Wolaytera

Language family: Afro-Asiatic, Omotic, North, Gonga-Gimijan, Gimojan, Ometo-Gimira, Ometo, Central.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    wal

        ISO  639-3    wal

Glottolog: wola1242

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: ometo):

borodda alt wolaytta [WBC].

ualamo alt wolaytta [WBC].

uba alt wolaytta [WBC].

ometo alt wolaytta [WBC].

uollamo alt wolaytta [WBC].

walamo alt wolaytta [WBC].

wallamo alt wolaytta [WBC].

welamo alt wolaytta [WBC].

wollamo alt wolaytta [WBC].

wellamo alt wolaytta [WBC].

wolataita alt wolaytta [WBC].

wolaita alt wolaytta [WBC].

wolaitta alt wolaytta [WBC].

wolayta alt wolaytta [WBC].

wolaytta [WBC] hizk. Etiopia.

 

ETIOPIA

 

wolaytta (wellamo, welamo, wollamo, wallamo, walamo, ualamo, uollamo, wolaitta, wolaita, wolayta, wolataita, borodda, uba, ometo) [WBC] 1.231.673 ama hizkuntza dutenak, 89.801 2. hizkuntza dutenak, 1.269.216 talde etnikoan, 999.694 elebakarrak (1998ko errolda); Wolaytta Erregioa, Abaya Lakua eremua. Afro-Asiatic, Omotic, North, Gonga-Gimijan, Gimojan, Ometo-Gimira, Ometo, Central. Dialektoa: zala. Dorze, melo, oyda baliteke Wolayttako edo Gamo-Gofa-Dawroko dialektoak izatea. % 79 eta 93ren tarteko antz lexikala gamoarekin, % 84koa gofarekin, % 80koa kullo eta dorzearekin, % 48 kooretearekin, % 43 malearekin; hainbat izen geografiko: Balta, Borodda, Ganta, Otschollo, Uba. SOV.

 

 

HISTORIA. Wolaytera hizkuntza ipar omotikoa da Etiopiako Wolaitta eskualdean, hegoaldeko Nazioen parte batzuetan eta Herrien Erregioan 1,6 eta 2 milioien artean mintzatua. Hizkuntza halaber ezagutzen da borodda, ometo, ualamo, uba, uollamo, walamo, wallamo, welamo, wellamo, wolaita, wolaitta, wolataita, wolayta eta wollamo izenekin ere.

 

Lehen aldiz joan den m.ko 40ko hamarkadan idatzi zuen misiolarien ekipo batek Bruce Adams doktorearen agindupean. Biblia itzuli zuten wolayterara 2002an maituz. Beste hainbat publikazio ere, testu liburuak adibidez, argatara eman ziren.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika.

Morfosintaxia.

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Wolayta es una lengua del Norte Omotico hablada en la Zona Wolayta y en algunas otras partes de las Naciones y Nacionalidades del Sur y también por la Región del Pueblo de Etiopía por entre 1,6 y 2 millones de personas. El idioma también es conocido como borodda, ometo, ualamo, uba, uollamo, walamo, wallamo, welamo, wellamo, wolaita, wolaitta, wolataita, wolayta y wollamo                 

Se escribió por primera vez en los años 40 del siglo pasado por un equipo de misioneros dirigido por Dr. Bruce Adams. Tradujeron la Biblia a wolaytta, y terminaron en 2002. Otra publicaciones, incluidos libros de texto, también publicados en wolaytta.

 

LENGUA. Principales características.

Fonetika.

Morfosintaxis.

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

WOLAYTIGNA-AMHARIC-ENGLISH, 1. Wolayttattuwaa – Amaarattuwaa Inggilizettuwa. 2. Wolaytigna - Amaharic English Dictionary, Laatiine - Woggaa - Saabaa, Lemma Didanna, 13,5x10, 199 or., 1992.

 

WOLAYTTA ALFABETOA

WOLAYTTA ALPHABET

 

Wolaytta alfabetoa eta ahoskera

Wolaytta alphabet and pronunciation

 alfabeto

 

Kontsonanteak / Consonants

 

Bilabial

Dental

Palatal

Velar

Glottal

Nasal

m, m? ⟨M⟩

n, n? ⟨N⟩

 

 

 

Plosive

voiceless

p

t

 

k

? ⟨7⟩

voiced

b

d

 

?

 

ejective

p? ⟨P⟩

t? ⟨T⟩, ? (?) ⟨D⟩

 

k? ⟨K⟩

 

Affricate

voiceless

 

 

t? ⟨c⟩

 

 

voiced

 

 

d? ⟨j⟩

 

 

ejective

 

 

t?? ⟨C⟩

 

 

Fricative

voiceless

 

s

? ⟨sh⟩

 

h, h? ⟨nh⟩

voiced

 

z

? ⟨zh⟩

 

 

Approximant

 

l l? ⟨L⟩

j ⟨y⟩

w

 

Rhotic

 

 

 

 

 

 

Bokalak / Vowels

 

 

Front

Central

Back

High

i, i?

 

u, u?

Mid

e, e?

 

o, o?

Low

 

a, a?

 

 

 

HIZTEGIA (WOLAYTIGNA PHRASEBOOK)

 

aay = ama (mother)

aayawe = aita (father)

k’uma edo katta = janaria (food)

kosha = gosea (hunger)

kana = txakurra (dog)

gabara = katua (cat)

dokteriy = mediku (doctor)

arsa = ohea (bed)

soo = etxea (home)

dos = amodioa/maitasuna (love)

maata = esnea (milk)

t’aliy = sendagaia/medikamentua (medicine)

gula’liy = gerriko botoia (belly button)

hargiy = gaitza/gaixotasuna (sickness)

acca = hortza (tooth)

haatta = ura (water)

she = pixa/txiza egin (to urinate)

sheessha = pixa/txiza (urine)

shiya = gorotza/gorozkiak (feces)

k(w)ekw = kaka egin (to defecate)

haytta = belarria (ear)

uluw = urdaila (stomach)

labban = nekatua (to be tired)

boolla mmeec’ett = bainatu (to bathe)

goorbiy = eztarria (throat)

bocc = ukitu (touch)

dicc =  adoptatu (to adopt)

mayyuw = jantzia/arropa (clothing)

uyy = edan (to drink)

faall = hegan egin (to fly)

mukuw = tximeleta (butterfly)