Kaledoniera

CALEDONIAN, CALEDONIANO, CALEDONIEN

 

Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Central-Eastern Oceanic, Remote Oceanic, Loyalty Islands.  

Language codes:

        ISO  639-1   -  

        ISO  639-2   -  

        ISO  639-3   dhv

Glottolog: dehu1237.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: dehu):

dehu [deu] hizk. Kaledonia Berria.

de'u alt dehu [deu].

drehu alt dehu [deu].

lifou alt dehu [deu].

lifu alt dehu [deu].

 

KALEDONIA BERRIA

 

dehu (de’u, drehu, lifou, lifu) [deu] 15.000 hiztun (1991, UBS). Lifou, Loyalty Islands. Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Central-Eastern Oceanic, Remote Oceanic, Loyalty Islands. Dialektoak: losi, wete. Min errespetoko mintzaira zahar bat da. Hiztegia. Gramatika. Hitz ordena denboraren araberakoa da.

 

Hizkuntza / lengua: dehu (kaledoniera) / dehu / dehu / dehu.

Hiztunak / hablantes (1996): 196.000 (Assimil évasion).

Herrialdea / país: Kaledonia Berria.

 

 

HISTORIA. Kaledonia Berria Paristik 17.000 km.ra aurkitzen da, hegazkinez 20 ordura eta 10 orduko jet laga sortzen du. Kanakak, Kaledonia Berriko melanesiarrak, duela 3.500 urte iritsi ziren lurralde hauetara. 1774an James Cook eskoziarra txundituta geratu zen lurralde austral hauek ikusita. Ondoren merkatari australiar eta asiarrak agertu ziren, geroago misiolari polinesiar eta ingelesak izan ziren herriarekin lehen harremanak egin zituztenak.  Kontakturako hizkuntza bitxelamarrera izan zen, “biche de mar” frantses australetik eratorria, ingeles eta melanesiar hizkuntzen nahasmenetik eratorria pidgin hau. XIX. m.aren hondarrera arte hizkuntza hedatuena izan zen eta gaur Vanuatu artxipelagoko hizkuntza ofizial erabiliena da. Joan den m.ko hondarrean hogeita hamabi hizkuntza mintzatzen ziren, eta gaur hemezortzi diraute. Hizkuntza oralak dira, idazteko sistemarik gabekoa.

  1853an Frantzia nagusitzen da Kaledonia Berriaz eta honela alde guztietako immigranteak bertarazten dira: koloniako presondegiko presoak, Reuniongo populazio librea, Europakoak, Australiakoak… Hiru hizkuntza daude gaur lehian: frantsesa, bitxelamarrera eta baita gaur ingelesa ere. XIX. m.aren hondarrean laborari frantsesak iritsi ziren funtzionarioekin. Berehalaxe agertu ziren txinatarrak, indonesiarrak, polinesiarrak eta ipar afrikarrak. Frantsesa, hizkuntza ofiziala, kanaken beste hogeita zortzi hizkuntzekin, eta wali, tahitiera, javera, vietnamera eta bitxelamarrerarekin batera bizi da. Mosaiko etniko honetan, frantsesa da administrazio hizkuntza, eskolakoa, komunikabideetan erabiltzen dena.

Artxipelagoko kanaken hogeita hamar bat hizkuntza eta dialektoen artean, dehuera da prestigio handienekoa, errazena eta zabalduena. Bera da bakarra idazteko sistema erabiltzen duena. Assimil évasion honetan irakasten dena.

 

Kaledonia Berria munduko hirugarren nikel ekoizlea da, Kanada eta Errusiaren ondoren.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika.

Morfosintaxis.

Idazkera.

 

 

HISTORIA. La Nueva Caledonia se encuentra a 17.000 km de París, más de 20 horas de avión y 10 horas de jet lag. Los kanak, melanesios de la Nueva Caledonia, llegaron a estas tierras hace 3.500 años. En 1774 llega el escocés James Cook, que queda maravillado por estas tierras australes. Le siguieron los comerciantes australianos y asiáticos, después los misioneros polinesios e ingleses establecen los primeros contactos con la población. La lengua de contacto fue la bichelamar, nombre derivado del francés austral “biche de mer”, un pidgin mezcla del inglés y lenguas melanesias. Fue la lengua más utilizada hasta finales del s XIX y hoy una de las lenguas oficiales del archipiélago de Vanuatu. A finales del s. pasado se hablaban treinta y dos lenguas, de las que hoy perduran veintiocho. Son lemguas orales sin sistema de escritura.

 

 

En 1853 Francia toma posesión de La Nueva Caledonia y este hecho acarrea inmigrantes de todos los horizontes: presos de la colonia penitenciaria, población libre de la Reunión, de Europa y de Australia… Tres lenguas compiten hoy la hegemonía: el francés, el bichelamar y también hoy el inglés. A finales del XIX llegan agricultores franceses seguidos de funcionarios. Rápidamente se les unen chinos, indonesios, polinesios y africanos del norte. El francés, lengua oficial, cohabita con muchas otras lenguas como las veintiocho de los kanak, walli, tahitiano, javanés, vietnamita y bichelamar. En este mosaico étnico, la lengua francesa es la que se utiliza en la administración, en la escuela, en los medios de comunicación.

 

Entre la treintena de lenguas y dialectos kanak que se hablan en el archipiélago, la lengua dehu disfruta de la reputación de  ser la más fácil y la más extendida. Prácticamente solo ella dispone de un sistema de escritura en uso. Es la lengua enseñada en este Assimil évasion.

Nueva Caledonia es el tercer productor mundial de níquel, después de Canadá y Rusia.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética.

Morfología.

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

LE CALÉDONIEN de poche, Assimil évasion, Un guide de conversation original et facile, les mots clés, les expressions courantes, les coutumes locales, Christine Pauleau, 14,5x10,5, 103 or., France, 2000.

 

FONOLOGIA / PHONOLOGY

 

Bokalak / Vowels

 

 

Front

Central

Back

High

i iː

 

u uː

Mid

e eː

ø øː

o oː

Open

æ æː

 

ɑ ɑː

 

Kontsonanteak / Consonants

 

 

Bilabial

Labiodental

Dental

Alveolar

Retroflex

Alveopalatal

Velar

Glottal

Stops and
affricates

p (b)

 

t d

 

ʈ ɖ

t͡ʃ (d͡ʒ)

k ɡ

 

Nasals

m̥ m

 

n̥ n

 

 

ɲ̊ ɲ

ŋ̊ ŋ

 

Fricatives

 

f (v)

θ ð

s z

 

 

x

h

Laterals

 

 

l̥ l

 

 

 

 

 

Semivowels

ʍ w