Senufera

 

 

SENUFERA

SENOUFO, SENUFO, SÉNOUFO

 

Language family: Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, North, Gur, Senufo, Senari.

Language codes:

        ISO  639-1   -  

        ISO  639-2   -  

        ISO  639-3   -  

Glottolog: senu1239

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: ):

senadi alt senoufo, cebaara [SEF].

senari alt senoufo, cebaara [SEF].

senoufo, cebaara [SEF] hizk. Boli Kosta.

syenere alt senoufo, cebaara [SEF].

tiebaara alt senoufo, cebaara [SEF].

tyebala alt senoufo, cebaara [SEF].

 

BOLI KOSTA

 

senoufo, cebaara (senadi, senari, syenere, tiebaara, tyebala) [SEF] 862.000 hiztun (1993, SIL). Iparraldea, Korhogoren inguruan. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, North, Gur, Senufo, Senari. Dialektoak: kafire, kasara, kufuru, tagbari (mbengui-niellé), patara, pogara, tyebara, tagara, tenere, takpasyeeri (messeni), southwest senari, kandere (tengrela), papara, fodara, kulere, nafara. Korhogo dialektoa da zentrala. Kuleleek kulere dialektoa mintzatzen dute Senoufo eskualdean sakabanaturik. Elebitasuna jularekin. Tyelibeleek (tyeliri) larru langileak dira Senufo eskualdean sakabanaturik, hainbat senufera hizkuntza mintzatuz ama hizkuntza bezala. Lehen hizkuntzan alfabetatu tasa: % 5 - % 15. Bigarren hizkuntzan alfabetatu tasa: % 5 - % 15.

 

Hizkuntza / lengua: kolia senufera / senoufo / senufo / sénoufo.

Hiztunak / hablantes (2002): 862.000 (L’Harmattan).

Herrialdea / país: Boli Kosta.

 

 

HISTORIA. Senufo da milioi eta erdi pertsona dituen talde etniko bati ematen zaion izena, zeina 3 herrialdetan banatzen baita (Boli Kosta iparraldea, Mali hegoaldea  eta Burkina Faso hego-ekialdea, Katiola (C.I.) hegoaldeko, Koutiala  (Mali) iparraldeko, Odienné (C.I.) eta ekialdeko Dabakalako herrietan). Boli Kostako senufoak 700 bat mila hiztun dira. Beren herriari senabele (se [ge]: landa; na-: gizona; -bele: plural atzizkia, hots, nekazariak deitzen diote.

Senufera, hizkuntza bezala, ez da existitzen, mintzo oso ugari baitira eta batzuetan oso urrun elkarrengandik, elkar ulertu ezin dutelarik. Plan linguistikoan, Niger-Congoko gur familiakoa da  eta aldi berean azpimultzo ugaritan banatzen da.

Liburu honetan aztertzen den mintzaera Koliako suprefeturakoa da, Korhogotik 120 km.ra eta 30 Boundialiren iparraldetik,  Malira  doan pistan zehar. Senanriren dialektoa da. Senanriren zentroa Korhogo da, Boli Kostako hiri senufo handiena.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Hiru tono puntual daude eta silaba bakoitzari tonu bat dagokio eta alderantziz. B) Kontsonante guztiak sabaikaritu daitezke edota ezpainkaritu eta bakoitza izan daiteke luzea edota sudurkaria, /e/ eta /o/ izen ezik. C) Letra edo digrafo bakoitzari hotz bat dagokio eta alderantziz.

Morfosintaxia. A) Perpausak nominalak (aditzik gabe) eta berbalak dira. B) Aditzak 2 aspektu har ditzake. C) Lau futuro forma daude. D) Ukatzeko era mε partikula azkenean jarriz eratzen da. E) Zenbakuntza sistema bbostarra da 20 arte eta hogeitarra hortik aurrera. Hona hemen senuferaz lehen 10 zenbakiak: nijan (1), syiin (2), taanri (3), sicεrε (4), kagulo (5), kparani (6), kparasyiin (7), kparataanari (8),

 

 

Idazkera. Boli-Kostako beste hizkuntza guztiek bezalaxe, senuferak latindar alfabetoa du Nazioarteko Alfabeto Fonetikoko (API) letra batzuekin.

 

HISTORIA. Senoufo es el nombre dado a un grupo étnico de un millón y medio de individuos que se extiende en 3 países (norte de Costa de Marfil, sur de Mali y sudoeste de Burkina Faso, entre las localidades de Katiola (C.I.) al sur, Koutiala (Mali) al norte, Odienné (C.I.) al este, Ferkessé dougou (C.I.) y Dabakala al este). Se estima que los senufo de la Costa de Marfil son unos 700.000 hablantes. A sí mismos se llaman senabele (se [ge]: campo; na-: hombre; -bele: sufijo del plural, es dcir, cultivadores.

Como lengua, el senufo no existe, pues hay numerosas hablas a veces tan alejadas que ni ellos mismos pueden entenderse. En el plan lingüístico, pertenece al subgrupo gur de la familia Niger-Congo y a su vez se subdivide en numerosos subgrupos.

 

El habla que se propone aquí es la de subprefectura de Kolia situada a 120 km. de Korhogo y a una treintena de kilometros al norte de Boundiali, sobre la pista que va a Mali. Es un dialecto de senanri. El senanri tiene por centro Korhogo, la ciudad senufo más grande de Costa de Marfil.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Existen 3 tonos puntuales y cada sílaba está afectada por un tono y viceversa. B) Cada consonante puede ser palatalizada o labializada y cada vocal puede ser larga o nasal a excepción  de /e/ y /o/. C) A cada letra o dígrafo corresponde un solo sonido y viceversa.

 

Morfosintaxis. A) Existen frases nominales (sin verbo) y frases verbales. B) El verbo puede tomar 2 aspectos. C) Existen 4 formas de futuro. D) La forma negativa está marcada por la partícula mε puesta al final de la frase. E) El sistema de numeración se basa en 5 hasta 20 y en 20 en adelante. Los 10 primeros números en senufo son los siguientes: nijan (1), syiin (2), taanri (3), sicεrε (4), kagulo (5), kparani (6), kparasyiin (7), kparataanari (8), 9 kpεcεrε (9), kyε (10).

Escritura. El senufo, como todas las lenguas de Costa de Marfil, se escribe con alfabeto latino con algunas letras del Alfabeto Fonético Internacional (API).

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS SÉNOUFO, Jacque Rongier, L’Harmattan, gramatika eta hiztegia, 21x13, 248 or., Paris, 2001.

 

Parlons sénoufo liburuaren sinopsia.

 

         Le sénoufo en tant que langue n’existe pas. Ce qui existe, ce sont de nombreux parlers sénoufo parfois si eloignés les uns des autres que le sénoufo eux-mêmes ne se comprennent pas. Le parler sénoufo proposé ici (nyènèrè) est utilisé au nord de la Côte-d’Ivoire: dans la sous-prefecture de Kolia. Fait unique en Côte-d’Ivoire: en partenariat avec l’O.N.G. Savane-Développement  et le Ministère de l’Éducation mationale  Ivoirienne, le nyènèrè est, à titre expérimental, langue d’enseignement dans une école primaire de Kolia, de la maternelle au CE1 – le français  étant introduit en douceur à partir de CE2. Par ailleurs, le taux d’analphabétisme  de la région  est très élevé. C’est pourquoi il est prévu un programme d’alphabétisation en sénoufo et en dioula. Les alphabétiseurs ont déjà été formés dans leurs langues respectives. La priorité sera donnée aux femmes. Le développement véritable de l’Afrique  ne pourra pas se faire sans passer par les langues africaines.

 

*******

 

Sil International-ek bere Ethnologuen senufo hizkuntzak sei multzotan sailkatzen ditu. Bi sailkapenak konbinatuz, hona behean emaitza.

 

Iparraldeko  senufera

Suppire-Mamara hizkuntzak

Mamara (minyanka, mianka)

Nanerige (nanergé)

Sucite (sicite, sìcité)

Supyre (suppire, shempire, syempire)

 

Erdialdeko senufera

Karaboro hizkuntzak

Eastern karaboro (kar)

Western karaboro (syer-tenyer)

Senari hizkuntzak

Cebaara (tyebaala)

Senara

Nyarafolo

Kpalaga (palaka)

 

Hegoaldeko senufera

Tagwana-djimini (dyimini)

Djimini (dyimini)

Tagwana (tagouna)

Nafaanra (nafaara)