Datiwuyera

DATIWUY, DATIWUY, DATIWUY

 

Ikus Ozeania atalean ABORIGINAL WORDS liburua.

 

Language family: Australian, Pama-Nyungan, Yuulngu, Dhuwal.

Language codes:

        ISO  639-1      -

        ISO  639-2      -

        ISO  639-3      duj

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: Yolngu, Yolŋu
Yuulngu,
Dhay'yi, Dhuwal):

datiwuy dial dhuwal [DUJ].

dhuwal [DUJ] hizk. Australia.

dhuwal dial dhuwal [DUJ].

dhuwaya dial dhuwal [DUJ].

dual alt dhuwal [DUJ].

duala alt dhuwal [DUJ].

wulamba alt dhuwal [DUJ].

 

AUSTRALIA

 

dhuwal (duala, dual, wulamba) [DUJ] 500 hiztun lehen hizkuntza dutenak (1983, Black), 200 djapu, 160 liyagalawurmirr (klan izenak) barne. Roper River, Arnhem Land, Northern Territory. Australian, Pama-Nyungan, Yuulngu, Dhuwal. Dialektoak: dhuwaya, dhuwal, liyagawumirr, marrangu, marrakulu, djapu, liyagalawumirr, datiwuy. Elebitasuna djambarrpuyngueraz.

 

Hizkuntza / lengua:  datiwuyera / datiwuy / datiwuy / datiwuy.

Hiztunak / hablantes (1983): 500 (gaur 3.650,  Ethnologue).

Herrialdea / país: Australia.

 

 

HISTORIA.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. Datiwuyeraz eta yolŋu hizkuntzetan idazteko alfabetoa: a, ä, b, d, d, dj, e, g, i, k, l, l, m, n, n, nh, ny, ŋ, o, p, r, rr, t, t, th, tj, u, w, y, ' (glotal stop).

Morfosintaxia. Badu ergatiboa euskarak bezalaxe: dhu partikulak markatzen du subjektu agentea eta ny-k objektua:  John-dhu Mary-ny wutturr ‘Jon-ek Miren jo du’.

 

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. Letras utilizadas para escribir en dätiwuy y otras leguas yolŋu: a, ä, b, d, d, dj, e, g, i, k, l, l, m, n, n, nh, ny, ŋ, o, p, r, rr, t, t, th, tj, u, w, y, ' (glotal stop).

Morfosintaxis. Posee el ergativo: dhu marca el sujeto agente y ny el objeto, igual que -k  en euskera para el sujeto: John-dhu Mary-ny wutturr ‘John ha pegado a Mary’.

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

ABORIGINAL WORDS, Macquarie Dictionary, Words from australian aboriginal and Torres Strait islander languages, Part I: New South Wales: bundjalung, ngiyampaa, paakantyi, the sydney language, wiradjuri. Part II: Victoria: wembawenba. Part III: South Australia: diyari, kaurna. Part IV:Western Australia: nyungar, gooniyandi, yindjibarndi. Part V: Northern Territory: dätiwuy, eastern arrernte, murrinh-patha. Part VI: Queensland: meryam mir, wik-mungkan, torres strait creole, General editors: Nick Thieberger and William McGregor, The University of Sydney, 19,5x12,5, 724 or., Sydney, 2007.