Poloniera

POLISH, POLACO, POLONAIS

 

Language family: Indo-European, Slavic, West, Lechitic.

Language codes:

        ISO  639-1    pl

        ISO  639-2    pol

        ISO  639-3    pol – inclusive code

                              individual code:

                              szl – Silesian

Glottolog: poli1260.

Linguasphere: 53-AAA-cc < 53-AAA-b… -d

                           (varieties: 53:-AAA-cca to 53-AAA-ccu).

 Beste izen batzuk (autoglotonimoa: język polski):

polish [PQL] hizk. Polonia; halaber AEB, Alemania, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Errumania, Errusia (Europa), Eslovakia, Ukraina,  Estonia, Eslovenia, Finlandia, Hungaria, Israel, Kanada, Kazakhstan, Letonia, Lituania, Txekiar Errepublika, United Arab Emirate ere.

polish romani, dial romani, baltic [ROM].

 ALEMANIA

 polish (polski, polnisch) [PQL] 241.000 hiztun. Indo-European, Slavic, West, Lechitic. Ikus sarrera nagusia Polonian.

 ERRUMANIA

 polish (polski) [PQL] 10.000 hiztun. Indo-European, Slavic, West, Lechitic. Ikus sarrera nagusia Polonian.

 ESLOVAKIA

 polish (polski) [PQL] 50.000 hiztun. Indo-European, Slavic, West, Lechitic. Ikus sarrera nagusia Polonian.

 ISRAEL

 polish (polski) [PQL] 100.000 hiztun jatorriz poloniarrak diren 272.000tik (1992, H. Mutzafi). Indo-European, Slavic, West, Lechitic. Denek dute hebreera 2. hizkuntza, baina nahiago dute poloniera. Jatorri poloniarra duten beste askok jidish edota hebreera mintzatzen dute 1. edo 2. hizkuntza bezala. Judua. Ikus sarrera nagusia Polonian.

 POLONIA

 polish (polski, polnisch) [PQL] 36.544.000 hiztun, populazioaren % 98 (1986). Herrialde guztietako populazio osoa 44.000.000 (1999, WA). Halaber mintzatua AEB, Alemania, Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Errumania, Errusia (Europa), Eslovakia, Ukraina,  Estonia, Eslovenia, Finlandia, Hungaria, Israel, Kanada, Kazakhstan, Letonia, Lituania, Txekiar Errepublika, United Arab Emiraten ere. Indo-European, Slavic, West, Lechitic. Dialektoa: upper silesian. Hizkuntza nazionala. SVO, latindar idazkera.

 TXEKIAR ERREPUBLIKA

 polish (polski) [PQL] 50.000 hiztun. Indo-European, Slavic, West, Lechitic. Ikus sarrera nagusia Polonian.

 

Hizkuntza / lengua: poloniera / polish / polaco / polonais.

Hiztunak / hablantes: 39.389.000 (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Polonia (37.770.000), Letonia (50.000), Lituania (260.000), Suedia (39.000), Mendebaldeko Bielorrusia (60.000),Ukraina (30.000), Alemania (280.000), Ipar Moravia Txekiar Errepublikan  (60.000) eta Frantzia (50.000). Halaber AEB (860.000), Kanada (230.000) eta Australia (70.000).

 

 

HISTORIA. Eslaviar familiako mendebaldeko adarreko indoeuropar hizkuntza, adar berekoak izanik txekiera eta eslovakiera ere, biak polonieraren oso antz handikoak.

Erdi Aroan, germaniar herriek agintzen zuten polonieraren gaurko domeinuan eta alemana izan zen kulturako hizkuntza elitista. Polonia kristau bihurtu zen X. m.an eta estatu independente bihurtu zen, batzuetan boteretsua eta 1569an Lituaniarekin batera Bielorrusia eta Ukraina menderatu zituzten. Subirania hura 1795ean desagertu zen eta lurraldea Prusiak, Austriak eta Errusiak partekatu zuten.

Poloniar poeta handiak berpizkundean agertu ziren, Jan Kochanowski (1540-1584) humanista haien artean. XVI. m.an  Poznanen inguruko dialektoetan adierazitako literatura indartu zen, Poloniaren mendebaldean. II. Mundu Gerran bere fronterak era drastikoan murriztu zitzaizkion. Gero hainbat hamarkadatan sobietar eraginpean mantendu zen. Larogeiko urteetan berreskuratu zuen askatasuna.

Polonierak bere jatorriko hizkuntzaren ondarea mantendu egin du Erdi Aroan txekiera, germaniera eta latinetiko hitzak asmilitu arren eta oraintsu errusiera, ukrainera, frantses eta ingelesetik jasotako neologismoez gain. Poloniaren hegoaldean 200 bat mila poloniarrek mintzatutako aldagaiari kasubiera deritza eta askorentzat polonieraz independente den eslaviar hizkuntza da.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Fonetika oso konplexua du, batez ere euskaldunon belarrientzat. Zazpi fonema bokaliko ditu eta 35 kontsonantiko. Bokal luze eta laburren arteko berezitasuna galdua du eta halaber zenbaki duala, adar bereko hizkuntza gehienek bezalaxe. B) a, e bokal sudurkariak dituen eslaviar hizkuntza bakarra da, eslaviera zaharrarengandik datozkionak. C) Ez du q eta v atzerritar hitzetan bakarrik agertzen da. D) Azentua azken aurreko silabak hartzen du.

Morfosintaxia. A) Singularrean 3 genero ditu: maskulinoa, femeninoa eta neutroa. B) Badu deklinabidea: 6 kasu izenei, izenordainei eta adjektiboei aplikatuak; bokatiboa, 7. kasua, izen-izenordainekoekin bakarrik erabiltzen da adierazpen funtzioarekin. C) Aditzak generoa, pertsona eta numeroa kontuan hartuz jokatzen dira. D) Perpausaren ohiko ordena Subjektua +Aditza + Osagarriak da. E) Mailegu ugari ditu aleman edo frantsesetik eta latinaren eragin handia du. F) Hona hemen polonieraz lehenengo 10 zenbakiak: jeden (1), dwa (2), trzy (3), cztery (4), pieć (5), szesć (6), siedem (7), osiem (8), dziewieć (9), dziesieć  (10).

Idazkera. Karaktere latinoekin idazten da eta tradiziozko ortografia mententzen du. Alfabetoan duen zeinu berezi bakarra  [ł] da, w erdikontsonantearen baliokidea, ohiko hitzetan oso ugaria.

 

HISTORIA.  Lengua indoeuropea de la rama occidental de la familia eslava de la que también forman parte el checo y el eslovaco, lenguas con las que guarda grandes afinidades.

Durante la Edad Media los pueblos germanos dominaron el actual dominio del polaco, y el alemán fue la lengua elitista de cultura. Polonia, que se había convertido al cristianismo en el s. X, se convirtió en estado independiente, a veces poderoso, unido a Lituania en 1569 para dominar Bielorrusia y Ucrania. Aquella soberanía desapareció en 1795 y su territorio fue repartido entre Prusia, Austria y Rusia.

Los grandes poetas polacos aparecen en el renacimiento, entre ellos el humanista Jan Kochanowski (1540-1584). En el s. XVI emergió la literatura expresada en los dialectos que rodean Poznan, al oeste de Polonia. En la II Guerra Mundial sus fronteras fueron drásticamente reducidas. Luego se mantuvo en la órbita soviética duranre décadas. En los años ochenta recuperó otra vez su independencia.

El polaco ha mantenido su patrimonio lingüístico original después de asimilar los préstamos medievales  del checo, germánico y latín, y más recientemente ha recibido neologismos de origen ruso, ucraniano, francés e inglés. La variedad hablada al sur de Polonia por unas 200.000 personas es llamada casubio y para muchos constituye una lengua eslava independiente del polaco.

 

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Especialmente compleja es su fonética, sobre todo al oído de loa hablantes de euskara. Posee 7 fonemas vocálicos y 35 consonánticos. Ha perdido la distinción entre las vocales largas y  breves y el  número dual, como la mayoría de las lenguas de su rama. B) Es la única lengua eslava que posee vocales nasales a, e, que proceden de las nasales que tuvo el antiguo eslavo. C) No tiene q y la v solo aparece en las palabras extranjeras. D) El acento recae casi siempre en la penúltima sílaba.

MorfosintaxisA) Tiene 3 géneros en singular: masculino, femenino y neutro. B) Mantiene la declinación: 6 casos que se aplican a los nombres, pronombres y adjetivos; el vocativo, que es un séptimo caso, solo se emplea con los nombres y pronombres en función expresiva. C) Los verbos se conjugan atendiendo al género, persona y número. D) El orden habitual de la oración es Sujeto + Verbo + Complementos. E) Numerosos préstamos del alemán  o el francés y gran influencia latina. F) Los 10 primeros números en polaco son: jeden (1), dwa (2), trzy (3), cztery (4), pieć (5), szesć (6), siedem (7), osiem (8), dziewieć (9), dziesieć  (10).

 

Escritura. Se escribe con el alfabeto latino. El único signo exclusivo de su alfabeto es  [ł] que equivale a la semiconsonante w, muy frecuente en las palabras usuales.

 

 

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 GRAMÁTICA POLACA, Fernando Presa González, Ed. Cátedra, 21x13,5, 404 or., Nürnberg, 2008.

 POLACO PARA VIAJAR, 60 situaciones para hacerse entender, 2.100 palabras esenciales, Anaya Touring, 14x9,5, 159 or., Madrid, 2014.

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 ANGIELSKO-POLSKI / POLSKO-ANGIELSKI, Piotr Domański, 16,5x11,5, 240 or., Warszawa, 2004.

WŁOSKO-POLSKI / POLSKO-WLOSKI, Anna Jedlińska, 14x10, 186 or., Warszawa, 1987.

 

POLONIAR ALFABETOA

POLISH ALPHABET

 

 

Letrak / Letters

 

Poloniar alfabetoa / Polish alphabet

Uppercase

A

Ą

B

C

Ć

D

E

Ę

F

G

H

I

J

K

L

Ł

M

N

Ń

O

Ó

P

R

S

Ś

T

U

W

Y

Z

Ź

Ż

Lowercase

a

ą

b

c

ć

d

e

ę

f

g

h

i

j

k

l

ł

m

n

ń

o

ó

p

r

s

ś

t

u

w

y

z

ź

ż

There are also seven digraphs (ch, cz, dz, dź, dż, rz, sz).

 

Diakritikodun letrak / Letters with diacritics

Upper case

Ą

Ć

Ę

Ł

Ń

Ó

Ś

Ź

Ż

HTML entity

Ą

Ć

Ę

Ł

Ń

Ó
Ó

Ś

Ź

Ż

Unicode

U+0104

U+0106

U+0118

U+0141

U+0143

U+00D3

U+015A

U+0179

U+017B

Result

Ą

Ć

Ę

Ł

Ń

Ó

Ś

Ź

Ż

Lower case

ą

ć

ę

ł

ń

ó

ś

ź

ż

HTML entity

ą

ć

ę

ł

ń

ó
ó

ś

ź

ż

Unicode

U+0105

U+0107

U+0119

U+0142

U+0144

U+00F3

U+015B

U+017A

U+017C

Result

ą

ć

ę

ł

ń

ó

ś

ź

ż

 

FONOLOGIA

Bokalak

 

 

Example words

Polish script

IPA

Example

i

/i/

miś ('teddy bear')

e

/ɛ/

ten ('this one')

y

/ɨ/

mysz ('mouse')

a

/a/

kat ('executioner')

u / ó

/u/

bum ('boom')

o

/ɔ/

kot ('cat')

 

Polish nasal vowels

Polish script

IPA

Description

English approximation

Polish example

ę

/ɛ̃/

nasal open-mid front unrounded

nasal e, similar to the vowel in ben

węże

 ('snakes')

ą

/ɔ̃/

nasal open-mid back rounded

nasal o (not a), similar to the vowel in long

wąż

 ('snake')

 

Kontsonanteak

 

 

Polish consonants

 

 

Bilabial

Labio-dental

Dental/Alveolar

Retroflex

Palatal

Velar

Glottal

 

palatalized

plain

Nasal

m

 

n

 

ɲ

 

(ɲ)

 

 

Plosive

p  b

 

t  d

 

 

kʲ ɡʲ

k  g

 

 

Affricate

 

 

t͡s  d͡z

t͡ʂ̠ d͡ʐ̠

t͡ɕ  d͡ʑ

 

 

 

 

Fricative

 

f  v

s  z

ʂ̠  ʐ̠

ɕ  ʑ

(xʲ)   

x (ɣ)

   (ɦ)

 

Trill

 

 

r

 

 

 

 

 

 

Approximant

 

 

l

 

j

 

w

 

 

 

The retroflex consonants are also transcribed with /ʃ/, /ʒ/, etc. However, laminal retroflex is more accurate. /kʲ/ and /ɡʲ/ are less commonly transcribed as /c/ and /ɟ/. /ɲ/, /t͡ɕ/, /d͡ʑ/, /ɕ/, and /ʑ/ are alveolo-palatal. In some Polish dialects, /ɦ/ is distinguished from /x/ (see below).

 

Example words

Polish script

IPA

Example

Polish script

IPA

Example

m

/m/

masa ('mass')

dź / dz(i)

/d͡ʑ/

dźwięk ('sound')

b

/b/

bas ('bass')

ć / c(i)

/t͡ɕ/

ćma ('moth')

p

/p/

pas ('belt')

ż / rz

/ʐ/

żona ('wife')
rzeka ('river')

w

/v/

wór ('bag')

sz

/ʂ/

szum ('rustle')

f

/f/

futro ('fur')

/d͡ʐ̠/

dżem ('jam')

n

/n/

noga ('leg')

cz

/t͡ʂ̠/

czas ('time')

d

/d/

dom ('home')

ń / n(i)

/ɲ/

koń ('horse')

t

/t/

tom ('volume')

g(i)

/ɡʲ/

gips ('plaster cast')

z

/z/

zero ('zero')

k(i)

/kʲ/

kiedy ('when')

s

/s/

sum ('catfish')

g

/ɡ/

gmin ('populace')

dz

/d͡z/

dzwon ('bell')

k

/k/

kmin ('caraway'), buk ('beech tree')

c

/t͡s/

co ('what')

h / ch

/x/

hak ('hook'), chór ('choir')

r

/r/

krok ('step')

j

/j/

jutro ('tomorrow')

l

/l/

pole ('field')

ł

/w/

małi ('small'), łaska ('grace')

ź / z(i)

/ʑ/

źrebię ('foal')

l(i)

/ʎ/

liść ('leaf')

ś / s(i)

/ɕ/

śruba ('screw')

h(i) / ch(i)

/xʲ/

historia ('history'), chichot ('giggle')

 

 

Polish hard and soft consonants (auditory distinction)

before i or y

m
m

b
b

p
p

w
v

f
f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

not before i

n
f

d
d

t
t

z
z

s
s

 

 

h / ch
x

ł
w

 

r
r

ż/rz
ʑ

sz
ʂ


d͡ʐ̠

cz
t͡ʂ̠

dz
d͡z

c
t͡s

not before y

ń/n(i)
ɲ

dź/dz(i)
d͡ʐ̠

ć/c(i)
t͡ɕ

ź/z(i)
ʑ

ś/s(i)
ɕ

g(i)
ɡʲ

k(i)

h(i)/ch(i)

l
l

j
j

 

 

 

 

 

 

 

neither before i nor before y

 

 

 

 

 

g
ɡ

k
k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polish hard and soft consonants (inflectional distinction)

hard

m
/m/

b
/b/

p
/p/

w
/v/

f
/f/

n
/n/

d
/d/

t
/t/

z
/z/

s
/s/

c
/t͡s/

l
/ xʲ

r
/r/

g
/ɡ/

k/
/k/

(c)h
/x/

dz
/d͡z/

rz/ż
/ʐ/

sz
/ʂ/


/d͡ʐ̠/

cz
/t͡ʂ̠/

j
/j/

ł
/w/

soft

m(i)
/mʲ/

b(i)
/bʲ/

p(i)
/pʲ/

w(i)
/vʲ/

f(i)
/fʲ/

ń/n(i)
/ɲ/

d(i)
/dʲ/

t(i)
/tʲ/

ź/z(i)
/ʑ/

ś/s(i)
/ɕ/

ć/c(i)
/t͡ɕ/

l(i)
/lʲ/

r(i)
/rʲ/

g(i)
/ɡʲ/

k(i)
/kʲ/

(c)h(i)
/xʲ/

dź/dz(i)
/d͡ʑ/

 

 

 

 

 

 

 

Ortografia

 

Upper
case

Lower
case

Usual
Phonemic value

A

a

/a/

Ą

ą

/ɔ̃/

B

b

/b/

C

c

/t͡s/

Ć

ć

/t͡ɕ/

D

d

/d/

E

e

/ɛ/

Ę

ę

/ɛ̃/

F

f

/f/

G

g

/ɡ/

H

h

/x/

I

i

/i/

J

j

/j/

K

k

/k/

L

l

/l/

Ł

ł

/w/

M

m

/m/

N

n

/n/

Ń

ń

/ɲ/

O

o

/ɔ/

Ó

ó

/u/

P

p

/p/

R

r

/r/

S

s

/s/

Ś

ś

/ɕ/

T

t

/t/

U

u

/u/

W

w

/v/

Y

y

/ɨ/

Z

z

/z/

Ź

ź

/ʑ/

ż

ż

/ʐ/

Note that Polish /ʂ/, /ʐ/, /ʈ͡ʂ/, /ɖ͡ʐ/ are laminal postalveolar and may be most accurately transcribed using theIPA retracted diacritic as [s̠], [z̠], [t͡s̠], [d͡z̠] respectively. Also note that Polish ń (transcribed here /ɲ/) is not palatal, having the same place of articulation as /ɕ/ and /ʑ/.

 

Testu-lagina polonieraz / Sample text in Polish

 

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swojej godności i prawach. Są obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec siebie w duchu braterstwa.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)