Niueera

NIUE, NIUE, NIUE

 

Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Central-Eastern Oceanic, Remote Oceanic, Central Pacific, East Fijian-Polynesian, Tongic.

Language codes:

        ISO  639-1   -  

        ISO  639-2   niu

        ISO  639-3   niu

Glottolog: niue1239.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: ko e vagahau Niuē):

niue [NIQ] hizk. Niue; baita Cook Uharteak, Zeelanda Berria eta Tonga ere.

niuean alt niue [NIQ].

“niuefekai” pejorative alt niue [NIQ].

 

NIUE

 

niue (niuean, “niuefekai”) [NIQ] 2.240 hiztun (1991), populazioaren % 97,4. Herrialde guztietako populazioosoa 8.000. Halaber mintzatua Cook Uharteak, Zeelanda Berria eta Tongan ere. Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Central-Eastern Oceanic, Remote Oceanic, Central Pacific, East Fijian-Polynesian, Tongic.

 

Hizkuntza / lengua: niueera / niue / niue / niue.

Hiztunak / hablantes: 7.800 (Wikipedia, datarik gabe)

Herrialdea / país: Niue (Zeelanda Berria).

 

 

HISTORIA. Niue Zeelanda Berriaren ipar-ekialdetik 2.400 km.ra aurkitzen da, Tonga, Samoa eta Cook Uharteek osatutako triangeluaren barruan. Bere populazioa g.g.b. 2.000 biztanlekoa da eta munduko lurralde autonomo txikiena da bera. Zeelanda Berriarekin Elkarturiko Estatu Librea da, 20 partaideko  Legebiltzar batek gobernatzen du eta niuetarrek neozeelandar pasaportea erabiltzen dute.

Ingelesa erabat nagusi izan arren, komeni da jakitea ingelesa 2. hizkuntza bezala erabiltzen dela. Niuetarrak beren artean niueeraz mintzatzen dira.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak. 

Fonetika. A) Niuear alfabetoak 5 bokal ditu eta espainieraz, ingelesez edo italieraz bezala ahoskatzen dira. Makroidun bokalak (gainean diakritiko horizontala dutenak: ā, ē, ī, ō eta ū) nabarmen luzeago ahoskatu behar dira. B) Niuetarrek apenas erabiltzen duten makroia, irakasle misiolariak izan ez badituzte behintzat. Dena dela, oso garrantzitsua da fenomeno hau niueera ikasteko. C) Hamar kontsonanteetako gehienak ingelesez bezala ahoskatzen dira.  D) Azentua azken-aurreneko silabak hartzen du.

 Morfosintaxia. Hona hemen niueeraz lehenengo 10 zenbakiak: nakai  (0), taha (1),  ua (2), tolu (3), fa (4), lima (5), ono (6), fitu (7), valu (8), hiva (9), hogofulu (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

HISTORIA. Niue se encuentra a 2.400 km noreste de Nueva Zelanda, dentro del trángulo formado por Tonga, Samoa, e Islas  Cook. Tiene una población aproximadamente de 2.000 habitantes y es el territorio autónomo más pequeño del mundo. Es un Estado Libre Asociado a Nueva Zelanda, está gobernado por una Asamblea Legislativa de solo 20 miembros y los niueanos disfrutan del pasaporte neozelandés.

 A pesar de la prevalencia del inglés, es importante recordar que el inglés se habla como segunda lengua. Los niueanos se comunican entre ellos en niue.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Las 5 vocales breves del niue se pronuncian como en español, alemán o italiano. Las vocales con macrón (diacrítico horizontal superpuesto: ā, ē, ī, ō y ū) indican que hay que pronunciarlas significativamente más largas. B) Los niueanos raramente utilizan macrones si no fueron educados por los misioneros. De todos modos, es muy importante este fenómeno para el estudiante del idioma. C) La mayoría de las 10 consonantes se pronuncian como en inglés. D) El acento normalmente recae en la penúltima sílaba.

 

Morfosintaxis. Los 10 primeros números en niue son:  nakai  (0), taha (1),  ua (2), tolu (3), fa (4), lima (5), ono (6), fitu (7), valu (8), hiva (9), hogofulu (10).

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

SOUTH  PACIFIC PHRASEBOOKS, Speak the languages of Paradise, Fijian, Hawaiian, Kanak languages, Maori, Niuean, Rapanui, Rarotongan, Samoan, Tahitian, Tongan, Fijian Hindi, Pacific French, Spanish, Pacific Englishes, Lonely Planet, authors: Hadrien Dhont, Carrie Stipic Fawcett, Naomi C. Losch, Te’Atamira, Fepulea’i Lasei Vita John Mayer, Ana Betty Rapahango, Dr. William Liller, Michael Simpson, Darrell Tryon, 2nd  edition, 14x9, 306 or., Victoria (Australia), 2008.