a-saila Alemana | Gramateka

Alemana

ALEMANA

GERMAN, ALEMÁN, ALLEMAND

 Language family: Indo-European, Germanic, West, High German, German, Middle German, East Middle German.

Language codes:

        ISO  639-1     de 

        ISO  639-2     ger   (ISO  639-2/B)

                                     deu   (ISO 639-2/T)

        ISO  639-3     Variously:

                       deu – Standard German

                       gmh – Middle  High german

                       goh – Old High German

                       gct – Aleman Coloniero

                       bar – Austro-Bavarian

                       cim – Cimbrian

                       geh – Hutterite German

                       kksh – Kölsch

                       nds – Low German

                       sli – Lower Silesian

                       ltz – Luxembourgish

                       vmf – Main-Franconian

                       mhn – Mócheno

                       pfl – Palatinate German

                       pdc – Pennsylvania German

                       pdt – Plautdietsch

                       swg – Swabian German

                       gsw – Swiss German

                       uln – Unserdeutssch

                       sxu – Upper Saxon

                       wae – Walser German

                       wep – Westphalian

Glotolog: high1287.

Linguasphere: [show]

 Beste izen batzuk (autoglotonimoa: Deutsch).

deutsch alt german, standard [GER].

german, standard [GER] hizk. Alemania; baita AEB, Arabiar Emirerri Batuak, Argentina, Australia, Austria, Belgika, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Danimarka, Ekuador, Errumania, Errusia (Europa), Eslovakia, Eslovenia, Estonia, Filipinak, Finlandia, Frantzia, Hegoafrika, Hungaria, Italia, Kanada, Kazakhstan, Kirgizistan, Liechtenstein, Luxenburgo, Moldavia, Namibia, Paraguai, Polonia, Puerto Rico, Suitza, Tajikistan, Uzbekistan, Txekiar Errepublika, Txile,  Ukraina eta Uruguain ere. Dialektoa: erzgebirgisch. Hizkuntza eskualde erlazionatuenak dira Bavarian, Schwäbisch, Allemannisch, Mainfränkisch, Hessisch, Palatinian, Rheinfränkisch, Westfälisch, Saxonian, Thuringian, Brandenburgisch eta Low saxon. Aldaera asko ez dira ulerkorrak beren artean.

high german alt german, standard [GER].

hochdeutsch alt german, standard [GER]. 

 ALEMANIA

 german, standard (deutsch, hochdeutsch, high german) [GER] 75.300.000 hiztun (1990). Herrialde gustietako populazio osoa 100.000.000 lehen hizkuntzatzat dutenak (1999, WA); 128,000.000 barne eginik 2. hizkuntzatzat dutenak (1999, WA). Halaber mintzatua beste 40 herrialdetan ere, hauen artean AEB, Arabiar Emirerri Batuak, Argentina, Australia, Austria, Belgika, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Danimarka, Ekuador, Errumania, Errusia (Europa), Eslovakia, Eslovenia, Estonia, Filipinak, Finlandia, Frantzia, Hegoafrika, Hungaria, Italia, Kanada, Kazakhstan, Kirgizistan, Liechtenstein, Luxenburgo, Moldavia, Namibia, Paraguai, Polonia, Puerto Rico, Suitza, Tajikistan, Uzbekistan, Txekiar Errepublika, Txile,  Ukraina eta Uruguain. Indo-European, Germanic, West, High German, German, Middle German, East Middle German. Dialektoa: erzgebirgisch. Hizkuntz eskualde erlazionatuenak dira Bavarian, Schwäbisch, Allemannisch, Mainfränkisch, Hessisch, Palatinian, Rheinfränkisch, Wetsfälisch, Saxonian,Thuringian, Brandenburgisch eta Low Saxon. Aldaera asko ez dira batere ulergarriak beren artean. Aleman estandarra da Goi Aleman aldaera bat, Saxoniakoaren garapena, XVI. eta XVII. mendeetan idazkera estandar bihurtzeko onespen handia irabazi zuena. Goi Alemanak adierazten ditu Rhin Garaiko dialektoak eta hizkuntzak. % 60ko antz lexikala ingelesarekin, % 29koa frantsesarekin. Hizkuntza nazionala, hiztegia, gramatika; poesia, egunkariak, irrati-emakizunak, filmak, TB, bideoak.

 LIECHTENSTEIN

 german, standard [GER] Indo-European, Germanic, West, High German, German, Middle German, East Middle German. Hainbat dialekto aleman. Hizkuntza nazionala. Ikus sarrera nagusia Alemanian.

 LUXENBURGO

 german, standard [GER] 9.200 edo gehiago hiztun (1993, Johnstone). Indo-European, Germanic, West, High German, German, Middle German, East Middle German. Industriako langileek eta landatar herriak 2. hizkuntzatzat erabilia. Eskolan 2. hizkuntza bezala irakasten da. Hizkuntza nazionala. Ikus sarrera nagusia Alemanian.

 SUITZA

 german, standard [GER] Indo-European, Germanic, West, High German, German, Middle German, East Middle German. Gutxik dute ama hizkuntza. Hizkuntza ofiziala. Hezkuntzan erabiltzen den hizkuntza nagusia Schwyzerdütsch-(german) eskualdean eta rheto-romansch mintzaira eskualdean. Ikus sarrera nagusia Alemanian.

 TXEKIAR ERREPUBLIKA

 german, standard [GER] 50.000 hiztun (1998). Erzgebirge-n, Txekiar Errepublikaren muga ondoan. Indo-European, Germanic, West, High German, German, Middle German, East Middle German. Dialektoa: erzgebirgisch. Elebitasuna txekierarekin. Ikus sarrera nagusia Alemanian.

 Hizkuntza / lengua: alemana / german / alemán / allemand.

Hiztunak / hablantes (2001): 94.200.000 eta beste milioi batzuk bigarren hizkuntzatzat dutenak (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Alemania (74.960.000), Austria (7.500.000), Suiza (4.560.000), Frantzia (1.510.000), AEB (1.800.000), Brasil (900.000), Polonia (500.000), Kanada (480.000), Kzajstan (470.000), Errusia (350.000), Italia (310.000), Argentina (300.000), Australia (110.000), Belgika (100.000).

 

 

HISTORIA. Germaniar familiako mendebaldeko adarreko indoeuropar hizkuntza, holandera, yidisa eta afrikaansaren senidea. Alemanak beren buruari deutch deitzen diote. Eslaviar hiztunek nemec deitzen diete, hots, “gure hizkuntza mintzatzen ez dutenak” (errusieraz nenienski esaten da alemana).

XIV. mendera arte latina izan zen Inperio sakro erromatar germaniarrraren dokumentu idatzietako hizkuntza ofiziala. Luis IVa enperadorearen erreinaldian (1314-1347), alemana onartu zen gorteko dokumentuen hizkuntzatzat eta hizkuntza ofizialtzat udaletan eta baita Saxonia eta Meissengo gorteetan eta Leipzig eta Wittenberg-eko unibertsitateetan ere. 1500ean jada klase kultoen hizkuntza zen eta izaera publikoa zuten dokumentu idatziena ere bai. Martin Lutherrek Biblia itzultzeak asko hedatu zuen. Honela bada, XVII. mendearen hasieran esan daiteke bazegoela idazteko arautegi bat. Gaur duen idazkera XVIII. mendearen erdialdean finkatu zen, baina hala ere  idazle aleman askok, hala nola Leibnizek (1646-1716), ia obra guztia latinez idatzi zuten.

 

1898an adituen batzorde batek ahoskatzeko arautegi bat erredaktatu zuen, Deutsche Buhnenaussprache (Gaurko ahoskera alemana), normalean ontzat emana. XX. m.aren hasieran hainbat idaztarau aurkitzen ziren. 1901ean ortografia batzeko asmoz nazioarteko konferentzia bat bildu zen.

 

 

Hainbat germano-hiztun talde ezberdin bereiz daitezke klarki: suaboak, saxoiak, austriarrak eta suitzarrak.

Germaniko okzidentalaren mintzaera ezberdinak normalean goi-alemana eta behe-alemana dira, “2. mutazio kontsonantikoa” (II Lautverschiebung) delakoaren  arabera banatuak.

Lehen testu alemanak VIII. m.koak dira: latindar eskuizkribuetako glosa batzuk eta poema epiko bateko hainbat lerro.

Europaren erdialdean eragin eta prestigio handiak ditu. Afrikan garai batean izan zituen kolonia zaharretan apenas duen eraginik: Togo, Kamerun, Ruanda eta Namibian.

Italieraz tedesco da aleman gentilizioa adierazteko. Haren  jatorria theodiscus Erdi Aroko latinean du, hizkuntza germaniko batean, *þiudiskaz (herrikoa, herritarra) proto-germanikoan, hots, *þeudō (herria) + *-iscaz    (“-ish,    -ic, -al”). Ingelesezko forma zaharra þéodisc da, goi alemanaren forma zaharra diustic  (1090ean Annolied-en testatua). Annolied (Annoren edo san Annoren eresia) biko errimadunetan konposaturiko obra bat da, 1077 eta 1081 urteen artean Sigburgueko Michaelsberg abadian monje batek idatzia.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Fonetika eta ortografia oso errazak ditu, baina gramatika zaila, zailtasun sintaktikoa. B) u eta o  labializatu egiten dira,  u [ü] bezala eta o  [ö] bezala ahoskatuz; bokal luzeak era tentsoan ahoskatzen dira eta laburrak erlaxatuz. Frantsesetik hartutako hitzetan -asko dira oso- bokalak sudurkaritu egiten dira. C) Kontsonanteei buruz, nabarmentzen dira r fonemaren ahoskera mihi-guturala egitea; amaierako b, d, g hurrenez hurren p, t, k gortzea; pf eta ts afrikatuak agertzea eta w fonema v ezpain-horzkari ozen ahoskatzea eta v letra f ezpain-horzkari gor ahoskatzea. s ozena da bokal aurrean eta bokal artean. D) Azentu nagusia  hitzaren lehen silabak hartzen du. Aditz konbinazioetan  erroa da eta ez aurrizkia azentuan agintzen duen silaba.

 

 

 

Morfosintaxia. A) Hiru genero ditu (maskulinoa, femeninoa eta neutroa) eta araurik ez generoa hitzei aplikatzeko; 2 numero (singularra eta plurala) eta 4 kasu (nominatiboa, akusatiboa, genitiboa eta datiboa), izenak eta adjektibo kalifikatzaileak deklinatzeko balio dutenak. B) Bai aditzen jokaerarako bai eta izen-multzoen bariaziorako amaiera gramatikalen sistema oso aberatsa duenez, perpausaren zatiak hobeto identifikatzen dira hain malgukariak ez diren hizkuntzetan baino. Atzerritarrentzat zailtasun bat gehiago gertatzen dira aditz-bikoteak hala nola ahal izan edo behar izan, segun esanahi fisikoa ala morala duten. Irten naiteke: können; irtetzeko baimena badut: dürfen. C) Hitz berriak sortzeko alemana konposizioaz baliatzen da eta bi hitz oso edo gehiago katea ditzake, aurrizkiak erantsi edota atzizkiekin sortu: Oberbaumeister, Handelsluftalhrt; Geteilheit; teilbar. D) Lexiko poetiko, filosofiko, zientifiko eta teknikorako bereziki da aberatsa alemana. E) Hona hemen alemanez lehenengo 10 zenbakiak: eins (1), zwei (2), drei (3), vier (4), fünf (5), sechs (6), sieben (7), acht (8), neun (9), zehn (10).

 

 

Idazkera. Latindar alfabetoa gehi Ää, Öö, Üü eta ß. Substantibo guztiak lehenengo letra maiuskularekin idazten dira, baina bitxitasun hau aparte, oso traba ortografiko gutxi ditu inguruko hizkuntzekin alderatuz gero, hala nola frantses edo ingelesarekin. 1941ean abandonatu zituen karaktere gotikoak latindarrekin idazteko, gobernu Nazionalsozialistak hala erabakita, latindar marrak gotikoak baino azkarrago egin zitezkeela ondorioztatu baitzuen. Idazkera gotikoz idatzitako liburuak gaur alemanek nekez irakurri ahal dituzte.

 

 

HISTORIA. Lengua indoeuropea de la rama occidental de la familia germánica, a la que también pertenecen el holandés, el yídis y el afrikaans. Los alemanes se llaman a sí mismos deutch. Los hablantes de lenguas eslavas los llaman nemec, que significa “no hablantes de nuestra lengua” (alemán se dice nenienski en ruso).

Hasta mediados del s. XIV el latín fue la lengua oficial en los documentos escritos del sacro Imperio romano germánico. En el reinado del emperador Luis IV (1314-1347), el alemán se adoptó como la lengua de los documentos de la corte, como lengua oficial en muchos ayuntamientos y también en las cortes de Sajonia y Meissen. y en las universidades de Leipzig y Wittenberg. En 1500 ya era la lengua de las clases cultas y de los documentos escritos de uso público. La traducción de la Biblia de Martín Lutero contribuyó a su extensión. Así, a principios del s. XVII se puede hablar de una norma escrita. Su forma actual no se consolida hasta mediados del s. XVIII, lo que no impide que durante tal periodo muchos escritores alemanes, como Leibniz (1646-1716) escribieran en latín casi toda su obra.

En 1898 una comisión de expertos redacta las normas de pronunciación, Deutsche Buhnenaussprache (Pronunciación alemana actual), que fueron generalmente bien acogidas. A principios del s. XX existían todavía varias normas escritas. En 1901 se reúne una conferencia internacional  con la intención de unificar la ortografía.

Se pueden distinguir con claridad los diferentes grupos germano-hablantes: suabos, sajones, austriacos y suizos.

Las diferentes hablas del germánico occidental se dividen tradicionalmente en alto y bajo alemán, de acuerdo con el fenómeno de la “2ª mutación consonántica” (II Lautverschiebung).

Los primeros textos en alemán datan del s. VIII: se trata de algunas glosas de manuscritos latinos, y unas cuantas líneas de un poema épico.

Grande es su influencia  y prestigio en Europa central. Apenas quedan restos de su influencia en las antiguas colonias africanas: Togo, Camerún, Ruanda y Namibia.

 

Tedesco es el término italiano para expresar el gentilicio alemán. Su origen deriva del latín medieval theodiscus, de una lengua germánica, del proto-germánico *þiudiskaz (del pueblo, popular, vernacular), de *þeudō (pueblo) +  *-iscaz (“-ish, -ic, -al”). La forma del antiguo inglés es þéodisc, la forma antigua del alto alemán es diustic (atestado ca. 1090 en Annolied). Annolied (“Cantar de Anno o de san Annón) es una obra en pareados en alto alemán medio compuesta  por un monge de la abadía de Michaelsberg en Sigburgo entre 1077 y 1081.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Su fonética y ortografía son fáciles, pero sus dificultades están en la gramática, en la complicación sintáctica. B) Se caracteriza por la labialización de la u (pronunciada como [ü]) y de la o (pronunciada [ö]; por la pronunciación tensa de las vocales largas y la relajación de las breves. En las palabras tomadas del francés, que son numerosas, las vocales se nasalizan. C) En cuanto a las consonantes, se caracteriza por la articulación linguogutural de la r; el ensordecimiento de las consonantes finales b, d, g, en p, t, k, respectivamente; la aparición de las africadas pf y ts; y por la pronunciación de la grafía o letra w como labiodental sonora v, y de la letra v como labiodental sorda f. La s es sonora  ante vocal y en posición intervocálica. D) El acento principal recae en la primera sílaba de la palabra. En las combinaciones verbales es la raíz y no el prefijo la sílaba que cuenta para el acento.

Morfosintaxis. A) Dispone de 3 géneros (masculino, femenino y neutro) sin reglas para atribuirlos a unas u otras palabras; 2 números (singular y plural) y 4 casos  (nominativo, acusativo, genitivo y dativo) que sirven para declinar  los sustantivos y también los adjetivos calificativos. B) Como posee un rico sistema de terminaciones gramaticales, tanto para la conjugación verbal como para la variación del grupo nominal, se identifican con más facilidad las partes de la oración que en el caso de otras lenguas menos flexivas. Una dificultad añadida para los extranjeros es la existencia de dobletes en verbos como poder o deber, según tengan un sentido físico o moral: Puedo salir: können; tengo permiso para salir: dürfen. C) Para crear palabras nuevas el alemán emplea la composición como procedimiento y puede encadenar dos o más palabras plenas, añadir prefijos y derivar con sufijos: Oberbaumeister, Handelsluftalhrt; Geteilheit; teilbar. D) Es un idioma particularmente rico en el léxico poético, filosófico, científico y técnico. E) Los 10 primeros números en alemán son: eins (1), zwei (2), drei (3), vier (4), fünf (5), sechs (6), sieben (7), acht (8), neun (9), zehn (10).

Escritura. Alfabeto latino más Ää, Öö, Üü y ß. Todos los sustantivos se escriben con la primera letra en mayúscula, pero aparte de esta originalidad, tiene muy pocas trabas  ortográficas  si lo comparamos  con sus lenguas vecinas, el francés o el inglés. En 1941 abandonó los caracteres góticos para escribir con los latinos por decisión del gobierno Nacionalsocialista, que concluyó que los trazos se realizaban con mayor rapidez que los góticos. Los libros de aquella escritura son ahora difíciles de leer para los alemanes.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 EL IDIOMA ALEMÁN, Nuevo método,  Don Camilo Vallés, Tercer curso, AHN, 18x11,5, 100 or., Madrid, Urterik gabe.

EL IDIOMA ALEMÁN, Nuevo método,  Don Camilo Vallés, Primer curso, AHN, 18x11,5, 36 or., Madrid, Urterik gabe.

EL IDIOMA ALEMÁN, Nuevo método,  Don Camilo Vallés, Primer curso, AHN, 18x11,5, 102 or., Madrid, Urterik gabe.

EL IDIOMA ALEMÁN, Nuevo método, 2. edizioa, AHN, Madrid, 1936.

EL IDIOMA ALEMÁN, Nuevo método, AHN, (?).

 *******

 DEUTSCH, Erstes Buch, Berlitz, Paris, 1961.

 *******

 LES MOTS ALLEMANDS, groupés d’après l’étymologie,  Bossert et Beck, 524 or., Paris, Urterik gabe.

LES MOTS ALLEMANDS, groupés d’après le sens, Bossert et Beck, 162 or., Paris, 1908.

LES MOTS ALLEMANDS, exercices groupés d’après le sens,   Bossert et Beck, 198 or., Paris, Urterik gabe.

 *******

 EL ALEMÁN SIN ESFUERZO, Assimil,  A. Chérel, Paris, MCMLII.

EL ALEMÁN SIN ESFUERZO, Assimil,  A. Chérel, Paris, 1965.

 *******

 ALEMÁN-ESPAÑOL, Pequeño diccionario, comprende unas 30.000 voces, Diccionarios ITER, 12,5x9, 628 or., Barcelona, 1940. 

 *******

 DEUTSCH FÜR AUSLÄNDER, Teil 1, Leichte Anfang, Hermann Kessler, Hattingen, 1973.

DEUTSCH FÜR AUSLÄNDER, Teil 1a, Leichte Aufgaben, Hermann Kessler, Hattingen, 1973.

DEUTSCH FÜR AUSLÄNDER, Teil 2, Schneller Foprtgang, Hermann Kessler, Hattingen, 1973.

DEUTSCH FÜR AUSLÄNDER, Teil 2a, Kurze Übungen, Hermann Kessler, Hattingen, 1972.

DEUTSCH FÜR AUSLÄNDER, Teil 2b, Kurze Geschichten, Hermann Kessler, Hattingen, 1972.

DEUTSCH FÜR AUSLÄNDER, Teil 3, Deutschlandkunde, Hermann Kessler, Hattingen, 1972.

 *******

 

ÜBUNGSBUCH ZUR DEUTSCHEN GRUNDGRAMMATIK, Stufe 1, Mirton Verlag, Temeswar 2002, Maria Pink, Auflage 2002, 29x20,5, München, 2002.

ÜBUNGSBUCH ZUR DEUTSCHEN GRUNDGRAMMATIK, Stufe 2, Mirton Verlag, Temeswar 2003, Maria Pink, Auflage 2002, 29x20,5, München, 2003.

*******

GRAMÁTICA ALEMANA, Clave de los temas, Ollendorff,  Eduardo Benot, 155 or., Madrid, 1896.

GRAMÁTICA ALEMANA, Reformado, Ollendorff,  Eduardo Benot, 680 or., Madid, 1896.

 *******

 GRAMÁTICA ALEMANA, Méthode  Gaspey- Otto - Sauer,  Enrique Ruppert, 19x11,5, 443 or.,  Heidelberg, 1891.

GRAMÁTICA ALEMANA, Méthode  Gaspey- Otto - Sauer,  Émile Otto, 15ème édition, 20x13, 474 or.,  Heidelberg, 1897.

GRAMÁTICA ALEMANA, Méthode  Gaspey- Otto - Sauer,  Enrique Ruppert, 19x11,5, 474 or.,  Heidelberg, 1923.

GRAMÁTICA ALEMANA, Método teórico-práctico, Gaspey - Otto - Sauer, Enrique Ruppert eta Ricardo Ruppert, 9. edizioa, 19x11,5, 439 or.,  Heidelberg, 1938.

GRAMÁTICA SUCINTA DE LA LENGUA ALEMANA, 10. edizioa, Méthode  Gaspey - Sauer,  Emilio Otto eta Enrique Ruppert, 19x11,5, 237 or., Barcelona, 1940.

GRAMÁTICA SUCINTA DE LA LENGUA ALEMANA, 11. edizioa, Méthode  Gaspey - Sauer,  Emilio Otto eta Enrique Ruppert, 19x11,5, 237 or., Barcelona, 1940.

GRAMÁTICA SUCINTA DE LA LENGUA ALEMANA, 21. edizioa, Método  Gaspey  Otto - Sauer,  Emilio Otto eta Enrique Ruppert, 19x11,5, 255 or., Barcelona, 1967.

 *******

 ALEMÁN (nuevo método de), Curso elemental,  Johann Rauter Schurian, Biblioteca Lingüística, Barcelona, 1942.

ALEMÁN (nuevo método de), Curso elemental,  Johann Rauter Schurian, Biblioteca Lingüística, Barcelona, 1949.

ALEMÁN (nuevo método de), Curso superior,  Johann Rauter Schurian, Biblioteca Lingüística, Barcelona, 194.

ALEMÁN (nuevo método de), Curso superior,  Johann Rauter Schurian, Biblioteca Lingüística, Barcelona, 1944.

CIEN TEMAS, Biblioteca Lingüística, Rauter, Barcelona, 1944.

 *******

 ¿QUIERE VD SABER ALEMÁN EN 10 DÍAS? Métodos Roberston, Sopena, 16x11,5, 143 or., Barcelona, 1936.

¿QUIERE VD SABER ALEMÁN EN 10 DÍAS? Métodos Roberston, Sopena, 16x11,5, 280 or., Barcelona, 1956.

¿QUIERE VD SABER ALEMÁN EN 10 DÍAS? Métodos Roberston, Sopena, 16x11,5, 280 or., Barcelona, 1984.

 *******

  DEUTSCHE SPRACHLEHRE FÜR AUSLÄNDER, Grundstufe 1, 11. Auflage,  Heinz Griesbach eta Dora Schulz, Max Hueber-Verlag, 20x14,5, 202 or.,  München, 1954.

DEUTSCHE SPRACHLEHRE FÜR AUSLÄNDER, Grundstufe 1,  Heinz Griesbach eta Dora Schulz, Max Hueber-Verlag, 20x14,5,202 or.,  München, 1958.

DEUTSCHE SPRACHLEHRE FÜR AUSLÄNDER, Grundstufe 1, 6. Auflage, Heinz Griesbach eta Dora Schulz, Max Hueber-Verlag, 20x14,5, 150 or.,  München, 1966.

DEUTSCHE SPRACHLEHRE FÜR AUSLÄNDER, Grundstufe 1, 7. Auflage, Heinz Griesbach eta Dora Schulz, Max Hueber-Verlag, 20x14,5, 150 or.,  München, 1966.

 *******

****

*

 A NEW GERMAN GRAMMAR,  John Keegan, 18,5x12, 390 or., London, 1926.

100 TEMAS para traducir del alemán al español, recopilados y anotados por Johann Rauter, Biblioteca Lingüística, Ed. Rauter, Barcelona, 1944.

ALEMÁN, Nuevo Método de, Curso Elemental, Biblioteca Lingüística, 7ª edición, Johann Rauter Schurian, 21x15,5, 168 or., Barcelona, 1955.

ALEMÁN PARA LOS NEGOCIOS, Larousse, Alemán práctico, Linda Karlson, Barcelona, 1997.

DER ONKEL AUS AMERIKA, Lo zio d’America, Prima lettura per lo studio della lingua tedesca, con note indicative ed esplicative, esercizi, dizionario di oltre 2500 parole e nozioni di grammatica a cura di Alfonso Pitroch, quinta edizione accresciuta, Peter Olman, 18x13, 228 gehi XXIX or.,  Roma, 1961.

DEUTSCH 2000, Sprachen der welt, Hueber, Band 3, 20x15, 144 or., München, 1983.

DEUTSCHE SPRACHLEHRE FÜR AUSLÄNDER, Grammatik und Übungsbuch Von Hans Schulz  und Wilhelm Sundermeyer, 5. Auflage, 22x14,5, 228  or., Berlin, 1936.

DEUTSCHE SPRACHLEHRE FÜR AUSLÄNDER, Grundstufe 1, 6. Auflage, Heinz Griesbach und Dora Schulz, Max Hueber-Verlag, 20x14,5, 150 or.,  München,  1966.

DEUTSCHEN SPRACHLEHRE, III. Teil,  Dr. Schinder, Breslau, 1914.

DEUTSCHKUNDLICHES AREITSBUCH,  Paul Garz und Otto Hartmann, Altenburg, 1937.

EINDRÜCKE – EINBLICKE, Ein programm für die Mittelstufe, Arbeitsbuch, Langenscheidt,  Karl-Heinz Drochner und Dieter Föhr, 24x18, 128 or., Berlin, 1985.

EL ALEMÁN SIN ESFUERZO, Assimil,  A. Chérel, 18x11, 407 or., Paris, 1972.

ESPAÑOL-ALEMÁN, Guía Práctica de conversación, Edukia: Vida diaria. De viaje. Hoteles. Bares y restaurantes. De compras. Tiempo libre. Varios. Diccionario de viaje, Editorial Arguval, 15,5x9, 187 or., Malaga, 2007.

ESTUDIE ALEMÁN!, Tomo I, Joahnnes Bertelt, 19x13,5, 127 or., Madrid, 1956.

FRANZÖFIFCHE SCHULGRAMMATIK, Gall-Kämmerer-Stehling, Frankfurt, 1925.

GERMAN,  Helmut Rehder eta Freeman Twadell, New York, 1960.

GESPROCHENES DEUTSCH, Mit 39 Federzeichnungen, 11. edizioa, Wolfhart Klee eta Magda Gerken, 23,5x16, 223 or.,  82 or., Leipzig, 1942.

GESPROCHENES DEUTSCH, Apéndice gramatical y Vocabulario, Wolfhart Klee eta Magda Gerken, 23,5x15,5, 82 or., Barcelona, 1943.

GRAMÁTICA DEL ALEMÁN CONTENPORÁNEO, Dautsch 2000, Renate Luscher eta Roland Schäpers, Max Hueber Verlag, 20,5x15, 290 or., FR of Germany, 1981.

GRAMÁTICA SUCINTA DE LA LENGUA ALEMANA,  Otto-Ruppert, Barcelona, 1945.

GRAMMAIRE ALLEMANDE COMPLÈTE, Bertaux et E. Lepointe, Librairie Hachette, 20,5x13,5, 263 or., Paris, 1935.

IMPARIAMO IL TEDESCO !, Corso pratico secondo il metodo moderno, parte prima, Roeder – Bär,  23,5x16,5, 216 or., Roma, 1962.

J’ APPRENDS L’ ALLEMAND, Spaeth & Réal, Classes de troisième (2e langue), 18,5x13, 300 or., Grenoble, 1957.

J’ APPRENDS L’ ALLEMAND, Spaeth & Réal, Classes de troisième (2e langue), 18,5x13, 303 or, Grenoble, 1958.

KINDERDUDEN, Mein erster Duden, Mannheim, 1959.

L’ ALLEMAND EN 90 LEÇONS ET EN 90 JOURS, Methode 90,  Alphonse Jenny, 16,5x11, 439 or., Paris, 1970.

LA LENGUA ALEMANA AL ALCANCE DE UN ESPAÑOL, Tomo II, 1. ediz,  J. Jesús Gómez de Segura García, 19,5x15, 195 or., Zaragoza, 1941.

LA LENGUA ALEMANA AL ALCANCE DE UN ESPAÑOL, Tomo I, 4. ediz,  J. Jesús Gómez de Segura García, 19,5x15, 119 or., Zaragoza, 1943.

LA LENGUA ALEMANA AL ALCANCE DE UN ESPAÑOL, Tomo I, 5. ediz,  J. Jesús Gómez de Segura García, 19,5x15, 119 or., Zaragoza, 1951.

LANGENSCHEIDTS SPRACHFÜHRER SPANISCH, 10,5x7, Berlin, 1970.

LANGENSCHEIDTS SPRACHFÜHRER FRANZÖSISCH,  10,5x7, 256 or., Berlin, 1971.

LANGUE ALLEMANDE, Méthode Sanderson appliquée à la langue allemande, 24,5x16, 400 + 196 or., ?, Urterik gabe.

LEHR- UND ÜBUNGSBUCH DER DEUTSCHEN GRAMMATIK,  Dreyer-Schmitt, Verlag für Deutsch, 20,5x15, 320 or., München, 1991.

LESEHEFT FÜR AUSLÄNDER,  Heinz Griesbach und Dora Schulz, München, 1956.

MEIN DEUTSCHES BUCH,  Rafael Rodríguez Est, 2. edizioa, Valencia, 1957.

NJEMAČKO-HRVATSKI / HRVATSKO- NJEMAČKI, Univerzalni Rječnik, Mozaik knjiga, 14,5x10,5, 276 or., Zagreb, 2004.

PARLONS ALLEMAND, Langue et culture, L’Harmattan, Hervé Richard, 21,5x13,5, 322 or., Paris, 2009.

PETITE GRAMMAIRE ALLEMANDE, Revue et corrigée, MM. F. Meneau, A. Wolfromm eta Th. Lorber, Didier éditor, 18x11, 123 or., Paris, 1932.

RICHTERS HANBBUCH FINNVERWANDTER BÖRTER,  Chr. Richter, 280 or., Paderborn, 1924.

SÄTZE AUS DEM ALLTAGSGESPRÄG - FRASES DE CONVERSACIÓN, Deutsch – spanisch, , Halm / Moreno Pacheco,Hueber, 16,5x12, 64 or., München, 1989.

SEE IT & SAY IT IN GERMAN,  Margarita Madrigal, Chicago, 1962.

SPRACHKURS DEUTSCH, Neufassung 4, Diesterweg – Sauerländer, 22,5x18, 227 or., Frankfurt, 1971.

THE LINGUAPHONE GERMAN, Conversational course, 63 or., London, 1927.

THEMEN 1, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, München, 1983.

WIR SIND DABEI!, Ein deutsches Übungsbuch, Hueber,  Joachim Gradewald, 21x14,5, 140 or., München, 1971.

WOHER?, Ableitendes Wörterbuch der deutchen Sprache,  Dr. Ernst Wafferziher, 19x12,5, 245 or., Berlin, 1930.

  HIZTEGIAK, LEXIKOAK

  ALEMÁN-ESPAÑOL, Pequeño diccionario, comprende unas 30.000 voces, Diccionarios ITER, 12,5x9, 628 or., Barcelona, 1940. 

ESPAÑOL-ALEMÁN, Pequeño Diccionario, comprende unas 30.000 voces, Diccionarios ITER, Rodolfo J. Slaby, 12,5x9, 526 or., Barcelona, 1940. 

*******

ALEMÁN-ESPAÑOL / ESPAÑOL-ALEMÁN, Diccionario Moderno, Langenscheidt,  Th. Schoen eta T. Noeli, 6. edizioa, 18,5x11,5, 1024 or., Madrid, 1977.

ALEMÁN-ESPAÑOL / ESPAÑOL-ALEMÁN, Diccionario Moderno, Langenscheidt,  Th. Schoen eta T. Noeli, 6. edizioa, 18,5x11,5, 1053 or., Madrid, 1989.

DEUTSCH-TÜRKISCHES WÖRTERBUCH, idazkerak: gotikoa eta arabiarra,  741 or., + Hülfsverben Deklinations-Tabelle 9 or., Konstantinopel, 1898.

ENGLISH-DEUTSCH / DEUTSCH-ENGLISH, Neubearbeitung, Langenscheidt, 10,5x7, 560 or., Berlin, 1957.

ENGLISH FÜR KAUFLEUTE, Handelskoorespondenz und Handelskunde, Langenscheidt,  Karl Blattner, 7. auflage, 16x11, 472 or.,  Berlin, 1969.

ESPAÑOL-ALEMAN, Diccionario Moderno, Langenscheidt,  Th. Schoen eta T. Noeli, Birmoldatua, 18,5x11,5, 574 or., Berlin, 1965.

SPANISCH-DEUTSCH / DEUTSCH-SPANISCH, Poltsikorakoa, Langenscheidt, 10,5x7, 384 or., Berlin, 1956.

TASCHEN WÖRTERBÜCHER. SPANISCH. I, Diccionario manual de las lenguas Española y Alemana, Prima Parte, Erster Teil Spanisch-Deutsch, Langenscheidt,  A. Paz y Mélia, 15x1, 525 or., Berlin, 1910.

 *******

 ALEMÁN-ESPAÑOL / ESPAÑOL-ALEMÁN, Cuyás,  E. Mª Martínez Amador, 15,5x10,5,  467 or., Barcelona, 1956.

ALEMÁN-ESPAÑOL / ESPAÑOL-ALEMÁN, Cuyás,  E. Mª Martínez Amador, 12ª edición, 15,5x10,5,  467 or., Barcelona, 1967.

ALEMÁN-ESPAÑOL / SPANISCH-DEUTSCH, Cuyás, Hymsa, E. Mª Martínez Amador, Barcelona, 1980.

ALEMÁN-ESPAÑOL, Diccionario Cuyás, E. Mª Martínez Amador, Barcelona, 1960.

 *******

 ALEMÁN-ESPAÑOL / ESPAÑOL-ALEMAN, Wörterbuch Iter, Sopena, überprüfte, erweiterte und modernisierte Ausgabe, 70.000 Stichwörter, Grammatische Übersichten der deutschen und spanischen Sprache, 16x11, 490 or.,  Barcelona, 1977.

ALEMÁN-ESPAÑOL, Diccionario Sopena, Poltsikorakoa, Fuera de comercio, 17x10,5, 204 or., Barcelona, 1987.

ALEMÁN-ESPAÑOL, Diccionario Sopena, Poltsikorakoa, Fuera de comercio,17x10,5, 204 or., Barcelona, 1996.

ALEMÁN-ESPAÑOL Y ESPAÑOL-ALEMÁN, Amador, Ed. Sopena, 17x10,5, Barcelona, Urterik gabe.

ALEMÁN-ESPAÑOL Y ESPAÑOL-ALEMÁN, Ed. Sopena, 25.000 voces,  Franz Müller,  17x10,5, 204 or., Barcelona, 1996.

ESPAÑOL / ALEMÁN,  Diccionario Iter  Sopena, Poltsikorakoa, 30.000 voces, 113,5x9,5, 614 or., Barcelona, 1959.

ESPAÑOL / ALEMÁN, Diccionario Sopena, Poltsikorakoa, Fuera de comercio, 17x10, 236 or., Barcelona, 1986.

ESPAÑOL / ALEMÁN, Diccionario Sopena, Poltsikorakoa, Fuera de comercio, 17x10, 236 or., Barcelona, 1996.

 *******

****

*

 ALLEMAND-FRANÇAIS, Nouveau dictionnaire classique, dictionnaire géografique, dictionnaire des noms d’hommes et de femmes, quatorzième édition, M. J. Dresch,  17x10,5, 1112 or., Paris, 1898.

DEUTSCH-FRANZÖSISCH, Taschenwörterbuch, Dictionnaire de poche, Zweiter Teil, Zehnte revidierte Auflage, escritura gótica, Prof. Dr. Jacob Schellens, 15,5x10, 552 or., Berlin, 1911.

DEUTSCH-SPANISCH / ALEMÁN-ESPAÑOL, Tomo segundo, alemán/español (ikus espainieran lehenengo liburukia: español/alemán), décima edición, D. Luis Tolhausen, 28x20, 828 or., Leipzig, 1928. 

DEUTSCH-SPANISCH / ALEMÁN-ESPAÑOL, Grund- und Aufbauwortschatz Deutsch,  Heinz Oehler, 17,5x11, 372 or., Stuttgart, 1982.

DEUTSCH-SPANISCHES / SPANISCH-DEUTSCHES, Wörterbuch von Emilio M. Martínez Amador, Überprüft und vervollständigt, Ramón Sopena, S.A., 25x21, 1616 or., Barcelona, 1969.

DICCIONARIO DE LAS LENGUAS ESPAÑOLA Y ALEMANA, tomo I, Español-alemán,  con inclusión de las voces principales del Diccionario de la Academia Española, voces técnicas de todos los ramos de las ciencias, industrias, comercio y de la vida moderna, expresiones regionales españolas y de germanía, una selección de americanismos consagrados por el uso y un breve resumen de gramática española, octava edición aumentada, Prof. Dr. Rodolfo J. Slabý, 24x15,5, 759 or., Wiesbaden, 1953.

DICTIONARY OF THE ENGLISH AND GERMAN LANGUAGES, by Dr. Friedrich Koehler, entirely remodelled and greatly enlarged by Professor Dr. Hermann Lambeck, Thirty-fifth edition, alemana letra gotikoz idatzia, 23x16, 629 or., Leipzig, 1900.

ESPAÑOL-ALEMÁN / ALEMÁN-ESPAÑOL, Diccionario del verano, Tiempo, Director: Julián Lago, 9,5x12,5, 125 or., Barcelona, 1986.

EUSKARA-ALEMANA / DEUTSCH-BASQUISCH, Wörterbuchiztegia,  Elena Martínez Rubio, Elkar, 17x11, 278 + XVII + 332, San Sebastián, 2006.

GERMAN-ENGLISH AND ENGLISH-GERMAN, Commercial dictionary, Second edition,  J. Bithell, M.A.  983 or., London, 1927.

GLOSSAR DEUTSCH - ITALIENISCH - SPANISCH, Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Max Hueber Verlag, 21x14,5, 80 or., München, 1958.

HARRAP’S GERMAN PHRASE BOOK, London-Paris, 1989.

LATEINISCH-DEUTSCH,  Prof. Hermann Menge, Germany, 1955.

NUEVO DICCIONARIO ESPAÑOL-ALEMÁN Y ALEMÁN-ESPAÑOL, Tomo I, Español-Alemán,  Luis Tolhausen, Nona edición enmendada, Escritura gótica, 28x20, 764 or., Leipzig, 1926.

NUEVO DICCIONARIO ESPAÑOL-ALEMÁN Y ALEMÁN-ESPAÑOL, Tomo II, Alemán-Español,  Luis Tolhausen, Décima edición, Escritura gótica, 28x20, 828 or., Leipzig, 1928.

NUEVO DICCIONARIO ESPAÑOL-ALEMÁN Y ALEMÁN-ESPAÑOL, Tomo II. Alemán-Español.  Luis Tolhausen. Décima edición. Escritura gótica, 28x20, 828 or., Leipzig, 1928.

SPANISCHES TASCHENWÖRTERBUCH,  Erich Klien, 808 or., Berlin, 1952.

SPANITCHES TALCHEN WÖRTERBUCH, Hans Ossigs, 15,5x10, 543 or., Leipzig,  Urterik gabe.

TEDESCO-ITALIANO, Dizionario, Mignon, 13.000 vocaboli, editrice Bietti, 5x3,5, 662 or., Milano, 1938.

 oOo

 ASPECTOS DEL ALEMÁN COMO LENGUA MINORITARIA EN LA EUROPA OCCIDENTAL, Dietrich Strauss, Universität Frankfurt am Main, De Lingva Aragonensi, nº 3, 149-159, Sociedat de Lingüistica Aragonesa, Benás-Graus, 2007.

 ALFABETO ALEMANA

GERMAN ALPHABET

 

Fraktur idazkera / Fraktur script

 

 Oharrak / Notes

 - The second lowercase s appears at the ends of syllables, except in the following combinations: ss, st, sp, sh and sch, while the first (ſ) appears everywhere else.

- The symbol ß (scharfes S or Eszett) is a combination of the long s and z, or a combination of the two types of s: there is some dispute about origin of this symbol.

 Testu-lagina Frakturrean / Sample text in Fraktur

 

 Sütterlin eskuzko idazkera / Sütterlin handwriting

 

 

Sütterlin sortu zuena L. Sütterlin (1865-1917) artista grafiko berlindarra izan zen eta Goi Auzitegi zaharrean erabiltzeko eskuz idazteko estiloan eratu zuen. Alemaniako eskoletan irakatsi zen 1915etik 1941era eta belaunaldi zaharrekoek oraindik ere badarabilte.

 

 

Sütterlin was created by the Berlin graphic artist L. Sütterlin (1865-1917), who modelled it on the style of handwriting used in the old German Chancery. It was taught in German schools from 1915 to 1941 and is still used by the older generation.

 

 

Testu-lagina Sütterlinez / Sample text in Sütterlin

 

 

Alfabeto aleman modernoa / Modern German alphabet

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

J j

K k

L l

M m

a

be

ce

de

e

ef

ge

ha

i

jot

ka

el

em

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

W w

X x

Y y

Z z

en

o

pe

ku

er

es

te

u

vau

we

iks

üpsilon

zet

 

Ahoskera alemana / German pronunciation

 

 

Testu-lagina alemanez / Sample text in German

 Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.

 Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)