a-saila Kumanera | Gramateka

Kumanera

KUMAN, KUMAN, KUMAN

 

Language family: Trans-New Guinea, Main Section, Central and Western, East New Guinea Highlands, Central, Chimbu.

Language codes:

        ISO  639-1    -

        ISO  639-2    -

        ISO  639-3    kue

 Beste izen batzuk (autoglotonimoa: kuman):

chimbu alt kuman [KUE].

kuman [KUE] hizk. Papua Ginea Berria.

kuman dial kuman [KUE].

simbu alt kuman [KUE].

 PAPUA GINEA BERRIA

 kuman (chimbu, simbu) [KUE] 80.000 hiztun (1994, SIL). Simbu probintzia, ipar herena, Western Highlands probintziari gainjarritako mendebaldar azpiprobintzia. Trans-New Guinea, Main Section, Central and Western, East New Guinea Highlands, Central, Chimbu. Dialektoak: kuman, nagane (genagane, genogane). Eskualdeko hizkuntza nagusia. Merkataritzako hizkuntza. Hiztegia, SOV.

 Hizkuntza / lengua: kumanera / kuman / kuman / kuman.

Hiztunak / hablantes (2000): 120.000 (2000ko errolda, Wikipedia).

Herrialdea / país: Papua Ginea Berria.

 

 

HISTORIA. Kumanera Hagen-Wahgi-Jimi-Chimbu familiako hizkuntza da eta 1981ean 65.000 inguru hiztun zituen Australiako Northern half of the Chimbu Sub-district-en (Eastern Highlands District).

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Zazpi segmentu bokal ditu eta bost fonema osatzen dituzte, bi aurrekoak (i,e), bat erdikoa (a) eta bi dortsalak (u, o). i eta o fonemek   bakoitzak bi alofono ditu. B) Hamalau kontsonante ditu.

Morfosintaxia. A) Ukatzeko partikulak aditzari darraikio. B) Izenak bi motatan bereizten dira nahitaez azaldu ala ez. C) Izenak aditz bihur daitezke. D) Izenordain pertsonalak  erabiltzen ditu posesibo bezala. E) Hona hemen kumaneraz lehenengo 10 zenbakiak: suara (1), suo (2), suata (3), suo suo (4), oguno kog’o (hand across, 5), oguno kog’o suara (6), ogino kog’o suo (7), oguno kog’o suata (8), ... (9), oguno kog’o kog’o (10).

 

Beste hainbat zenbaki: oguno kog’o kog’o suara (hand across across one, 11), oguno katino kog’o (hand foot across, 15), oguno katino (hand foot, 20), oguno katino oguno katino kog’o suara (hogei hogei bost bat, 46), oguno katino oguno katino oguno kog’o kog’o (hand foot hand foot hand across across, 50).

Idazkera. Ez du idazteko tradiziorik.

 

 

HISTORIA. El kuman es una de las lenguas de la familia Hagen-Wahgi-Jimi-Chimbu y que en 1981 era hablada aproximadamente por unas 65.000 personas en Northern half of the Chimbu Sub-district (Eastern Highlands District), Australia.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Posee siete segmentos vocales que completan cinco fonemas, dos anteriores (i,e), uno central (a) y dos dorsales (u, o). Los fonemas i y o tienen cada uno dos alófonos.  B) Posee catorce consonantes

Morfosintaxis. A) La partícula negativa sigue inmediatamente al verbo. B) Los nombres se dividen en dos clases tanto si aparecen obligatoriamente o no. C) Los nombres pueden verbalizarse.D) Utiliza pronombres personales como posesivos. E) Los 10 primeros números en kuman son: suara (1), suo (2), suata (3), suo suo (4), oguno kog’o (hand across, 5), oguno kog’o suara (6), ogino kog’o suo (7), oguno kog’o suata (8), ... (9), oguno kog’o kog’o (10).

Otros números: oguno kog’o kog’o suara (hand across across one, 11), oguno katino kog’o (hand foot across, 15), oguno katino (hand foot, 20), oguno katino oguno katino kog’o suara (veinte veinte cinco uno, 46), oguno katino oguno katino oguno kog’o kog’o (hand foot hand foot hand across across, 50).

Escritura. No posee tradición escrita.

 GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 A COMPARATIVE STUDY OF KUMAN AND PAWAIAN, Pacific Linguistics, Series B – Nº 13, Edukia: I. Phonological comparison. II. Clause structure comparison. III. Phrase structure comparison. IV. Morphological comparisons, D. Trefry, The Australian National University, oso-oso-oso bibliografia oparoa (240 titulu), 25x20, 104 or., Camberra, 1981.