Nahuatera

NAHUATERA

PIPIL, NAHUAT, NAHUAT

 

Language family: Uto-Aztecan, Southern Uto-Aztecan, General Aztecan, Pipil.

Language codes:

      ISO  639-1   -   

      ISO  639-2   -  

      ISO  639-3   -  

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: nahuat):

nahuat alt pipil [PPL].

nawat alt pipil [PPL].

pipil [PPL] hizk. El Salvador; baita Honduras ere.

 

EL SALVADOR

 

pipil (nahuat, nawat) [PPL] 20 bat hiztun, denak zaharrak, talde etnikoko 196.576tik (1987); bi herrialdeetako populazio osoa 20 edo gehiago. Dolores Udalerria, Ocotepeque Departamendua, El Salvadorren muga ondoan; pipil etniako gutxi batzuk Hondurasen. Hondurasen ere mintzatua. Uto-Aztecan, Southern Uto-Aztecan, General Aztecan, Pipil. Agian ulergarria Mexikoko isthmus nahuatlerarekin (Otto Schumann, 1969). Elebitasun maila jasoa espainierarekin; hiztun denak zaharrak dira (1987); eskola batzuetan irakatsi da hainbat urtetan (D. Stewart, 1994). Iraungitzear.

 

HONDURAS

 

pipil (nahuat) [PPL] Hondurasen hiztunik ez. Dolores Udalerria, Ocotepeque Departamendua, El Salvadorren muga ondoan. Uto-Aztecan, Southern Uto-Aztecan, General Aztecan, Pipil.  Hizkuntzari ‘nahuat’ deitzen zaio, herriari ‘pipil’. Iraungitzear. Ikus sarrera nagusia El Salvadorren.

 

Hizkuntza / lengua: nahuatera / pipil / nahuat / nahuat.

Hiztunak / hablantes (2000): 20 (?).

Herrialdea / país: El Salvador, Guatemala.

 

oOo

 

HISTORIA. Familia uto-aztekako amerindiar hizkuntza, familiako hizkuntza nagusia nahuatlera izanik. Hopiera ere familia berekoa da.

Nahuateraz mintzatzen direnak Veracruz estatuan bizi dira, Mexikon. Hizkuntza hau Mecayapanen mintzatzen da (Veracruz) eta inguruko herri eta komunitateetan. Nahuatera eta Nahuatlera multzo uto-azteka nahuatl azpifamiliako 2 modalitate dira.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. Bokal luzeak eta laburrak bereizten ditu.

Morfologia. Oso morfologia konplexua du eta era askotako morfemekin oso hitz luzeak osatzeko gai da.

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

***

 

HISTORIA. Lengua amerindia de la familia uto-azteca, cuya lengua principal es el nahuatl. Pertenece a la misma familia el hopí.

Los hablantes del nahuat viven en la parte sur del estado de Veracruz, Mexico. Esta lengua se habla en Mecayapan, Veracruz, y en las villas y comunidades de alrededor.  El nahuat y el nahuatl son 2 modalidades de la subfamilia nahuatl del grupo uto-azteca.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. Distingue entre vocales largas y breves.

Morfología. Posee una morfología compleja, capaz de crear palabras muy largas con todo tipo de morfemas.

Escritura. Alfabeto latino.

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

OBLIGATORY CONSTRUCTIONS OF ISTHMUS NAHUAT GRAMMAR, Howard W. Law, Mouton & Co., 73 or., Paris, 1966.

THE PHONEMES OF ISTHMUS NAHUAT, Edukia: I. Phonemes. II. Grammatical units: word, proclitic, enclitic. III. Modifications due to Spanish loans. IV. Distribution of phonemes. V. Consonant clusters. VI. Phonemically transcribed text: pregnancy and birth. VII. Translation of Text,   Instituto Cultural Mexicano-Alemán Alejandro Humboldt, El México Antiguo, sobretiro, Howard W. Law, 22x16,5, 11 or., México, D.F., 1955.