a-saila Paakantyiera | Gramateka

Paakantyiera

PAAKANTYI, PAAKANTYI, PAAKANTYI

 

Ikus Ozeania atalean ABORIGINAL WORDS liburua.

 

Language family: Australian, Pama Nyungan, Baagandji.

Language codes:

        ISO  639-1   -

        ISO  639-2   -

        ISO  639-3   drl

 

Beste izen batzuk (darling language):

baagandji alt bagundji dial darling [DRL[].

darling [DRL] hizk. Australia.

kula alt darling [DRL].

kula dial darling [DRL].

southern baagandji alt darling [DRL].

 

AUSTRALIA

 

darling (kula, baagandji, southern baagandji) [DRL] 5 edo gehiago hiztun onak, baina bagundji dialektoa beste askok ulertzen dute (1970, Oates). Darling River Basin, New South Wales. Australian, Pama Nyungan, Baagandji. Dialektoak: kula, wiljakali (wilyagali), bagundji (baagandji, bagandji). Iraungitzear.

 

Hizkuntza / lengua: paakantyiera / paakantyi / paakantyi / paakantyi.

Hiztunak / hablantes (1970): 5 edo gehiago (Ethnologue).

Herrialdea / país: Australia.

 

 

HISTORIA. Paakantyi izena pàaka  erreka hitzetik dator eta hitzez hitz “errekari dagokiona” esan nahi du, Darling erreka hain zuzen.  Darling inguruko jendea gai zen elkarren artean ulertzeko Bourketik Wentworthera arte; gizarte sistema ere berdina zuten, baita dibisio bera ere Makwara eta Kilpara bi matrilineal erdientzat.

 

Bowern-ek (2011)  oharrarazten du gumu/guula hizkuntza bereizia dela, nahiz eta Hercusek bai inkluditzen duen bere hiztegi ia berdinagatik. Dixonek beste izen batzuk eransten ditu, batzuk ia sinonimoak; bulaali (bulali) agian wilyakilieraren izen alternatiboa da, baina halaber beste hizkuntza batena ere, maljangapera.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika.

Morfosintaxia.

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. El nombre paakantyi deriva de la palabra paaka ‘río’ y literalmente significa “perteneciente al río”, siendo el río Darling. La gente a lo largo del Darling era capaz de entenderse entre sí a partir de cerca de Bourke hasta Wentworth; incluso tenían el mismo sistema social, incluso la misma división para las dos mitades matrilineales Makwara y Kilpara.

Bowern (2011) anota gumu/guula como lengua separada, aunque Hercus lo incluye  debido a su vocabulario casi idéntico. Dixon añade otros nombres, algunos quizá sinónimos; bulaali (bulali) posiblemente haya sido  un nombre alternativo para wilyakali, pero también para un idioma diferente, maljangapa.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética.

Morfosintaxis.

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

ABORIGINAL WORDS, Macquarie Dictionary, Words from australian aboriginal and Torres Strait islander languages, Part I: New South Wales: bundjalung, ngiyampaa, paakantyi, the sydney language, wiradjuri. Part II: Victoria: wembawenba. Part III: South Australia: diyari, kaurna. Part IV:Western Australia: nyungar, gooniyandi, yindjibarndi. Part V: Northern Territory: dätiwuy, eastern arrernte, murrinh-patha. Part VI: Queensland: meryam mir, wik-mungkan, torres strait creole, General editors: Nick Thieberger and William McGregor, The University of Sydney, 19,5x12,5, 724 or., Sydney, 2007.