a-saila The sydney | Gramateka

The sydney

THE SYDNEY, THE SYDNEY, THE SYDNEY

 

Ikus Ozeania atalean ABORIGINAL WORDS liburua.

 

Language family: Australian, Pama-Nyungan, Yuin-Kuric, Yora, Sydney.

Language codes:

ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3    xdk 

AIATSIS: S64

Glottolog: sydn1236

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: iyora, dharuk, dharug, darug):

 

Hizkuntza / lengua: the sydney / the sydney / the sydney / the sydney.

Hiztunak / hablantes: (¿?)

Herrialdea / país: Australia

 

 

HISTORIA. Sydney hizkuntza bertako herriak Sydney distrituan mintzatzen zuen, 1788ko urtarrilaren 26an lehen kolonizatzaileak Sydney Cove, Port Jackson-era iritsi zirenean. Hala ere, iiora eta dharug izenak ere erabili izan dira hurrenez hurren kostaldeko eta barrualdeko dialektoak izendatzeko. Gaur ez da dakien inor bizi. Hala ere, mailegu asko bereganatu zituzten lehen ingeles bizilagunek. Mailegu eta toponimoen bitartez badago behar hainbat ebidentzia aspektu gramatikal garrantzizkoenak berreskuratzeko (Troy, 1994).

 

 

 

 

Sydney hizkuntza iraungitzat egon arren sailkatua, ahaleginak egin dira berpizteko eta hizkuntzak lortu ditu hiztun berriak Sydneyko Chifley Kolegioko Dunheved campusari esker.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika.

Morfosintaxia.

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. La lengua Sydney hablaba un pueblo aborigen en el distrito Sydney a la llegada de los primeros colonizadores a Sydney Cove, Port Jackson, el 26 de enero de 1788. Se le llama lengua Sydney porque no ha permanecido el nombre propio dado por sus hablantes. Sin embargo, los nombres iiora y dharug han sido utilizados respectivamente para el dialecto de la costa y de tierra adentro. Hoy no vive nadie que hable la lengua. Sin embargo, numerosos préstamos han sido adoptados por los primeros moradores ingleses. Entre préstamos y topónimos existen suficientes evidencias para reconstruir los aspectos gramaticales más importantes (Troy, 1994).

Aunque la lengua sydney está clasificada como extinguida, se han hecho esfuerzos para resurgirla y la lengua ha adquirido hablantes merced al campus Dunheved del Colegio Chifley en Sydney.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética.

Morfosintaxis.

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

ABORIGINAL WORDS, Macquarie Dictionary, Words from australian aboriginal and Torres Strait islander languages, Part I: New South Wales: bundjalung, ngiyampaa, paakantyi, the sydney language, wiradjuri. Part II: Victoria: wembawenba. Part III: South Australia: diyari, kaurna. Part IV:Western Australia: nyungar, gooniyandi, yindjibarndi. Part V: Northern Territory: dätiwuy, eastern arrernte, murrinh-patha. Part VI: Queensland: meryam mir, wik-mungkan, torres strait creole, General editors: Nick Thieberger and William McGregor, The University of Sydney, 19,5x12,5, 724 or., Sydney, 2007.

 

FONOLOGIA

 

Kontsonanteak

 

 

Peripheral

Laminal

Apical

Bilabial

Velar

Palatal

Dental

Alveolar

Retroflex

Stop

b

k

c

t

 

Nasal

m

ŋ

ɲ

n

 

Lateral

 

 

ʎ

 

l

 

Rhotic

 

 

 

 

r

ɻ

Semivowel

w

j

 

 

 

 

Bokalak

 

 

Front

Back

High

i

u

Low

a

 

 

Hizkuntzak behar bada bokal luzeak bereiziko zituen, baina gaur dauden datuekin oso zaila da hau erabakitzea.

 

 

The language may have had a distinction of vowel lenth, but this is difficult to determine from the existent data.