b-saila Psikosoziolinguistika | Gramateka

Psikosoziolinguistika

PSIKOSOZIOLINGUISTIKA

ZERGATIK EUSKARAZ?  XI. Gerriko Ikarlan-beka. Maite Otegi Jauregi.

Goierriko euskaltegietako ikasleen motibazioak. Ikerketa psikosoziolinguistikoa. Maite Otegi Jauregi. Edukia:

I. Ikerlanaren oinarri teorikoak. Motibazio teorikoak. Aniztasun teorikoa. Motibazio teorien aplikazioa bigarren hizkuntza eskuratzeko orduan. Planteamendu psikologiko soziala. Identitatea. Kulturazioa. Sare soziala. Ukipen egoeran dauden hizkuntzen erabilera-maila.

II. Ikerketaren diseinua. Helburuak. Hipotesiak. Aldagai demolinguistikoak. Aldagai psikologikoak eta psikosoziolinguistikoak etab., etab.

III. Azterketa kuantitatiboaren emaitzak. Aldagai demolinguistikoen deskribapena. Sexua. Adina. Jaiolekua. Bizilekua. Euskararen ezagutza-maila etab., etab.

IV. Azterketa kualitatiboaren emaitzak. Ikasteko arrazoiak. Ikas-prozesua. Erabilera. Euskararekiko jarrerak.

V. Ondorioak. Hipotesiei buruzko ondorioak. Ikasitakoa erabiltzeko zailtasuna eta oztopoak. Etorkizunari begira. Euskararen irakaskuntza motibatzailea sustatzeko aholkuak. Etorkizunerako ikerketa ildoak eta gogoeta bideak, oso-oso bibliografia oparoa, 24x17, 199 or., Nafarroa, 2006.