Meryam mir

MERYAM MIR, MERYAM MIR, MERYAM MIR

 

Ikus Ozeania atalean ABORIGINAL WORDS liburua.

 

Language family: Trans-New-Guinea, Trans-Fly-Bukala River, Trans-Fly, Eastern Trans-Fly.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3   ulk

Glottolog: meri1244.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: Eastern Torres Strait):

mer alt meriam [ULK].

meriam [ULK] hizk. Australia.

mir alt meriam [ULK].

miriam alt meriam [ULK].

miriam-mir alt meriam [ULK].

 

AUSTRALIA

 

Meriam (miriam-mir, miriam, mer, mir [ULK] 300/400 hiztun aktibo (1991, Rod Kennedy). Murray uhartea, Eastern Torres Strait uharteak, Queenslan. Ez Papua Ginea Berria. Trans-New-Guinea, Trans-Fly-Bukala River, Trans-Fly, Eastern Trans-Fly. DialektoaK boigu, bulgai, buglial, tagota. Gehienak elebidunak dira torres strait kreoleraz.

 

Hizkuntza / lengua:  meryam mir / meryam mir / meryam mir / meryam mir.

Hiztunak / hablantes(1991): 300/400 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Australia.

 

HISTORIA. Meriam mirera papuar hizkuntza da pare bat mila pertsonak mintzatua  Papua Ginea Berriko Erub, Ugar eta Mer-eko Torres Strait Islands-en eta Australia kontinentalean. Hizkuntzalari batzuek uste dute Trans-New Guineako Eastern Trans-Fly familiakoa dela, baina beste batzuen ustez ez du aipatu familiako beste hizkuntzeki  erlaziorik.

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika.

Morfosintaxia

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

HISTORIA. Meriam mir es una lengua de Papua hablada por unas 2.000 personas en Torres Strait Islands de Erub, Ugar y Mer entre Papua Nueva Guinea y en la Australia continental. Algunos lingüistas la clasifican como parte de la familia Eastern Trans-Fly de Trans-New Guinea, pero otros piensan que no se relaciona  con otras lenguas de dicha familia.

LENGUA. Principales características.

Fonética.

Morfosintaxis.  

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

ABORIGINAL WORDS, Macquarie Dictionary, Words from australian aboriginal and Torres Strait islander languages, Part I: New South Wales: bundjalung, ngiyampaa, paakantyi, the sydney language, wiradjuri. Part II: Victoria: wembawenba. Part III: South Australia: diyari, kaurna. Part IV:Western Australia: nyungar, gooniyandi, yindjibarndi. Part V: Northern Territory: dätiwuy, eastern arrernte, murrinh-patha. Part VI: Queensland: meryam mir, wik-mungkan, torres strait creole, General editors: Nick Thieberger and William McGregor, The University of Sydney, 19,5x12,5, 724 or., Sydney, 2007.

 

FONOLOGIA

 

Bokalak

 

 

Front

Back

High

i (i)

u (u)

Retracted High

ɪ (ì)

ʊ (ù)

Mid

e (e)

o (o)

Low

a, ə (a)

ɔ (ò)

 

 

 [a] eta [ə] bitartez irudikatutako hotsak alofonoak dira. Schwa (bokal neutroa) nagusiki azentu intentsua duten silaben aurrean agertzen da eta bestela azentu gabeko silaba irekietan. [a] agertzen da silaba azentuatuetan eta azentu gabeko silaba itxietan.

 

 

The sounds represented by [a] and [ə] are allophonic. Schwa appears mainly in syllables BEFORE the stress accent and optionally in open unstressed syllables otherwise. [a] appears in stressed syllables and in unstressed closed syllables.

 

Kontsonanteak

 

 

Bilabial

Dental

Alveo-Palatal

Velar

Stop

Voiceless

p

t

 

k

Voiced

b

d

 

ɡ

Nasal

m

n

 

 

Fricative

Voiceless

 

 

s

 

Voiced

 

 

z

 

Lateral

 

l

 

 

Trill/Tap

 

 

r

 

Semivowel

w

 

j