Frafrera

 

 

FRAFRERA

FRAFRA, FAREFARI, FAREFARI

 

Language family: Niger-Congo, Volta-Congo, North, Gur, Central, Northern, Oti-Volta, Western, Northwest.

Language codes:                                 

ISO  639-1    -

ISO  639-2    -

        ISO  639-3    gur

Glottolog: fare1241

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: farefari, gurenɛ):

farefare alt frafra [GUR].

frafra [GUR] hizk. Ghana; baita Burkina Faso ere.

gurenne alt frafra [GUR].

gurenne alt gudeni dial frafra [GUR].

gurune alt frafra [GUR].

gurune alt gudeni dial frafra [GUR].

nankana dial frafra [GUR].

nankani alt frafra [GUR].

nankani dial frafra [GUR].

 

GHANA

 

frafra (farefare, gurenne, gurune, nankani) [GUR] 526.300 hiztun (1991, L. Vanderaa CRC) barne eginik Upper East Regiongo 400.000, beharbada 100.000 hainbat herri eta hiritan beste eskualde batzuetan (1988, SIL). Bi herrialdeetako populazio osoa 551.400 (1991, L. Vanderaa CRC). Northeast Ghana, Upper East Region Bolgatanga inguruan, Frafra Distritua eta mendebaldera Navrongora arte. Halaber mintzatua Burkina Fason ere. Niger-Congo, Volta-Congo, North, Gur, Central, Northern, Oti-Volta, Western, Northwest. Dialektoak: gudeni (gudenne, gurenne, gurune), nankani (naani, nankanse), booni, talni (talensi, talene), nabt (nabit, nabde, nabte, nabdam, nabdug, nabrug, nabnam, namnam). Dialektoan hirien edota herrien arabera dira deituak. Dagaarea kontsideratzen dute hizkuntza ahizpa; 5 dialekto nagusi eta txikiago asko, denak dira gai publizitaterako materialak erabiltzeko. Eurak beren klanen edo dialektoen bidez izendatzen dira eta farefare beren hizkuntzaz. Talnieraz mintzatzen direnei ‘talensiak’ deitzen zaie. Hiztegia, gramatika. Latin idazkera. Ghanako Unibertsitatean irakatsia. Irrati programak, bideoak.

 

BURKINA FASO

 

frafra (gurenne) [GUR] 25.100 hiztun (1991). Nahouri Probintzia, Zecco eta Ziou  azpi-distritua. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, North, Gur, Central, Northern, Oti-Volta, Western, Southeast. Dialektoak: gudeni, nankani, booni, frafra, nankana. Adin guztikoak. Ikus sarrera nagusia Ghanan.

 

Hizkuntza / lengua: frafrera / frafra / farefari / farefari.

Hiztunak / hablantes (2002): 551.400 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Ghana, Burkina Faso.

 

 

HISTORIA. Erdi Aroko Ghana, inperio historikoa, gaurko Mauritaniaren hego-mugan kokatzen zen eta Ghana modernoa, (garai batean Urrezko Kosta) afrikar mendebaldearen hegoaldean aurkitzen da, Ginea golkoan. Ghanak hamar eskualde edo departamendu administratibo ditu. Bere historia idatzia XV. m.an hasi zen, lehen portugesak iristean. Merkatal sistema oso indartsua zuten. Portugesak eta gainerako europar potentziak urre bila joan ziren. Ghanaren mendebaldeko lurraldeak eta ibaiak urretan aberatsak dira. Ipar-hegoaldeetan esklabo trafikoa praktikatzen zen. XVII. m.an asko indartu zen eta XVIII. m osoan zehar esklaboak ziren europarrentzat merkatal artikulurik eskatuena.

 

Urrezko Kostak 1957an lortu zuen independentzia eta Ghana 1960an proklamatu zen “Errepublika”.

Frafrera hizkuntza beren artean oso hurbilekoak diren dialektoen talde batek osatzen du. Liburu honetan Bolgatanga eta inguruko dialektoa aukeratu da, bertakoek gurene deitua.  Ghanako hizkuntza denak niger-kongo familiako 3 azpi-talde handik osatzen dute: hizkuntza voltaikoak (gur) iparraldean, kwa hizkuntzak hegoaldean eta 2 hizkuntza mande. Frafrera hizkuntza voltaikoa da oti-volta azpimultzo zentralekoa.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Frafrerak 18 ikur kotsonantiko ditu eta 7 bokaliko. Bokalak sudurkariak izan daitezke eta luzeak, tentsioz ahoskatuak (i, e, u, o) eta tentsiorik gabe  (i[i], ε, u[u], ɔ, a). B) Frafrerak 2 tonu ditu, altua eta baxua. Izen eta adjektibo batzuk tonuz bakarrik bereizten dira.

Morfosintaxia. A) Singularrra eta plurala atzizkiz bereizten dira. B) Generoa adierazteko hitza erroak eta beste hitz batek osatzen dute, honek arra edo emea esan nahi duena. C) Numeraletan, zenbakia hitzaren eta adjektiboarn ondoren jartzen da. D)  Hona hemen frafreraz lehenengo 10 zenbakiak: -yíla (1), - (2),  -tắ (3), -nắasi (4), -núu (5),  -yóobe/-yóobi (6), -yòpɔi (7), -níi (8), -wi (9), -pía (10), plurala pisi.

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Ghana de la Edad Media, que era un imperio histórico, se situaba en la frontera sur de la Mauritania de hoy y la Ghana moderna, antes Côte d’Or (Costa de Oro) se encuentra al sur de la África occidental, sobre el golfo de Guinea. Ghana está dividida en 10 regiones o departamentos administrativos. Su historia escrita comenzó en el s. XV, con la llegada de los primeros portugueses, que hallaron un sistema comercial muy activo. Los portugueses y demás potencias europeas buscaban oro. Las tierras y ríos situados al oeste de Ghana son ricos en oro. Al norte y sur se practicaba la trata de esclavos. Durante el s. XVII se incrementó y en todo el s. XVIII la trata de esclavos africanos era por mucho el artículo comercial más solicitado por los europeos.

La Costa de Oro logró su independencia en 1957 y Ghana fue proclamado “República” en 1960.

 

La lengua farefari está constituida por un grupo de dialectos muy próximos entre ellas. En este libro se ha elegido el dialecto de Bolgatanga y sus alrededores, llamado gurene por sus hablantes. Todas las lenguas de Ghana pertenecen a 3 grandes subgrupos  de la familia niger-congo: lenguas voltaicas (o gur) al norte, lenguas kwa al sur y 2 lenguas mande. Farefari es una lengua voltaica del subgrupo central oti-volta.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) El farefari posee 18 símbolos consonánticos y 7 vocálicos. Las vocales pueden ser nasales y prolongadas; pronunciadas con tensión (i, e, u, o) y sin tensión (i[i], ε, u[u], ɔ, a). B) Farefari posee 2 tonos, alto y bajo. Algunos nombres y adjetivos solo se distinguen por los tonos.

Morfosintaxia. A) El singular y plural se indican mediante sufijos. B) El género se especifica mediante una palabra compuesta de la raíz y un nombre que significa macho o hembra. C) En los numerales, el número sigue al nombre  y al adjetivo. D) Los 10 primeros   números en farefari son: -yíla (1), - (2),  -tắ (3), -nắasi (4), -núu (5),  -yóobe/-yóobi (6), -yòpɔi (7), -níi (8), -wi (9), -pía (10), plurala pisi.

 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

PARLONS FAREFARI (GURENÈ), Langue et culture de Bolgatanga (Ghana) et ses environs, Mary Esther Kropp Dakubu,   L’Harmattan, gramatika eta hiztegia, 21x13, 181 or., Paris, 2009.

 

Parlons farefari (gurenè) liburuaren sinopsia:

 

Le farefari est la langue de la population indigène de la partie centrale de la Région Administrative Nord-Est (“Upper East Region) de Ghana. Elle est  apparentée aux langues gur ou voltaïques parlées dans la savane du Ghana, du Togo, du Burkina Faso et de la Côte d’Ivoire. Selon le recensement de l’an 2000, la population du Ghana dépasse 18 millions d’habitants. Celle de la région Nord-Est en compte 920.089 et celle de Bolgatanga environ 228.815. En tenant compte du grand nombre de Farefai qui demeurent  en dehors de leur pays d’origine, on peut estimer le nombre total de locuteurs a environ 450 000 personnes. Comme dans les autres livres de la collection, le lecteur trouvera ici aussi bien une description de la langue que des repères généraux sur le pays, des éléments de conversation courante, des données sur la culture et des lexiques.