Gogoa

gogoa

Euskal Herriko Unibertsitateko Hizkuntza, Ezagutza,

Komunikazio eta Ekintzari buruzko Aldizkaria

 

GOGOA, Euskal Herriko Unibertsitateko Hizkuntza, Ezagutza, Komunikazio eta Ekintzari buruzko aldizkaria da, euskaraz, urtean bitan argitaratuko dena. GOGOAk diziplina arteko izaera du: Hizkuntza, Ezagutza, Komunikazio eta Ekintzari buruzko ikerkuntza bultzatuko du, bereziki logika, matematika, hizkuntzalaritza, psikologia, filosofia, informatika eta adimen artifizialetik datozen teoria eta metodoak bat ekartzen saiatuz. GOGOAk, beraz, filosofo, logikari, hizkuntzalari, psikologo, matematikari, adimen artifizialeko aditu eta ezagutzari buruzko teoriagile sozialen lanak jasoko ditu. Ez dago beste modurik diziplina anitzetako adituen elkarlana baizik Hizkuntza, Ezagutza, Komunikazioa eta Ekintza behar bezala aztertzeko.

 

Sorrerako staffa

Zuzendaria: Kepa Korta.

Idazkaria: Sagrario Yarnos.

Erredakzio batzordea

Esteban Antxustegi, Xabier Arrazola, Begoña Asua, Arantza Campos, Andolin Eguzkitza, Isabel Gómez Txurruka, Mikel Haranburu, P. Huizi, Jesus M. Larrazabal, Luis A. Pérez Miranda.

Aholku batzordea

Xabier Aierdi, Iñaki Arrieta, Frantziska Arregi, Gotzon Arrizabalaga, Mixel Aurnague, Xarles Bidegain, Iñaki Camino, Gotzon Ibarretxe, Itziar Idiazabal, Itziar Laka, Beñat Oihartzabal, Mikel Olazaran, M. Jose Olaziregi, Xabier San Sebastian, Jose Valencia.

 

 

GOGOA I (1).

Zuzendaria. Aurkezpena.

Itzulpena.

Willard Van Orman Quine: Enpirismoaren bi Dogma.

Zabal-zehatz begiratuz.

Luis A. Pérez Miranda: Hautatzeari buruzko arrazoibidea eta bere mugak.

ArtikuluakKepa Korta & Jesus M. Larrazabal: Ekintza kolektiboaren inguruko gogoeta. Andolin Eguzkitza: Adnominalen markatzaileak euskal gramatikan. Pello Huizi: Edukiaren efektuak arrazoibide deduktiboan: errazte efektua eta sineste-isuria, oso bibliografia oparoa.

Liburuen kritikak. Raymond W. Gibbs, Jr.: Intentions in the Experience of Meaning (Isabel Gómez Txurruka eta Jesus Mari Larrazabal).  Raimo Tuomela: Cooperation: a Philosophical Study (Xabier Arrazola). Roy F. Baumeister, ed.:  The self in Social Psychology (Mikel Haranburu Oiharbide). 

Aurkezpen laburrak. Logika. J.M. Larrazabal: Logic as Algebra (P. Halmos & S. Givant). J.M. Larrazabal: Sets, Logic and Categories (P.J. Cameron). I. Gomez Txurruka: Meaning and Argument. An Introduction to Logic through Language (Ernest Lepore). J.M. Larrazabal: Éléments de logique (M.D. Popelard eta D. Vernant). I. Gómez Txurruka: Truth (Simon Blackburn eta Keith Simmons). J.M. Larrazabal: Logic and Reality (J. Copeland, ed.). J.M. Larrazabal: Logical Dilemmas. The Life and Work of Kurt Gödel (John Dawson, Jr.). J.M. Larrazabal: Egia Motak (A. Arrieta).

Zientzia Kognitiboa. L.A. Pérez Miranda: Game Theory: A Critical Introduction (Shaun P. Hargreaves Heap and YanisVaroufakis). I. Gómez Txurruka: The Mathematician’s Mind. The Phsychology of Invention in the Mathematical Field (Jacques Hadamard). P. Huizi: Figurative language  and thought (Katz, A.N., Cacciari, C., Gibbs, R. W. Jr., and Turner, M.). K. Korta: Faces of Intention: Selected essays on intention and agency (Michael E. Bratman). I. Gómez Txurruka: Emotional Intelligence (Daniel Goleman). I. Gómez Txurruka: Knowledge. Readings in contemporary epistemology (Sven Bernecker eta Fred Dretske). I. Gómez Txurruka: How the mind works (Steven Pinker).

Hizkuntza, Informazioa eta Komunikazioa. J.M. Larrazabal: Palabras. Víctor Sánchez de Zavala in memoriam (K. Korta & García Murga, comps.). I. Gómez Txurruka: The varieties of reference (Gareth Evans. John McDowell, argazkia). I. Gómez Txurruka: Philopsophy of Language. A contemporary introduction (William Lycan). K. Korta: Studies in the Way of Words (H. Paul Grice). K. Korta: Cómo hacer cosas con palabras (John L. Austin).

Informatika eta Adimen Artifizialaren Oinarriak. J.M. Larrazabal: Language in Action (J. van Benthem). X. Arrazola: Artificial Intelligence in Psychology. Interdisciplinary Essays (M.A. Boden.

Erretorika eta Ideien Historia. J.M. Larrazabal: The Philosophy of John Stuart Mill (A. Ryan). J.M. Larrazabal: Isaiah Berlin (J. Gray). J.M. Larrazabal: An Introduction to Philosophical Analysis (J. Hospers). L.A. Pérez Miranda: Liber de Causis (Rafael Águila Ruiz, ed.).

Ezagutza eta Antolakuntzaren Gizarte Estudioak. I. Gómez Txurruka: Un nuevo mundo feliz. La precariedad del trabajo en la era de la globalización (Ulrich Beck). I. Gómez Txurruka: Desarrollo sostenible: Un concepto polémico (Iñaki Barcena, Pedro Ibarra eta Mario Zubiaga, argazkia).

Berriak. Jesus Mari Larrazabal: Jon Barwise (1942-2000) in memoriam. Agustin Arrieta Urtizberea: W.V. Quine filosofoa gogoratuz, 24x17, 148 or., Apirila, 2001.

 

GOGOA I (2)

Zuzendaria. Aurkezpena.

Itzulpena. Alfred Traski: Egiaren kontzepzio semantikoa eta semantikaren oinarriak (32 or.).

Zabal-zehatz begiratuz. Kepa Korta: Begiratu zabala gaur egungo Pragmatikari (24 or., bibliografia oparoa).

Artikuluak. José Ignacio Pérez eta Maite Garaigordobil: Arte-programa baten eragina sormen grafikoan, hitzezkoan, mugimenduzkoan eta soinu-musikarenean. Sagrario Yárnoz Yaben: Atxikimendua, emozioak eta hizkuntza. Isabel G. Txurruka: Juntadura eta Egibaldintzak (27 or.).

Liburuen kritikak. David Crystal: Language Death (Pello Huizi). Ariel Rubinstein: Modeling Baounded Racionality (Luis A. Pérez-Miranda). Michel Meyer: Histoire de la Rhétorique. Des grecs à nos jours (Jesus M. Larrazabal).

Aurkezpen laburrak. Logika. Isabel G.  Txurruka: Logic Colloquium’96 (Jesus M. Larrazabal, Daniel Lascar eta Grigori Mints (argazkia)). Jesus M. Larrazabal: Introduction to Coding Theory (J. H. van Lint). Xabier Arrazola: Logic from A to Z (Michael Detlefsen, David C. McCarthy  eta John B. Bacon). Jesus M. Larrazabal: Intermediate Set Theory (F.R. Drake and D. Singh). Jesus M. Larrazabal: Basic Model Theory (Kees Doets).

Zientzia Kognitiboa. Isabel G. Txurruka: Metarepresentations. A Multidisciplinary Perspective (Dan Sperber). Isabel G. Txurruka: Psicosociolingüística (María José Azurmendi). Jesus M. Larrazabal: Classics in Game Theory (Harold W. Kuhn (ed)). Isabel G. Txurruka: In Critical Condition. Polemical Essays on Cognitive Science and the Philosophy of Mind (Jerry Fodor). Hizkuntza, Informazioa eta Komunikazioa. Isabel G. Txurruka: The Symbolic Species (Terrence W. Deacon). Isabel G. Txurruka: The Dynamics of Focus Structure (Nomi Erteschik-Shir). Isabel G. Txurruka: Dynamic Syntax. The Flow of Language Understanding (Kuth Kempson, Wilfried Meyer-Viol eta Dov Gabbay). Isabel G. Txurruka: Grammatical Analyses in Basque and Romance Linguistics. Papers in honor of Mario Saltarelli (Jon Franco, Alazne Landa eta Juan Martín (argazkia)). Isabel G. Txurruka: On dialogue (David Bohm). Pello Huizi: Words and rules: The ingredients of language (Steven Pinker).

Informatika eta Adimen Artifizialaren Oinarriak. Jesus M. Larrazabal: Acción colectiva: bases conceptuales y lógicas (Xabier Arrazola).

Erretorika eta Ideien Historia. Isabel G. Txurruka: Twentieth-Century Analytic Philosophy (Avrum Stroll). Jesus M. Larrazabal: Russell (A.C. Grayling). Jesus M. Larrazabal: Mill on Utilitarianism (Roger Crisp).  Jesus M. Larrazabal: La Argumentación (Christian Plantin). Pello Huizi: Manifest rationality: A pragmatic theory of argument (Ralph H. Johnson). Jesus M. Larrazabal: Stoics, Epicureans and Sceptics. An Introduction to Hellenistic Philosophy (R.W. Sharples). Jesus M. Larrazabal: La tolérance (Julie Saada-Gendron (argazkia)). Jesus M. Larrazabal: Metaforak eta Hausturak (René Thom).

Ezagutza eta Antolakuntzaren Gizarte Estudioak. Jesus M. Larrazabal: Economía de la Información (José M. Usategui). Berriak. Kepa Korta: Anscombe andereñoari agur, 24x17, 330 or., Urria, 2001.

 

GOGOA II (1)

Zuzendaria. Aurkezpena.

Itzulpena. Bertrand Russell: Denotatzeaz.

Zabal-zehatz begiratuz. Guadalupe Lopetegi: Gramatika eta Erretorika Erroma Klasikoan. Patricia Insua, Pello Huizi: Hizkuntzaren nahasteak eskizofrenian: Ehun urteko ikerlanak, oso bibliografia oparoa.

Artikuluak. Mixel Aurnague Miguelgorry: Euskal “genitiboen” semantikarantz meronomien ildotik. Fernando Migura: Identitatea, iraunkortasuna eta aldaketaren bateraezintasuna.

Liburuen kritikak. John Perry: Reference and Reflexivity (Kepa Korta eta Leire Urbieta).  David Thorsby: Economía y cultura (Iñaki Arrieta Urtizberea). Frans H. van Eemeren (ed.): Crucial Concepts in Argumentation Theory (Jesus M. Larrazabal).

Aurkezpen laburrak. Logika. Jesus M. Larrazabal: Non-Standard Analysis, Revised 2nd edition (Abraham Robinson). Jesus M. Larrazabal: Nonmonotonic Reasoning (Gerhard Brewca, Jürgen Dix and Kurt Konolige). Carmen Carretero: Frege: Making sense (Michael Beaney).  Jesus M. Larrazabal: Thinking about mathematics. The philosophy of mathematics (Stewart Shapiro). 

Zientzia Kognitiboa. Luis Ángel P. Miranda: Utilitarianism (Geoffrey Scarre). Isabel G. Txurruka: Cognitive Semantics: Meaning and Cognition (Allwood, Jens eta Peter Gärdenfors (argazkia)). Kepa Korta: Philosophy in the flesh. The embodied mind and its challenge to Western Thought (George Lakoff and Mark Johnson). Isabel G. Txurruka: The Language of Humour (Alison Ros).

 Hizkuntza, Informazioa eta Komunikazioa. Isabel G. Txurruka: Introduction to Natural Language Semantics (Henriëtte de Swart). Isabel G. Txurruka: Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics (Alan Cruse). Isabel G. Txurruka: Semantics (John I. Saeed). Isabel G. Txurruka: The use of language (Prashant Parikh). Isabel G. Txurruka: Conditionals and prediction (Dancygier, Barbara). Kepa Korta: Demonstratives (Holger Diessel). Kepa Korta: Histoire des idées linguistiques. Tome 3: L’hégémonie du comparatisme (Sylvain Auroux).

Informatika eta Adimen Artifizialaren Oinarriak. Jesus M. Larrazabal: Defending AI Research. A Colletion of Essays and Reviews (John McCarthy).

Erretorika eta Ideien Historia. Jesus M. Larrazabal:  Dos escritos sobre hermenéutica: El surgimiento de la hermenéutica y los Esbozos para una crítica de la razón histórica (Wilhelm Dilthey). Isabel G. Txurruka: The Law of Causality and its Limits (Philipp Frank). Jesus M. Larrazabal: Classical Philosophy (Terence Irwin (ed.)). Jesus M. Larrazabal: The Cambridge Companion to Mill (John Skorupski).  Kepa Korta: The Cambridge Companion to Ockham (Paul Vincent Spade (ed.)).

Ezagutza eta Antolakuntzaren Gizarte estudioak. Jesus M. Larrazabal: Erbesteko Euskal Pentsamendua (Paulo Iztueta). Jesus M. Larrazabal: Economic analysis and moral philosophy (Daniel M. Hausman and Michael S. McPherson). Jesus M. Larrazabal: Audiences (Nicholas Abercrombie and Brian Longhurst).

Berriak. Leire Urbieta eta Joana Garmendia: Kronika: First International Workshop on Semantics, Pragmatics, and Rhetoric (SPR-01). Kepa Korta: John Perry, EHUko honoris causa doktore, 24x17, 142 or., Apirila, 2002.

 

GOGOA II (2)

Zuzendaria. Aurkezpena.

Itzulpena. Karl Polany: Gure merkatu pentsamolde zaharkitua. Zibilizazioak pentsamendu eredu berri bat aurkitu behar du. John Perry: Identitate Pertsonala, Oroimena eta Zirkularitatearen Arazoa.

Zabal-zehatz begiratuz. Mikel Haranburu: Komunikatzaile Izatetik Komunikazioan Partaide Izatera (28 or.), oso-oso bibliografia oparoa.

Artikuluak. Koldo J. Garai: Limurketa eta Esanguraren arteko harremanak Euskal Atsotitzetan (47 or.), oso bibliografia oparoa. Mikel Plazaola: Freud eta Psikoanalisia: balioen trataera.

Liburuen kritikak. Gazzaniga M.S., Ivry R.B. & Mangun G.R.: Neurosciences cognitives. La biologie de l’esprit (Joseba Jauregi). Michael Tomasello: The Cultural Origins of Human Cognition (Pello Huizi). Koldo Zuazo: Euskararen sendabelarrak (Larraitz Zubeldia).

Aurkezpen laburrak. Logika. Kepa Korta: Tractatus logico-philosophicus (Ludwig Wittgenstein). Jesus M. Larrazabal: Introduction to Mathematic Logic (Alonzo Church). Jesus M. Larrazabal: Intermediate Logic (David Bostock). Jesus M. Larrazabal: A Shorter Model Theory (Wilfrid Hodges).

Zientzia Kognitiboa. Xabier Arrazola: Collective Rationality and Collective Reasoning (Christopher McMahon). Pello Huizi: Wild Minds: What Animals Really Think (Marc Hauser). Pello Huizi: Emoción: La ciencia del sentimiento (Dylan Evans). Pello Huizi: The Private Life of the Brain (Susan Greenfield). Mikel Haranburu: El Secreto de la creatividad (Robert eta Michèle Root-Bernstein).

Hizkuntza, Informazioa eta Komunikazioa. Kepa Korta: Foco y tema: una aproximación discursiva (Isabel Gómez Txurruka). Leire Urbieta: Fallacies Arising from Ambiguity (Douglas Walton). Kepa Korta: New Horizons in the Study of Language and Mind (Noam Chomsky).  Jesus M. Larrazabal: Précis de Pragmatique (Georges-Élia Sarfati).  Carmen Carretero: Direct reference, Indexicality, and Propositional Attitudes (W. Künne).

Informatika eta Adimen Artifizialaren Oinarriak. Xabier Arrazola: Les Systèmes  Multi-Agents: Vers une intelligence collective (Jacques Ferber). Jesus M. Larrazabal: Artificial Intelligence: A New Synthesis (Nils J. Nilsson).

Erretorika eta Ideien Historia. Joana Garmendia: Poétique de l’ironie (Pierre Schoentjes). Jesus M. Larrazabal: A New History of Classical Rhetoric (George A. Kennedy). Jesus M. Larrazabal: La vida mental de algunos trozos de materia. Teorías de la sobreveniencia (Manuel Liz). Kepa Korta: The Possessor and possessed. Handel, Mozart, Beethoven, and the idea of musical genius (Peter Kivy).

Ezagutza eta Antolakuntzaren Gizarte Estudioak. Jesus M. Larrazabal: Raisons pratiques. Sur la théorie de l’action (Pierre Bourdieu). Jesus M. Larrazabal: Knowledge in a social world (Alvin I. Goldman).

Berriak. Jesus M. Larrazabal: In memoriam: Laurent Schwartz (1915-2002), 24x17, 348 or., Urria, 2002.

 

GOGOA III (1)

 Zuzendaria. Aurkezpena.

Itzulpena. John L. Austin: Esaldi Performatiboak.

Zabal-zehatz begiratuz. Xabier Andonegi Gurrutxaga: Hizkuntzari buruzko erdi aroko pentsaeraz (I): Jatorrizko problematikaren azalpen kritikoa (30 or.).

Artikuluak. Paula Elosua Oliden, Alicia Lopez Jauregi: Eredu kognitiboen eta psikometrikoen arteko uztardura, bibliografia oparoa. Paulo Iztueta: Euskara eta Euskal Kultura. Euzko-Gogoa-ren erronka (27 or.). Manu Ahedo Santisteban: Ezagutza ekoizle eta erabiltzaile organizazioak antolakuntzaren gizartean: Eusko Jaurlaritzaren industri cluster politikaren kasua. (36 or.). Liburuen kritikak. Amélie Oksenberg Rorty: Essays on Aristotle’s Rhetoric (Joana Garmendia). Martin Davis: Engines of Logic. Mathematicians and the Origin of the Computer (Jesus M. Larrazabal).

Aurkezpen laburrak. Logika. Xabier Arrazola: Introducción filosófica a las lógicas no clásicas (Gladys Palau). Xabier Arrazola: La prehistoria del logicismo (Luis Felipe Segura). Jesus M. Larrazabal: L’Usage de la Raison (Marin Mersenne).

Zientzia Kognitiboa Pello Huizi: Language as social action: Social psychology and language use (Thomas Holtgraves). Pello Huizi: Readings in Cognitive Psychology (Robert J. Sternberg eta Richard K. Wagner). Pello Huizi: Psicolingüística del español (Manuel de Vega eta Fernando Cuetos (koord.)). Isabel G. Txurruka: Conversation and Brain Damage (Charles Goodwin (argazkia)).

Hizkuntza, Informazioa eta Komunikazioa. Isabel G. Txurruka: Foundations of Language. Brain, Meanings, Grammar, Evolution (Ray Jackendoff). Isabel G. Txurruka: The Blank Slate: The Modern Denial  of  Human Nature (Steven Pinker). Isabel G. Txurruka: The Language of Turn and Sequence (Cecilia E. Ford, Barbara A. Fox, eta Sandra A. Thompson (argazkia)).  Isabel G. Txurruka: Linguistic Battles in Trademark Disputes (Roger Shuy). Isabel G. Txurruka: Language in the Legal Precess (Janet Cotterill (argazkia)). Pello Huizi: Itzulpen antologia III (Lourdes Auzmendi (argazkia)).

Informatika eta Adimen Artifizialaren Oinarriak. Jesus M. Larrazabal: Systems That Learn. An Introduction to Learning Theory (Jain, S., D. Osherson, J.S. Royer and A. Sharma).

Erretorika. Jesus M. Larrazabal: Rhetoric at Rome. A Historical Survey (M. L. Clarke). Isabel G. Txurruka: Stylistics (Verdonk, Peter). Isabel G. Txurruka: Rhetorical figures in science (Jeanne Fahnestock). Jesus M. Larrazabal: La parole persuasive. Théorie et pratique de l’argumentation rhétorique (Bertrand Buffon).

Ezagutza eta Antolakuntzaren Gizarte Estudioak Jesus M. Larrazabal: Les décisions absurdes. Sociologie des erreurs radicales et persistantes (Morel, Christian). Jesus M. Larrazabal: The New Knowledge Economy in Europe. A Strategy for International Competitiveness and Social Cohesion (Rodrigues, Maria João (ed.)).

Giza eta Gizarte Zientzien Filosofia eta Historia. Mikel Haranburu: Lire et comprendre les images à l’école (Éric Battut eta Daniel Bensimhon). Isabel G. Txurruka: Speak: A Short History of Languages (Tore Janson). Isabel G. Txurruka: Language and Nationalism in Europe (Stephen Barbour eta Cathie Carmichael (argazkia)).

Berriak. Esteban Antxustegi: John Rawls: Justiziaren aldeko grina. Justizia: filosofia politikoarem eztabaidagai. Rawlsen hasierako egoera: berdintasun-asmoa justiziaren zuzendari. Proiekjtu polotikoaren bideragarritasuna. Gizakiaren alde morala: askatasunaren erronka. Kepa Korta: HPLMC-02: Logika, Matematika eta Konputazioaren Historia eta Filosofia, 24x17, 154 or., apirila, 2003.

 

GOGOA III (2)

Zuzendaria. Aurkezpena.

Itzulpena. Alan Mathison Turing: Konputazio makinak eta adimena.

Zabal-zehatz begiratuz. Xabier Andonegi Gurrutxaga: Hizkuntzari buruzko Erdi Aroko Pentsaeraz (II): Logika eta Semantika Erdi Aroan (38 or.).

Artikuluak. Eguzki Urteaga: Konplexutasunaren metodologia. Inés Mª García Azkoaga: Kohesio anaforikoa. Adinaren eta testu generoaren araberako azterketa, bibliografia oparoa.

Liburuen kritikak. David E. Cooper: Meaning (Axular Etxeberria). Peter Kivy: Introduction to a Philosophy of Music (Kepa Korta). Avrum Stroll: Twentieth-Century Analytic Philosophy (Jesus M. Larrazabal).

Aurkezpen laburrak. Logika. Jesus M. Larrazabal: The Blackwell Guide to Philosophical Logic (Lou Goble (ed.). Jesus M. Larrazabal: Mathematical Logic (Cori, René and Daniel Lascar). Jesus M. Larrazabal: Philosophy of Logic (Dale, Jacquette (ed.).

Zientzia Kognitiboa. Pello Huizi: Les émotions dans les interactions (Christian Plantin, Marianne Doury eta Véronique Traverso (zuz.). Pello Huizi: Why smart people can be so stupid (Robert J. Sternberg). Kepa Korta: Aspects of Reason (Paul Grice).

Hizkuntza, Informazioa eta Komunikazioa. Isabel G. Txurruka: Interpretation and Understanding (Marcelo Dascal). Isabel G. Txurruka: Handbook of Pragmatics with Manual and Supplements (Jef Verschueren, Jan-Ola Ostman, Jan Blommaert, eta Chris Bulcaen, argazkia). Isabel G. Txurruka: Semantic and Pragmatic Issues in Discourse and Dialogue: Experimenting With Current Dynamic Theories (Myriam Bras eta Laure Vieu). Isabel G. Txurruka: From Sign to Signing: Iconicity in Language and Literature (Wolfgang G. Muller eta Olga Fischer, argazkia). Isabel G. Txurruka: Minimalist Investigations in Linguistic Theory (Lasnik, Howard). Isabel G. Txurruka: Space in Language and Cognition: Explorations in Cognitive Diversity (Stephen Levinson). Isabel G. Txurruka: Semantics (John Saeed). Isabel G. Txurruka: Children’s Discourse: Person, Space and Time Across Languages (Maya Hickmann). Isabel G. Txurruka: Pidgins and Creoles: An Introduction (Ishtla Singh). Isabel G. Txurruka: Gender Across Languages: The Linguistic Representation of Women and Men (Marlis Hellinger eta Hadumod Bußmann, argazkia).

Informatika eta Adimen Artifizialaren Oinarriak. Jesus M. Larrazabal: Logic and Representation (Robert C. Moore).

Erretorika. Jesus M. Larrazabal: Histoire de la rhétorique dans l’Europe moderne (Marc Fumaroli). Jesus M. Larrazabal: Subastas, señales y otras respuestas a las asimetrías de información (José María Usategui).

Giza eta Gizarte Zientzien Filosofia eta Historia. Pello Huizi: Nonzero: The logic of human destiny (Robert Wright). Jesus M. Larrazabal: La antropolgía ante las artes plásticas (Lourdes Méndez). Pello Huizi: Historia intelectuak del siglo XX  (Peter watson). Jesus M. Larrazabal: The Iron Cage of Liberty (Andrew Gamble). Pello Huizi: 101 experiencias de filosofía cotidiana (Roger-Pol Droit).

Berriak. Jesus M. Larrazabal:  Donald Davison filosofoa hil da. Xabier Arrazola: ICCS-03: Eighth International Colloquium on Cognitive Science, 24x17, 321 or., urria, 2003.

 

GOGOA IV (1)

Zuzendaria. Aurkezpena.

Itzulpena. Antoine Arnauld eta Claude Lancelot: Gramatika orokorra eta arrazoitua [Hainbat zati]. (Grammaire générale et raisonnée [Selected Chapters]).

Zabal-zehatz begiratuz. Koldo J. Garai: Esangura eta Metafora: Gogoaz eta Hizkera figuratuzkoaz Gogo hizkuntzalaritzaren ekarri batzuk (Meaning and Metaphor: Discussing some contributions of cognitive linguistics on figurative language) (70 or.), oso-oso bibliografia oparoa.

Artikuluak. Andolin Eguzkitza: Giza- eta gizarte-zientziak XXI. mendeko Euskal Herrian (The Humanities and Social Sciences in the twenty-first century Basque Country). Xabier Itzaina: Giristinotasunetik altermundializaziora: ELB Iparraldeko laborari sindikatuaren kasua (From Christianity to globalization: The case of the Basque farmers’ union ELB). Bittor Hidalgo Eizagirre: Izen ardatz determinatugabeen ondoko erlatiboak euskaraz (Relatives after undetermined nominal heads in Basque) (49 or.), oso bibliografia oparoa. 

Liburuen kritikak. Rusiko Bourtchouladze: Memories are made of this The Biological Building Blocks of Memory (Loretxu Bergouignan). Stewart Shapiro: Philosophy of mathematics. Structure and ontology (Enetz Ezenarro). Alexander Miller: Philosophy of language (Mikel Quintian Iruskieta).

Aurkezpen laburrak. Logika. Xabier Arrazola: Philosophie des Mathématiques (Paul Bernays). Xabier Arrazola: Logique, Philosophie eta probabilités (Frank Ramsey). Jesus M. Larrazabal: The Cambridge Companion to Russell (Nicholas Griffin). Jesus M. Larrazabal: La notion de nombre chez Dedekind, Cator et Frege (Jean-Pierre Belna).

Zientzia Kognitiboa. Pello Huizi: Intelligence: A very short introduction (Ian J. Deary). Pello Huizi: How the child’s mind develops (David Cohen). Kepa Korta: Knowledge, Possibility, and Consciousness (John Perry). Kepa Korta: Identity, Personal Identity, and the Self (John Perry). 

Hizkuntza, Informazioa eta Komunikazioa. Kepa Korta: Formal Semantics: The Essential Readings (Paul Portner and Barbara H. Partee (eds.). Pello Huizi: Psycholinguistics: A Resource Book for Students (John Field).

Informatika eta Adimen Artifizialaren Oinarriak. Jesus M. Larrazabal: Mathematical Methods in Artificial Intelligence (Edward A. Bender).

Erretorika eta Ideien Historia. Jesus M. Larrazabal: Discourse Analysis. An Introduction (Alexandra Georgakopoulou).

Ezagutza eta Antolakuntzaren Gizarte Estudioak. Jesus M. Larrazabal: Reingeniería y cambio organizativo (E. Albizu & M. Olazaran). Mikel Olazaran: La nueva producción del conocimiento: La dinámica de la ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas (Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., Trow, M.). Mikel Olazaran: The Knowledge Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation (Nonaka, Ikujiro and Takeuchi, Hirotaka). Mikel Olazaran: Limited by Design: R&D Laboratories in the US National Innovation System (Michael Crow and Barry Bozeman).

Giza eta Gizarte Zientzien Filosofia eta Historia. Pello Huizi: Avatares de la palabra: Del papiro al ciberespacio (James O’Donnell).

Filosfia. Jesus M. Larrazabal: L’Espoir de la discussion (Yves Cusset, Habermas). Jesus M. Larrazabal: Obras Escogidas (Miguel Sánchez-Mazas).

Berriak. Jesus M. Larrazabal: Andolin Eguzkitza GOGOAkidea gogoan. Jesus M. Larrazabal: Georg Henrik von Wright gogoan. Ixiar Bidaola: SPR-03: Semantika, Pragmatika eta Erretorika, 24x17, 212 or., apirila, 2004.

 

GOGOA IV (2)

Zuzendaria. Aurkezpena.

Itzulpena. Ray Jackendoff: Semantika eta kognizioa (Semantics and Cognition).

Zabal-zehatz begiratuz. Pello Huizi: Hizkuntzalaritza eta psikologia: Wundten garaia (Linguistics and psychology: Wundt’s time) (50 or.), oso bibliografia oparoa.

Artikuluak. Xabier Barandiaran: Euskal Herrigintzaren garapen baldintzak ingurune globalizatuan (Development conditions for the Basque Country in a globalized world). Eguzki Urteaga: Ipar Euskal Herriko gizarte zibilaren egoera: eragileen irudiak (The situation of civil society in the Northern Basque Country: the agents’ images).

Liburuen kritikak. Gilbert Harman: Explaining value and other essays in moral philosophy (Jule Goikoetxea). Alexander George & Daniel J. Velleman: Philosophies of Mathematics (Enetz Ezenarro).

Aurkezpen laburrak. Logika. Jesus M. Larrazabal: Advances in Modal Logic (Michael Zakharyaschev et al. (eds.)).

Zientzia Kognitiboa. Jesus M. Larrazabal: Agency and Responsability. A common-sense moral psychology (Jeanette Kennett).

Hizkuntza, Informazioa eta Komunikazioa. Mikel Quintian: Discourse Markers: Descriptions and Theory (Andreas H. Jucker & Yael Ziv (argazkia). Larraitz Zubeldia: Euskaria show (Narbaiza, Antxon). Larraitz Zubeldia: Aproximación a las modalidades enunciativas (F.J. Grande Alija). Larraitz Zubeldia: La pragmática de los conectores y las partículas modales (Ferrer, Hang and Pons, Salvador (ed.)). Kepa Korta: Semantics versus Pragmatics (Zoltán G. Szabó (argazkia)). Iraia Yetano: Antropología Lingüística (M. Carme Junyent).

Informatika eta Adimen Artifizialaren Oinarriak. Jesus M. Larrazabal: Mind and Mechanism (Drew V. McDermott).

Diskurtsoaren Analisia eta Erretorika. Jesus M. Larrazabal: The handbook of Discourse Analysis (Deborah Schiffrin, Deborah Tanner & Heidi E. Hamilton (eds.)).

Ezagutza eta Antolakuntzaren Gizarte Estudioak. Jesus M. Larrazabal: Txanponaren bi aldeak. Ekonomiaren mito eta elezaharrak (Iñaki Heras). Jesus M. Larrazabal: Ekinez egina. Hezkuntza Politika bere idatzien bidez (Leyre Arrieta). Jesus M. Larrazabal: The Contingency Theory of Organizations (Lex Donaldson).

Giza eta Gizarte Zientzien Filosofia eta Historia. Mikel Quintian: Human Nature After Darwin: A Philosophical Introduction (Janet Radcliffe). Jule Goikoetxea: Bourdieu lesen und verstehen (Pascale Steiner).

Filosofia. Jesus M. Larrazabal: Liberty (Isaiah Berlin). Jesus M. Larrazabal: La nau del coneixement (Josep Lluís Blasco). Jesus M. Larrazabal: The Cambridge Companion to Peirce (Cheryl Misak (ed.)).

Berriak. Xabier Arrazola: HPSS-04: Third International Workshop on the History and Philosophy of the Social Sciences, 24x17, 384 or., urria, 2004.

 

GOGOA V (1)

Zuzendaria. Aurkezpena.

Itzulpena. Noam Chomsky: B. F. Skinnerren Verbal Behavior liburuaren kritika (42 or.). Jean-Paul Sartre: Husserlen fenomenologiaren oinarrizko ideia bat: intentzionalitatea.

Zabal-zehatz begiratuz. Enetz Ezenarro: Saunders Mac Lane: logika, matematika eta filosofia (Saunders Mac Lane: logics, mathematics, and philosophy) (33 or.).

Artikuluak. Itziar Aduriz, Klara Ceberio eta Arantza Díaz de Ilarraza: Euskarazko anafora pronominala: ikuspuntu konputazionala eta corpus baten garapena (Pronominal Anaphora in Basque: computational point of view and the development of a corpus). Guadalupe Lopetegi Senperena: Aristotelesen Erretorika Erdi Aroan (Aristotle’s Rhetoric in the Middle Ages).

Liburuen kritikak. Robyn Carston: Thoughts and Utterances The Pragmatics of Explicit Communication (Joana Garmendia). François Recanati: Literal Meaning (Kepa Korta). Rod Girle: Modal Logics and Philosophy (Jesus M. Larrazabal).

Aurkezpen laburrak. Logika. Jesus M. Larrazabal: Robert Grossetese (James McEvoy). Jesus M. Larrazabal: Histoire de la logique (Jean-Pierre Belna).

Zientzia Kognitiboa. Pello Huizi: Psikometria: Testen eraketa eta erabilera (Paula Elosua).

Hizkuntza, Informazioa eta Komunikazioa. Larraitz Zubeldia: Pragmatic markers and propositional attitude (Gisle Andersen and Thorstein Fretheim (argk.)). Iraia Yetano: Antropología Lingüística (Alessandro Duranti). Larraitz Zubeldia: Lauaxeta. Idazleek idazleari omenaldia (Euskal Herriko Unibertsitatea).

Diskurtsoaren analisia eta Erretorika. Joana Garmendia: Agustin Kardaberaz. Hirugarren mendeurrena (1703-2003) (Perez Gaztelu, E. & E. Zulaika Ijurko (argk.)). Joana Garmendia: Eusqueraren berri onac (edizio kritikoa) (Altuna, P. & E. Zulaika).

Ezagutza eta Antolakuntzaren Gizarte Estudioak. Leire Alviz: España 2015: prospectiva social e investigación científica y tecnológica (Laura Cruz Castro (ed.)). Mikel Olazaran: La participación de los trabajadores en la democracia industrial (Arturo Lahera). Mikel Olazaran: Sistema de innovación y competitividad en el País Vasco (Mikel Navarro eta Mikel Buesa).

Giza eta Fizarte Zientzien Filosofia eta Historia. Jule Goikoetxea: L’Éthique de la discussion et la question de la vérité (Jürgen Habermas). Jesus M. Larrazabal: The Course of Recognition (Paul Ricoeur). Jule Goikoetxea: Globalization and its Discontents (Joseph E. Stiglitz). Jule Goikoetxea: Guerres du XXIème siècle (Ignacio Ramonet). Alain Ulazia: Einstein’s Clocs, Poincaré’s Maps (Peter Galison), 24x17, 184 or., apirila, 2005.

 

GOGOA V (2)

Zuzendaria. Aurkezpena.

Itzulpena. Russell-Einstein Agiria. London, 1955eko uztailaren 9a  (Russell-Einstein Manifesto). Jean Piaget eta Richard Evans: Adimena, Balioak, Ikerketaren Filosofia (Intelligence, Values, Philosophy of Research).

Zabal-zehatz begiratuz. Elena Redondo Miyano: Gainbegiratua Aristotelesen Erretorikari (Overview of Aristotle’s Rhetoric) (65 or.).

Artikuluak.  Eneko Agirre, Izaskun Aldezabal eta Eli Pociello: Euskararako ezagutza-base lexiko-semantikoaren eredu-hautaketa eta garapena: EuskalWordNet (Development of a Lexical Knowledge Base for Basque: the Basque WordNet) (27 or.), bibliografia oparoa. Alain Ulazia: Erlatibitate Berezia: Einsteinen galdera eta erantzuna 1905eko fisikari (The Special Theory of Relativity: Einstein’s question and response to 1905 physics) (27 or.).

Liburuen kritikak. Herman Cappelen and Ernie Lepore: Insensitive Semantics. A Defence of Semantic Minimalism and Speech Act Pluralism (Kepa Korta). Susan Haack: Defending Science within reason. Between scientism and cynicism (Jule Goikoetxea).

Aurkezpen laburrak. Logika. Xabier Arrazola: Representation and Inference for Natural Language. A First Course in Computational Semantics (Patrick Blackburn & Johan Bos).

Zientzia Kognitiboa. Pello Huizi: The nature of reasoning (Jacqueline P. Leighton & Robert J. Sternberg). Pello Huizi: Cognition and Chance (Raymond S. Nickerson).  

Hizkuntza, Informazioa eta Komunikazioa. Kepa Korta: Interrogative Investigations. The Form, Meaning, and Use of English Interrogatives (Jonathan Ginzburg & Ivan Sag). Joana Garmendia: Semantics. A reader (Steven Davis & Brendan S. Gillon (argazkia)). Larraitz Zubeldia:  Hizkuntzen mundua: munduko hizkuntzei buruzko txostena (Félix Martí, Paul Ortega, Itziar Idiazabal, Andoni Barreña, Patxi Juaristi, Carme Junyent, Belen Uranga & Estibaliz Amorrortu). Pello Huizi: Psycholinguistics: The Key Concepts (John  Field). Pello Huizi: Constructing a Language: A Usage-Based Theory of Language Acquisition (Michael Tomasello). Pello Huizi: Biolinguistics: Exploring the Biology of Language (Lyle Jenkins).

Ezagutza eta Antolakuntzaren Gizarte eta Ekonomia Estudioak. Leire Alviz: Conocimientos clave para los gestores de tecnología e innovación (Olga Gómez & Javier Zarrabeitia (Koord.)). Mikel Olazaran: La nueva gestión pública (Blanca Olías de Lima (koord.)).

Diskurtsoaren analisia eta Erretorika. Jesus M. Larrazabal: Curso elemental de Retórica y Poética (Alfredo Adolfo Camus).

Giza eta Gizarte Zientzien Filosofia eta Historia. Jesus M. Larrazabal: Social Justice (Matthew Clayton & Andrew Williams (argk.)). Jesus M. Larrazabal: Crítica, Historia y Política (Sergio Sevilla). Jesus M. Larrazabal: Practical Reality (Jonathan Dancy). Jule Goikoetxea: Emakumea Euskal Herrian (hacia el feminismo propio) (Roslyn M. Frank, Miguel A. Barcenilla & Anne-Marie Legarde). Mikel Olazaran: Conceptos sociológicos fundamentales (Max Weber). Jesus M. Larrazabal: Une certaine idée de la Grèce (Jacqueline de Romilhy).

Hizkuntza, Kognizio, Informazio eta Ekintzarako Matematika. Pello Huizi: Loroaren teorema (Denis Guedj). Enetz Ezenarro: Saunders Mac Lane: a mathematical autobiography (Saunders Mac Lane), 24x17, 342 or., urria, 2005.

 

GOGOA VI (1)

Zuzendaria. Aurkezpena.

Itzulpena. Hao Wang: Ehun urte logika matematikoan (One hundred years of mathematical logic).

Zabal-zehatz bagiratuz. Mikel Haranburu: Piageten Epistemologia Genetikoa (Piaget’s Genetic Epistemology) (32 or.).

Artikuluak.  Andoni Barreña, Iñaki García, Margareta Almgren eta Nekane Arratibel: Lexikoaren eta gramatikaren garapen arteko erlazioaz (The relationship between lexical and grammatical development). Joana Garmendia Mujika: Zer esan ironiaz (What is said in irony).

Liburuen Kritikak. Scott Soames: Beyond Rigidity. The unfinished semantic agenda of Naming and Necessity (Ekain Garmendia). Gerd Jendraschek: La modalité épidtémique en Basque (Larraitz Zubeldia). 

Aurkezpen Laburrak. Logika. Jesus M. Larrazabal: A Concise Introduction to Mathematical Logic (Wolfgang Rautenberg). Jesus M. Larrazabal: An Introduction to Formal Logic (Peter Smith). Jesus M. Larrazabal: Grounded Consequence for Defeasible Logic (G. Aldo Antonelli).

Zientzia Kognitiboa. Pello Huizi: Thinking. Psychological perspectives on reasoning, judgment and decision making (David Hardman & Laura Macchi (argk.)). Pello Huizi: El nacimiento de la mente. Cómo un número pequeñísimo de genes crea las complegidades del pensamiento humano (Gary Marcus). Pello Huizi: Emotion, evolution and rationality (Dylan Evans & Pierre Cruse (argk.)). Iraia Yetano: Sintaxis y Cognición. Introducción a la gramática generativa (Marina Fernández Lagunilla & Alberto Anula Rebollo).

Hizkuntza, Informazioa eta Komunikazioa. Larraitz Zubeldia: Euskara batua. Ezina ekinez egina (Koldo Zuazo). Pello Huizi: Key thinkers in linguistics and the philosophy of language (Siobhan Chapman & Christopher Routledge (argk.)). Kepa Korta: 100 Years of  “On Denoting” (Stephen Neale (argazkia)).

Ezagutza eta Antolakuntzaren Gizarte eta Ekonomia Estudioak. Leire Alviz: Los sistemas educativos europeos. ¿Crisis o transformación? (Joaquim Prats & Francesc Raventós (argk.)). Pello Huizi: The rhetoric of rhetoric. The quest for effective communication (Wayne C. Booth).

Giza eta Gizarte Zientzien Filosofia eta Historia Jule Goikoetxea: El fundamentalismo democrático (Juan Luis Cebrián). 

Hizkuntza, Kognizio, Informazio eta Ekintzarako Matematika. Jesus M. Larrazabal: Introduction to Cryptography (Johannes A. Buchmann).  Alain Ulazia: Pauli’s Exclusion Principle. The Origin and Validation of a Scientific Principle (Massimi, Michela), 24x17, 121 or., apirila, 2006.

 

GOGOA VI (2)

Zuzendaria. Aurkezpena.

Itzulpena. G. H. Hardy: Matematikari baten apologia [19-27 atalak] (A Mathematician’s Apology [Sections 19-27]).

Zabal-zehatz begiratuz. Mikel Plazaola: Freuden ondorioak: Psikoanalisia eta egungo zientziaren diskurtsoa (After Freud: Psychoanalysis of contemporary scientific discourse).

Artikuluak. Eguzki Urteaga: Soziologia garaikidearen krisia (The crisis of contemporary sociology). Aitziber Pacual, Susana Conejero eta Itziar Etxebarria: Erru sentimenduaren eta lotsaren arteko diferentziak berdinak al dira euskaraz eta gaztelaniaz? (Are the differences between  guilt and shame the same in Basque and in Spanish?).

Liburuen kritikak. Aneta Pavlenko (argazkia): Bilingual minds. Emotional experience, Expression and Representation (Pello Huizi). Bruce Kuklick: A History of Philosophy in America. 1700-2000 (Jesus M. Larrazabal).

Aurkezpen laburrak. Logika. Jesus M. Larrazabal: Propositional and Predicate Calculus: A Model of Argument (Derek Goldrei).

Zientzia Kognitiboa.  Pello Huizi: Psicología del desarrollo cognitivo y adquisición del lenguaje (Sergio Moreno Ríos). Pello Huizi: The geography of thought. How Asians and Westerners think differently… and why (Richard E. Nisbett). 

Hizkuntza eta Komunikazioa. Larraitz Zubeldia: Hommage à Jacques Allières. Romania et Vasconia 1. Domaines basque et pyrénéen (Michel Aurnague et Michel Roché (ed.)). Jesus M. Larrazabal: Referencialismo Crítico. La teoría reflexivo-referencial del significado (John Perry).

Zientziaren eta Filosofiaren Historia. Pello Huizi: El club de los metafísicos. Historia de las ideas en América (Louis Menand). Alain Ulazia: Empire of stars: obsession, friendship, and betrayal in the quest for black holes (Arthur I. Miller).

Filosofía. Jesus M. Larrazabal: Foucault on Freedom (Johanna Oksala).  Jesus M. Larrazabal: A Companion to Pragmatism (John R. Shook and Joseph Margolis (eds.)).

Hezkuntza. Leire Alviz: Las cifras de la educación en Europa 2005 (Eurydice). Kepa  Korta: Elbira Zipitria gogoan. Piageten argitan (Jesus M. Larrazabal (argzkia)).

Matematika. Enetz Ezenarro: Matematikari buruzko gogoetak (Juan Ignazio Abrisketa; Manu Arregi; Alfontso Mtz. Lizarduikoa). Enetz Ezenarro: Lecciones de Estadística Descriptiva. Curso teórico-práctico (Venancio Tomeo, Isaias Uña), 24x17, 234 or., urria, 2006.

 

GOGOA VII (1)

Zuzendaria. Aurkezpena.

Itzulpenak. Kurt Gödel: Logikako kalkulu funtzionalaren axiomen osotasuna (“Die Vollstandigkeit der Axiome des logischen Funktionenkalküls”).

Zabal-zehatz begiratuz. Ricardo Etxepare eta Aritz Irurtzun: Noam Chomsky: gramatikaren teoria eta hizkuntzaren filosofia (Noam Chomsky: Grammatical theory and the philosophy of language) (57 or.), oso-oso bibliografia oparoa.

Artikuluak. Esteban Antxustegi eta Cristina Lasa: Argien mendeko espirituaz eta beraren ironiaz (On the enlightenment spirit and irony). Ane Larrinaga: Produkzio kognitibo modu berriak: intelektualak gizarte mugimendu garaikideetan (New types of knowledge production: intellectuals in contemporary social movements) (29 or.).

Liburuen kritikak. Peter Collett: The Book of Tells (Mikel Haranburu Oiharbide). Marc C. Murphy (argazkia): Alasdair MacIntyre (Jesus M. Larrazabal).

Aurkezpen laburrakLogika. Xabier Arrazola: Logicism Renewed. Logical Foundations for Mathematics and Computer Science (Paul C. Gilmore). Jesus M. Larrazabal: Mathematical Problems from Applied Logic (Dov M. Gabbay, Sergei S. Goncharov & Michael Zakharyschev (argazkia). Xabier Arrazola: Reflections on the Foundations of Mathematics (Wilfried Sieg; Richard Sommer & Carolyn Talcott (argazkia)).

Zientzia Kognitiboa. Pello Huizi: The handbook of cognition (Koen Lamberts eta Robert L. Goldstone (argazkia)). Pello Huizi: Psicología del pensamiento (Fernando Gabucio Cerezo (koord.)). Pello Huizi: De cuerpo y alma (Boris Cyrulnik).

Hizkuntza eta Komunikazioa. Pello Huizi: Emotions and Multilingualism (Aneta Pavlenko). Larraitz Zubeldia: Semantics and pragmatics of evidentials in Cuzco Quechua (a dissertation) (Martina Faller). Pello Huizi: The Cambridge handbook of acculturation psychology (David L. Sam eta John W. Berry (argazkia)).

Zientziaren eta Filosofiaren Historia. Jesus M. Larrazabal: The Philosophy of William James. An Introduction (Richard M. Gale). Jesus M. Larrazabal: Twentieth-Century French Philosophy. Key Themes and Thinkers (Alan D. Schrift).

Filosofia. Kepa Korta: John Searle (Barry Smith (argazkia)). Kepa Korta: The Cambridge Companion to Chomsky (James McGilvray (argazkia)).

Hezkuntza. Leire Alviz: Fundamentos de educación bilingüe (Ángel Huguet Canalis & José María Madariaga Orbea). Leire Alviz: 2004-2007 Basque Vocational Training Plan (Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa saila).

Ezagutza eta Antolakuntzaren Gizarte eta Ekonomia Estudioak. Mikel Olazaran: “Capital social, innovación organizativa y desarrollo económico”, Ekonomiaz – Revista Vasca de Economía. Mikel Olazaran: Gizarte ikerketarako teknikak (Patxi Juaristi). Mikel Olazaran: The Process of Economic Change (Douglass C. North), 24x17, 169 or., apirila, 2007.

 

GOGOA VII (2)

Zuzendaria.  Aurkezpena.

Itzulpena. Pierre Bourdieu: Iritzi publikoa ez da existitzen (“L’opinion publique n’existe pas”).

Zabal-zehatz begiratuz. Pello Huizi: Pentsamenduaren psikologia (The psychology of thinking) (23 or.), bibliografia oparoa.

Artikuluak. Esteban Antxustegi eta Cristina Lasa: Jean-Jacques Rousseau: bihotzaren mintzoa (Jean-Jacques Rousseau: Words from the heart). Larraitz Zubeldia eta Kepa Korta: ‘Omen’ek esan nahi omen duenaz (On the alleged meaning of ‘omen’) (30 or.), biliografia oparoa.

Liburuen kritikak. Leo Corry: David Hilbert and the Axiomatization of Physics (1898-1918) (Alain Ulazia). Anthony Everett & Thomas Hofweber (argazkia): Empty names, fiction and the puzzles (Joana Garmendia). Michael Losonsky: Linguistic Turns in Modern Philosophy (Jesus M. Larrazabal).

Aurkezpen laburrak. Hizkuntza eta komunikazioa. Larraitz Zubeldia: Andolin gogoan. Essays in honour of Professor Eguzkitza (Beatriz Fernández & Itziar Laka (argazkia)). Larraitz Zubeldia: Entités et relations dans les descriptions spatiales. L’espace et son expression en basque et en français (Mixel Aurnague). Larraitz Zubeldia: Context-Sensitivity and Semantic Minimalism. New Essays on Semantics and Pragmatics (Gerard Preyer eta Peter Georg (argazkia). Larraitz Zubeldia: John Searle’s Philosophy of Language: Force, Meaning and Mind (Savas L. Tsohatzidis (argazkia)). 

Filosofia. Jesus M. Larrazabal: Bertrand Russell’s Ethics (Michael K. Potter). Jesus M. Larrazabal: Leçons sur Spinoza. Nature et vérité dans la philosophie de Spinoza. Servitude et liberté selon Spinoza (Ferdinand Alquié).

Erretorika. Pello Huizi: El arte de hablar. Manual de Retórica Práctica y de Oratoria Moderna (José Antonio Hernández Guerrero eta María del Carmen García Tejera).

Matematika. Enetz Ezenarro: Dreams of Calculus (Johan Hoffman, Claes Johnson & Anders Logg). Enetz ezenarro: Lecciones de Cálculo de Probabilidades (Isaias Uña, Venancio Tomeo & Jesus San Martin).  

Logika. Kepa Korta: Proceedings of the First ILCLI International Workshop on Logic and Philosophy of Knowledge (Xabier Arrazola eta Jesus M. Larrazabal). Jesus M. Larrazabal: The Search for Certainty. A Philosophical Account of Foundations of Mathematics (Marcus Giaquinto). Jesus M. Larrazabal: An Introduction to Gödel’s Theorems (Peter Smith).

Zientziaren Historia. Alain Ulazia: El camino a la realidad: Una guía completa de las leyes del universo (Roger Penrose). Alain Ulazia: Eurekas and Euphorias. The Oxford Book of Scientific Anecdotes (Walter Gratzer). Alain Ulazia: Panpsychism in the West (David Skrbina).  

Zientzia Kognitiboa. Jesus M. Larrazabal: The Psychology of Risk (Glynis M. Breakwell). Iraia Yetano: The Singing Neanderthals (Steven Mithen). Iraia Yetano: Neurolinguistics. An Introduction to Spoken Language Processing and its Disorders (John C. Ingram).

Berriak. Mixel Aurnague Miguelgorry: Carlota Smithen oroimenez, 24x17, 325 or., urria, 2007.

 

GOGOA 8 (1)

Zuzendaria. Aurkezpena.

Itzulpena. David Hume: Neure bizitza (My own life)

Zabal-zehatz begiratuz. Mixel Aurnague: Claude Vandeloise: obra baten mugarriak (Claude Vandeloise: the milestones of his work), oso-oso bibliografia oparoa.

Artikuluak. Eneritz Garro: Diskurtso erreferituaren erabilera jendaurreko debateetan (The use of reported speech in public debates) (33 or.), biliografia oparoa. Eneka Albizu, Mikel Olazaran eta Beatriz Otero: Herrialdea eta teknologia: berrikuntza Gipuzkoako enpresa txiki eta ertain industrialetan (21 or.).

Ohar kritikoak. Kepa Korta: Recanati: Esaldiaren testuingurua eta edukiak (Recanati: context and contents of utterance). Mikel Haranburu: Paul Watzlawick, ikuspegi sistemikoaren ikertzaile (Paul Watzlawick, researcher of the systemic perspective). Xabier Arrazola: Abdukzioa: Gainbegiratua egungo azterketei (Abduction: a review of the actual researches).

Liburuen kritikak. Jacob Taubes: La teología política de Pablo (Pello Huizi). Dov M. Gabbay and John Woods: The Reach of Abduction. Insight and Trial. A Practical Logic of Cognitive Systems vol. 2 (Xabier Arrazola).

Aurkezpen laburrak. Logika. Jesus M. Larrazabal: A First Course in Logic. An Introduction to Model Theory, Proof Theory, Computability, and Complexity (Shawn Hedman). Jesus M. Larrazabal: Logic. An introduction (Freg Restall).

Zientzia Kognitiboa. Joana Garmendia: Lecturas Filosóficas de Ciencia Cognitiva (Luis A. Perez Miranda (argazkia)). Pello Huizi: Descubriendo el poder de la mente: Cómo el cerebro crea nuestro mundo mental (Chris Frith).

Hizkuntzaren filosofia. Kepa Korta: An introduction to the philosophy of language (Michael Morris).

Psikologia. Pello Huizi: Pequeño tratado de manipulación para gente de bien (Robert-Vincent Joule eta Jean-Léon Beauvois). Pello Huizi: Hypothetical thinking: Dual Processes in reasoning and judgement (Jonathan St. B. T. Evans).

Hizkuntza eta Komunikazioa. Larraitz Zubeldia: Antisimetriaren hipotesia vs buru parametroa: euskararen oinarrizko hitz hurrenkera ezbaian (Iñigo Arteatx, Xabier Artiagoitia & Arantzazu Elordieta (argazkia)).

Filosofia. Jesus M. Larrazabal: The Tasks of Philosophy. Selected Essays, Volume I (Alasdair MacIntyre). Aitor Izagirre: The Black Guide to Aesthetics (Peter Kivy (argazkia)). Jesus M. Larrazabal: Responsibility and Justice (Matt Matravers).

Zientziaren historia. Jesus M. Larrazabal: Bourbaki. A secret Society of Mathematicians (Maurice Mashaal).

Matematika. Enetz Ezenarro: Bayes’s Theorem (Richard Swinburne). Enetz Ezenarro: Galois Theory for beginners. A Historical Perspective (Jörg Bewersdorff), 24x17, 139 or., apirila, 2008.

 

GOGOA 8 (2)

Zuzendaria.  Aurkezpena.

Itzulpena. Bertrand Russell: Gizarte zientifiko bat egonkorra izan daiteke? (Can a scientific society be stable?).

Zabal-zehatz begiratuz. Larraitz Zubeldia: Ebidentzialitatearen eta modalitatearen arteko harremanaz (About the relation between evidentiality and modality), bibliografia oparoa. Artikuluak. Alain Ulazia: Presentismo/eternismoaren koexistentzia kulturala eta gabezia ontologikoa (The cultural coexistence and the ontological irrelevance of presentism/eternism). Eguzki Urteaga: Zientzia eta teknologiari buruzko gizarte iritziak eta irudikapenak Ipar Euskal Herrian (Social views and representations on science and technology in the North Basque Country) (33 or.).

Ohar kritikoak. Aitor Izagirre: Artea eta hizkuntza: analogia desegokia (Art and language: an inadequate analogy). Enetz Ezenarro: Matematikaren barne oinarrien bilaketa XIX. mendean (In search for internal foundations of Mathematics through the XIXth century).

Liburuen kritikak. John J. Clement: Creative Model Construction in Scientists and Students: the role of imagery, analogy and mental simulation (Alain Ulazia). Allen Carlson & Sheila Lintott (argazkia): Nature, Aestetics, and Environmentalism. From Beauty to Duty (Aitor Izagirre).

Aurkezpen laburrak. Filosofia. Pello Huizi: La potencia del pensamiento (Giorgio Agamben). Jesus M. Larrazabal: Why Read Mill Today? (John Skoruski).

Gizarte filosofia. Alain Ulazia: Sobre el anarquismo (Noam Chomsky). Xabier Arrazola: The Philosophy of Sociality. The Shared Point of View (Raimo Tuomela).

Zientziaren filosofia. Alain Ulazia: Veiled Reality: An Analysis of Present-Day Quantum Mechanical Concepts (Bernad D’Espagnat). Alain Ulazia: The Devil in the Details: Asymptotic Reasoning in Explanation, Reduction, and Emergence (Robert W. Batterman). Alain Ulazia: Solving mathematical problem (Terence Tao).

Hizkuntzaren filosofia. Kepa Korta: Reflecting the Mind. Indexicality and Quasi-Indexicality (Eros Corazza). Kepa Korta: Reference and Description. The Case against Two-Dimensionalism (Scott Soames).

Hizkuntzalaritza. Pello Huizi: An introduction to bilengualism: principles and processes (Jeanette Altarriba & Roberto R. Heredia (argazkia)). Pello Huizi: Methods in Cognitive Linguistics (Monica Gonzalez-Marquez, Irene Mittelberg, Seana Coulson & Michael J. Spivey (argazkia)). Kepa Korta: Minimal Semantics (Emma Borg). Kepa Korta: The Oxford Handbook of Philosophy of Language (Ernest Lepore eta Barry C. Smith (argazkia)), 24x17, 267 or., urria, 2008.

 

GOGOA 9 (1)

Zuzendariak. Aurkezpena.

Itzulpena. G. H. Hardy: Matematikari baten apologia [10-18] (A Mathematician’s Apology [Sections 10-18]).

Zabal-zehatz begiratuz. Xabier Arrazola: Logika eta logikak. Begirada bat logika ez-klasikoei (Logic and Logics. An overview of non-classical logics) (43 or.), oso bibliografia oparoa.

Artikuluak. Andoni Barreña, Iñaki Garcia eta Mari Jose Ezeizabarrena:  Elebakarren eta elebidunen euskararen jabekuntzaren erritmoaren inguruan (On the rate of acquisition of Basque by monolinguals and bilinguals) (26 or.), oso bibliografia oparoa. Leire San-Jose, eta Christopher Cowton: Etika merkataritza  kredituan: bertuteak eta ekimenak (Ethics in trade credit: virtues and initiatives), bibliografia oparoa.

Ohar kritikoak. Alain Ulazia: Arrazonamendu analogikoa fisika modernoan: inbariantza eta simetria (Analogical reasoning in modern physics: Invariance and symmetry). Enetz Ezenarro: Kategoriak analogia matematikorako (Categories for mathematical analogy).

Liburuen kritikak. Yuriko Saito: Everyday aesthetics (Aitor Izagirre). Marc D. Hauser: La mente moral. Cómo la naturaleza ha desarrollado nuestro sentido del bien y del mal (Pello Huizi). Aurkezpen laburrak. Filosofia. Jesus M. Larrazabal: John Stuart Mill (Nicholas Capaldi). Aitor Izagirre: Philosophy & Conceptual Art (Peter Goldie & Elisabeth Schellekens).

Logika eta matematika. Jesus M. Larrazabal: Lectures in Logic and Set Theory. Vol I: Mathematical Logic. Vol II: Set Theory (Tourlakis, George). Enetz Ezenarro: Introduction to Real Analysis (William F. Trench).

Hizkuntza eta komunikazioa. Kepa Korta: Meaning, Content and Argument (Jesus M. Larrazabal & Larraitz Zubeldia (argazkia)). Jesus M. Larrazabal: The Cambridge Companion to Ancient Rhetoric (Erik Gunderson (argazkia)). Pello Huizi: New directions in cognitive linguistics (Vyvyan Evans & Stéphanie Pourcel (argazkia)). 

Gizarte zientziak. Jesus M. Larrazabal: Social Justice in the Global Age (Olof Cramme & Patrick Diamond (argazkia)).  Pello Huizi: Viaje extraordinario al centro del cerebro (Jean-Didier), 24x17, 145 or., apirila, 2009.

 

GOGOA 9 (2)

Zuzendaria. Aurkezpena.

Itzulpena. Zabal-zehatz begiratuz. Pello Huizi: Argumentazioaren teoriaren historia (History of argumentation theory) (27 or.), bibliografia oparoa.

Artikuluak. Joana Garmendia Mujika: Ironiaren kritika (Criticism in irony).

Mikel Haranburu Oiharbide, Joana Esteve Okariz, Nekane Balluerka eta Arantxa Gorostiaga Manterola: Nortasunaren nahaste saiheskaria eta Arthur Schopenhauer (Avoidant personality disorder and Arthur Schopenhauer) (26 or.). 

Larraitz Zubeldia: ‘Omen’ partikularen azterketa semantikoa eta pragmatikoa (Semantic and pragmatic analysis of the Basque particle ‘omen’), bibliografia oparoa.

Ohar kritikoa. Alain Ulazia: Matematikaren ikuspegi kategorialetik Gorpuztutako Matematikaren ikuspegira (From the categorical view of mathematics to the view of Embodied Mathematics).

Liburu kritika. Vincent F. Hendricks: Mainstream and formal epistemology (Xabier Arrazola).

Aurkezpen laburrak. Hizkuntza eta komunikazioa.

Pello Huizi: A little book of language (David Crystal). Pello Huizi: Language and power. An introduction to institutional discourse (Andrea Mayr (argazkia)). Pello Huizi: Dialogue and rhetoric (Edda Weigand (argazkia).

Larraitz Zubeldia: Experimental pragmatics (Ira A. Noveck & Dan Sperber (argazkia)).

Zientzia kognitiboa. Pello Huizi: Handbook of Psycholinguistics (Matthew J. Traxler & Morton A. Gernsbacher).  Pello Huizi: Cognitive Science: An introduction to mind and brain (Daniel Kolak, William Hirstein, Peter Mandik & Jonathan Waskan).

Filosofia. Jesus M. Larrazabal: La philosophie médiévale (Alain de Libera).

Aitor Izagirre: Art and Intention: A Philosophical Study (Paisley Livingston). Aitor Izagirre: On Criticism (Noël Carroll).

Jesus M. Larrazabal: Labyrinth of Thought. A History of Set Theory and its Role in Modern Mathematics. Second edition revisited (José Ferreirós), 24x17, 275 or., urria, 2009.

 

GOGOA 10 (1&2)

Zuzendaria. Aurkezpena.

Itzulpena. Artikuluak. Beatriz Fernández: Goi-datiboak eta are goragokoak euskaraz: jabe datiboak eta datibo hunkituak vs. datibo etikoak (High and even higher: dative possessors and affected datives vs. ethical datives in Basque), (bibliografia oparoa).

Agurtzane Azpeitia Eizagirre: Enuntziatu parentetikoak: Koldo Mitxelenaren intentzio ironikoaren ispilu (Parenthetical statements: An echo of Koldo Mitxelena’s ironical intention) (32 or.).

Txema Egaña: Nola ebaluatzen dute Interneteko informazioa unibertsitate-ikasleek? (How do university students evaluate information on the Internet?) (26 or., oso bibliografia oparoa).

Joana Esteve Okariz, Mikel Haranburu Oiharbide, Nekane Balluerka Lasa, Arantxa Gorostiaga Manterola eta Marian Soroa Udabe: Nortasun nartzisistaren nahastea eta Salvador Dalí (Narcissistic personality disorder and Salvador Dalí) (25 or.).

Liburu kritikak. François Grojean: Bilingual: Life and Reality (Pello Huizi). Ira Noveck & Dan Sperber (argazkia): Experimental pragmatics (Larraitz Zubeldia) Bibliografia oparoa. Savas L. Tsohatzidis (argazkia): John Searle’s Philosophy of Language. Force, Meaning and Mind (Joana Garmendia), 24x17, 137 or., 2010.

 

GOGOA 11 (1).

 Zuzendaria. Aurkezpena.

Artikuluak. Larraitz Zubeldia: ‘Omen’ partikula: ziurtasunak eta ziurtasunik ezak (The Basque particle ‘omen’: certainties and uncertainties), oso-oso bibliografia oparoa (30 or.,).

Alain Ulazia Manterola: Analogia fisikarien sormenean (Analogy in creativity of physicists), bibliografia (26 or.).  Koldo Díaz Bizkarguenaga: Euskal identitatearen garapena online sare sozoialen bidez: gazteen praktika sozialak Facebooken (The construction of the Basque collective identity on online social networks: Youth and Facebook), bibliografia, (24 or.).

Liburu kritikak. John Baer, James C. Kaufman eta Roy F. Baumeister (argazkia): Are we free?: Psychology and Free Will (Pello Huizi), 24x17, 94 or., apirila, 2011.

 

GOGOA 11 (2)

Artikuluak. Agurtzane Azpeitia Eizagirre: ETA buruan duten enuntziatu parentetikoak Koldo Mitxelenaren prosan (Parenthetical Statements Opening with the Coordinating Conjunction ‘eta’ in the Prose of KoldoMitxelena), bibliografia oparoa (24 or.).

Jonathan Lavilla de Lera: Dialektika Platonen Fedro dialogoan (Dialectics in Plato’s Phedrus), 24 or.. bibliografia, ).

Liburu kritikak. Matteo Valleriani: Galileo  Engineer (Alain Ulazia). Charles Parsons: Mathematical thought and its objects (Xabier Arrazola). Esker ona, 24x17, 156 or., urria, 2011.

 

  GOGOA 12-13

Artikuluak. Joana Garmendia, ILCLI eta Euskal Hizkuntza eta Komunikazioa saila (UPV-EHU): Ote: hiztunaren ziurtasunik eza (Ote: speaker’s lack of certainty) (20 or., bibliografia).

Beatriz Fernández, UPV/EHU: i edo adikzio baten anatomia (i (the Basque dative) or the anatomy of addiction) (45 or., oso-oso-oso bibliografia oparoa).

Mikel Haranburu Oiharbide, Nekane Balluerka Lasa, Arantxa Gorostiaga Manterola eta Jesús Guerra Plaza, UPV-EHU: Adolf Hitlerren bereizgarri psikopatologikoak, Bigarren Mundu Gerra eta Holokaustoa (The psychopathological traits of Adolf Hitler, the Second World War and the Holokaust) (47 or., oso-oso bibliografia oparoa).

Enetz Ezenarro, ILCLI eta Matematika eta Zientzia Esperimentalen Didaktika Saila, EHU: Estrukturalismoaren balantze bat matematikan (An assessment of structuralism in mathematics) (50 or., oso-oso bibliografia oparoa).

Liburu kritikak. Mauro Bonazzi (argazkia): Platone: Fedro, Torino: Giulio Einaudi Editori, 2011, 286 or. (Jonathan Lavilla de Lera, Departament d’Història de la Filosofia, Estètica i Filosofia de la Cultura, Universitat de Barcelona eta Eidos, Hermenèutica, platonisme i modernitat, bibliografia).

Jonathan St. B. T. Evans: Thinking twice: Two minds in one brain, New York: Oxford University Press, 2010, 240 or. (Pello Huizi, ILCLI, 10 or., bibliografia), 24x17, 188 or., azaroa, 2014.

  

GOGOA 14

Hitzaurrea. Xabier Arrazola Iturbe (1962-2015) in memoriam.

Artikuluak. Kepa Korta, ILCLI (UPV/EHU): Denbora kontuak. Geroari buruzko esaldiak eta iraganari buruzko ohar bat (Time matters, Utterances about the future and a note about the past). (19 or., bibliografia).

Mixel Aurnague Miguelgorry, CLLE-ERSS (CNRS-Université Toulous – Jean Jaurès) & ILCLI (UPV/EHU): Mugimenduzko joskera batzuen oinarri semantikoez: frantsesaren adibidea (On the semantic basis of motion constructions: the example of French (14 or., bibliografia oparoa).

Mikel Iruskieta, Maria Jesus Aranzabe, Arantza Diaz de Ilarraza eta Mikel Lersundi, Hizkuntza eta Literaturaren Didaktika Saila, Euskal Hizkuntza eta Komunikazioa Saila, Lengoaia eta Sistema Informatikoak Saila, Ixa Taldea (UPV-EHU): Kausazko koherentzia-erlazioen azterketa automatikoa euskarazko laburpen zientifikoetan (Toward a computational approach of causal coherence relations in scientific abstract texts) (31 or., oso-oso bibliografia oparoa).

Ibon Coterón, ILCLI (UPV/EHU) eta Erandioko IES Ategorri BHI: Erbiak esan ziguna hitzaren eta ekintzaren inguruan: R. Mervyn Harek hizketa-egintzen teoriari egindako ekarpenen emankortasuna (The hare’s story on words and actions: the fertility of R. Mervyn Hare’s contribution to Speech Act Theory) (50 or., bibliografia oparoa).

Elixabete Perez Gaztelu eta Esther Zulaika Ijurko, Deustuko Unibertsitatea: Adierazgarritasun zantzuak euskal gazteen txatetan ;) (Signs of expressiveness in chats by Basque speaking young users) (25 or., bibliografia oparoa).

Jon Alkorta, Koldo Gojenola eta Mikel Iruskieta, Lengoaia eta Sistema Informatikoak Saila, Hizkuntza eta Literaturaren Didaktika Saila, Ixa Taldea (UPV/EHU): Sentimenduen analisia euskaraz: lexiko-mailatik erlaziozko diskurtso-egiturarako proposamena (Sentiment Analysis in Basque: a proposal from lexical level to relational discourse structure) (20 or., bibliografia oparoa).

Pello Huizi, ILCLI (UPV/EHU): emozioen eragina erabakiak hartzean (The role of emotions in decision making) (24 or., oso bibliografia oparoa).

Mikel Haranburu Oiharbide, Nekane Balluerka Lasa eta Arantxa Gorostiaga Manterola, UPV/EHU: Emozioak erregulatzea (Emotion regulation) (28 or., oso-oso-oso bibliografia oparoa, 165 erreferentzia).

Enetz Ezenarro, ILCLI eta Matematika eta Zientzia Esperimentalen Didaktika Saila (UPV/EHU): Matematikaren filosofia fundamentista vs. ez-fundamentista. Ikuspegi nagusi batzuk (Foundationist vs. non-foundationist philosophy of mathematics. Some main viewpoints) (31 or., oso bibliografia oparoa).

Javier Aguirre Santos, ILCLI (UPV/EHU): Metafisikaren Beta liburuaren izaera dialektikoa Topikoak obraren argitan (The dialectical nature of Metaphysics’ Beta book in the light of the Topics) (10 or., bibliografia).

Alain Ulazia Manterola, IN eta Jariakinen Mekanika Saila eta ILCLI (UPV/EHU): Energetikaren historia, oinarriak eta ondorioak zibilizazioentzat (History, foundations and consequences for civilizations of Energetics) (15 or., bibliografia oparoa), 24x17, 279 or., otsaila, 2016.

GOGOA 15

Artikuluak. Gerd Jendraschek, Department of German Language and Literature (Sangmyung University): Menderatzen ez ditugun aditz-formak saihesteko: euskal aditzaren gramatikaren erdigunea eta periferia (In order to avoid verb forms we do not master: Core and periphery of the grammar of the Basque verb). (9 or., bibliografia).

Kepa Korta eta Larraitz Zubeldia, ILCLI (UPV-EHU): Bide partikula: eduki doxastikoa eta ebidentziala (The Basque particle bide: doxastic and evidential content (18 or., oso bibliografia oparoa).

Liburu kritikak. Michael E. Bratman, Oxford: Oxford University Press, 2014, 219 or.: Shared Agency: A planning Theory of Acting Together (7 or., bibliografia).

Peter Kivy, Oxford: Osford University Press, 2015, XII+173 or.: De Gustibus. Arguing about Taste and Why We Do It, (24 or., bibliografia oparoa), 24x17, 66 or., azaroa, 2016.

GOGOA 16

Zuzendariaren oharra. Kepa Korta: Bi gizon handi: Piarres Xarritton eta Juanba Berasategi.

Artikuluak. Irune Ibarra, Xabier Etxague eta Juan Etxeberria, Hezkuntzako Ikerkuntza eta Diagnosi Metodoen saila eta Didaktika eta Eskola Antolakuntza saila: (Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatea, UPV/EHU): Letren abiadura Lehen Hezkuntzan: euskarazko batezbestekoak ikasmailaren eta generoaren arabera (Handwriting performance's speed in Basque in Primary education: average results by grade and gender). (21 or., oso bibliografia oparoa).

Alejandra Iriondo, Euskal Ikasketak eta Hizkuntzalaritza saila (UPV/EHU). Kode-alternantzia elebidun gazteetan: DS nahasiak. (Code Switching in young bilinguals: Mixed DP) (32 or., oso bibliografia oparoa).

Ane Larrinaga Renteria, Parte hartuz ikerketa-talde egonkortua (UPV/EHU): Emozioak ekintza kolektiboan. Emoziozko testuinguruaren bilakaera euskararen aldeko mugimenduan (Emotions in collective action. The development of the emotional context in the Basque linguistic movement). (28 or., oso-oso bibliografia oparoa).

Liburu kritikak. James W. Pennebaker, Broadway: Bloomsbury Press, 353 or.: The Secret Life of Pronouns: What Our Words Say About Us (Mikel Aranburu Oiharbide, ILCLI, 18 or., Bibliografia).

Esker Ona. Gogoa hainbat pertsonak musu truk egiten duen lanari esker sortzen da. Gogoa 12-13, 14, 15 eta 16 aleetako txostengileak: Javier Aguirre, Jone Aliri, Mixel Aurnague, Ibon Coteron, Ekain Garmendia, Joana Garmendia, Lorena Gil de Montes, Mikel Haranburu, Pello Huizi, Kepa Korta, Jesus Mari Larrazabal, Elixabete Perez Gaztelu, Sagrario Yarnoz eta Larraitz Zubeldia. Gogoa 12-13, 14, 15 eta 16 aleen aurkibideak, 24x17, 102 or., azaroa, 2017.