Murrinh-patha

MURRINH-PATHA, MURRINH-PATHA, MURRINH-PATHA

 

Ikus Ozeania atalean ABORIGINAL WORDS liburua.

 

Language family: Australian, Daly, Murrinh-Patha.

Language codes:

        ISO  639-1   -

        ISO  639-2   -

        ISO  639-3   mwf

AIATSIS: N3.

Glottolog: murr1258.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: ):

garama alt murrinh-patha [MWF].

murinbada alt murrinh-patha [MWF].

murinbata alt murrinh-patha [MWF].

murrinhdiminin dial murrinh-patha [MWF].

murrinh-patha [MWF] hizk. Australia.

murrinhpatha dial murrinh-patha [MWF].

murrinkura dial murrinh-patha [MWF].

 

AUSTRALIA

 

murrinh-patha (murinbada, murinbata, garama) [MWF] 900 edo gehiago hiztun (1990, Schmidt). Port Keats eskualdea, Wadeye, Northern Terrory. Australian, Daly, Murrinh-Patha. Dialektoak: murrinhpatha, murrunhkura, murrinhdiminin. Ngan’gitjemerrieraren hurbilekoa, nahiz hau agian iraungia egon. Elebitasuna Port Keatsen % 90 hiztun inguru: ingelesez eta bertako beste hainbat hizkuntzaz. SOV.

 

Hizkuntza / lengua:  murrinh-patha / murrinh-patha / murrinh-patha / murrinh-patha.

Hiztunak / hablantes (2006): 1.800 (Wikipedia).

Herrialdea / país: Australia

 

 

HISTORIA.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika.

Morfosintaxia. A)  Bere hizkuntza tipologiak Subjektua + Objektua + Aditzak ezaugarritzen dute (SOV). B) Izen-aditzen sailkapena oso ugaria da. C) Izenak hamar klase edo generotan banatzen dira. D) Izen bakoitzak bere klase propioko atzizkiak ditu. E) Aditzek hogeita hamabost jokaera ezberdin dituzte. F) Aditz bakoitzaren morfologia oso konplexua da, erroak aurrizkiak eta atzizkiak ditu eta hauek subjektua, objektua, denbora eta modua identifikatzen dituzte. Jokaera bakoitzari afixu ezberdinak dagozkio.

 

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética.

Morfosintaxis.  A) Su tipología lingüística concierne al orden de las palabras que comprende Sujeto + Objeto + Verbo. B) Dispone de una extensa clasificación de nombres y verbos. C) Los nombres están divididos en diez clases o géneros. D) Cada nombre está asociado a partículas que deben concordar con su clase.  E) Los verbos poseen treinta y cinco diferentes conjugaciones. F) La morfología de cada verbo es muy compleja, con la raíz verbal dotada de prefijos y sufijos que identifican el sujeto, objeto, tiempo y modo. Estos afijos son diferentes en cada conjugación.

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

ABORIGINAL WORDS, Macquarie Dictionary, Words from australian aboriginal and Torres Strait islander languages, Part I: New South Wales: bundjalung, ngiyampaa, paakantyi, the sydney language, wiradjuri. Part II: Victoria: wembawenba. Part III: South Australia: diyari, kaurna. Part IV:Western Australia: nyungar, gooniyandi, yindjibarndi. Part V: Northern Territory: dätiwuy, eastern arrernte, murrinh-patha. Part VI: Queensland: meryam mir, wik-mungkan, torres strait creole, General editors: Nick Thieberger and William McGregor, The University of Sydney, 19,5x12,5, 724 or., Sydney, 2007.

 

FONOLOGIA

 

Murrinh-Patha ahoskera

 fonologia