Moldaviera

ROMANIAN, MOLDAVO, MOLDAVE

 

Language family: Indo-European, Italic, Romance, Eastern.

Language codes:

        ISO  639-1  ro

        ISO  639-2  rum / ron

        ISO  639-3  ron

Kode zaharrak. Jatorriz moldavierari esleitu zitzaizkion kodeak ISO 639-1 mo eta ISO 639-2 eta ISO 639-3 mol izan ziren. Baina kode hauek 2008ko azaroan bertan behera utzi ziren eta orduz geroztik hurrenez hurren ro (ISO-639-1) eta ron (639-2/T) eta rum (639-2/B) kodeak onartu ziren, hots, errumanieraren berberak.

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: românǎ din Moldova; Moldovenească / Молдовеняскэ).

moldavan alt romanian [RUM].

moldavan dial romanian [RUM].

moldavian alt romanian [RUM].

moldavian dial romanian [RUM].

moldovean alt moldavan dial romanian [RUM].

moldovian alt moldavan dial romanian [RUM].

romanian (moldavan, roumanian, rumanian) [RUM].

 

 

HIZKUNTZA. Moldaviera (moldaviera/errumanieraz: limba moldovenească, moldaviera/errumaniera zirilikoz: лимба молдовеняскэ) Moldaviako Errepublikan  mintzatzen den errumanierari deritza. Sortaldeko taldeko hizkuntza erromantzea da eta maila literario eta zentzu gramatikal berberak partekatzen dituzte. Beraz, moldaviera eta errumaniera bi hizkuntzak berbera dira, errumaniera.

 

Moldaviera (errumaniera) latin arruntetik eratorria da. Erromatar konkistatzaileek daziarrak, gaur Errumania den lurraldeko biztanleak, menperatu egin zituzten 106. urtean eta ondoren latin arrunta administrazio eta merkataritzako hizkuntza bihurtu zen. Erromatarrek Dazia 271 eta 275 urteen artean abandonatu zuten.

 

 

IDIOMA. El idioma moldavo o rumano de Moldavia (en moldavo/rumano: limba moldovenească, en moldavo/rumano en cirílico: лимба молдовеняскэ) es el nombre que recibe el idioma rumano usado en la República de Moldavia. Son la misma lengua. Es una lengua romance del grupo oriental y comparten el mismo nivel literario y sentido gramatical. Por lo que se puede decir que el moldavo y el rumano son la misma lengua.

La lengua moldava (rumana) desciende del latín vulgar. Los conquistadores romanos vencieron a los dacios, habitantes de lo que hoy es Rumania, en el año 106, y en los siguientes años el latín vulgar se convirtió en la lengua de la administración y del comercio. Los romanos se retiraron de Dacia entre los años 271 y 275.