a-saila Pawaiera | Gramateka

Pawaiera

PAWAIA, PAWAIANO, PAWAIÈN

 

Language family: Trans-New Guinea, Teberan-Pawaian, Pawaian.

Language codes:

        ISO  639-1      -

        ISO  639-2      -

        ISO  639-3      pwa

Glottolog: pawa1255.

 Beste izen batzuk (autoglotonimoa: pawaia):

aurama alt pawaia [PWA].

aurama dial pawaia [PWA].

pavaia alt pawaia [PWA].

pawaia [PWA] hizk. Papua Ginea Berria.

sira alt pawaia [PWA].

tudahwe alt pawaia [PWA].

yasa alt pawaia [PWA].

 PAPUA GINEA BERRIA

 pawaia (pavaia, sira, aurama, tudahwe, yasa) [PWA] 4.000 hiztun (1991, SIL). Simbu Probintzia, Karimui, Distritua,  eta Gulf Probintzia. Purari Ibaia Oroitik Gertu. Beste batzuk Eastern Highlands Province. Trans-New Guinea, Teberan-Pawaian, Pawaian. Dialektoak: aurama (turoha, uri), Hauruha.

 Hizkuntza / lengua: pawaiera / pawaian

Hiztunak / hablantes (2.000): 4.000 (Etnologue).

Herrialdea / país: Australia.

 

 

HISTORIA. Pawaiera Hagen-Wahgi-Jimi-Chimbu familiako hizkuntza da eta 1981ean 2.000 inguru ziren bere hiztunak, Australiako Eastern Highlands-en (500) eta Pio and Purari Rivers of the Gulf District-en (gainerakoak), Australia.

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Sei segmentu bokal ditu eta 6 fonema osatzen dituzte (i, u, e, o, a, ɔ), hauetatik bat, / ɔ/, oso arraroa izanik. B) Hamar kontsonante ditu. C) Baditu tonuak eta nasalizazio gogorra. D) Multzo kontsonantikoak ez ditu atsegin.

Morfosintaxia. A) Ez du 3. izenordain pertsonala eta erakusleak erabiltzen ditu. B) Baditu izenordain posesiboak. C) Aditzari dagokionez, 1. eta 3. pertsonetan forma estatiboa du. D) Ez du posesiboen atzizkirik. E) Hona hemen pawaieraz lehenengo 10 zenbakiak: pomi (1), nau (2), nau apoi (3), nau anau (4), ... (5), nau anau anau (6), nau anau anau apoi (7), ... (8), nau anau anau anau (9), ... (10).

Idazkera. Ez du idazteko tradiziorik.

 

 

HISTORIA. El pawaian es una de las lenguas de la familia Hagen-Wahgi-Jimi-Chimbu y que en 1981 era hablada aproximadamente por unas 2.000 personas, en Eastern Highlands (500), Pio and Purari Rivers of the Gulf District (resto), Australia.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) Posee 6 segmentos vocales que completan 6 fonemas (i, u, e, o, a, ɔ), de los cuales uno,  / ɔ/,  es de uso muy raro. B) Posee 10 consonantes. C) Posee tonalidad y fuerte nasalización. D) Tendencia a no utilizar grupos consonánticos.

Morfosintaxis. A) No posee tercer pronombre personal, pero usa demostrativos. B) Posee pronombres posesivos. C) En cuanto al verbo, posee forma estativa en la primera y tercera personas. D) No posee sufijos posesivos. E) Los 10 primeros números en pawaiano son: pomi (1), nau (2), nau apoi (3), nau anau (4), ... (5), nau anau anau (6), nau anau anau apoi (7), ... (8), nau anau anau anau (9), ... (10).

Escritura. No posee tradición escrita.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 A COMPARATIVE STUDY OF KUMAN AND PAWAIAN, Pacific Linguistics, Series B – Nº 13, Edukia: I. Phonological comparison. II. Clause structure comparison. III. Phrase structure comparison. IV. Morphological comparisons, D. Trefry, The Australian National University, oso-oso-oso bibliografia oparoa (240 titulu), 25x20, 104 or., Camberra, 1981.