Nhengatuera

 

 

NHENGATUERA

NHENGATU, NHEENGATU, NHEENGATU

 

Language family: Tupi, Tupi-Guarani, Tupi (III).

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3    yrl

Glottolog: nhen1239.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: ñe'engatú, modern tupi):

coastal tupian alt nhengatu [YRL].

geral alt nhengatu [YRL].

língua geral alt nhengatu [YRL].

modern tupi alt nhengatu [YRL].

modern tupí alt nhengatu [YRL].

ñeegatú alt nhengatu [YRL].

nheengatu alt nhengatu [YRL].

nhengatu [YRL] hizk. Brasil; baita Kolonbia, Venezuela.

nyengato alt nhengatu [YRL].

nyengatú alt nhengatu [YRL].

waengatu alt nhengatu [YRL].

yeral alt nhengatu [YRL].

 

BRASIL

 

nhengatu (yeral, geral, língua geral, nyengatú, nheengatu, nyengato, ñeegatú, waengatu, coastal tupian, modern tupí) [YRL] 3.000 hiztun (1998). Herrialde guztietako populazio osoa 8.000. Behe Vaupés, Içana, eta Negro Ibaiaren lurraldeak, Amazonas. Halaber mintzatua Kolonbia eta Venezuelan ere. Tupi, Tupi-Guarani, Tupi (III). Denek erabiltzen dute 2. hizkuntzatzat tukanoera. Tupinambá-n oinarritua. Merkatal hizkuntza.

 

KOLONBIA

 

nhengatu (yeral, geral, nheengatu, nyengato, waengatu, modern tupi) [YRL] 3.000 hiztun. Vaupés. Tupi, Tupi-Guarani, Tupi (III). Ikus sarrera nagusia Brasilen.

 

VENEZUELA

 

nhengatu (yeral, geral, waengatu, modern tupi) [YRL] 2.000 (1987, Mosonyi). Tupi, Tupi-Guarani, Tupi (III). Merkatal hizkuntza. Ikus sarrera nagusia.

 

Hizkuntza / lengua: nhengatuera / nhengatu / nheengatu / nheengatu.

Hiztunak / hablantes (2002): 8.000 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Brasil, Kolonbia, Venezuela.

 

 

HISTORIA. Nhengatuera tupiera zaharraren oinordekoa eta bertsio modernoa da. Tupiera jada desagertua da, nahiz eta Brasilen hizkuntza orokorra izan zen XVIII. m.ra arte. Amazonian mintzatzen da, Ipar Brasilen, nagusiki São Gabriel da Cachoeira eskualdean, Kolonbiaren mugaldean eta Venezuelan, Amazonasen adar bat den Rio Negroren arroan. Orobat mintzatzen dute batzuek Venzuela eta Kolonbian. Nheengatu hitzaren osagaiak: nheen ‘hizkuntza’ eta gatu ‘ona’. Nhengatueraren arazo larria da jakitea asmaturiko hizkuntza den ala jasuitek sinplifikatutako tupiera. Venezuelan 2 bat mila pertsonak mintzatzen dute, Kolonbian 3.000k eta Brasilen 3.000k. Cláudio Ângeloren esanetan, 30.000 petsonak hitz egiten dute (1998).  

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. Heneretzi letrako alfabetoa dauka.

Morfosintaxia. A) Ez du deklinabiderik ez generorik. B) Hitzak aldaezinak dira. C) Ez dauka pluralik, hitz guztiak singularrean daude nahiz eta bai eduki plaralaren esanahia: putera ‘lore/loreak’. Plurala espreski adierazi nahi bada hitzari amaieran itá (etá tupiera zaharrean) erants dakioke: tupera itá ‘loreak/lore batzuk’. D) Ez dago artikulu mugaturik ez mugatugaberik tupiera-guaraniera familiako hizkuntzetan.  E) Adjektiboek ez dute pluralik, ez generorik ezta halakotzat identifikatzeko amaierarik ere. F) Aditzak ez ditu jokatzen. Denborek eta moduek adierazle batzuk daramazkite. G) Hona hemen nhengatueraz lehen 10 zenbakiak: iepé (1), mucúem (2), muçapeire (3), herundy (4), uaxiny (5), moçuny (6), seyé (7), oicé (8), oicepé (9), peyé (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. La lengua nheegatú es la versión moderna y heredera de la antigua lengua tupí, desaparecida ya, y que fue la lengua general de Brasil hasta el s. XVIII. Se hablada en la Amazonia, al norte de Brasil, principalmente en la región de São Gabriel da Cachoeira, en la frontera con Colombia y Venezuela, en la cuenca del Rio Negro, uno de los afluentes del Amazonas. También hablan algunos en Venezuela y Colombia. Nheengatu viene de nheen ‘lengua’ y gatu ‘bueno’. La gran cuestión de nheengatu es saber si una lengua inventada o un tupí simplificado por los jasuitas. El nheengatu es hablado por unas 2.000 personas en Venezuela, 3.000 en Colombia y 3.000 en Brasil. Según Cláudio Ângelo hablan 30.000 personas (1998).

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. Posee un abcederaio de 19 letras.

Morfosintaxis. A) No posee declinaciones ni géneros. B) Las palabras son invariables. C) No existe el plural, todas las palabras están en singular aunque tengan sentido de plural: putera ‘flor/flores’. Para expresar el plural sin ninguna duda, es posiple agregar al final de la palabra la terminación itá (etá en tupí antiguo): putera itá ‘las/unas flores’. D) No existe ni artículo definido ni indefinido en las lenguas de la familia tupí-guaraní. E) Los adjetivos no tienen plural, ni género ni terminación alguna que los identifique. F) No conjuga los verbos. Los tiempos y modos llevan indicadores. G) Los 10 primeros números en nheengatu son: iepé (1), mucúem (2), muçapeire (3), herundy (4), uaxiny (5), moçuny (6), seyé (7), oicé (8), oicepé (9), peyé (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS NHEENGATU, Une langue tupi du Bresil, Ozias Alves Jr., L’Harmattan, gramatika eta hiztegia, 21,5x13, 227 or., Paris,  2010.

 

Parlons nheengatu liburuaren sinopsia:

 

Peut-être n’avez-vous jamais entendu parler du nheengatu mais en revanche vous connaissez le topinambour. Il ne s’agit pas de la tubercule qui pourrait accompagner l’appétissant barbecue de notre couverture. Nous parlons des Tupinambá, peuple indien du Brésil de la famille Tupi, à la quelle appartient  le guarani, langue officielle du Paraguay. Le tupinambá était au XVIe siècle la ‘langue generale du Brésil’, plus précisément  celle des Amérindiens de la région  de Rio de Janeiro. Aujourd’hui, cette langue, qui porte désormais le nom de nheengatu, est encore parlée en Amazonie par 3.000 habitants  des confins  de la Colombie. Ce livre vous fera décuvrir l’étonante histoire des débuts de la colonisation du Bresil en même temps qu’une langue originale qui a failli être la langue du Brésil au lieu du portugias.

 

NHEENGATU ALFABETOA

NHEENGATU ALPHABET

 

Nheengatu alfabetoa / Nheengatu alphabet

 

Nheengatu pronunciation

 

Testu-lagina / Sample text

 

Brasil, ker pi upé, coaracyáua,
Çaiçú í çaarúçáua çui ouié,
Marecê, ne yuakaupé, poranga.

Ocenipuca Curuça iepé!

 

Bertsio portugesa / Portuguese version

 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido,
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Parte do hino nacional brasileiro

 

Euskal bertsioa / Basque version

 

Brasil, amets bizi bat, maitasun eta itxaropen

leinuru zoli bat jaisten da lurrera,

zure zeru maitekor, irritsu eta gardenetan

Gurutzearen irudiak distira badegi.

Brasilgo ereserki nazionalaren zatia

 

Bertsio ingelesa / English version

 

Brazil, an intense dream, a vivid ray
of love and hope descends to earth
if in thy lovely, smiling and clear skies
the image of the (Southern) Cross shines resplendently.

Part of the Brazilian national anthem