a-saila Mokilera | Gramateka

Mokilera

MOKILESE, MOKIL, MOKIL

 Language family: Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Central-Eastern Oceanic, Remote Oceanic, Micronesian, Micronesian Proper, Ponapeic-Trukic, Ponapeic.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3    mkj

Glottolog: moki1238.

 Beste izen batzuk (autoglotonimoa: ):

mokil alt mokilese [MNO].

mokilese [MNO] hizk. Mikronesia.

 MIKRONESIA

 mokilese (mokil, mwoakilese, mwoakiloa) [MNO] 1.050 hiztun (1979, Bender). 500 baino gutxiago Mokil Atoll-en. Mokil (Mwoakiloa) Atoll, Karolinen ekialdea, eta Pohnpei Uhartea. Austronesian, Malayo-Polynesian, Central-Eastern, Eastern Malayo-Polynesian, Oceanic, Central-Eastern Oceanic, Remote Oceanic, Micronesian, Micronesian Proper, Ponapeic-Trukic, Ponapeic. % 79ko antz lexikala pingelapeerarekin, % 75ekoa ponapeerarekin. Elebitasuna ponapeerarekin. Erabilera aktiboa. Hiztegia, gramatika.

 Hizkuntza / lengua: mokilera / mokilese / mokil / mokil.

Hiztunak / hablantes (2010): 1.500 (Wikipedia).

Herrialdea / país: Mikronesia.

 

 

HISTORIA.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Bokalak dira: /i, e, ɛ, ɨ, ʉ, ə, ʌ, a, u, o, y ɔ/. B) Bokal guztiak izan daitezke luzeak eta laburrak. C) Kontsonanteak dira: /p, b, f, v, m, θ, ð, t, d, s, z, n, l, r, c, j, ŋ̃, y, k, g, ŋ, pʷ, mʷ, y w/. D) Badira kontsonante alofono gutxi batzuk: /p, pʷ, m, mʷ, t, θ, d, ð, n, ŋ̃, ŋ/.

Morfosintaxia. Hona hemen mokileraz lehenengo 10 zenbakiak: ew (1), riaw (2), jiluw (3), pahw (4), limoaw (5), wonow (6), ijuw (7), waluw (8), dioaw (9), eijek (10).

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Las vocales son: /i, e, ɛ, ɨ, ʉ, ə, ʌ, a, u, o, y ɔ/. B) Todas las vocales pueden ser largas y breves. C) Las consonantes son: /p, b, f, v, m, θ, ð, t, d, s, z, n, l, r, c, j, ŋ̃, y, k, g, ŋ, pʷ, mʷ, y w/. D) Hay unas pocas consonantes alófonas que son: /p, pʷ, m, mʷ, t, θ, d, ð, n, ŋ̃, ŋ/.

Morfosintaxis. Los 10 primeros números en mokilese son: ew (1), riaw (2), jiluw (3), pahw (4), limoaw (5), wonow (6), ijuw (7), waluw (8), dioaw (9), eijek (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 HIZTEGIAK, LEXIKOAK

MOKILESE-ENGLISH, Sheldon P. Harrison eta Salich Albert, Pali Language texts, 22,5x15, 165 or., Honolulu, 1977.