Kreolera

KREOLERA

CRIOULO, CRIOLLO, KRIOL

Language family: creole, Portuguese based.

Language codes:

        ISO  639-1  -   

        ISO  639-2  -   

        ISO  639-3  -   

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: ):

crioulo, upper guinea [POV] hizk. Ginea-Bissau; baita Gambia, Senegal eta AEB ere.

kriulo alt crioulo, upper guinea [POV].

portuguese creole alt crioulo, upper guinea [POV].

 

GINEA-BISSAU

 

crioulo, upper guinea (portuguese creole, kriulo)  [POV] 159.000 hiztun lehen hizkuntza dutenak (1996) eta 600.000 2. hizkuntza dutenak (Chataigner ms.), herrialde guztietako populazio osoa 361.500 edo gehiago. Bijagos Uharteak; halaber mintzatua Ganbia, Senegal, AEBetan. Creole, Portuguese based.   Dialektoak: bissau-bolama creole, bafatá creole, cacheu-ziguinchor creole. Senegal dialektoa zertxobait ezberdina, baina elkarren artean ulergarriak dira, portugesa ez da ongi ikasia; lingua franca Ginea-Bissau gehienean, areago mendebaldean ekialdean baino. Merkatal hizkuntza, gramatika.

 

SENEGAL

 

crioulo, upper guinea (portuguese creole, kriulo)  [POV] 46.500 hiztun (1998). Ziguinchor, Bignona, eta Kolda; gainjarria dago Ginea-Bissau eta Bijagos Uharteetatik. Creole, Portuguese based.   Creole, Portuguese based.   Dialektoa: cacheu-ziguinchor creole. Senegal dialektoa zertxobait ezberdina ginea-bissauarekiko, frantses pidgina hiztegi zenbaitekin; ulergarria ginea-bissau kreolerarekin. Ikus sarrera nagusia Ginea-Bissaun.

 

Hizkuntza / lengua: kreolera / crioulo / criollo / kriol.

Hiztunak / hablantes (2001): 996.000 (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Ginea Bissau (400.000), Senegal, Cabo Verde (406.000), Casamance Beherea (60.000) eta Sao Tome eta Printze (130.000).

 

 

HISTORIA. Kreolera Gineako kostaldean sortu zen (Senegaldik Sierra Leonera bitartean) afrikar talde batzuek portugesa ikasi nahirik. Zuriek oinarrizko portuges oso murriztu bat erabiltzen zuten jada itsas ontzietan. Hizkera sistema hau interpretatu zuten eta osatu hizkuntza autoktonoak erabiltzen zituzten afrikarrek. Sistema hau izan zen lehen batean itsas ontzietan merkataritzarako afrikarrek eta portugesek erabili zutena, baina gero baita lurraldearen barruan ere, lehenengo trafikanteak, lançadoak, lurraldearen barruan kokatu zirenean.

 

 

Geroago gourmeteak (portugesen arartekoak afrikar herriekin merkataritza egiteko, lehenagoko marinelak, lançadoen semeak) eraiki berriak ziren praçen inguruan finkatu ziren gizarte berria sortuz, non lehen deskribatu dugun hizkuntza sistema bilakatu zen lehen hizkuntza eta geroago, jakina, haurren hama-hizkuntza. Prozesu honetan zehar hizkuntza sendoago egituratu eta portugesetik bereizi egin zen, honek eredu izatearen kategoria galdu zuelarik. Honela sortu ziren praça hauetan (Jeba, Cacheu, Ziguinchor, Bissau, Farim...) kreolera beraren aldakiak.

 

Gaur kreolera Ginea-Bissauko hizkuntza nagusi bilakatu da, non lurralde osoko hizkuntza behikular bakarraren estatusa lortu duen. Kreoleraren nagusitze hau Bissauko dialektoaren mesedetan bakarrik eman da. Cabo Verde Uharteetan 2 aldaera ditu: sotavento eta barlovento.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika.

Morfosintaxia. A) Gramatikak Afrikako hizkuntzen antza du bereziki, eta batez ere mandingerarena. B) Hitz gehienak portugesetik ditu hartuak. C) Hona hemen kreoleraz lehenengo 10 zenbakiak:  un (1), dus (2), tris (3), kwatru (4), sinku (5), seis (6), seti (7), oytu (8), nobi (9), des (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. El criollo nació en las costas de Guinea (de Senegal a Sierra Leona) con el ánimo de algunos grupos africanos de aprender el portugués. Los blancos utilizaban un portugués reducido a un sistema más elemental ya en uso en los navíos. Este sistema fue interpretado y completado por los africanos que utilizaban sus propias lenguas. Este sistema elaborado así sirvió para la comunicación entre portugueses y africanos primero en los navíos, para el comercio, pero luego también más profundamente en tierra adentro, cuando los primeros traficantes, los lançados, se instalaron en el interior de las tierras.

Más tarde los gourmetes (intermediarios de los portugueses en su comercio con los pueblos africanos, antiguos marinos, hijos de los lançados...) se afincaron alrededor de las praças recientemente constituidas formando una sociedad en la que el sistema de comunicación antedicho se convirtió en la primera lengua y, más tarde, naturalmente, en la lengua materna de los niños. Durante este proceso la lengua se estructuró más firmemente y se apartó del portugués que dejó de funcionar como modelo. Así nació en estas praças (Jeba, Cacheu, Ziguinchor, Bissau, Farim...) las variedades de un mismo criollo.

Actualmente se ha convertido en la lengua más importante de Guinea-Bissau, donde ha adquirido estatus de única lengua vehicular en todo el territorio. Este avance del criollo se ha producido exclusivamente en beneficio del dialecto de Bissau. En las Islas Cabo Verde tiene 2 variedades: sotavento y barlovento.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética.

Morfosintaxis. A) La gramática se muestra más cercana a las lenguas africanas, en particular al mandingo. B) La mayor parte del vocabulario es portugués. C) Los 10 primeros números en criollo son: un (1), dus (2), tris (3), kwatru (4), sinku (5), seis (6), seti (7), oytu (8), nobi (9), des (10).

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

PETIT DICTIONNAIRE ETYMOLOGIQUE DU KRIOL, Jean-Louis Rougé, Instituto Nacional de Estudios e Pesquisa, 21x14,5, 163 or.,  Bissau, 1988.