Wembawembera

WEMBAWEMBA, WEMBAWEMBA, WEMBAWEMBA

 

Ikus Ozeania atalean ABORIGINAL WORDS liburua.

 

Language family:

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3   xww – inclusive code

                             individual codes:

                             rnr – Nari-Nari

                             rbp – Baraba-Baraba

                             weg – Wergaia

                             xwt – Wotjobaluk

AIATSIS: D1

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: wemba-wemba):

 

Hizkuntza / lengua: wembawembera / wembawemba / wembawemba / wembawemba.

Hiztunak / hablantes: iraungia.

Herrialdea / país: Australia.

 

 

HISTORIA. Wemba-wembera australiar  hizkuntza autoktono iraungia da eta behinola Murrumbidgee Ibaiaren tributarioen inguruan mintzatu zen. Jardwadjali (bere jagwadjali, nundadjali, mardidjali dialektoekin) baliteke wemba-wemba izatea edota madhi-ladji-wadi aldaeren oso antzekoa.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bertako hizkuntza gehienetan bezala, ez dago bereizkuntzarik ozenetan eta ez ozenetan. B) ng ingelesez bezala ahoskatzen da, baina hitzen hasieran gertatzen da maiz.

 

Morfosintaxia.

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Wemba-wemba es una lengua indígena australiana extinta que alguna vez se habló a lo largo de los ríos tributarios del Río Murrumbidgee. Jardwadjali (con sus dialectos jagwadjali, nundadjali, mardidjali) puede que sea wemba-wemba o puede que sea más afín a variedades madhi-ladji-wadi.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Como en la mayoría de las lenguas aborígenes, no existe diferencia entre sonoras y no sonoras. B) ng se pronuncia como en inglés, pero ocurre a menudo al comienzo de las palabras.

Morfosintaxis.

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

ABORIGINAL WORDS, Macquarie Dictionary, Words from australian aboriginal and Torres Strait islander languages, Part I: New South Wales: bundjalung, ngiyampaa, paakantyi, the sydney language, wiradjuri. Part II: Victoria: wembawenba. Part III: South Australia: diyari, kaurna. Part IV:Western Australia: nyungar, gooniyandi, yindjibarndi. Part V: Northern Territory: dätiwuy, eastern arrernte, murrinh-patha. Part VI: Queensland: meryam mir, wik-mungkan, torres strait creole, General editors: Nick Thieberger and William McGregor, The University of Sydney, 19,5x12,5, 724 or., Sydney, 2007.