Mendebalde kultura elkartea

Arautegitik jasoa:

 

1.- Elkartearen helburuak hauek izango dira:

 1. a) Euskal hizkuntzaz bere osotasunean, eta bereziki euskara batuari Euskal Herriko Mendebaldeko euskarak, bizkaiera izenaz ezagutzen denak eskain diezaiokeen ondarea ikertzea eta ultzatzea.
 2. b) Mendebaldeko euskararen corpusa eta statusa jagon, landu eta bultzatzea.

 

2.- Helburuok gauzatzeko honako ekintzok bideratuko dira.

 1. a) Euskal hizkuntza eta jakintzari dagozkion ikerketak egitea.
 2. b) Elkarteko kideek eginiko lanak edota Elkarteko ez direnak argitaratzea, merezi luketen neurrian.
 3. c) Elkartearen helburuak gogoan izanik ihardunaldi agerikoak prestatzea.

 

 1. MENDEBALDE KULTUR ELKARTEA, Mendebaldeko Euskara XX. Mende Goienean. In memoriam Alfonso Irigoien Echevarria. Atarikoa: Iñaki Sarriugarte Irigoien. Aurkezpena: Juan Luis Goiketxea Arrieta. Xabier Amuriza: Bizkaieraz bertsotan. Ricardo Badiola: Muxika herriko lexikoaz ohar batzuk. Xabier Kaltzakorta: Altuberen mendebaldeko errefrau bilduma bat. Kepa Altonaga: Bizkaiera unibertsitatean. Juan Luis Goikoetxea: Hamalau erantzun bizkaieraren irakaskuntzari. Juan Mari Iraolagoitia: Bizkaia Irratia Bizkaiko Euskal Irrati bakarra. Maribi Unamuno: Aldizkarigintzaz. Igone Etxebarria: Bizkaiera? Batua? Euskera. Adolfo Arejita: Bizkai euskera idatziaren morfologia-eredurako zertzeladak. Eneko Barrutia: Pertsona-izenordainen erabileraren gainean. Iñaki Gaminde: Mendebaldeko azentuak, 21x15, 191 or., Bilbao, 1997.

 

 1. MENDEBALDE KULTUR ELKARTEA, Mendebaldeko Euskeraren Ekarria.

Aurkezpena: Maribi Unamuno. Iñaki Sarriugarte Irigoien: Bitoriano Gandiaga: Gizona, poeta, idazlea. Iñaki Gaminde: Kontsonante Bilkurez eta desanbiguitate linguistikoaz (30 or.). Jon Andoni Uriarte Garate: Fruizko euskararen fonologiaz (38 or.). Manu Ormazabal eta Kaxildo Alkorta: Batua, euskalkiek osatu, indartu eta joritu beharrekoa. Xabier Amuriza: Bizkaierazko gitxieneko hiztegia. Gontzal Lopez: Helduen euskalduntze-alfabetatzea. Bizkaian zein hizkuntza eredu? Eneko Barrutia: Mendebaleko deiktiko indartuak. Adolfo Arejita: Bizkaieraren eredu idatzirako norabideak. I. Atze-hitz eta atzizki batzuk (58 or.). Gotzon Lobera Revilla: Bizkaieraren lege aldartea: izendazioen mundua. Andres Urrutia: Bizkaierazko idazle klasikoak eta lege ikuspegia: zer jaso (32 or.).  Juan Luis Derteano: Bizkaiko Batzar nagusien esperientzia. Mendebalde Kultur Elkartea: Bizkaieratik baturako ekarpenaren hasiera: lexikoa (30 or.), 21x15, 314 or., Bilbao, 1998.

 

 1. MENDEBALDE KULTUR ALKARTEA 3, Euskalkien Lekua Literaturan.

Aurkezpena: Maribi Unamuno. Ricardo Badiola: Pedro de Yrizar jaunaren omenez berba batzuk. Luis Baraiazarra: Frai Bartolomeren euskera eta estiloa (37 or.). Andres Urrutia: Berbalauaren kulunkan: Eusebio Erkiaga. Andolin Eguzkitza: Batuerea eta Bizkaierea: literatur-hizkuntzea eta dialektoak. Xabier Amuriza: Bizkaiera idatzia batuaren arauetan.  Miren Agur Meabe: Idazle gurakoaren sorkuntza-prozesuaren nondik norakoak. Lourdes Unzueta: Idaztearen prozesua edo helmuga jakin barik bidean abiatu zaneko idazlearena. Edorta Jimenez: Gure belaunaldiak ez zuen euskal eskolarik ezagutu. Iñigo Aranbarri: Hizkuntzaren koloreak. Aingeru Epaltza: Ekialdetik Mendebaldera. Itxaro Borda: Euskalkien kezkaren funtsaz. Iñaki Sarriugarte: Txikitasunaren maitalea: Bitoriano Gandiaga (Argazkiak), 21x15, 199 or., Bilbao, 1999.

 

 1. MENDEBALDE KULTUR ALKARTEA, Mendebaldeko Berbetearen Formalizazinoa.

Aurkezpena: Iñaki Gaminde. Jazinto Iturbe: Mendebaldeko euskal deklinabide idatzirako proposamena. Juanjo Respaldiza: -Ten izan dot/naz aditz egiturearen ganean. Sebastian Brown: Hipotesi Ebentuala, Botatiboa eta Ahalerea Mendebaldean. Adolfo Arejita: Menderagailu batzuen inguruan. Gotzon Garate: Egungo egunean egiten diren hutsik usuenak. Gorka Elordieta: Mendebaldeko intonazioaren inguruan (28).  Igor Martin de Vidales Navarro: Azentu morfologikoaren zenbait jokaera eta adibide mendebaldeko euskaran. Iñaki Gaminde: Zamudioko euskararen soinu egituraz. Ricardo Badiola: Muxigoibarko lexiko figuratiboaz. Eneko Barrutia: Arrainen izenak mendebaldean. Iraide Iturri: Herri lexikoaren formalizzio arazoak. Gotzon Aurrekoetxea: Bizkaieradunok euskara estandarraren aurrean. Adolfo Arejita: Bizkai mendebaldeko literatura-eskola klasikoa: Añibarro eta Zabala. Ricardo Badiola: Pedro de Yrizar Barnoya jaunaren omenez berba batzuk (Argazkiak), 21x15, 290 or., Bilbao, 2000.

 

 1. MENDEBALDE KULTUR ALKARTEA, Euskalkia Eta Hezkuntza.

Aurkezpena: Juan Luis Goikoetxea Arrieta. Ane Barruso: Eskolan: Batua? Euskalkia? Biak? Xole Aire, Margaita Errekarte, Martta Laco, Alazne Petuya eta Guillermo Etxebarria: Euskalkien trataera Iparraldeko ikastoletan. Iñaki Gaminde: Ahozko ereduak gelaratzeko eta lantzeko teknika batzuen inguruan. Estibaliz Amorrortu: Unibertsitate-ikasleen euskalki eta batuarekiko jarrerak. Fernando Olabarrieta, OlatzAltuna, Oihana Munduate eta Xabier Isasi: Bizkaiera eta unibertsitatea: azterketa demolinguistikoa. Julian Maia: Eskola eta tokian tokiko hizkuntz aldaera (Bibliografia oso oparoa). Juan Martin Elexpuru: Deba arroan badihardugu euskalkixaren alde. Juan Luis Goikoetxea Arrieta: Euskal diglosia irazia eta irakaskuntza esanguratsua euskalkia eskolaratzeko  (31 or). Begoña Bilbao, Gurutze Ezkurdia eta Karmele Pérez Urraza: Mendebaldea testuliburuetan. Ulrich Ammon: Dialect as an Educational and Social Challenge. Xabier Amuriza: Pentsalari-Ikerlari (Bittor Kapanagari omenaldia, argazkiak), 21x15, 234 or., Bilbao, 2001.

 

 1. MENDEBALDE KULTUR ALKARTEA, Euskalkia eta Administrazioa. VI. Jardunaldiak.

Aurkezpena: Manu Ormazabal. Jose Mari Satrustegi: Administrazio idazkiak Nafarroan  (28 or.). Txomin Peillen Karrikaburu: Euskara eta zuzenbide hiztegia Zuberoan (32 or.). Jexux Eizagirre: Antilingua. Imanol Bilbao: Euskeraren erabilera Bermeoko Udalean. Lontzo Zugazaga: Euskal Herriko elizearen jokabidea itzulpen arloan (28 or.). Anjel Lobera Revilla: Herri aginteen zeregina hizkuntza gutxituen eretzean: Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatutako gizarte-ekinaldiak. Esther Urrutia: Mendebaldeko euskara, zuzenbide-fakultateetako eskoletan. Mª Jose Arrieta Sagarna: Euskalkien ekarria administrazioko euskereari. Kontxi Gabantxo: Euskalkiak eta administrazioa. Maribi Unamuno: Hasieran itzulpena zan. Xabier Amuriza: Gerra aurreko irakasleak (gerra aurreko irakasleei omenaldia, argazkiak), 21x15, 220 or., Bilbao, 2002.

 

7 MENDEBALDE KULTURA ALKARTEA, Ahozkotasuna aztergai. VII. Jardunaldiak.

Aurkezpena: Maribi Unamuno. Xabier Kaltzakorta: Bertso jarrietatik ahozkora (Urkabe-bertsoak euskaraz: estudiante gazteareak eta beste) (36 or.). Xabier Amuriza: Ahozko bizkaierea eskoletan. Dorleta Alberdi: Bizkaia Irratia ahozko komunikabide bakarra mendebaldeko euskeran. J.L. Davant: Ahozko euskararen bilakaera Iparraldean. Iñaki Gaminde eta Juan Luis Goikoetxea: Ahozko corpusen premia eta euron erabilgarritasuna eskolan. Juan Rekalde: “Geure berbategie proiektua” ahozko aberastasunaren lekuko. Estibaliz Amorrortu: Hizkuntz aldakortasuna eta identitatea. Gotzon Aurrekoetxea: Euskalkiak estandarraren uholdepean (Arratiako kasua). Gotzon Garate: Euskarazko tradizioa.Asisko Urmeneta: Kolokiala = Koloniala(?). Xabier Kaltzakorta: Txillardegiren euskal lanez (Argazkiak Txillardegi oroigarria jasotzen), 21x15, 208 or., Bilbao, 2003.

 

8 MENDEBALDE KULTURA ALKARTEA, Egokitasuna Hizkuntzaren Erabileran. VIII. Jardunaldiak.

Aurkezpena: Kaxildo Alkorta. Iñaki Martínez de Luna: Euskararen erabilera egokirako gizarte baldintzak. Pello Esnal: Egokitasuna hizkuntzaren erabileran: oinarrizkoak. Asier Larrinaga Larrazabal: Hizkuntza egokitasuna telebistan. Juan Manuel Etxebarria Ayesta: Euskeraren gaurko erabileraz. Patziku Perurena: Hitz haragitu guzia da egoki (hori da erlijio guztietako jainko: hitz haragitua). José Luis Alvarez Enparantza “Txillardegi”: Ahoskera baturantz. Loli Astoreka: Ni eta nire euskerea. Antton Irusta: Ipuingintzaren bidean euskalkiak eta erregistroak urratzen hasi. Jabier Kaltzakorta: Euskaldun zaharren gorantzan berbatxo bat, 21x15, 174 or., Bilbao, 2004.

 

 1. MENDEBALDE KULTURA ALKARTEA, Euskera Zientifiko-teknikoa: Normalizazinotik Homologazinora. IX. Jardunaldiak.

Aurkezpena: Jesus Mari Txurruka. Igone Zabala eta Agurtzane Elordui: Euskara zientifikoaren normalizazioa: hizkuntzalarien ekarpena (35 or.). Kepa Altonaga: Adostutako eredu baten bila (edo amaigabeko eztabaida aspergarria gainditu guran) (91 or.) (Bibliografia oparoa).  Arturo Elosegi: Euskara ekologian: erabiltzaile arruntaren ohiko arazoak eta ez-ohiko buruhausteak (34 or.). Jesus Mari Txurruka: Euskal hizkera zientifiko-tekniko homologatuaren premia (118 or.). J. R. Etxebarria: Naturala al da matematikaren arloko definizioetan erabiltzen dugun euskara?  N. Areta, A. Gurrutxaga, I. Leturia, R. Saiz (Elhuyar Fundazioa) eta I. Alegria, X. Artola, A. Diaz de Ilarraza, N. Ezeiza, A. Solagaistoa, A. Soroa, A. Valverde (Ixa taldea-Euskal Herriko Unibertsitatea): Zientzia eta Teknologiaren corpusa (48 or.). A. Gurrutxaga, X. Saralegi, S. Ugartetxea (Elhuyar Fundazioa) eta I. Alegria (Ixa taldea-Euskal Herriko Unibertsitatea): Erauzterm: euskarazko terminoak erauzteko tresna erdiautomatikoa (37 or.). Iñaki Gaminde: Teknologiaren ekarri batzuk ahozkoaren ikerkuntzan. Alfontso Mujika (Elhuyar Fundazioa): Hiztegi Batua eta terminologia zientifiko-teknikoa: elkarguneak, estuguneak eta gurutzaguneak. Mertxe Olaizola: Hiztegi Batua eta hiztegi juridiko-administratiboa. Jabier Agirre: Euskalterm terminologia-bankua Hiztegi Batuaren argitan eguneratzen.  Xabier Kintana Urtiaga: Lexiko zientifikoaren arazoa euskara idatziaren historian zehar (34 or., Gotzon Garateren omenaldiko argazkiak), 21x15, 512 or., Bilbao, 2005.

 

 1. MENDEBALDE KULTURA ALKARTEA, Mendebaldetik 10 Urtegarrenean. X. Jardunaldiak.

Aurkezpena: Kaxildo Alkorta. Juan Luis Goikoetxea Arrieta: Hamar urteko jardunaldiak: Ezagunetik ezezagunera. Eneko Barrutia: Bizkaierearen azterketearen nondik norakoak (Bibliografia oparoa). Begoña Bilbao, Gurutze Ezkurdia eta Karmele Perez Urraza: Norbere etxe ingurua da mundua ezagutzeko giltza. Mª Carmen Landajo: Bizkaieraren ibilbidea Begoñazpi Ikastolan. Iñaki Gaminde: Herririkera: osotu ala ordeztu? (44 or.). Udane Goikoetxea: Alex Sardui: Bizkaierea geurea da eta horrexegaitik darabilgu. Julen Gabiria: Hizkuntza atzerritar horren bila. Anjel Lobera Revilla: Bizkaieraren etorkizuna. Eguzki: Bizkai euskeraren arnasagunea. Idoia Alzibar: Bizkai euskerearen nondik norakoak. Koldo Isusi: Mendebaldeko euskalkia, edo geuk edo iñok ez. Paulo Agirrebaltzategi: Joseba Intxausti. 50 urte euskal kulturako ekintzan eta eragintzan. Omenaldia: Joseba Intxausti (Joseba Intxaustiren omenaldiko argazkiak),  21x15, 216 or., Bilbao, 2006.

 

 1. MENDEBALDE KULTURA ALKARTEA, Mendebaldeak badu Ekialdea. Zuberoa: Hizkuntza, Literatura, eta Etorkizuna. XI. Jardunaldiak.

Aurkezpena: Kepa Altonaga. Allande Sokarros: Zuberoa: mitoan ezaguna, errealitatean ezezaguna. Jean-Baptiste Battittu Coyos: Zubereraren bilakaeraz adibide batzuk. Titika Rekalt: Pastorala inarrausi. Jean Bordaxar: Xiberoko kantorearen eta dantzaren aitzina eramaitea eta berritzea. Philippe Etxegorri: Mugako zuberotarrak. Jean-Louis Davant-Iratzabal: Zuberoako literaturaz (82 or.). Kepa Altonaga: Atharratzeko biltzarrak eta Atharratzeko taldea 14ko gerla atarian. (70 or., irudian: Albert Constantin; argazkietan: Dominique Iribarne, Graxien Istilart) (Bibliografia oparoa). Jabier Kalzakorta: Pierre Topet Etchaun-en gainean zenbait iritzi. Joan Mari Torrealdai: Imanol Berriatuaz zertzeladak (Argazkietan Imanol Berriatuaren familiakoak), 21x15, 271 or., Bilbao, 2007.

 

 1. MENDEBALDE KULTURA ALKARTEA, Atzorik Etzira. XII. Jardunaldiak.

Aurkezpena: Kaxildo Alkorta.  Joxe Manuel Odriozola: Zaharrak berri. Pruden Gartzia: Tradizioaren definizio baterako oharra. Karmele Perez, Begoña Bilbao eta Gurutze Ezkurdia: Lehenaren eta geroaren artean: tradizioa eta historia curruculumean (32 or., argazkiak). Iñaki Gaminde, Olaia Laka eta Maider Arevalo: Tradizioaren ugetua bidetu guran (29 or.). Gorka J. Palazio: Interneteko bideo eta telebistaren aro berriaz. Patxi Juaristi: Nola sortu zerbait berria, baina zerbait gurea? Uxune Martinez: Euskara eta teknologia berriak: ikusezina agertarazteko auzolana jorratzen (Euskal Komunitate Zientifikoaren datu-sarea hedatzen). Jon Mantzisidor: Zuhaitza buruz behera. Juan Rekalde: Arratia Konpainia: memoria ala ahaztura historikoa? (31 or.). Ismael Manterola: Tradizioa eta modernitatearen artean: Artea Euskal Herrian XX. mendearen hasieran. Tradizioa proiektu modernoaren orekatzaile. Juan Mari Beltran Argiñena: Herri-musika. Txomin Peillen: Junes Casenave Harigile (Junes Casenave omendua argazkietan), 21x15, 253 or., Bilbao, 2008.

 

 1. MENDEBALDE KULTURA ALKARTEA, Transmisinoa eta Erabilerea. XIII. Jardunaldiak.

Aurkezpena: Kaxildo Alkorta. Iñaki Martinez de Luna: Zelako euskaldunak, halako kopurua…, edo Soziologiaren erantzuna (29 or.). Iziar Basterretxea: Euskeraren erabilera mundu globalizatu batean (29 or.). Iñaki Gaminde: Prosodiaren transmisioaz eta beronen azterketaz (36 or.) (Bibliografia oparoa). Kike Amonarriz: XXI. mendeko euskaldunak: “Nola aldatu(ko) diren gauzak, kamarada!” (28 or.). Mattin Irigoien: Nola eutsi diogu gure euskarari? (40 or.). Estepan Plazaola Otadui: Herriko berbeta oinarri, ahozko jarduna hobetzeko ahaleginetan (37 or.).  Juanjo Zorrilla eta Alberto Mardones: Euskararen transmisioa Zallan. Juan Manuel Etxebarria Ayesta: Transmisioaren ondarea (34 or.) (Argazkiak: Uriondo, Undura, Zeberioko Eleiza, Sautuolabarri). Akaitze Kamiruaga: Ingurumari kulturalaren garrantzia hizkuntzaren transmisinoan. Estibaliz Amorrortu: Euskerearen transmisinoa Euskal Herritik kanpo. Xabier Altzibar: Karmele Rotaetxe Amusategiri Omenaldia (Karmele Rotaetxe argazkietan), 21x15, 318 or., Bilbao, 2009.

 

 1. MENDEBALDE KULTURA ALKARTEA, Bilbon Mundua Ikusi. XIV. Jardunaldiak.

Aurkezpena: Eneko Barrutia: Jardunaldiaurrea. Joseba Zulaika: Bilbo: Ezpata eta Girgilua (“Kolpatu zaituen ezpatak sendatuko du zauria”). Pedro Zuberogoitia eta Aitor Zuberogoitia: Bilbo postindustrialaren bigarren eraldaketa. Iñaki Gaminde: Bilboko gazte euskaldunen ezaugarri linguistikoez. Jose Joaquin Gallastegi: 25 urtez ofizioa ikasten. Jose Angel Irigaray: Sorkuntzaren bideak: Ez Dok Amairutik Kafe Antzokiara. Manu Aurrekoetxea: Bilbo euskalduntzen, ikastolaren ikuspegia. Goizalde Landabaso: Pausu labur eta sendoak. Asier Larrinaga: Zelan emon atsegin euskaldunei? (Argazkian: Jose Antonio Retolaza, Inocencio Aierbe eta Klaudio Gallastegi Aralarren, 1960an). Naroa Iturri: Bilbo eta komunikabideak. Kepa Altonaga: Jean Etxepare Bilbon. Juan Luis Goikoetxea Arrieta: Luis Baraiazarra Txertudi. Idazle jakituna, ekintzaile aurrelaria 45 urtez (Argazkietan Luis Baraiazarra omenaldiko hainbat unetan), 21x15, 164 or., Bilbao, 2010.

 

 1. MENDEBALDE KULTURA ALKARTEA, Berbak Hariz Josten. XV. Jardunaldiak.

Aurkezpena: Kaxildo Alkorta. Xabier Amuriza: Hiztegi batu idealerantz. Karlos Cid Abasolo: Hizkuntzen gabeziak: euskara eta erdara, aurrez aurre. Jacinto Iturbe: Hiztegia: zer topatu gura dudan bertan (Oso bibliografia oparoa). Patziku Perurena: Gaitzik hoberena, sendatzeko dena (36 or.). Pello Esnal: Euskara batuaren bigarren jaiotza: joskera giltzarri. Inazio Arregi: Euskararen etorkizuna. Juanjo Pagola: Euskara eta gaztelania arteko interprete-lana. Joseba Butron: Euskara, gabeziak gabezia, XXI. mendean abiatua. Angel Larrea Beobide: Gorazarrea Euskerazaleak alkarteari (Argazkiak), 21x15, 161 or., Bilbao, 2011.