Konkanera

KONKANI, CONKANÍ, KONKANI

 

Language family: Indo-European, Indo-Iranian, Indo-Aryan, Southern zone, Konkani.

Language codes:        

ISO  639-1    none  

ISO  639-2    kok

        ISO  639-3    gom

                               

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: konknni):

bankoti alt konkani [KNK].

bankoti alt sangamesvari dial konkani [KNK].

central konkan alt konkani [KNK]. 

concorinum alt konkani [KNK]. 

cugani alt konkani [KNK]. 

goan alt konkani, goanese [GOM].

goanese alt konkani [KNK]. 

goanese alt standard konkani dial konkani, goanese [GOM].

gomataki alt konkani, goanese [GOM].

konkan standard alt konkani [KNK].

konkanese alt konkani [KNK].

konkani [KNK] hizk, India.

konkani dial bhili [BHB].

konkani, goanese [GPM] hizk. India; baita Kenya, Arabiar Emirerri Batuak ere.

kunabi alt konkani [KNK]. 

north konkan alt konkani [KNK].

 

INDIA

 

konkani (konkan standard, bankoti, kunabi, north konkan, central konkan, concorinum, cugani, konkanese) [KNK] 4.000.000 hiztun (1999, WA), 99.000 thakuri barne (1991, IMA). Maharashtrako kosta zerrenda zentrala eta iparraldekoa; Karnataka; Dadra eta Nagar Haveli; Kerala. Indo-European, Indo-Iranian, Indo-Aryan, Southern zone, Konkani. Dialektoak: parabhi (kayasthi, damani), koli, kiristav, dhanagari, bhandari, thakuri (thakari, thakri, thakua, thakura), karhadi, sangamesvari (bakoti, bankoti), ghati (maoli), mahari (dhed, holia, Parvari). Aipatu dialektoak estuki erlazionatuak daude; dialekto ezberdinenak edota estuki erlazionatutako hizkuntzak: katkari (kathodi, katvadi), varli, vadval, phudagi, samvedi, mangelas; beste batzuek konkaniera ez estandarra mintzatzen dute. NT 1970, prentsan (1995).

konkani, goanese (gomataki, goan) [GOM] Herrialde guztietako populazio guztia 2.000.000  hiztun (1977, Voegelin and Voegelin). Maharashtrako hego kostaldeko zerrenda, bereziki Ratnagari eta Goa distrituetan; Karnataka; Kerala. AEB eta Kenyan ere mintzatua. Indo-European, Indo-Iranian, Indo-Aryan, Southern zone, Konkani. Dialektoak: standard konkani (goanese), bardeskari (gomantaki), sarasvat brahmin, kudali (malvani), daldi (nawaits), chitapavani (konkanasths), mangalore. Daldi eta chitapavani trantsizio dialektoak dira  goanese eta konkaniera estandarraren artean.

 

KENYA

 

konkani, goanese (gomataki, goan, goanese) [GOM] 3.900 hiztun edo asiarren % 9-10 (1987). Nairobi. Indo-European, Indo-Iranian, Indo-Aryan, Southern zone, Unclassified. Elebitasuna ingelesez; komunitate bat eta etxe hizkuntza; hainbat asiarrek mintzatua, zeinen arbasoak Goatik edo Ipar Indiatik etorri baitziren. Eskoletan ez da irakasten. NT 1818-1976. Ikus sarrera nagusia Indian.

 

Hizkuntza/lengua: konkaniera / konkani / concaní / konkani.

Hiztunak/hablantes: 2.080.000 (Rafael del Moral).

Herrialdea/país: India (Konkan, Maharashtra, Karnataka, Dadra eta Nagar Haveli, Kerala).

 

 

HISTORIA. Indoariar familiako indoeuropar hizkuntza, Goa enklabe portuges zaharra inguratzen duen lurraldean autoktonoa, maratieraren oso antzekoa, zeinarekin maiz nahasten baita eta familiakoen hegoaldekoena.

Goa probintzia portugesek 1510ean okupatu zuten eta bere lurraldeko ekialdeko metropolia izatera iritsi zen. Bertarako erregeorde bat eta artzapezpikua izendatu ziren.

Konkanierazko literatura XVI. m.an abiatu zen, hots, Bibliaren itzulpenak eta baita gramatikazko obra didaktikoren bat ere. Hizkuntza mesedegarri gertatu zitzaien misiolariei eta adminsitrazioari. Konkanierazko hiztunek, nola Indiakoek hala Afrikara emigratu zutenek ere, bazuten latinaren nolabaiteko ezagutza dimentsio erlijiosoan eta gaur bertan ere erabiltzen da eliz erritualetan, jarraitzaile askok ulertzen az badu ere.

 

Hiztunen kopurua hazi egin zen kolonialismoaren garaian eta bertako merkataritzaren garapenean, baina jarduera hau behin abandonaturik, konkanierak behera egin zuen.

 

Indiar mendebaldeko kostaldean dagoen Konkan probintziak influentzia asko jasan ditu, bereziki 2 mantenduz: hegoaldeko hizkuntza dravidena, hemendik beraz kanaresaren eragina, eta Goan zehar portugesarena.

Hizkuntza oso dialektalizatua aurkitzen da, gutxienez 8 aldaeretan Keralako kostan zehar, non mugakide dituen malabarrera eta beste hizkuntza dravida batzuk.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. Hamasei bokal ditu, laburrak eta luzeak, 36 kontsonante, 5 erdibokal,  3 txistukari, 1 hasperendua eta hainbat diptongo. Bokal sudurkari batzuk konkanieraren ezaugarri berezia dira. Bi kontsonante erretroflexu ditu (berau bikoiztuz aduerazten direnak).

Morfosintaxia. A) Hiztegiaren geheingoa sanskritotik hartua du; halaber hartu du dezenteko kopurua dravidar hizkuntzetatik eta orobat maratiera, kanadera, urduera eta portugesetik ere. B) Hona hemen konkanieraz lehenengo 10 zenbakiak:  ek (1), donn (2), teen (3), char (4), panch (5), sah (6), saat (7),  aatt (8),  nav (9), dha (10).  

Idazkera. Hasiera batean konkaniera brahmi alfabetoz idazten zen, baina oso normala da beste alfabeto batzuk ere erabiltzea: Goan devanagari da ofiziala baina latindar alfabetoa ere herrikoia da. Karnataka estatuan kannada alfabetoa erabiltzen da, Keralan malayala alfabetoa eta Konkango musulmanek  Maharashtra estatuan arabiar alfabetoa erabiltzen dute.

 

 

HISTORIA. Lengua indoeuropea de la familia indo-aria, propia de la región que rodea al antiguo enclave portugués de Goa, muy cercana al maratí con la que a veces se confunde, y la más meridional del dominio de la familia.

La provincia de Goa fue ocupada por los portugueses en el año 1510 y llegó a ser la metrópoli de sus territorios del este. Se nombró para ella un virrey y un arzobispo.

La literatura en concaní se inicia en el s. XVI, traducciones de la Biblia y también de alguna obra didáctica de tipo gramatical. La lengua sirvió a los misioneros portugueses y a la administración. Los hablantes de concaní, tanto en la India como en el este de África donde muchos se trasladaron, tenían conocimiento más o menos activo de latín en su dimensión religiosa, y aún hoy se utiliza en algunos rituales  de este tipo aunque no sea comprendido por muchos de sus seguidores.

Su número de hablantes fue en aumento mientras se producía el desarrollo colonial  y el comercio de la región, pero, una vez abandonada esta actividad, el concaní comenzó también a decaer.

La provincia de Konkan, ubicada en la costa oeste de India, ha experimentado numerosas influencias, de las cuales  guarda principalmente dos de ellas: la de las lenguas drávidas del sur, de ahí la influencia del canarés y la portuguesa a través de Goa.

La lengua está ampliamente dialectalizada  en al menos 8 variedades a lo largo de las costas de Kerala, donde la langua vecina es el malabar y otras lenguas drávidas.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. Posee 16 vocales, breves y largas, 36 consonantes, 5 semivocales, 3 sibilantes, 1 aspirada y varios diptongos. Diversos tipos de vocales nasales son característica especial de konkaní. Dispone de 2 consonantes retroflejas (que se señalan mediante la duplicación de la misma).

Morfosintaxis. A) La mayor parte del vocabulario ha recibido del sánscrito; también incluye un número significativo de préstamos de lenguas drávidas y de otros idiomas como maratí, kanada, urdu y portugués. B) Los 10 primeros números en konkaní son: ek (1), donn (2), teen (3), char (4), panch (5), sah (6), saat (7),  aatt (8),  nav (9), dha (10).

 

Escritura. Originalmente la lengua konkani se escribía con el alfabeto brahmi, pero es normal escribirla con otros alfabetos: en Goas devanagari es escritura oficial pero el uso del alfabeto latino es también popular. En el estado de Karnataka se escribe con el alfabeto kannada, en Kerala se escribe con el alfabeto malayala y los musulmanes konkaníes en Maharashtra usan el alfabeto árabe.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

SARKI AMCHI BHAS SONPI,    Konkanni sva-Shikshak, Antonio F.X. Rodrigues C.SS.R. DASYA.,  21,5x14, 202 or., Goa, 2003.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

ENGLISH-KONKANI, 3. edizioa, Rajhaun, New Generation, Prakash G  Thali, Damodar K Ghanekar, 13,5x10, 636 or., Panaji (India), 2005.

KONKANI-ENGLISH POCKET DICTIONARY, Novo Concanik - Inglez dicionar., Broadway Book Centre, 13,5x10, 239 or., Goa, 2006.

 

KONKAN ALFABETOAK

KONKNNI ALPHABETS

 

Bokalak eta bokalen diakritikoak / Vowels and vowel diacritics

 

 

 

Kontsonanteak / Consonants