Assamera

ASSAMESE, ASAMÉS, ASSAMAIS

 

Language family: Indo-European, Indo-Iranian, Indo-Aryan, Eastern zone, Bengali-Assamese.

Language codes:

        ISO  639-1   as

        ISO  639-2   asm

        ISO  639-3   asm

 Beste izen batzuk (autoglotonimoa: ôxômiya):

assamese [ASM] hizk. India; baita Bangladesh eta Butan ere.

asambe alt assamese [ASM].

asami alt assamese [ASM].

asamiya alt assamese [ASM].

 BANGLADESH

 assamese (asambe, asami) [ASM]  Indo-European, Indo-Iranian, Indo-Aryan, Eastern zone, Bengali-Assamese. Ikus sarrera nagusia Indian.

 INDIA

 assamese (asambe, asami, asamiya) [ASM] 15.334 hiztun (1997, IMA) Herrialde guztietako populazio osoa 15.334.000 edo gehiago hiztun. Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh; halaber mintzatua Bangladesh eta Butanen. Indo-European, Indo-Iranian, Indo-Aryan, Eastern zone, Bengali-Assamese. Dialektoak: jharwa (pidgin), mayang, standar assamese, western assamese. Hizkuntza nazionala; idazkera bengaliarra.

 Hizkuntza / lengua: assamera / assamese / assamés / assamais.

Hiztunak / hablantes (2002): 15.570.000 (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: India (Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh), Indiaren Ekialdea, Butan (100.000).

 

 

HISTORIA. Assameko hizkuntza ofiziala da, Indiako ipar-ekialdean. Indoeuropar hizkuntzarik orientalena da. Literaturan tradizio sendoa du. Adibideak ediktuetan, lur-lagapenetan eta Erdi Aroko erregeen zilarrezko plateretan ikus daitezke.

Ekialdeko indoariar hizkuntza da, 20 bat milioi hiztun ditu Indiako Assam, Meghalaya eta  Arunachal Pradesh estatuetan eta baita Bangladesh eta Bhutanen ere. Bengaliera eta oriyeraren oso hurbilekoa da. Assam ibarrean hizkuntza indoariar bakarra denez, hainbat dialekto tibetar-bengaliarren eragin handia jasan du.

 

 

Assamear alfabetoa bengaliar alfabetoaren bertsio batekin idazten da. Inprentan idatzitako lehen liburua Bibliaren Atmaram Sarma-ren itzulpena izan zen, 1813an Serampore English Missionary Pressek Kalkutan publikatua.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. Zortzi bokal ditu, 3 bokal sudurkari, 15 diptongo (2 diptongo sudurkari) eta 21 kontsonante.

Morfosintaxia. A) Ez du bereizketa gramatikalik generoan eta numeroan. B) Generoaren bereizketa lexikala izenordainaren hirugarren pertsonan egiten du. C) Aditz trantsitiboak eta intrantsitiboak ditu. D) Kasu agentiboa eta akusatiboa nabarmen bereizten ditu. E) Adberbioak aditzen erroetatik erator daitezke. F) Era pasiboa modismo edo esamoldeetan erabil daiteke. G) Plurala atzizki eranskariak jarriz lortzen da: -bilak (gizakiak), -bor (animaliak). H) Hona hemen lehen 10 zenbakiak assameraz: æk (1), dui (2),  tini (3), sari( 4),  pas (5), say  (6),  xat (7),  ath (8),  na (9),  dah ( 10). 20 bis, 30 tris, 40 sallis, 100 xa.

Idazkera. Idazkera assamearra erabiltzen du, Ekialdeko Nagari (bengaliera) idazkeraren oso gertuko aldaera, jatorria gupta idazkeran duena.

 

 

HISTORIA. Es la lengua oficial de Assam, en el noreste de India. Es la lengua indoeuropea más oriental. Existe una fuerte tradición literaria. Se pueden ver ejemplos en los edictos, las cesiones de tierras y los platos de plata de los reyes medievales.

 

Es una lengua indoaria del este, con unos 20 millones de hablantes en los estados de Assam, Meghalaya y Arunachal Pradesh de India, y también en Bangladesh y Bhutan. Es muy próximo al bengalí y Oriya. Al ser la única lengua indoaria en el valle de Assam, la lengua assamesa ha sido influenciada en vocabulario, fonética y estructura por varios dialectos tibatano-birmanos de la región.

El alfabeto assamés se utilizó con una  versión del alfabeto bengalí. El primer libro publicado en imprenta fue la traducción de la Biblia por Atmaram Sarma, que fue editado en 1813 por Serampore English Missionary Press en Calcuta.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. Posee 8 vocales, 3 vocales nasales, 15 diptongos (2 diptongos nasales) y 21 consonantes.

Morfosintaxis. A) No posee distinción gramatical en el género y número. B) Posee  distinción lexical de género en la tercera persona del pronombre. C) Posee verbos tansitivos e intransitivos. D) Distingue claramente el caso agentivo del acusativo. E) Los adverbios pueden derivarse de las raíces de los verbos. F) La construcción pasiva puede utilizarse en modismos. G) El plural se forma con la ayuda de sufijos aglutinantes:  -bilak (humanos), -bor (animales). H) Los 10 primeros números en asamés son: æk (1), dui (2),  tini (3), sari    ( 4),  pas (5), say (6),  xat (7),  ath (8),  na (9),  dah ( 10), 20 bis, 30 tris, 40 sallis, 100 xa.

Escritura. Utiliza la escritura asamesa, una variante muy cercana  de la escritura Nagari Oriental (bengalí), que proviene de la escritura gupta.

 GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 LEARN ASSAMESE IN A MONTH, Indian Languages Series, Readwell’s, Concise, Precise, Simplified, N.K. Guha, 17,5x12, 192 or., New Delhi, Urterik gabe.

 HIZTEGIAK, LEXIKOAK

ASSAMEAR ALFABETOA

ASSAMESE ALPHABET

 Bokalak eta bokalen diakritikoak/wowels and diacritics

 vocales 

 Kontsonanteak/consonants

 consonantes

Testu-lagina assameraz / Sample text in Assamese

texto