Onera

 

 

ONERA

ONA, ONA, ONA

 

Language family: Chonan, Chon Propper, Island Chon, Ona.

Language codes:

        ISO  639-1  -    

        ISO  639-2  -   

        ISO  639-3  ona

Glottolog: onaa1245.   

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: selk’nam, selknam ):

aona alt ona [ONA].

ona [ONA] hizk. Argentina.

selknam alt ona [ONA].

shelknam alt ona [ONA].

 

ARGENTINA

 

ona (aona, selknam, shelknam) [ONA] 1-3 Suaren Lurraldean (1991, Adelaar). Patagonia, Suaren Lurraldea. Halaber mintzatua lehenago Txilen ere. Chon. Elebitasuna espainieraz. Iraungitzear.

 

Hizkuntza / lengua: onera / ona / ona / ona.

Hiztunak / hablantes (1991): 1-3 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Argentina, Txile.

 

 

HISTORIA. Amerikar kontinentearen hego muturrean aurkitzen da Suaren Lurraldeko Uharte Handia. Mende askotan zehar, horixe izan zen selk’namen bizilekua, onak bezala areago ezagunak, herri ehiztaria.

 

Uhartear hauek izaera leialekoak eta portaera ez otzanekoak ziren, izugarri iaioak baso fuegotar hotz eta eder haietan edo uharteko lautada haizetsuetan bizirik irauteko.

 

Geografiaz isolaturik, denbora luzez oso kontaktu gutxi izan zuten mundua konkistatu nahirik zetozkien europarrekin eta kontinentean hedatzen ari ziren gizarte kreolekin. Baina XIX. mendearen azken aldian tupustean jasan behar izan zuten fuegotar lurraldean ardiak hazi eta artilea Europara esportatu nahi zuten estantziarien eraso gogorra. Europako ehungintzaren industriak artilea erruz behar zuen oduan.

Txile eta Argentinako Suaren Lurraldean aplikatu zen ganadu-politikak patagoniar lurraldearen konkista sustatu zuen eta honek gizarte indigenen desestrukturatze bortitza ekarri zuen, biztanleak ia erabat suntsituz.

 

Gainera, XIX. m.an, nagusi zen teoria zientifikoak zioen ingurumen determinismoak “arrazen eboluzioa” baldintzatzen zuela. Honela bada, teoria honen arabera, aurkako habitat batek izaki apalagoak sortzen zituen, ikasteko ezgaitasun intelektual nabarmenak eragiten eta, areago, ontzat ematen zen “arraza” horiek basatiak izateari uztea ezinezkoa zela. Teoria honek justifikatzen zuen indigenak deuseztatzeko plana.

 

1889an, fuegotar indigene batzuk Parisko Erakusketara eraman zituzten, antropofagoak baliren kaiola batean erakutsiz. Hamaika Suaren Lurraldeko Felipe Badian harrapatu zituzten, bi bidaian hil ziren, hogeita bi iritsi eta berehala, batek ihes egin zuen, beste bi etxera iristean hil ziren, lau bakarrik iritsi ziren Salestar Misiora Parisen urtebeteko esklabotza igaro ondoren.

Hamarkada gutxitan, selk’nam edo onak Mundutik jo eta garbituak izan ziren. Baina hala ere, gaur oraindik, beren historia batzuk iristen zaizkigu.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. Hogeita bi letra ditu, 5 bokal (a, e, i, o, u) eta kontsonateak besteak.

Morfosintaxia. A) OVS hizkuntza da. B) Baditu perpaus eta periodo osoak adieraz ditzaketen aditzak. C) Bost zenbaki ditu, nahikoa euren beharral oso mugatuak direlako eta, beraz, ez esku banatan dituzten hatzak baino gehiago: sóhs (1), soki (2), sauken (3), koni-soki (4), kísmarey (5).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. En el extremo sur del continente americano se encuentra la Isla Grande de Tierra del Fuego. A lo largo de muchos siglos, ése fue el hogar de los selk’nam, un pueblo de cazadores a quienes se conoce comúnmente con el nombre de onas.

Estos isleños, de carácter franco y temperamento poco dado a la obediencia, fueron notablemente hábiles para sobrevivir en los fríos y hermosos bosques fueguinos o en las mesetas ventosas de la isla.

Debido a su aislamiento geográfico, durante mucho tiempo tuvieron escasos contactos europeos que avanzaban a la conquista del mundo y con las sociedades criollas que se extendían en el continente. Pero a finales del siglo XIX sufrieron bruscamente el avance de los estancieros que se instalaron en territorio fueguino para criar ovejas y exportar la lana que necesitaba la industria textil en Europa.

En la Tierra del Fuego chilena y argentina la implementación de las políticas ganaderas promovió la conquista territorial patagónica que comenzó con la desestructuración violenta de las sociedades indígenas y culminó con el casi total exterminio de sus integrantes.

Además, en el s. XIX, la teoría científica dominante afirmaba que el determinismo ambiental condicionaba la “evolución” de las “razas”. Así, para dicha teoría, un hábitat desfavorable implicaba seres humanos inferiores, con evidentes incapacidades intelectuales y de aprendizaje y, aún más, se afirmaba que era imposible que esas “razas” pudieran salir de su estadio salvaje. Esta teoría fue la justificación del plan de exterminio.

En 1889, indígenas fueguinos fueron llevados a la Exposición de París, expuestos en una jaula como antropófagos. Once habían sido robados en Bahía Felipe de Tierra del Fuego, dos murieron en viaje, veintidós poco después de llegados, uno se escapó, otros dos murieron volviendo a su tierra, cuatro solo llegaron a la Misión Salesiana después de un año de esclavitud en París.

 

En pocas décadas, los selk’nam u onas fueron barridos de la Tierra. Pero hoy, todavía, nos llegan algunas de sus historias.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Posee 22 letras de las 5 son vocales (a, e, i, o, u) y consonantes las demás.

Morfosintaxis. A) Es lengua OVS. B) Posee verbos que pueden expresar enteras frases y hasta períodos. C)  Posee 5 números, suficientes por ser limitadas sus necesidades, por lo que no exceden del número de dedos que tienen en cada mano: sóhs (1), soki (2), sauken (3), koni-soki (4), kísmarey (5).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

ABORÍGENES DE LA PATAGONIA. LOS ONAS, Tradiciones, costumbres y lengua, Edukia: I. Un acercamiento profundo al mundo de los selk’nam. II. Tierra del Fuego-Nociones étnicas. III. Diccionario. IV. Pruebas de que los indígenas fueguinos-onas son descendientes de los indígenas patagones-thehulches. V. Apuntes etnológicos. VI. Klok’then - Metempsícosis. VII. Antropofagismo, Ed. Continente, José María Beauvoir, 23x15,5, 152 or., Buenos Airres, 2005.

 

Bibliografia

 

ONAS, presentados por Nahuel Sugobono e ilustrado por Huadi,  Leyendas, mitos, cuentos y otros relatos, libro dedicado “a nuestros hermanos onas, ya desaparecidos”, glosario ona/español, 20x14, 88 or., Buenos Aires, 2007.

LO QUE CUENTAN LOS ONAS, Miguel Ángel Palermo, ilustraciones María Rojas, Cuentámerica, 5ª edición, 21x14, 59 or., Buenos Aires, 2005.