Maoriera

MAORI, MAORI, MAORI

 

Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Central-Eastern Oceanik, Remote Oceanic, Central Pacific, East Fijian-Polynesian, Polynesian, Nuclear, East, Central, Tahitic.

Language codes:

        ISO  639-1    mi

        ISO  639-2    mao (B), mri (T)

        ISO  639-3    mri

Glottolog:  maor1246.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: Te Reo, Reo Māori):

maori [MBF] hizk. Zeelanda Berria.

new zelanda maori alt maori [MBF].

 

ZEELANDA BERRIA

 

maori (new zeland maori) [MBF] 50.000/70.000 hiztun (1991, Fishman, 231 or.), 310.000 edo gehiagoko maoriar herriko 100.000 ulertzen dutenak, baina hitz egiten ez dakitenak (1995, Maori Language Commission). Ipar urruna, ekialdeko kosta, North Island. Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Central-Eastern Oceanik, Remote Oceanic, Central Pacific, East Fijian-Polynesian, Polynesian, Nuclear, East, Central, Tahitic. Dialektoak: north aucland, south island, taranaki, wanganui, bay of plenty, rotorua-taupo, moriori. Garai batean hainbat dialektotan zatitua eskualdeka, batzuk nahikoa gogor gainera dialekto estandarra bilakatu denaren dialektotik. % 71ko antzekotasun lexikala hawaierarekin, % 57koa samoerarekin. Denek edo gehienek dute ingelesa 2. hizkuntza. 30.000/50.000 hiztun adineko 15 urtetik gorakoak (1995, Maori Language Commission). Hiztun trebeen % 33 dira 60 urtetik gorakoak, % 38 dira 45 eta 59 urte artekoak. XX. m.ra arte Zeelanda Berri osoan zehar mintzatua. Moriori dialektoa Chatham Uharteetan iraungia. Hizkuntza ofiziala, VSO, maorierazko 322 eskola gobernuak finantziatuta, eskolaurreak barne.

 

Hizkuntza / lengua: maoriera / maori / maorí / maori.

Hiztunak / hablantes (2002): 100.000 eta beste 100.000 hizkuntzaren ezagutza pasibodunak (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Zeelanda Berria.

 

HISTORIA. Familia malaio-polinesiarreko hizkuntza austronesiarra, jatorriz maoriar etniarena, tahitiera eta samoeraren hurbila.

Gaurko maoriarrak duela mila bat urte Polinesiatik ustez jenderik gabeko Zeelanda Berriko uharteetara migratu zirenen ondorengoak dira.

 

Europarrak lehenengo aldiz Zeelanda Berrira edo Aotearoa-ra (“Hodei Zuri Luzearen  Lurraldea”) iritsi zirenean, maoriera hainbat dialektotan mintzatzen zen nola iparraldeko uhartean hala hegoaldekoan. Iparraldeko maoriarrek hegoaldea konkistatu zuten XIX. m.an eta bentzutuak garaileen bizimodura behartuak izan ziren.

XIX. m.an garatu ziren hizkuntzaren idazkiak, literatur tradizio orala jasotzen duten publikazio ugariren bidez.

Ingelesa dauka lehiakide eta bakoitzaren lurraldeak irregularki daude mesedetuak edota kaltetuak agintarien ekintzak direla eta, areago beti ere onurei begiratuta kulturaren tradizioari baino. Administrazioan erabiltzen da. Denak elebidunak dira ingelesarekin.

 

1840ko urtera arte, maoriera zen hizkuntza nagusia. Oso erabilia zen gizarte, erlijio, merkataritza eta politikan maoriarren artean. Halaber zen misiolariek eraikitako eskoletan irakaskuntzako hizkuntza. Thomas Kendall-en liburua izan zen lehena maorieraz publikatua 1815ean, E korao no New Zealand (Berriak Zeelanda Berritik).

 

Uharteen arteko merkatal trukeak eta migrazioak dira gaurko egoera dialektal xumearen  arrazoia. Hegoaldeko aldaera iraungia dago.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak. 

Fonetika. A) Hamar kontsonante eta bost bokal ditu bakarrik. B) Bokalak luzeak (ā, ē, ī, ō, ū) nahiz laburrak (a, e, i, o, u) izan daitezke. Luzeak halaber idatz daitezke makroiaren ordez dieresi edo zirkunflexuarekin (ä/â). Baita bokalak errepikatuz ere. Honela bada, Māori orobat idatz daiteke Mäori, Mâori, Maaori edo Maori.  C)  Hurrengo karaktereak baliatzen ditu: p, t, k, m, n, ng, wh, r, h, w, a, e, i, o, u.

 Morfosintaxia. A) Ingelesaren eragin handia du. B) Hona hemen maorieraz lehenengo 10 zenbakiak: tahi (1), rua (2), toru (3), whā (4), rima (5), ono (6), whitu (7), waru (8), iwa (9), tekau (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Lengua austronésica de la familia malayo-polinesia propia de la etnia maorí, cercana  al tahitiano y al samoano.

 

Los actuales hablantes de maorí son herederos de migraciones habidas hace unos mil años desde el este de Polinesia hasta las presumiblemente inhabitadas islas de Nueva Zelanda.

Cuando los europeos llegaron por vez primera a Nueva Zelanda  el maorí se hablaba con formas dialectales tanto en la isla del norte como en la del sur. Hablantes de maorí de la isla del norte conquistaron el sur en el s. XIX y absorbieron a los vencidos hacia sus propios usos.

 

 

En el s. XIX desarrolla su uso escrito mediante numerosas publicaciones que recogen la literatura tradicional oral.

Su lengua competidora es el inglés y los terrenos de una y otra se encuentran irregularmente favorecidos o perjudicados por la acción de unos gobernantes cada vez más interesados por la dimensión útil de las lenguas que por su tradición cultural. Se usa en la administración. Todos son bilingües con el inglés.

Antes de 1840, la lengua maorí era la predominante en Nueva Zelanda. Era nuy usada en las relaciones sociales, religiosas, comerciales y políticas entre los maoríes. Era también la lengua de instrucción en las escuelas fundadas por los misioneros. El primer libro impreso en maorí fue el de Thomas Kendall, titulado E korao no New Zealand (Charla desde Nueva Zelanda) en 1815.

Los intercambios comerciales  y migraciones entre una y otra región de las islas explica la escasa repartición dialectal actual. La variedad del sur está extinguida.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Dispone de solo diez consonantes y cinco vocales. B) Las vocales pueden ser largas (ā, ē, ī, ō, ū) o breves (a, e, i, o, u). Las largas también se pueden utilizar con diéresis o circunflejo (ä/â) en lugar del macrón. Así pues, Māori puede también escribirse Mäori, Mâori, Maaori o Maori. C) Utiliza los siguientes caracteres: p, t, k, m, n, ng, wh, r, h, w, a, e, i, o, u.

 

 

Morfosintaxia. A) Muy influenciada por el inglés. B) Los 10 primeros números en maorí son:  tahi (1), rua (2), toru (3), whā (4), rima (5), ono (6), whitu (7), waru (8), iwa (9), tekau/ngahuru (10).

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

LET’S LEARN MAORI, A guide to the Study of the Maori Language, A. H. & A. W. Reed, by Bruce Biggs, 22x14, 150 or., Wellington, 1969.

PARLONS MAORI, L’Harmattan, Michel Malherbe, Zeelanda Berria, gramatika eta hiztegi oparoa, 21x13,5, 190 or., Paris, 2007.

SOUTH  PACIFIC PHRASEBOOKS, Speak the languages of Paradise, Fijian, Hawaiian, Kanak languages, Maori, Niuean, Rapanui, Rarotongan, Samoan, Tahitian, Tongan, Fijian Hindi, Pacific French, Spanish, Pacific Englishes, Lonely Planet, authors: Hadrien Dhont, Carrie Stipic Fawcett, Naomi C. Losch, Te’Atamira, Fepulea’i Lasei Vita John Mayer, Ana Betty Rapahango, Dr. William Liller, Michael Simpson, Darrell Tryon, 2nd  edition, 14x9, 306 or., Victoria (Australia), 2008.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

MAORI-ENGLISH / ENGLISH-MAORI, The raupo pocket dictionary of modern maori, more than 20.000 entries, P. M. Ryan, 17,5x12, 381 or., Victoria (Australia), 2009.

 

Parlons maori liburuaren sinopsia:

 

Les Maoris, peuple aborigène de Nouvelle-Zélande, constituent le peuple polynésien le plus nombreux. Leur langue a obtenu en 1987 le statut de langue officielle du pays à côté de l'anglais. Le lecteur trouvera dans cet ouvrage d'initiation des éléments historiques, la description de la langue, quelques phrases de conversation courante, les principaux faits culturels, en particulier ceux concernant des religions maories originales, ainsi que deux lexiques, français-maori et maori-français.

 

MAORIAR ALFABETOA

MĀORI ALPHABET

 

Maoriar alfabetoa / Māori alphabet

 alfabeto

 

Diptongoak maorieraz / Māori diphthongs

 diptongos

 

Testu-lagina maorieraz / Sample text in Māori

 

Ko te katoa o nga tangata i te whanaungatanga mai e watea ana i nga here katoa; e tauriterite ana hoki nga mana me nga tika. E whakawhiwhia ana hoki ki a ratou te ngakau whai whakaaro me te hinengaro mohio ki te tika me te he, a e tika ana kia meinga te mahi a tetahi ki tetahi me ma roto atu i te wairua o te noho tahi, ano he teina he tuakana i ringa i te whakaaro kotahi.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)