACIONAL DE LINGÜÍSTICA APLICADA, Editadas por Francisco Garrudo Carabias y Joaquín Comesaña Rincón, Departamento de Filología Inglesa (Lengua Inglesa), Universidad de Sevilla, Sevilla, 5, 6 y 7 de abril de 1989, Asociación Española de Lingüística Aplicada, Conferencias plenarias: 2, Comunicaciones: 63, Mesas redondas: 2, 23x16, 631 or., Sevilla, 1990.

ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE Y DESARROLLO DE LA MENTE, Psicopedagogía, Sistemas lingüísticos y operaciones concretas, Oikos-tau,  Hermina Sinclair de Zwart, bibliografia oparoa, 19x13, 188 or., Barcelona, 1978.

APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA LINGÜÍSTICA,  Jesús Tusón, Teide, 21,5x16, 184 or., Barcelona, 1987.

 CONFIGURACIÓN MORFOLÓGICA Y ESTRUCTURA ARGUMENTAL: LÉXICO Y DICCIONARIO, Resultados del Proyecto de Investigación DGICYT, PB93-0546-C04, Edukia: I. Introducción. II. Análisis de los afijos. III. Conclusiones teóricas y descriptivas. IV. La estructura argumental y la subcategorización en los procesos de formación de palabras en castellano, catalán y vasco. Propuesta lexicográfica. V. Referencias bibliográficas, oso oparoa, Lluïsa Gràcia Solé, M.ª Teresa Cabré Castellví, Soledad Varela Ortega, Miren Azkarate Villar et al., Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco, 23,5x16,5, 666 or., Bilbao, 2000.

CURSO DE FONÉTICA Y FONOLOGÍA ESPAÑOLAS, 4ª edición, C.S.I.C.  Antonio Quilis eta Joseph A. Fernández, 21x15,5, 214 or., Madrid, 1969.

DE LA LINGÜÍSTICA PRECIENTÍFICA A LA LINGÜÍSTICA TEXTUAL, Editorial Pueblo y Educación, Edukia: I. La lingüística como ciencia. II. Etapas del desarrollo de la lingüística. III. La lengua como sistema de signos. El signo lingüístico. IV. las escuelas estructuralistas. V. La gramática generativa y transformacional. La teoría de los principios y parámetros. VI. La clasificación de las lenguas. VII. Nuevas tendencias de la lingüística. VIII. La lingüística del texto, Humberto Ocaña y coautores, 23,5x16,5, 238 or., Cuba, 2013.

DESLIZAMIENTOS PROGRESIVOS DEL SENTIDO, Traducción/Adaptación, Edukia: I. El nuevo concepto de Traducción/Adaptación. II. Diferencias entre la hipertextualidad de Genette y la Tradcucción/Adaptación. III. Criterios de clasificación para una Traducción y la Traducción/Adaptación. IV. Los grados y niveles de derivación: Tiplogía de derivaciones, Colección Eutopías/Maior, Ediciones Episteme, S.L., Imanol Zumalde, oso-oso bibliografia oparoa, 20x13, 233 or., Valencia, 1997.

DICCIONARIO DE LINGÜÍSTICA,  Jean Dubois y otros, Madrid, 1983.

DICCIONARIO DE TERMINOLOGÍA LINGÜÍSTICA ACTUAL,  Werner Abraham, Dirigida por Dámaso Alonso, Gredos, 19,5x13,5, 511 or., Madrid, 1981.

EL CEREBRO BILINGÜE, La neurociencia del lenguaje, Edukia: I. Cunas bilingües o «por qué esto... ¿¡no era ya suficientemente difícil!?». II. Cerebros bilingües o «lástima, solo tenemos un cerebro; ahora apáñatelas con dos lenguas». III. De las consecuencias del uso de dos lenguas o «cómo el bilingüismo esculpe el cerebro». IV. El bilingüismo como gimnasia mental o «más allá del procesamiento del lenguaje». V. Decisiones bilingües o «sobre la inconsistencia humana», Albert Costa, Debate, Bibliografia oparoa, 23x15, 243 or., Barcelona, 2017.

EL ESTADO ACTUAL DE LA LINGÜÍSTICA,  Charles F. Hockett, Akal editor, 22x11,5, 131 or,  Madrid, 1974.

EL LENGUAJE,  George Yule, Cambridge University Press, Traducción de Nuria Bel Rafecas, 21x13,5, 354 or., España, 1998.

EL LENGUAJE, Gramática, fonética, ejercicios,  Guillermo Díaz-Plaja, 5. edi. 173 or., Barcelona, 1944.

EL UNIVERSO DE LAS LENGUAS, Clasificación, denominación, situación, tipología, historia y bibliografía de las lenguas, Editorial Castalia, Nueva Biblioteca de Erudición Crítica, obra monumental sobre idiomas del mundo entero, Juan Carlos Moreno Cabrera,  25x18, 1347 or., Madrid, 2003.

ENCICLOPEDIA TEMÁTICA ESCOLAR LAROUSSE, Lengua, Ciencias Humanas, Vol. 11, Índice Temático: I. La comunicación humana. II. Lengua y habla. III. Evolución de las lenguas. IV. Historia del castellano. V. El castellano de nuestros días. VI. Las otras lenguas peninsulares. VII. Fonética y fonología. VIII. Ortografía de la palabra: la acentuación. IX. Ortografía de los fonemas. X. Ortografía de la frase: la puntuación. XI. Palabras y significación. XII. Unidades lingüísticas. XIII. El nombre. XIV. El adjetivo calificativo. XV. El verbo. XVI. Determinantes. XVII. Los pronombres. XVIII. Las palabras invariables. XIX. Neologismos, siglas y vulgarismos. XX. La oración simple. XXI. El análisis gramatical. XXII. La oración compuesta. XXIII. Tipos de oración subordinada, Círculo de Lectores, 28,5x21,5, 224 or., Navarra, 2002.

ESTILÍSTICA, POÉTICA Y SEMIÓTICA LITERARIA, Alianza Universidad,  Alicia Yllera, 20x13, 186 or., Madrid, 1974.

ESTUDIOS DE GRAMÁTICA GENERATIVA, dirigido por Víctor Sánchez de Zavala, Labor Universitaria Monografías, Edukia: I. Un exercici d'anàlisi transformacional entorn del pronom EN. II. Restricciones de orden en las secuencias de clíticos del castellano: dos requisitos. III. Sobre la interpretación causativa de los verbos adjetivales. IV. La presuposición y los verbos factivos en castellano. V. Nota sobre la presuposición en castellano. VI. Sintaxi abstracta i derivació: transitivitat versus intransitivitat en el català actual. VII. Sobre una ausencia del castellano: Apéndice A, Apéndice B, Apéndice C. VIII. Sobre la coordinación, J. Antonio Argente, Salvador Bastida, Ignacio Bosque, Conchita Lleó, Angel Manteca, Josep Nadal eta Juan Luis Tato, 22x14, 277 or., Barcelona, 1976.

ESTUDIOS SOBRE SEMÁNTICA, Ariel,  Gottlob Frege, 179 or., Barcelona,  1984.

EUSTAQUIO ECHAURI MARTINEZ. SU VIDA Y “NOTAS FILOLÓGICAS”, Sobre voces y frases incorrectas,  Luis Sanz de Almarza, 21x15,5, 384 or.,  Logroño, 1992.

EVOLUCIÓN Y ESTRUCTURA DE LA LENGUA FRANCESA, Manuales-14, Románica Hispánica,  Walther von Wartburg, Gredos, 19,5x13,5, 349 or., Madrid, 1966.

FONÉTICA, FONOLOGÍA, GRAFEMÁTICA, XVIII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, Resúmenes de Ponencias y Comunicaciones, 21x15, 115 or., Madrid, 1988.

FUNDAMENTOS DE LINGÜÍSTICA GENERAL, Manuales-32,  Jesús-Antonio Collado, Gredos, 19,5x13,5, 307 or., Madrid, 1978.

GRAMÁTICA AUDAZ,  Juan de Caramuel, 136 or., Eunsa, Navarra,  2000.

GRAMÁTICA ESTRUCTURAL, Manuales-3, 2. edizioa,  Emilio Alarcos Llorach, Gredos, 19,5x13,5, 129 or., Madrid, 1981.

GRAMÁTICA TRANSFORMATIVA DEL ESPAÑOL, Manuales-30, Biblioteca Románica Hispánica,  Roger L. Hadlich, Ed. Gredos, 19,5x13,5, 463 or., Madrid, 1971.

INICIACIÓN A LA FONÉTICA,  J.M.-C. Thomas, L. Bouquiaux eta F. Cloare, Heiss, Gredos, Manuales, 19,5x13,5, 286 or., Madrid, 1985.

INTRODUCCIÓN A LA FONOLOGÍA GENERATIVA,  Sanford A. Schane, Edukia: I. El segmento. II. Estructuras fonológicas. III. Rasgos distintivos. IV. Redundancia. V. Procesos fonológicos. VI. Reglas fonológicas. VII. Representaciones subyacentes. VIII. Reglas ordenadas. IX. Las representaciones derivadas. X. Efectos no fonológicos. XI. Fonología natural, 19,5x12,5, 187 or., Barcelona, 1979.

INTRODUCCIÓN A LA GRAMÁTICA,  J. Roca-Pons, Ed. Teide, 6. edizioa, 21x15, 432 or., Barcelona, 1984.

INTRODUCCIÓN A LA HERMENÉUTICA DEL LENGUAJE, 2. ed.  Carlos Castilla del Pino, Ed. Península,  20x13, 219 or., Barcelona, 1972.

INTRODUCCIÓN A LA LINGÜÍSTICA GENERATIVA,  Humberto López Morales, Romania, 225 or., Madrid, 1974.

INTRODUCCIÓN A LA SEMÁNTICA FRANCESA,  S. Ullmann, Itzultzailea: Eugenio de Bustos Tovar. Edukia: I. Nociones fundamentales. Semántica y lingüística. II. Funciones semánticas de los sonidos franceses. III. La palabra francesa. IV. Palabras arbitrarias y palabras motivadas. V. El significado de la palabra. VI. Los valores afectivos. VII. La sinonimia. VIII. La polisemia. IX. La homonimia. X. Causas de cambio semántico. XI. Cómo cambian las palabras de significado. XII. La estructura del vocabulario, 21x14, 487 or., Madrid, 1974.

INTRODUCCIÓN A LA SINTAXIS GENERATIVA, La  teoría de Principios y Parámetros en evolución, Alianza Universidad,  Guillermo Lorenzo González eta Víctor Manuel Longa Martínez, 20x13, 226 or., Madrid, 1996.

INTRODUCCIÓN METÓDICA A LA GRAMÁTICA GENERATIVA, 2. edizioa, Edukia: I. Una ciencia de las lenguas/Una ciencia del lenguaje. II. Hacia una gramática científica. III. La gramática generativa transformacional. IV. La teoría estándar. V.VI. Desarrollos recientes de la gramática generativa. La hipotesis lexicalista. Loa teoría estándar extendida. La hipótesis generativa, Cátedra,  Christian Nique, 20,5x13, 221 or., Madrid, 1977.

INTRODUCCIÓN METÓDICA A LA GRAMÁTICA GENERATIVA, 5. edizioa, Cátedra,  Christian Nique, 21x13,5, 214 or., Madrid, 1983.

LA LINGÜÍSTICA, Colección ¿Qué sé? nº 6,  Jean Perrot, Oikos-Tau, 17,5x11, 128 or., Barcelona, 1970.

LA LINGÜÍSTICA ESTRUCTURAL,   Giulio C. Lepschy, Ed. Anagrama, 19,5x13,  238 or., Barcelona, 1971.

LA METÁFORA Y LA METONIMIA, Cátedra,  Michel Le Guern, 4ª edición, 21x13, 147 or., Madrid, 1985.

LENGUA, Enciclopedia Temática Escolar Larousse, Ciencias Humanas, Volumen 11,  Edukia: La comunicación humana, Lengua y habla, Evolución de las lenguas, Historia del castellano, El castellano de nuestros días, Las otras lenguas peninsulares, Fonética y fonología, Acentuación, Ortografía de los fonemas, Puntuación, Palabra y significación, Unidades lingüísticas, El nombre, El adjetivo calificativo, El verbo, Artículos y adjetivos determinativos, Los pronombres, Las palabras invariables, Neologismos, siglas y vulgarismos, La oración simple, El análisis gramatical, La oración compuesta, Tipos de oración subordinada, 28,5x21,5, 224 or., Navarra, 2002.

LENGUAJE, Ed. Edunsa,  Eugene Veklerov eta Olga Pekelny, 27x21, 267 or., Barcelona, 1991.

LENGUAJE Y ESTRUCTURAS, Ensayos de Lógica y Semiología, Ed. Tecnos,  Noël Mouloud, 21x13,5, 262 or., Madrid, 1974.

LENGUAJE Y LENGUAS, Colección Salvat, Temas clave, Enrique Wulff, 18,5x21, 64 or., Navarra,  1981.

LENGUAJE Y PENSAMIENTO, Breviarios de conducta humana, Martínez Roca,  A. R. Luria, 18x12, 160 or., Barcelona, 1985.

LENGUAS Y PROTOLENGUAS,  Luis Michelena, 24x16,5, 84 or., Donostia, 1990. 

LINGÜÍSTICA CONTRASTIVA. LENGUAS Y CULTURAS,  Robert Lado, Romania, Ed. Alcalá, 23,5x16,5, 152 or., Madrid, 1973.

LINGÜÍSTICA ESTRUCTURAL, Tomo I, Manuales-22, Biblioteca Románica Hispánica, 2ª edición revisada y aumentada, Francisco Rodríguez Adrados, Gredos, 20x14,5, 544 or., Madrid, 1974.

LINGÜÍSTICA ESTRUCTURAL, Tomo II, Manuales-22, Biblioteca Románica Hispánica, 2ª edición revisada y aumentada, Francisco Rodríguez Adrados, Gredos, 20x14,5, 1035 or., Madrid, 1974.

LINGÜÍSTICA INDOEUROPEA, Tomo I, Tratados y monografías-15,  Francisco R. Adrados, Gredos, 600 or.,  Madrid, 1975.

LINGÜÍSTICA Y SIGNIFICACIÓN, Biblioteca Salvat, Dirección: Manuel Salvat, 19,5x16, 140 or., Navarra,  1974.

LOS LENGUAJES PERDIDOS, Edukia: I. La confusión de las lenguas. II. Los jeroglíficos egipcios.  Parte del llamado Libro de los Muertos. Las cuatro posibles disposiciones de los jeroglíficos egipcios. III. La clave de la escritura cuneiforme. Inscripciones «B» y «G» de Niebuhr. Clave para los epígrafes en persa antiguo, elamita y babilónico (British Museum). Silabario cuneiforme persa antiguo. Tablillas de arcilla con inscripciones pictográficas en Jemdet Nasr, Mesopotamia. IV. Algunos sistemas subsidiarios. Jeroglíficos hititas (formas monumental y cursiva). Silabario de jeroglíficos hititas , según I. J. Gelb. Silabario ugarítico, según C. H. Gordon. Silabario micénico, según Ventris y Chadwick. V. Algunas escrituras indescifrables. Fragmentos de la inscripción Ahiram, de Biblos, según R. Dussaud. Lista de signos del Lineal A cretense, según G. P. Carattelli. El Disco de Faistos de la Scripta Minoa, de Sir Arthur Evans. Lista  de signos eteo-chipriotas deducidos del Enkomi y del Ugarit. Inscripciones etruscas en el cippus Perugia. Grabados mayas. Escritura del valle del Indo, The Script of Harappa y Mohenjodaro. Escritura de rongo-rongo de la isla de Pascua. Inscripción protoelamita primitiva, según V. Scheil, P.E. Cleator, Ed. Orbis, Biblioteca de Historia-59, 20x12, 223 or., Barcelona, 1986.

MANUAL DE COMPOSICION LITERARIA,  Narciso Alonso Cortés. Valladolid, 1939.

MITOS, TEORÍAS Y ASPECTOS DEL LENGUAJE, Actas de las I Jornadas de Lingüística, Edukia: I. Mito, saber y ciencia. II. Los griegos y el lenguaje. Horapolo, "Hieroglyphica". El origen de un lenguaje simbólico y su proyección en la cultura europea de la época moderna. III. Origen y génesis de la palabra entre los Bambaras. IV. El lenguaje simbólico (vasco). La producción del mito como estructura psicosocial. V. Lenguaje, comunicación y persuasión. VI. Teorías y mitos historicos acerca del euskera. VII. Las ideas lingüísticas de Miguel de Unamuno. VIII. El principio del lenguaje en la poesía de Gabriel Celaya. Clave de una propuesta metapoética. IX. Sobre el lenguaje en diversos escritores vascos. X. Algunas consideraciones sobre el lenguaje en la narrativa de Ramiro Pinilla.  XI. Hizkuntzalaritza-Jardunaldiak. Mitoak, teoriak eta hizkuntzaren alderdiak. Anexo: Presentación de la Conferencia Nº 6, edición a cargo de Ramón Zubiaur e Iñaki Beti, Universidad de Deuto, cuadernos Universitarios-14, Mapa de Guipuzcoa construido según las noticias de sus naturales por D. Tomás Lopez, geógrafo que fué de los dominios de S. M, año 1790, 22x15, 199 or., San Sebastián, 1996.

NUEVAS DIRECCIONES EN EL ESTUDIO DEL LENGUAJE, Revista de Occidente, Selecta-51, Lenneberg y otros, Edukia: I. Leonard Carmichael: El desarrollo primario de la capacidad del lenguaje en el individuo. II. Edmund Leach: Aspectos antropológicos del lenguaje: categorías animales e injuria verbal. III. Eric H. Lenneberg: Una perspectiva biológica del lenguaje. IV. George A. Miller: Lenguaje y Psicología. V. Frieda Goldmann-Eisler: Exposición y comentarios posteriores. VI. Roger Brown y Úrsula Bellugi: Tres procesos en la adquisición de la sintaxis por el niño. VII. Susan M. Ervin: Imitación y cambio estructural en el lenguaje de los niños, bibliografia, 18x12, 217 or., Madrid, 1974.

NUEVO CONCEPTO DEL DICCIONARIO DE LA LENGUA, (2 ale), Lexicografía y gramática, Espasa-Calpe,  Julio Casares, 19x12,5, 304 or., Madrid, 1941.

ORIGEN DE LAS LENGUAS OCCIDENTALES, 100 – 1500 d.c, Biblioteca para el Hombre Actual, Edukia: I. El aspecto sincrónico. Fonética. Clasificación de las consonantes. La lexicología. El sistema gramatical. Aspecto diacrónico. II. Los orígenes remotos. Problemas del latín. El latín clásico y el latín hablado. Origen de las lenguas germánicas. III. El período de formación. El latín y el cristianismo. La influencia de las invasiones. El paso del latín a las lenguas románicas. IV. La Torre de Babel. Las ideas primitivas y el cristianismo. El período carolingio. Problemas del bilingüismo. V. La cristalización. Las dos lenguas francesas. Inglaterra, país trilingüe. Difícil unificación del alemán. Italia: importancia de la poesía. El latín.VI. De Dante a Caxton, Lutero y Nebrija. El latín y las lenguas vulgares. Lengua y nación. Regularización de las lenguas. Balbuceos de reflexión lingüística,  Philippe Wolff, Ed. Guadarrama, 19x13, 256 or.,  Madrid, 1971.

PRINCIPIOS DE GRAMÁTICA GENERATIVA, Lenguas y cultura,  Jos Nivette, 21,5x15, 142 or., Madrid, 1973.

REVOLUCIÓN EN LA LINGÜÍSTICA, Biblioteca Salvat, Edukia: I. Entrevista con Avram Noam Chosky. Teoría y terminología. Esquema de una revolución. La prerrevolución. II. Primera fase: 1816-1916. Romanticismo, ciencias naturales y lingüística. El descubrimiento del sánscrito. La reconstrucción lingüística. August Schleicher y los llamados “neogramáticos”. La lingüística general. La frontera de dos siglos. Segunda fase: 1916-1957. Principales problemas teóricos. Lengua y habla. El signo lingüístico. La semiología. Forma y sustancia. Sincronía y diacronía. III. El estructuralismo. El triunfo de la revolución. La estructura de una gramática generativa, Testua: José Manuel Blecua, 19,5x16, 141 or., Navarra,  1975.

TEORÍA DEL LENGUAJE, Selecta de Revista de Occidente,  Karl Bühler, Traducción del alemán por Julián Marías, 3. edizioa, 18x12, 622 or., Madrid, 1967.

TEORÍA SEMÁNTICA, Teide,  Ruth Kempson,  21,5x16, 227 or., Barcelona, 1982.

TOPONIMIA PRERROMÁNICA HISPANA, Ramón Menéndez Pidal, Biblioteca Románica Hispánica, II. Estudios y Ensayos, Ed. Gredos, fotokopia, 310 or., Madrid, 1952.

 NAFARROAKO ERROMANTZEA

 PRIMEROS DOCUMENTOS NAVARROS EN ROMANCE (1198-1230), Diputación Foral de Navarra,  Ricardo Ciérvide, 21,5x15,5, 140 or., Pamplona, 1972.

EL ROMANCE NAVARRO EN LOS MANUSCRITOS DEL FUERO ANTIGUO DEL FUERO GENERAL DE NAVARRA, Institución Príncipe de Viana, Diputación Foral de Navarra,  Ángeles Líbano Zumalacárregui, 23,5x16,5, 229 or., Pamplona, 1977.

 FRANTSESEZ

 LA PETITE AVENTURE DONT LE LECTEUR SE SOUVIENT PEUT-ÊTRE, Analyse linguistique des intrusions du narrateur dans huit romans,  Societas Scientiarum Fennica, Iris Schwanck,  172 or., Helsinki, 1994.

SCIENCE & VIE, Trimestriel Nº 227, Hors série, Découvertes: du langage aux langues, 24x17, 160 or., Paris, 2004.

SÉMANTIQUE STRUCTURALE,  A.J. Greimas, Langue et langage, Larousse, 21x15, 262 or., Paris, 1966.

STRUCTURES SYNTAXIQUES, Éditions du Seuil,  Noam Chomsky, 20,5x14, 141 or., Paris, 1969.

TABLEAU DE LA LANGUE FRANÇAISE, Origine-Évolution-Structure actuelle, Petite Bibliothèque Payot,  Albert Dauzat, 295 or., Paris, 1967.

2A2 TRADUCTOR FRANCÉS, 3º Año, Textos ELP,  E. Ugarte Blasco, 213 or., Madrid, Urterik gabe.

 *******

 L’ ANCIEN FRANÇAIS, Presses Universitaires de France, Que sais-je? Zenbakia: 1056,  Gaston Zink, 17,5x11,5, 126 or., Paris, 1993.

LA LINGUISTIQUE, Presses Universitaires de France, (2 ale), Que sais-je? Zenbakia: 570,  Jean Perrot, 17,5x11,5, 135 or., Paris, 1953.

LA LINGUISTIQUE, Presses Universitaires de France, Que sais-je? 17,5x11,5, 154 or., Vêndome, 1967.

LE STRUCTURALISME, Presses Universitaires de France, Que sais-je?  Jean Piaget, 17,5x11,5, 125 or., Vendôme, 1970.

LES LANGUES DE L’ EUROPE, Presses Universitaires de France, Que sais-je? Zenbakia: 3559, Edukia: I. L’ Europe jusqu’aux « temps modernes », II. L’ Europe contemporaine et ses langues, description et généalogie, la lenguistique comparée, Famille indo-européenne, Fléxion nominale et pronominale. Les langues romanes. Domaine germanique. Domaine balto-slave. Domaine celtique. L’ albanais. Famille ouralienne. Europe centrale. Domaine caucasien. Famille altaïque. Un îlot sémitique en Mediterranée.  Jacques Allières,  17,5x11,5,  126 or., Paris, 2000.

 ********

****

*

 

ATLAS DES LANGUES DU MONDE,  Une pluralité fragile,   Roland Breton,  I. La parenté des langues. La préhistoire des langues. Langues, dilalectes et autres parlers. II. La practique des langues. Le poids des langues officielles. Les langues internationales: l’anglais et le français. Le plurilinguisme.  Les langues minoritaires. Les langues à corpus écrit ancien. Les langues émergentes. III. Les territoires des langues. L’Europe. Le monde arabe. Le monde turco-iranien. Le monde indien. L’Extrême-Orient : Chine, Corée, Japon. L’Asie du Sud-est. L’Océanie. L’Amérique du Nord, centrale et la Caraïbe. L’Amérique du Sud. L’Afrique sub-saharienne. L’Afrique noire: exemples d’Ëtats « anglophones » et « francophones ». IV. L’avenir des langues,  Éditions Autrement,  24,5x17,  79 or., Paris, 1982.

ESSAI SUR L’ORIGINE DES LANGUES (1781), Rousseau,  Colection Profil,  Éric Zernik,  Hatier,  18x10,5,  79 or., Paris, 1983.

CE QUE PARLER VEUT DIRE, L’économie des échanges linguistiques,  Fayard,   Pierre Bourdieu,  21,513,5,  244 or., Paris, 1982.

DU LANGAGE AUX LANGUES, Science & Vie,  Hors série,  Nº 227 juin,  Paris, 2004.

LA LINGUISTIQUE SYNCHRONIQUE, Études et Recherches, Edukia: I. La double articulation du langage. Nature et caractérisation du langage humaine.  Le critère de l’articulation. II. La phonologie. Phonétique et phonologie. Classification et hiérarchisation des faits phoniques. III. Points de doctrine et de méthode en phonologie. Troubetzkoy et le binarisme. Troubetzkoy et les fondements  de la phonologie. IV. Un ou deux phonèmes? Substance phonique et traits distinctifs. Accent et tons. V La hiérarchie des oppositions significatives. La notion de marque. La marque et l’altérité. VI. Les structures élémentaires de l’énoncé, Collection SUP, Presses Universitaires de France, deuxième édition, André Martinet, 17,5x11,5, 246 or., Paris, 1968.

 INGELESEZ

 ANAPHORIC RELATIONS IN ENGLISH AND FRENCH, A discourse perspective, Edukia: I. Types of anaphora in english and french. II. ‘Strict’ nominal anaphora. III. Predicate and propositional anaphora. IV. Reference and anaphora. V. Agreement and anaphora. VI. Conclusion, Croom Helm Linguistics series,  Francis Cornish, 22,5x14,5, 242 or., London, 1982.

LANGUAGE LABORATORY, By  John D. Turner, 156 or., London, 1968.

LANGUAGE: A MODERN SYNTHESIS,   Joshua Whatmough, A mentor book, 18x10, 240 or., New York, 1956.

LINGUISTIC ARCHAEOLOGY an introduction, with a foreword by Dr. Ove Hinrichs, Edukia: I. How this all began. II. The early Christian Ogam Script. III. Indo-European languages and the Benedictines. IV. Languages Invented by other religious scholars. V. The language of Genesis 11:1. VI. The late Bronze Age. VII. The final solution. VIII. Where do we go from here? Appendix I: VCV Dioctionary (abbreviated). Appendix II: State Names U.S.A. translated. Literarture cited, Edo Nyland, 25x17,5, 541 or.,   Canada, 2001.

OUR LANGUAGE, Simeon Potter, 202 or., London, 1959.

READINGS ON ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE, Second edition, Kenneth Croft, 587 or., Massachusetts, 1980.

SECOND LANGUAGE ACQUISITION, Evelyn Marcussen Hatch, English Department, 488 or., Massachusetts, 1978.

STRUCTURALIST POETICS, Structuralism, Linguistics, and the Study of Literature, Jonathan Culler, 301 or., New York, 1976.

THE ACT OF READING, A theory of aesthetic response, Wolfgang Iser, 22,5x14,5, 239 or., London, 1980.

TOOLS FOR LINGUISTIC VARIATION, Supplements of the Anuario de Filología Vasca “Julio de Urquijo”, LIII, Edukia: Gotzon Aurrekoetxea & Jose Luis Ormaetxea: Introduction. Hans Goebl: Introducción a los problemas y métodos según los principios de la Escuela Dialectométrica de Salzburgo, «Atlante Italo-Swizzero», AIS (bibliografia oparoa).  John Nerbonne, Jelena Prokić, Martijn Wieling & Charlotte Gooskens: Some further dialectometrical steps (oso bibliografia oparoa). Ernestina Carrilho: Tools for dialect syntax: the case of cordial-sin (an annotated corpus of Portuguese dialects) (bibliografia oparoa). Roland Bauer: Le projet Vivaldi: présentation d’un atlas linguistique parlant virtuel. Guylaine Brun-Trigaud: Le Thesaurus Occitan: une base de données multimedia consacrée aux dialectes occitans. Pierre-Aurélien Georges: The Thesaurus Occitan: a multimedia database dedicated to Occitan dialects. Presentation of its morphosyntax module. Inés Fernández-Ordóñez: New methods for the study and the audible corpus of spoken rural spanish (bibliografia oparoa). Maria-Pilar Perea: The application of speech synthesis and speech recognition techniques in dialectal studies. Steve Clua: Relevancia del análisis lingüístico cuantitativo de la variación dialectal. Pilar García Mouton: El procesamiento informático de los materiales del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica de Tomás Navarro Tomás. Ekaitz Santazilia: Un retrato del artículo vasco en el año 1895, mediante el programa VDM (bibliografia oparoa). Gotzon Aurrekoetxea & Aitor Iglesias: Technology for prosodic variation (oso bibliografia oparoa), Gotzon Aurrekoetxea, Jose Luis Ormaetxea (eds.), Euskal Herriko Unibertsitatea, 24x17, 229 or., Bilbo, 2010.