Dialektologia

CONTRIBUCIÓN A LA DIALECTOLOGÍA DE LA LENGUA VASCA, Tomo I, Lingüística y filología, Pedro de Yrizar, 333 or., San Sebastián, 1981.

CONTRIBUCIÓN A LA DIALECTOLOGÍA DE LA LENGUA VASCA, Tomo II, Lingüística y filología, Pedro de Yrizar, 427 or., San Sebastián, 1981.

 *******

 DIALEKTOLOGIA GAIAK, Koldo Zuazo (arg.), EHU, Arabako F.D., 24x17, 298 or., Vitoria, 2000.

EUSKALKIAK, Euskararen dialektoak, Euskalkien posterra barruan, Elkar, Koldo Zuazo, 21x14, 263 or., San Sebastián, 2008.

 

*******

****

*

 

“CODE SWITCHING” EN LAS VARIEDADES ORIENTALES DEL VASCO, Edukia: I. Introducción. II. Un estudio empírico realizado en el País Vasco Norte.  III. Resultados. III.1. Inserciones de SP. III.2. Inserciones a nivel de N. IV. Análisis y conclusiones, Centre de recherche sur la langue et les textes basques (IKER), Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3, Université de Pau et des Pays de l’Adour, alorra: Humanities and Social  Sciences / Linguistics / Soziolinguistika, Humanities and Social  Sciences / Linguistics / Dialektologia, gako-hitzak: code switching - Basque/French - SP - intraphrasal, argitaragabea, B. Oyharçabal eta Irantzu Epelde, 9 or.,  2009.

EL IDIOMA VASCO HABLADO, Un estudio de dialectología euskérica, ASJU-V, Edukia: I. Tabla de los símbolos fonéticos. II. Fonología descriptiva. III. Fonología combinatoria. IV. Notas de la fonología histórica. V. Morfología. VI. Textos. VII. Índice y vocabulario vasco-castellano, Nils M. Holmer, Gipuzkoako Foru Aldundia, 24x16, 264 or., San Sebastián, 1991.

EUSKAL DIALEKTOLOGIAKO KONGRESUA, ASJU-XXVIII, Edukia: I. Hitzaldiak. Koldo Zuazo: Bonapartez geroztiko euskal dialektologia. Jakes Allières:  Euskal Herriko atlas etnolinguistikoaz. Iñaki Camino: Abiaburu bat aezkeraren azterketarako. Mª Teresa Echenique: Vascorrománica: el romance autóctono del País Vasco. Martin Haase: Amikuzera. José Ignacio Uhalde: Euskal azentuen sailkapenaz eta historiaz. Alfonso Irigoyen: Euskal toponymia eta dialektologia. Beñat Oyharçabal: Euskararen mugak hego aldean 1807.ean: Eugène  Coquebert de Montbret-en artxiboetan galditu dokumentuak. Rosa Miren Pagola: Nafarroako hizkerak. Koldo Zuazo: Burundako hizkera. II. Komunikazioak. Julen Arexola-Leiba: Nazio eta herri mailako barietateen erabilera normalizazioranzko prozesuan Arrasaten.  Eneko Barrutia: Bermioko euskararen ezaugarri morfosintaktiko batzuk. Ainhoa Beola: Mugimendu demografikoen garrantzia euskara eta euskalkien hedapenean. Andolin Eguzkitza: Jabetza-izenordainkiak bizkaieraz. Agurtzane Elordui: Bonapartek osaturiko bizkaieraren sailkapenak: irurriak eta erizpideak. Jerardo Elortza: Aditzaren izen-formak Deba Garaian eta Araba aldean. Jerardo Elortza eta Jose Luis Ormaetxea: EAEL eta Arrasateko hizkera. Amaia Erostarbe: Aditz izenak Oñatiko hizkeran. Mairena Etxebarria: Análisis acústico de las vocales del dialecto vizcaíno. Juan Manuel Etxebarria: Etno-testuen transkripzio metodologia. Iñaki Gaminde: Plentzia aldeko euskararen zenbait ezaugarri morfosintaktiko. Orreaga Ibarra: Ultzamera. Jon Ortiz de Urbina: Datibo komunztaduraren gainean. Txomin Sagarzazu: Hondarribiko mintzairazko ikuspegiak: Larramendi, Bonaparte, Azkue, Argitaratzaileak: Ricardo Gómez eta Joseba A. Lakarra, Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostia, 1991eko irailak 2-6, 24x16, 631 or., San Sebastián, 1995.

EUSKAL DIALEKTOLOGIAREN HASTAPENAK, Udako Euskal Unibertsitatea, 24x17, 409 or., Bilbao, 1983.

EUSKALKI LITERARIOAK, Edukia: Rosa Miren Pagola:  Euskal dialektologiaren inguruan. Rosa Miren Pagola: Euskara eta euskalkiak lehen eta orain. Txomin Peillen: Zuberoera idatzia. Pedro Diez de Ulzurrun: Nafarroako euskalkiak, Labayru Ikastegia, Gauontza Sorta-8, 20,5x14,5, 130 or., Bilbao, 1992.

EUSKARA. EUSKALKIAK,  Askoren artean, Eibar 85, 21x15, 210 or.,  Zarautz, 1986.

SUR L’ ORIGINE PRÉSUMÉE DU FRACTIONNEMENT DIALECTAL DE LA LANGUE BASQUE,  Hector Iglesias, Les limites dialectales du nord de la péninsule Ibérique, mots-clés: Autrigones - Autricones - Caristii - Varduli - Suburates - Sibulates - Sybillates - Lapurdum,  Centre des recherches sur la langue et les textes basques (IKER), inédit, Bayonne, 2009.