Errusiera

RUSSIAN, RUSO, RUSSE

 

Language family: Indo-European, Slavic, East.

Language codes:

        ISO  639-1    ru

        ISO  639-2    rus

        ISO  639-3    rus

Linguasphere:     53-AAA-ea < 53-AAA-6

                              (Varieties: 53-AAA-eaa to 53-AAA-eat)

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: русский язык (russkiy yazyk):

“russian lapp” pejorative alt saami, skolt [LPK].

eluosi alt russian [RUS].

olossu alt russian [RUS].

russ alt russian [RUS].

russian [RUS] hizk. Errusia (Europa); baita ere AEB, Alemania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Eslovakia, Estonia, Finlandia, Georgia, Grezia, India, Israel, Kazakhstan, Kirgizistan, Letonia, Lituania, Moldavia, Mongolia, Norvegia, Polonia, Kanada, Tajikistan, Turkmenistan, Txekiar Errepublika, Txina, Ukraina, Uruguai, Uzbekistan.

russian lapp alt saami, skolt [LPK].

russki alt russian [RUS].

 

ERRUSIA (Europa)

 

russian (russki) [RUS] 153.000.000 hiztun Sobietar Batasun ohian. Herrialde guztietako populazio osoa 167.000.000 lehen hizkuntza dutenak (1999, WA); 277.000.000 barne eginik bigarren hizkuntza dutenak (1999, WA).  Halaber mintzatua beste 30 herrialdetan ere, barne eginik Alemania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Estonia, Finlandia, Georgia, Grezia, India, Israel, Letonia, Lituania, Moldavia, Kanada, Txekiar Errepublika, Txina. Indo-European, Slavic, East. Dialektoak: north russian, south russian. Txuvanak gaur errusieraz mintzatzen diren yukagiriarrak dira. Meshtxeriarrak etnikoki erziak dira, baina errusieraz mintzo dira. Teriukhandarrak etnikoki erziak dira Gorkiy-n, baina errusieraz mintzo dira. Hizkuntza nazionala, hiztegia, gramatika, SVO; preposizioak; genitiboak izen nagusien ondoren; artikuluak, adjektiboak, numeralak izen nagusien aurrean; galdera hitza hasieran; aurrizki bat hitz bakoitzean; atzizkien batuketa errekurtsiboa, ez-tonala.

 

ISRAEL

 

russian (russit, russki) [RUS] 750.000 (1999, H. Mutzafi). Indo-European, Slavic, East. Hiztun gehienek  hebreera erabiltzen dute bigarren hizkuntzatzat baina errusiera nahiago. Irrati-programak. Ikus sarrera nagusia Errusian.

 

MONGOLIA

 

russian (russki) [RUS] 4.000 hiztun (1993, Johnstone). Indo-European, Slavic, East. Egoiliar betikoak diren errusiarrei ‘mectny oros’ deritze. Asko irakatsia eskoletan eta goragoko hezkuntzan ere. Ikus sarrera nagusia Errusian.

 

TXINA

 

russian (olossu, eluosi, russ, russki) [RUS] 13.504 hiztun (1990eko errolda). Ipar Xinjian, barne eginik Urrumqi eta Heilongjiang. Indo-European, Slavic, East. Nazionalitate ofiziala. Ikus sarrera nagusia Errusian.

 

Hizkuntza / lengua: errusiera / russian / ruso / russe.

Hiztunak / hablantes(2002): 159.028.000 (ama-hizkuntza), 165.000.000 guztira.

Herrialdea / país: Errusia (126.760.000), Ukraina (16.390.000), Kazajstan (5.330.000), Bielorrusia (3.250.000), Uzbekistan (2.660.000), Moldavia (1.000.000), Letonia (790.000), Tayikistan (600.000), Israel (530.000), Georgia (480.000), Estonia  (400.000), Turkmenistan (318.000), Lituania (300.000), etab.

 

 

HISTORIA. Eslaviar familiako ekialdeko adarreko indoeuropar hizkuntza da, berez Errusiakoa. Errusiar Inperio zaristaren eta Sovietar Errepublika Sozialisten Batasunaren hizkuntza izan da.

X m.an, eslaviar herriak kristautu ondoren, sermolariek eslaviera zaharrean sartu zutèn idazkera erabiltzen hasi ziren, bulgariera zaharra edo eslaviera zaharra bezala ere ezagutua. Geroago hizkuntza mintzatua eta idatziaren artean diferentziak nabarmenduz joan ziren.XVII m.aren hondarrera arte literatur hizkuntza bezala eslaviera zahar liturgikoa erabili zen, izaera administratiboa eta legala zutenetan ezik. XVIII m.an, Pedro I.a Haundiaren erregealdian, errusiar kultura sekularizatu egin zen. Inperio osoa Mendebaldeari begira jarri zen eta benetako kataklismoa jasan zuen hizkuntzak. Hizkuntza idatziak, nola liturgikoak hala administratiboak, ezin zituen bizitza zientifikoak, teknikoak, kulturalak eta politikoak garatuak zituen hainbeste kontzeptu berri adierazi.

Errusiar literatura modernoari Lomonosov poeta eta hizkuntzalariak eman zion hasiera XVIII m.an, 1755ean errusierazko bere gramatika publikatu zuelarik.Errusierak bere lehen loraldi bikaina XIX m.aren hasieran izan zuen Pushkin eta Mikhail Lermentov-en poesiarekin eta geroago Turgenev, Gogol, Dostoievski eta Tolstoi narratzaileekin eta Txejov dramaturgoarekin.

Gaur errusierak, Moskuko hizkeraren arau kultuan finkaturik, benetako lilura sorrarazten die hurbiltzen zaizkionei. Espazioaren esplorazio-hizkuntza izan da, koreografia eta xakearena. Gozoa eta musikala, egokia da deklamaziorako bai eta aginte-tonurako ere eta irekia agertu ohi zaio arkitekturako italiar eraginari (Kremlin), frantsesari aristokrazian eta mundu diplomatiko, militar eta kulinarioan eta alemanari merkatal munduan.

 

Errusierazko lehen liburua, Moskun inprimatua, 1564koa da. 1648 editatu zen eta hau ere Moskun, errusieraz gramatikazko lehen tratatua, Smotritski-ren gramatika.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Ia errusiar kontsonante guztiak daude binatuak, baita bustiak eta ez bustiak ere, honela ia guztizko oreka bat sortuz. Bokalak simetrikoki 2 taldetan daude banatuak, sendoak eta ahulak. B) Bere idazkera fonetikoa da sakonean, ahoskerako arau gutxi ditu eta oso errazak eta ezaugarri bezala ez du u-rik, ia beti iuo-z ordezkatua, eta bai i gor bat ia beti y letraz ordezkatua. Nolabaiteko zailtasun bat agertzen dutenak r eta ch dira.  C) Azentua librea da eta hitzaren edozein silabak har dezake. Ez du ezein ikurrek seinalatzen. Hiztunak hitza memorizatu egin behar du.

 

 

Morfosintaxia. A) Ez du artikulurik, ez mugatua ez mugagabea. B) Hiru jenero ditu (maskulinoa, femeninoa eta neutroa) izenentzat. C) Izenak numeroz (singular eta plural) eta kasuz (nominatiboa, akusatiboa, genitiboa, datiboa, instrumentala eta preposizionala) bariatuz deklinatzen dira. D) Adjektiboak eta izenordainak ere deklinatzen dira eta izenekiko komunztadura dute jeneroan, numeroan eta kasuan. E) Errusiar aditzek nahikoa zailtasun badute. Aspektu inperfektiboa (ekintza prozesu errepikatu bezala aurkezten duena) eta perfektiboa (ekintza bakartzat eta normalean burututzat blokean aurkezten duena) bereizten dituzte. Aspektuaren bereizketa, eslaviar hizkuntzen baitan oso propioa, 3 moduetan mantentzen da: indikatiboan, subjuntibo-baldintzazkoan eta aginteran. Baina aspektu perfektiboa halaber erabiltzen da aginteran ere kortesia adierazteko, eta inperfektiboak, aldiz, zakarkeria adierazten du. Indikatiboan 2 aspektuak aurrizki (po) batekin bereizten dira, baina batzuetan erro ezberdinak erabiltzen dira.Aditzek bereizi egiten dituzte  mugimendu orokor eta abstraktua eta mugimendu zehatza. Izan aditza ez da orainaldian adierazten: ni medikua, Jon kontent. F) Preposizioak kasu jakinei dagozkie: k (-rantz) preposizioa datiboari dagokio. G) Deklinabideak, aditz-jokoak eta preposizioen erabilera zehatzak perpauseko hitzen ordenaren zurruntasuna eliminatu egiten dute. H) Bere lexikoaren ezaugarri berezia da erro beretik hitzen famila ugari sortu ahal izatea aurrizki eta atzizkien sistema egoki baten bidez. I)  Errusieran lehenengo 10 zenbakiak hurrengoak dira: odin (1), dva (2), tri (3), chetire (4), pyat’ (5), shest’ (6), sem’ (7), vosem’ (8), devyat’ (9), desyat’ (10).

 

Idazkera. Errusierak alfabeto zirilikoa erabiltzen du Pedro I.a Haundiaren erreformaz gero (XVIII m.ren erdialdean), honela esloveniera zahar eklesiastikoaren idazkera ordezkatuz. Alfabeto zirilikoa IX m.an san Zirilok eta san Metodiok asmatu bide zuten, Moravia Haundian (gaurko Eslovakian eta Txekiar Errepublikaren ekialdean) misio-lanak burutu ahal izateko. Errealitatean, san Zirilo alfabeto glagolitikoaren sortzailea izan bide zen, hasiera batean 43 letraduna, eslaviar hizkuntzen soinuen aberastasuna jaso ahal izateko. Grekoan eta hebraierako hainbat ikurretan dago inspiratua. Gaurko alfabeto estandarrak, hainbat murrizpen egin ondoren, 33 karaktere ditu, hots, 20 kontsonante, 10 bokal, erdibokal bat eta 2 zeinu. Ukranieraz, bielorrusieraz, serbieraz, bulgarieraz, mongoloek eta Sovietar Batasun zaharrekoak  izandako hainbat herrialdek ere erabiltzen dute. Errusiar ortografia sinplifikatu egin zuten 1917ko Urriko Iraultzaren ondoren eta yat izeneko e kendu egin zuten eta baita e mutua ere, zeinu gogorra deitua, hitzen amaieran agertzen zena.

Alfabeto honek seguraski ez dio hizkuntzaren garapenari mesederik egin. Ikasteak aparteko ahaleginik eskatzen ez badu ere, idazkera konplexu bihurtzen duena letra gehienak 2 lerro paraleloen artean zapalduak geratzea da, goiko lerrora edo behekora igo edo jaitsi gabe alegia, esan nahi baita, ez dagoela latindar alfabetoko b edo d bezalako letrarik, edo j edo q bezalakorik. Idazkeraren itxura trinko honek eta artikulurik ez egoteak hitzen bitxitasuna areagotu egiten dute.

 

 

HISTORIA. Lengua indoeuropea de la rama oriental de la familia eslava, propia de Rusia. Ha sido la lengua del Imperio zarista ruso y de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

En el s. X, tras la conversión de los pueblos eslavos al cristianismo, se empezó a utilizar la escritura introducida por los predicadores para el antiguo eslavo, también conocido por antiguo búlgaro o eslavo antiguo. Luego fueron aumentando las diferencias entre la lengua hablada y la escrita. Hasta finales del s. XVII se siguió empleando como lengua literaria el antiguo eslavo litúrgico, menos en los documentos de carácter administrativo y legal. En el s. XVIII, durante el reinado de Pedro I el Grande, tuvo lugar la secularización de la cultura rusa. Todo el imperio miró hacia el Occidente y se produjo un verdadero cataclismo en el idioma. La lengua escrita, tanto la litúrgica como la administrativa, no podía expresar tantos conceptos nuevos como desarrollaba la vida científica, técnica, cultural y política.

La moderna literatura rusa se inició con el poeta y lingüista Lomonósov en el s. XVIII, que publicó su gramática del ruso en 1755. Alcanzó un primer gran momento de esplendor a principios del s. XIX con la poesía de Pushkin y Mikhail Lermontov y más tarde con los narradores Turgenev, Gogol, Dostoievski y Tolstoi y el dramaturgo Chejov.

 

 

Hoy la lengua rusa, asentada sobre la norma culta del habla de Moscú, ofrece una fascinación evidente entre quienes se acercan a ella. Ha sido la lengua de la exploración del espacio, de la coreografía y del ajedrez. Dulce y musical, se presta a la declamación tanto como al tono autoritario y se muestra tan abierta a la influencia italiana de la arquitectura (Kremlin) como a la francesa en la aristocracia y en el mundo diplomático, militar y culinario y al alemán en el mundo del comercio.

El primer libro ruso, impreso en Moscú, data de 1564. En 1648 se editó también en Moscú el primer tratado gramatical ruso, la gramática de Smotritski.

 

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Casi todas las consonantes rusas están emparejadas, incluso palatalizadas y no palatalizadas, formando así un equilibrio casi total. Las vocales a su vez están simétricamente divididas en 2 series, las fuertes y las débiles. B) Su escritura es básicamente fonética y sus reglas de pronunciación son escasas y muy sencillas y se caracteriza por la ausencia de u, casi siempre sustituida por iuo, y la existencia de una i sorda casi siempre transcrita por una y. Sólo aparecen ciertas dificultades con los distintos tipos de r y de ch. C) El acento es libre y puede recaer en cualquier sílaba de la palabra. Ningún signo diacrítico indica. La palabra debe ser memorizada por el hablante.

Morfosintaxis. A) Carece de artículo, ni determinado ni indeterminado. B) Posee 3 géneros (masculino, femenino y neutro), a los que pertenecen los nombres. C) Los nombres se declinan con variaciones de número (singular y plural) y caso (nominativo, acusativo, genitivo, dativo, instrumental y preposocional). D) Los adjetivos y los pronombres también se declinan y concuerdan con los nombres en género, número y caso. E) Los verbos rusos son de bastante dificultad. Distinguen entre el aspecto imperfectivo, que presenta la acción como proceso repetido, y perfectivo, que presenta acción como única y en bloque, generalmente como acción concluida. La distinción del aspecto, tan propia de las lenguas eslavas, se conserva en los 3 modos: indicativo, subjuntivo-condicional e imperativo. Pero el aspecto perfectivo se usa también para expresar la cortesía en el modo imperativo, mientras que el imperfectivo expresa la rudeza. En indicativo los 2 aspectos se diferencian mediante un simple prefijo (po), pero a veces utiliza raíces distintas. Los verbos distinguen entre un movimiento general y abstracto y un movimiento preciso. El verbo ser no se expresa en presente: yo médico, Juan contento. F) Las preposiciopnes están asociadas con determinados casos: la preposición k (hacia) se asocia con el dativo. G) La declinación, la riqueza de la conjugación y la precisión en el uso preposicional eliminan las exigencias de la rigidez en el orden de las palabras en la oración. H) Rasgo específico de su léxico es la amplitud de las familias de palabras que se derivan de una misma raíz gracias a un útil sistema de prefijos y sufijos. I) Los 10 primeros números en ruso son: odin (1), dva (2), tri (3), chetire (4), pyat’ (5), shest’ (6), sem’ (7), vosem’ (8), devyat’ (9), desyat’ (10).

Escritura. El ruso utiliza el alfabeto cirílico desde la reforma de Pedro I el Grande (mediados s. XVIII), sustituyendo así la escritura del esloveno eclesiástico. El alfabeto cirílico fue creado en el s. IX por san Cirilo y san Metodio, para realizar su labor misionera en la Gran Moravia (en el actual Eslovaquia y este de la República Checa). San Cirilo sería, en realidad, el inventor del alfabeto glagolítico, que en su origen fue de 43 letras que traducían la riqueza en sonidos de las lenguas eslavas. Su inspiración es el griego y algunos signos prestados del hebreo. El alfabeto estándar actual, después de sucesivas reducciones, consta de 33 caracteres, de los cuales 20 son consonantes, 10 vocales, una semivocal y 2 signos. Es utilizado también por el ucraniano, bielorruso, serbio, búlgaro, los mongoles y otras lenguas habituales de países que pertenecieron a la antigua Unión Soviética. La ortografía rusa fue simplificada después de la Revolución de Octubre de 1917 y suprimió una e, llamada yat, y otra e muda, llamada signo duro, que aparecía al final de las palabras.

 

 

Probablemente este alfabeto no ha favorecido el desarrollo de la lengua. Aunque el aprendizaje no exige un esfuerzo extraordinario, lo que convierte compleja a la escritura es que la mayoría de sus letras permanecen aplastadas entre 2 líneas paralelas sin descender o subir a las líneas superiores o inferiores, es decir, que no hay letras como b o d, del alfabeto latino, o la j o q. Este aspecto compacto de la escritura y la ausencia de artículo acentúan la rareza de las palabras.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 5.000 ПОЛЕЗНЬІX СЛОВ, ВЬІРАЖЕНИЙ И ТЕРМИНОВ. РУССКО- ИСПАНСКИЙ  СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК, 5.000 palabras y expresiones útiles, Г. Я. Туровер, 20x12,5, 198 or., Mocквa, 2003.

AP, "Haika", (dena errusieraz), 1977.

PУССКИЙ   Я3ЬIK  ДЛЯ  BCEX, ЗBУКОВОЕ пpилoжeниe, Л. Л. Бaбaлoba,  T.M. Дopoфeeвa, P.B. Makoвeцkaя, 5 CD eta gida, 21x16, Mockвa, 1988.

BREVE PRONTUARIO DE LA GRAMÁTICA RUSA, I. M. Púlkina, 22x15, 320 or., Moscú, 1982.

BREVE PRONTUARIO DE LA GRAMÁTICA RUSA, I. M. Púlkina, 22x15, 320 or., Moscú, 1983.

CIVILISATION ET LITTÉRATURE RUSSES, G. Davydoff eta P. Pauliat, Didier, 22x13,5, 258 or., Paris, 1958.

EL RUSO EN 3 SEMANAS, Curso audiovisual, Equipo de expertos 2100, Editorial de Vecchi, Colección Lengua Española e Idiomas, 24x17, 191 or., Barcelona, 1996.

GRAMMAIRE DE LA LANGUE RUSSE, Collection de grammaires de l’Institut d’Études slaves-V,  André Mazon, 22,5x14, 301 or., Paris, 1943.

LE RUSSE, Manuel de langue russe pour les français, 1e partie, Éditions Sociales-Paris, Nina Potapova, 22x14, 192 or., Paris, 1945.

LE RUSSE, Manuel de langue russe, cinquième édition, Édition en langues étrangères, Nina Potapova, 22x14, 663 or., Moscou, 1961.

LECCIONES DE RUSO, Ждкиюл, Vol. I, Editorial Castalia, M. Sánchez Puig, 23,5X16, 289 or., Valencia, 1976.

LEEMOS EN LENGUA RUSA, Elkar lanean, 20,5x13, 231 or., Moscú, Urterik gabe.

MANUAL BREVE DE LENGUA RUSA, L. Astajova eta beste, Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, Urterik gabe.

MANUAL BREVE DE LENGUA RUSA, Nina Potapova, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 20,5x14, 396 or., Moscú,  1958.

RUSSIAN MADE SIMPLE, Eugene Jackson and Elizabeth Bartlett, M.A., Advisory editors Geoffrey Braithwaite, M.A. (Cantab.) and Albina Tarasova, 21,5x13, 299 or., London,  1974.

SPANISH IN 20 LESSONS, Illustrated, Learn the Easy Way, The Cortina Method, R. Díez de la Cortina, 21x14, 384 or., London, 1964.

КАРТИННЬIЙ  САОВАРЬ, Русского   яэька, Ю. В. В а н н и к о в eta А.  Н. Щукин, 21,5x17, 439 or., Mocквa, 1969.

ЛΑТИНСКИЙ   ЯЗЬІК, Α. Α. Лерюгин eta Л. М. Лукьянвα, 22x14,5, 295 or.,  Mосквα, 1986.

ЛАТИНСКО  РУССКИЙ СЛОВАРЬ, Около 50.000 сЛов, Иззание 3-е, исправленное, И. X. Дворецкий,   27x21, 846 or., Mocквa, 1986.

РУССКИЙ ЯЗЫК ПО РАДИО, Errusiera hizkuntza irratiz, 21-34 ikaskaiak, Cokojioba  И. Б. Русскй  язык  по  радио /уроки 21 – 34/,  20x14, 148 or., Mocквa-Paдиo, Urterik gabe.

РУССКО-ИСПАНСКИИ, Разговорник, Poltsikorakoa, Editorial Arguval, Иллюстрация: Luis Ojeda, 188 or., Málaga, 1999.

РУССКО-ЯПОНСКИЙ,  РАЗГОВОРНИК Hizketarako errusiar-txinatar gida, Произношениe / время / числa / eдa / покупки / мини-словaрь, A Dorling Kindersley Book, 14x10, 127 or., Mocквa, 2006.

УЧЕБНИК РУССКОГО ЯЗЫКΑ, Часть. I.  Фонетика и Морлогия.С.Г. Барxударов  eta С.Е. Крючков (Testu-liburua, Errusiera hizkuntza, Fonetika eta morfologia, 5 eta 6 klase, 2. mailako eskola),  22,5x15, 224 or.,  Mocквa, 1959.

TРУДНЬІЕ  СЛУЧ И  РУССКОЙ  ГРAММATИKИ, (Errusiar gramatikako kasu zailak, errusierazko ariketa-sorta atzerritarrentzat),   A.ф. EГоровa, 4-e иЗДaНИe (4. edizioa), CaНkт-ПTeрбУрГ (San Petersburg), 2012.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

СLОВΑРЬ  COKPAЩEHИЙ  РУССКОГО  ЯЗЪIKA, A-Я, Okoлo 17.700 cokpaщehий, 20,5x13, 486 or., Mocквa, 1983.

LΑТИНСКO - РУССКИЙ СLОВΑРЬ,  И. Х. Двореций, Около 14.000 слов, 26,5x21, 845 or., Mocквa, 1986.

ESPAÑOL-RUSO / RUSO-ESPAÑOL, 6ª edición, K. Marzishevskaya, B. J. Sordo Peña eta C. Marinero, 16x11,5, 451 or., Moscú, 1985.

KAPMAHHЬIЙ APAБCKO-PYCCKИЙ CЛOBAPЬ, Oколо 9500 слов,  B.M. Белкин,   16,5x11,5, 524 or., Москвα, 1992.

ИСIIΑНСКО-РУССКИЙ     СЛОВΑРЬ, Gaztelania/errusiera hiztegia, 42.000 hitz,  20,5x14, 943 or., Mocквa, 1954.

ИСПΑНCКО - БЪÙГΑРСКИ  РЕЧНИК /  БЪГΑРСКО   ИСПΑНCКИ   РЕЧНИК  Gaberoff, 13,5x10,5, 808 or., (?).

ИТΑЛЬЯНСКO-РУССКИЙ СЛОВΑР, Diozionario italiano-russo,  55000 vocaboli, Compilato da N. Skvorzova  e B. Maizel, II edizioa, Edizioni “Enciclopedia Sovietica”, Moscú, 1972.

ИСПАНСКО-РУССКИЙ / РУССКO-ИСПАНСКИЙ, Словapь, 50.000 слов, O. H. Филипова, М. Саhч   Пaboh eta Paзъi Гpaeba, 16,5x11, 471 or., Mocквa, 1964.

РУССКО-UCРAНСКИЙ СЛОВAPЬ, (Errusiera-espainiera hiztegia), 57.000 cлов,  X. Ногейра eta Г. Я. Туpoвеp, 26,5x21, 975 or., Москвα, 1967.

РУССКО-ИСПΑНСКИЙ  ОВΑРБ, Okoлo 40.000 Cлob, Coctabилa Ю. C. Яce л бmah, 20x13, 776 or., (falta zaizkio 15-16-17-18-769-770-771-772-773-774 orrialdeak), Mocквa, 1948.

РУССКО-ИТΑЛЬЯНСКИЙ  СЛОВΑРЬ, Diozionario russo-italiano, 55000 слов, Compilato da B. Maizel e N. Skvorzova, II edizioa, Edizioni “Enciclopedia Sovietica”, Mocквa, 1972.

РУССКО-ФРΑНЦУЗСКИЙ  СΛОВΑРЬ, Errusiera/frantsesa hiztegia,  Около 50.000 слов,  Л. В. Щербα  eta  М. Мαтусевич, 26,5x16,5, 851 or., Mocквa, 1962.

ФРΑНЦУЗСКО-РУССКИЙ СΛОВΑРЬ, Frantsesa/errusiera hiztegia,  К. Α.  Гαншинα, 26,5x16,5, 851 or., Mocквa, 1960.

 

 

*******

 

4.000 PALABRAS MÁS USADAS EN RUSO, Redacción de N. Shansky. 17x12, 272 or., Moscú, 1976.

AP, "HAYKA", 1977.

ESPAÑOL-RUSO, Diccionario Manual, M. Gisbert eta V.A. Nizskiy, 17x11,5, 548 or., Moscú, 1962.

ESPAÑOL-RUSO, Guía de conversación, Rubiños – 1860, 10,5x14, 191 or.,  Madrid, 1977.

ESPAÑOL-RUSO, Guía de conversación para turistas, Moscú, 1979.

FRANÇAIS-RUSSE, Editions "La Langue Russe", Moscú, 1980.

RUSO-ESPAÑOL, Diccionario manual, J. Nogueira eta G. Turover, 17x11,5, 548 or., Moscú, 1962.

 

ERRUSIAR ALFABETOA

RUSSIAN ALPHABET

 

Errusiar alfabetoa eta ahoskera

Russian alphabet (русский алфавит) and pronunciation

 

 

 

 

Errusiar alfabeto etzana / Cursive Russian alphabet

 

 

Eskuz idazteko errusiar alfabetoaren bertsio etzana da hau. Letra batzuek nahikoa itxura ezberdina dute era honetan idatzita.

 

 

This is a version of the cursive handwritten Russian alphabet. A number of letters have quite different shapes when written in this way.

 

 

 

 

Capital

Small

Handwriting

Name

Old name

IPA

English example

Numerical value

Unicode (Hex)

А

а

 

а
[a]

азъ
[as]

/a/

a in father

1

U+0410 / U+0430

Б

б

 

бэ
[bɛ]

буки
[ˈbukʲɪ]

/b/ or /bʲ/

b in bit

-

U+0411 / U+0431

В

в

 

вэ
[vɛ]

вѣди
[ˈvʲedʲɪ]

/v/ or /vʲ/

v in vine

2

U+0412 / U+0432

Г

г

 

гэ
[ɡɛ]

глаголь
[ɡlɐˈɡolʲ]

/ɡ/

g in go

3

U+0413 / U+0433

Д

д

 

дэ
[dɛ]

добро
[dɐˈbro]

/d/ or /dʲ/

d in do

4

U+0414 / U+0434

Е

е

 

е
[je]

есть
[jesʲtʲ]

/je/ or / ʲe/

ye in yet

5

U+0415 / U+0435

Ё

ё

 

ё
[jo]

-

/jo/ or / ʲo/

yo in yolk

-

U+0401 / U+0451

Ж

ж

 

жэ
[ʐɛ]

живѣте
[ʐɨˈvʲetʲɪ]

/ʐ/

s in pleasure

-

U+0416 / U+0436

З

з

 

зэ
[zɛ]

земля
[zʲɪˈmlʲa]

/z/ or /zʲ/

z in zoo

7

U+0417 / U+0437

И

и

 

и
[i]

иже
[ˈiʐɨ]

/i/ or / ʲi/

e in me

8

U+0418 / U+0438

Й

й

 

и краткое
[i ˈkratkəɪ]

и съ краткой
[ɪ s ˈkratkəj]

/j/

y in yes

-

U+0419 / U+0439

К

к

 

ка
[ka]

како
[ˈkakə]

/k/ or /kʲ/

k in kitten

20

U+041A / U+043A

Л

л

 

эл or эль
[el}] or [elʲ]

люди
[ˈlʲʉdʲɪ]

/l/ or /lʲ/

l in lamp

30

U+041B / U+043B

М

м

 

эм
[ɛm]

мыслѣте
[mɨˈsʲlʲetʲɪ]

/m/ or /mʲ/

m in map

40

U+041C / U+043C

Н

н

 

эн
[ɛn]

нашъ
[naʂ]

/n/ or /nʲ/

n in not

50

U+041D / U+043D

О

о

 

o
[o]

онъ
[on]

/o/

o in more

70

U+041E / U+043E

П

п

 

пэ
[pɛ]

покой
[pɐˈkoj]

/p/ or /pʲ/

p in pet

80

U+041F / U+043F

Р

р

 

эр
[ɛr]

рцы
[rtsɨ]

/r/ or /rʲ/

rolled r

100

U+0420 / U+0440

С

с

 

эс
[ɛs]

слово
[ˈslovə]

/s/ or /sʲ/

s in see

200

U+0421 / U+0441

Т

т

 

тэ
[tɛ]

твердо
[ˈtvʲɛrdə]

/t/ or /tʲ/

t in tip

300

U+0422 / U+0442

У

у

 

у
[u]

укъ
[uk]

/u/

oo in boot

400

U+0423 / U+0443

Ф

ф

 

эф
[ɛf]

фертъ
[fʲɛrt]

/f/ or /fʲ/

f in face

500

U+0424 / U+0444

Х

х

 

ха
[xa]

хѣръ
[xʲɛr]

/x/

Ugh (voiceless velar fricative)

600

U+0425 / U+0445

Ц

ц

 

це
[tsɛ]

цы
[t͡sɨ]

/t͡s/

ts in sits

900

U+0426 / U+0446

Ч

ч

 

че
[tɕe]

червь
[t͡ɕɛrfʲ]

/t͡ɕ/

ch in chip

90

U+0427 / U+0447

Ш

ш

 

ша
[ʂa]

ша
[ʂa]

/ʂ/

similar to the sh in shut (voiceless retroflex fricative)

-

U+0428 / U+0448

Щ

щ

 

ща
[ɕɕa]

ща
[ɕt͡ɕa]

/ɕː/

similar to the "sh" in sheer (but with a slightly more "y" sound)
(sometimes followed by
a sound similar to the "ch" in chip such as the phrase "Welsh cheese") (voiceless alveolo-palatal fricative)

-

U+0429 / U+0449

Ъ

ъ

 

твёрдый знак
[ˈtvʲordɨj znak]

еръ
[jer]

 

a sign which, placed after a consonant, acts as a "silent back vowel"; puts a distinct /j/ sound in front of the following iotified vowels with no palatalisation of the preceding consonant

-

U+042A / U+044A

Ы

ы

 

ы
[ɨ]

еры
[jɪˈrɨ]

[ɨ]

like e in roses or the i in silly (close central loseun roundedv owel)

-

U+042B / U+044B

Ь

ь

 

мягкий знак
[ˈmʲæxʲkʲɪj znak]

ерь
[jerʲ]

/ ʲ/

a sign which, placed after a consonant, acts as a "silent front vowel", slightly palatalises the preceding consonant

-

U+042C / U+044C

Э

э

 

э
[ɛ]

э оборотное
[ˈɛ əbɐˈrotnəɪ]

/e/

e in met

-

U+042D / U+044D

Ю

ю

 

ю
[ju]

ю
[ju]

/ju/ or / ʲu/

u in use

-

U+042E / U+044E

Я

я

 

я
[ja]

я
[ja]

/ja/ or / ʲa/

ya in yard

-

U+042F / U+044F

1918an baztertutako letrak / Letters eliminated in 1918

І

і

-

-

і десятеричное
[i]

/i/ or / ʲi/

Like и

10

 

Ѳ

ѳ

-

-

ѳита
[fʲɪˈta]

/f/ or /fʲ/

Like ф

9

 

Ѣ

ѣ

-

-

ять
[jætʲ]

/je/ or / ʲe/

Like е

-

 

Ѵ

ѵ

-

-

ижица
[ˈiʐɨtsə]

/i/ or / ʲi/

Like и or, sometimes, в

-

 

XVIII m.az gero erabiltzen ez diren letrak / Letters in disuse by the 18th century

Ѕ

ѕ

-

-

зѣло
[zʲɪˈlo]

/dz/, /z/ or /zʲ/

Like з

6

 

Ѯ

ѯ

-

-

кси
[ksʲi]

/ks/ or /ksʲ/

Like кс

60

 

Ѱ

ѱ

-

-

пси
[psʲi]

/ps/ or /psʲ/

Like пс

700

 

Ѡ

ѡ

-

-

омега
[ɐˈmʲeɡə]

/o/

Like о

800

 

Ѫ

ѫ

-

-

юсъ большой
[jus bɐlʲˈʂoj]

/u/, /ju/ or / ʲu/

Like у or ю

-

 

Ѧ

ѧ

-

-

юсъ малый
[jus ma lɨj]

/ja/ or / ʲa/

Like я

-

 

Ѭ

ѭ

-

-

юсъ большой іотированный
[jus bɐlʲˈʂoj jɪˈtʲirəvənnɨj]

/ju/ or / ʲu/

Like ю

-

 

Ѩ

ѩ

-

-

юсъ малый іотированный
[jus ˈmɑlɨj jɪˈtʲirəvən.nɨj]

/ja/ or / ʲa/

Like я

-

 

                           

 

1918an baztertutako letrak / Letters eliminated in 1918

 

Grapheme

Name

Description

і

Decimal I

identical in pronunciation to ‹и›, was used exclusively immediately in front of other vowels and the ‹й› ("Short I") (for example, ‹патріархъ› [pətrʲɪarx], 'patriarch') and in the word ‹міръ› [mʲir] ('world') and its derivatives, to distinguish it from the word ‹миръ› [mʲir] ('peace') (the two words are actually etymologically cognate and not arbitrarily homonyms).

ѳ

Fita

from the Greek theta, was identical to ‹ф› in pronunciation, but was used etymologically (for example, ‹Ѳёдор› "Theodore").

ѣ

Yat

originally had a distinct sound, but by the middle of the eighteenth century had become identical in pronunciation to ‹е› in the standard language. Since its elimination in 1918, it has remained a political symbol of the old orthografy.

ѵ

Izhitsa

from the Greek upsilon, was identical to ‹и› in pronunciation, as in Byzantine Greek, but was used etymologically; though by 1918 it had become very rare.

 

Teklatuaren prestaera / Keyboard layout

 

 

Testu-lagina  errusieraz / Sample text in Russian

 

Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.

 

Bertsio etzana / Cursive version

 

 

Letraldaera / Transliteration

 

Vse ljudi roždajutsya svobodnymi i ravnymi v svoem dostoinstve i pravakh. Oni nadeleny razumom i sovest'ju i dolžny postupat' v otnošenii drug druga v dukhe bratstva.

 

Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)