Nyungarrera

NYUNGAR, NYUNGAR, NYUNGAR

 

Ikus Ozeania atalean ABORIGINAL WORDS liburua.

 

Language family: Australian, Southwest, Nyungic, Nyunga.

Language codes:

        ISO  639-1   -

        ISO  639-2   -

        ISO  639-3   nys – inclusive code

                             individual codes:

                             xgg – Goreng

                             xrg – Minang (Mimong)

                             xbp –Bibbulman (Pipelman)

                             wxw – Wardandi

                             pnj – Pinjarup

                             xwj – Wajuk (Whadjuk)

Linguist list: gsz Juat (Yuat)

AIATSIS: W41.

Glottolog: niun1247.

 

         Beste izen batzuk (noongar, noogar, nyunga):

nyunga [NYS] hizk. Australia.

nyungar alt nyunga [NYS].

 

AUSTRALIA

 

nyunga (nyungar) [NYS] Australiaren hego-mendebaldea. Australian, Pama-Nyungan, Southwest, Nyungar. Iraungi berria. Aurreko nyungar hizkuntzak: tjapanmay, karlamay, pipelman, ngatjumay, kwetjmanmimong, kaniyang. Badira 8 bat mila jende nyungatarrak eta ingeles eta nyungaren nahasketa moduko bat mintzatzen dute. Batzuetan deitzen zaie ‘noonga’ edo ‘noogar’ eta beren hizkerari ‘neo-nyunga’. Iraungia.

 

Hizkuntza / lengua:  nyungarrera/ nyungar / nyungar / nyungar.

Hiztunak / hablantes: iraungia.

Herrialdea / país: Australia.

 

 

HISTORIA.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) p eta b, t eta d, etab. bereizten ditu, Australiako hizkuntzetan normalki egiten ez dena. B) Gorrak hitz-amaieran idazten dira  eta ozenak beste nombait. C) Ez du bokal luzerik. D) ng hots sudurkaria hitz hasieran gertatzen denean, hiztun gazteek normalean n soilaren bidez egiten dute.

 

Morfosintaxia. SOV hizkuntza da.

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Distingue p y b, t y d, etc. que normalmente no se distinguen en las lenguas de Australia. B) Las sordas  se escriben al final de las palabras y las sonoras en otra parte. C) No posee vocales largas. D) Cuando el sonido nasal ng se da al comienzo de la palabra, los jóvenes hablantes normalmente reproducen mediante simple n.

Morfosintaxis. Es lengua SOV.

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

ABORIGINAL WORDS, Macquarie Dictionary, Words from australian aboriginal and Torres Strait islander languages, Part I: New South Wales: bundjalung, ngiyampaa, paakantyi, the sydney language, wiradjuri. Part II: Victoria: wembawenba. Part III: South Australia: diyari, kaurna. Part IV:Western Australia: nyungar, gooniyandi, yindjibarndi. Part V: Northern Territory: dätiwuy, eastern arrernte, murrinh-patha. Part VI: Queensland: meryam mir, wik-mungkan, torres strait creole, General editors: Nick Thieberger and William McGregor, The University of Sydney, 19,5x12,5, 724 or., Sydney, 2007.

 

FONOLOGIA

 

Noongar ahoskera / Noongar pronunciation

pronunciación