Ewondoera

 

EWONDOERA

EWONDO, EWONDO, EWONDO

 

Language family: Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Northwest, A, Yaunde-Fang (A.70).

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    ewo

        ISO  639-3    ewo

Glottolog: ewon1239.

Guthrie code: A. 72.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: kolo):

ewondo [EWO] hizk. Kamerun.

ewundu alt ewondo [EWO].

fong dial ewondo [EWO].

jaunde alt ewondo [EWO].

yaounde alt ewondo [EWO].

yaunde alt ewondo [EWO].

 

KAMERUN

 

ewondo (ewundu, jaunde, yaounde,  yaunde) [EWO] 577.700 hiztun (1982, SIL). Denean Mefou Dibisioaren hegoaldeko partea izan ezik; Mfoundi eta Nyong-and-Mfoumou Dibisio osoak; Nyong-and-Mfoumou Dibisioaren hegoaldeko erdia, Center Probintzia; Ocean Dibisioaren ipar partea; Hegoaldeko Probintzia. Niger-Congo, Atlantic-Congo, Volta-Congo, Benue-Congo, Bantoid, Southern, Narrow Bantu, Northwest, A, Yaunde-Fang (A.70). Dialektoak: badjia (bakjo), bafeuk, bamvele (mvele, yezum, yesoum), bane, beti, fong, mbida-bani, mvete, mvog-niengue, omvang, yabekolo  (yebekolo), yabeka, yabekanga, enoah, evouzok. Ulergarria da buluera, etonera eta fangerarekin eta betia hizkuntzaren parte batekin. Merkatal hizkuntza.

 

Hizkuntza / lengua: ewondoera  / ewondo / ewondo / ewondo.

Hiztunak / hablantes (1982): 577.700 (Ethnologue).

Herrialdea / país: Kamerun.

 

 

HISTORIA. Kamerungo Errepublika Ertafrikako errepublika unitario bat da. Iparraldean Nigeria du mugakide, ekialdean Txad eta Ertafrikar Errepublika, eta hegoaldean Gabon, Kongo eta Ekuatore Ginea.  Herrialdeari “Afrika miniaturan” deitu izan zaio dibertsitate paisajistiko eta kulturalagatik. Hondartzak, basamortuak, mendiak, oihanak eta sabanak ditu. Duala, Yaundé eta Garua dire bere hiri nagusiak. Berrehundik gora talde etniko eta linguistiko ezberdin ditu. Bere hizkuntza ofizialak frantsesa eta ingelesa dira. Kamerun oso ezaguna egiten da musika estilo autoktonoak direla eta, bereziki makossa eta bikutsi.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) 34 hots dauzka. B) Ə hotsa frantseseko e mutuari dagokio.ɔ hotsa euskarazko o fonemari dagokio gutxi gorabehera. C) Letra bakarreko kontsonante guztiak frantseseko kontsonanteak bezala ahoskatzen dira ŋ sudurkari belarea izan ezik, hau ingeleseko king, song hitzen oso antzekoa izanik. d maiz r bezala ahoskatzen da: mod (mor, gizona),  v ahoska daiteke h bezala: a nƏ vé? (a ne hé?, non dago hura?). D) Adberbioaren edota aginteraren amaieran, g ez ahoskatzea gerta daiteke.

Morfosintaxia.

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

HISTORIA. La República de Camerún es una república unitaria en África central. Limita al noroeste con Nigeria, al este con Chad y la República Centroafricana, y al sur con Gabón, Congo y Guinea Ecuatorial. El país ha sido llamado "África en miniatura" por su diversidad paisajística y cultural. Entre sus medios naturales hay playas, desiertos, montañas, selvas forestales y sabanas. Duala, Yaundé y Garua son sus ciudades principales. Habitan el país más de doscientos grupos étnicos y lingüísticos diferentes. Sus lenguas oficiales son el francés y el inglés. Camerún es conocido también por sus estilos musicales autóctonos, especialmente el makossa y el bikutsi.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Posee 34 sonidos. B) El sonido Ə corresponde en su realización a la “e” muda francesa. El sonido ɔ corresponde a la o en euskara. C) Todas las consonantes de una sola letra se pronuncian como las consonantes en francés, salvo la nasal velar ŋ muy próxima a la pronunciación de las palabras inglesas king, song. La d se pronuncia a menudo como r: mod (mor, hombre),  la v puede realizarse como h: a nƏ vé? (a ne hé?, où est-il?). D) En final de adverbio o de verbo en imperativo, g puede que no se pronuncie.

Morfosintaxis. 

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

MƎ AKAD NÁA..., Manuel d’initiation à l’ewondo, 3ème édition, Langues et litteratures nationales-4, Casimir Amougou eta Luc Etogo Mbezele,  20,5x15, 180 or., Douala,  1981.