Kaurnera

KAURNA, KAURNA, KAURNA

 

Ikus Ozeania atalean ABORIGINAL WORDS liburua.

 

Language family: Pana-Nyungan, Thura-Yura, Kadli, Kaurna.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3    zku

AIATSIS: L3

Glottolog: kaur1267.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: kaurna):

 

Hizkuntza / lengua:  kaurnera/ kaurna / kaurna / kaurna.

Hiztunak / hablantes: (¿?).

Herrialdea / país: Australia

 

 

HISTORIA. Kolonizatzaileak 1836an Hego Australian eta Adelaiden lekutu zirenean, kaurnatarrei berehalaxe lapurtu zizkieten beren lurrak, hasieran erlazio adiskidetsuak izan bazituzten ere. 1841ean 310 bat ziren kaurnatarrak eta 1843an 150 bakarrik. Asko kolonizatzaileek eramandako gaitzez hil bide ziren.

 

Hizkuntzalari batzuek kaurnera kadlieraren dialekto bezala sailkatzen dute nantuwara, ngadjuri, ngarangka eta nukunu bezalaxe. Beste batzuek, narungga, nukunu eta ngadjuri bezala, thura-yura hizkuntza talde zabal bateko meru azpitalde batean sartzen dute.

Bertako hizkuntza bezala ez da gaur erabiltzen eta iraungitzat jotzen da, baina berriro indartzen ari dira 1840an bi misiolari alemanek idatzi zuten hiztegi ezin hobeago baten bidez.

Hizkuntza berpizteko ahaleginei 1990ean ekin zitzaien jatorriz ngarrindjeri, narrunga eta  kaurneraz idatzitako kanta letra batzuen bidez. Bigarren kanta liburu bat, Kaurna Paltinna, publikatu zen 1999an. Gaur hezkuntzako maila guztietan irakasten da. Adelaideko Unibertsitatean kaurnera linguistika ikastaro bat ematen da (lehenengoa 1997an burutu zen).

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. Seguruenez 6 bokal hots ditu, 3 labur eta dagozkien luzeak.

Morfosintaxia. A) Oso ondo garatutako deklinabide sistema bat dauka, pama-nyungan taldeko hizkuntzen oso tipikoa, taldekoa delarik. B) Hizkuntza autoktono askok ez bezala, izenen baitan duala eta plurala ditu eta gainera singularra, duala eta plurala izenordainen baitan.

 

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Cuando los colonos se establecieron en el Sur de Australia en 1836, y en la ciudad de Adelaide, los kaurna fueron rápidamente desposeídos de sus tierras, a pesar de las  iniciales relaciones amistosas. En 1841 los kaurna eran unos 310 y solo 150 en 1843. Muchos debieron morir por contagio de enfermedades propias de los colonizadores.

Algunos lingüistas clasifican el idioma kaurna como dialecto de la lengua kadli junto con nantuwara, ngadjuri, ngarangka y nukunu. Otros clasifican kaurna junto con narungga, nukunu y ngadjuri en el subgrupo meru de un grupo más amplio de lenguas thura-yura.

No tiene uso corriente como lengua nativa y está clasificada como lengua muerta, pero está siendo resurgida con la ayuda de un extraordinario diccionario elaborado por dos misioneros alemanes en 1840.

 Los esfuerzos por reavivar la lengua empezaron en 1990 mediante letras de canciones en kaurna originalmente escritas en ngarrindjeri, narrunga y kaurna. Un segundo libro de canciones, Kaurna Paltinna, se publicó en 1999. Hoy se enseña a todos los niveles en la educación. Se imparte un curso de lingüística de kaurna en la Universidad de Adelaide (el primero se impartió en 1997).

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. Probablemente posee 6 sonidos de vocales , 3 breves y sus correspondientes largas.

Morfosintaxis. A) Posee un sistema de declinación muy bien desarrollado y es justamente el típico de las lenguas del grupo pama-nyungan, al que pertenece. B)  A diferencia de muchas lenguas autóctonas, posee los sufijos para dual y plural en sustantivos además de singular, dual y plural en pronombres

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

ABORIGINAL WORDS, Macquarie Dictionary, Words from australian aboriginal and Torres Strait islander languages, Part I: New South Wales: bundjalung, ngiyampaa, paakantyi, the sydney language, wiradjuri. Part II: Victoria: wembawenba. Part III: South Australia: diyari, kaurna. Part IV:Western Australia: nyungar, gooniyandi, yindjibarndi. Part V: Northern Territory: dätiwuy, eastern arrernte, murrinh-patha. Part VI: Queensland: meryam mir, wik-mungkan, torres strait creole, General editors: Nick Thieberger and William McGregor, The University of Sydney, 19,5x12,5, 724 or., Sydney, 2007.