a-saila Pintupi-luritja | Gramateka

Pintupi-luritja

PINTUPI-LURITJA, PINTUPI-LURITJA, PINTUPI-LURITJA

 

Language family: Australian, Pama-Nyungan, South-West, Wati.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3    piu

Aiatsis: C10

Glottolog: pint1250

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: ):

binddibu alt pintupi-luritja [PIU].

loridja alt pintupi-luritja [PIU].

pintubi alt  pintupi-luritja [PIU].

pintupi-luritja [PIU] hizk. Australia.

 

AUSTRALIA

 

pintupi-luritja (pintubi, binddibu, loridja) [PIU] 800 edo gehiago hiztun (1983, Black). Papunya jendegunea, Yuendumu eta Kintore, Northern Territory, eta Balgo Hills, Mendebalde Australia. Australian, Pama-Nyungan, South-West, Wati. % 10 bat elebidunak ingelesez, % 90 elebakarrak.

 

Hizkuntza / lengua: pintupi-luritjera / pintupi-luritja / pintupi-luritja / pintupi-luritja.

Hiztunak / hablantes (2000): 800 hiztun (Ethnologue).

Herrialdea / país: Australia.

 

HISTORIA. Pintupi-luritjeradunak Papunya jendegunean, Yuendumu eta Kintore, Northern Territory, eta Balgo Hills, Mendebalde Australian bizi dira. Mendebaldeko Desertuko  Hizkuntzaren dialekto bat da, Australiako mendebalde eta hegoaldean eta Northern Territory-ren mendebaldeko eskualdeetan hedatuta daudenetako bat. Alice Springs-en mendebaldean bizi eta Ulatjarrkatik (Mt Zeil) Kintore Ranges-era hedatzen direnek mintzatzen dute. Mintzatzen duten komunitate garrantzizkoenak Ikuntji (Haasts Bluff), Warumpi (Papunya), Watiyawanu (Mt Liebig) eta Walungurru (Kintore) dira.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika.

Morfosintaxia.

 Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Los hablantes del pintupi-luritja viven en el asentamiento Papunya, Yuendumu y Kintore, Northern Territory, y Balgo Hills, sur de Australia. Es un dialecto de la Lengua del Desierto de oeste, un grupo de lenguas que están esparcidas por una parte del oeste y sur de Australia y por regiones occidentales del Northern Territory. La lengua es hablada por gente que  vive al oeste de Alice Springs, extendiéndose desde Ulatjarrka (Mt Zeil) hasta Kintore Ranges. Las principales comunidades que la hablan son Ikuntji (Haasts Bluff), Warumpi (Papunya), Watiyawanu (Mt Liebig) y Walungurru (Kintore).

 

 

 

LENGUA. Principales características.

Fonética.

Morfosintaxis.

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

A LEARNER’S GUIDE TO PINTUPI-LURITJA,  Edukia: I. A pronunciation guide to Pintupi-Luritja. II. A step-by-step approach to understanding and speaking Pintupi-Luritja. III. Simple examples that illustrate the language and grammar. IV. A selection of useful words and phrases in Pintupi-Luritja, John Heffernan in collaboration with Kuyata Heffernan, Iad Press, 22x16, 184 or., Australia, 2005.

 

FONOLOGIA

Kontsonanteak

 

 

Kontsonante fonemak

 

 

Bilabial

Coronal

Lamino-palatal

Velar

 

Apico-alveolar

Lamino-alveolar

Retroflex

Plosive

p

t

t̻ (tj)

ʈ (t)

 

k

 

Sonorants

Nasal

m

n

n̻ (ny)

ɳ (n)

 

ŋ (ng)

 

Trill

 

r (rr)

 

 

 

 

 

Approximant

w

 

 

ɻ (r)

j (y)

 

 

Lateral approximant

 

l

l̻ (ly)

ɭ (l)

 

 

 

 

Bokalak

 

Bokal fonemak

 

Front

Central

Back

close

i • iː (ii)

 

u • uː (uu)

open

 

a • aː (aa)