a-saila Lunfardoera | Gramateka

Lunfardoera

 

 

LUNFARDOERA

LUNFARDO

 

Language family:

Language codes:

        ISO  639-1   - 

        ISO  639-2   -  

        ISO  639-3   -  

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: lunfardo):

 

 

HISTORIA. Batzuentzat immigrazioak XIX. m.ren bigarren erdipartean eta lehenengo mundu Gerra  arte Argentinara eramandako hitzen sorta da lunfardera eta Buenos Airesko herri xumeak bere egina duena. Mintzaira honetan nahasten ziren halaber jatorria nekazaritzan zutenak, hainbat ketxuismo eta lusismo jada herriaren mintzoan zeudenak, honela “Platako errepubliketako” gizarte maila guztietan erabiltzen zen lexikoa osatzen zutelarik 1991n.

Beste batzuentzat Argentina eta Uruguaiko portu-hirietan eta nagusiki Buenos Aires, Rosario eta Montevideon sortutako jargoi edo argot hibridoa da, Río de la Plata erregioan (Argentina eta Uruguai) erabilia. Hainbat hitz inguruko herrialdeetara igaro dira, hala nola Txile eta Paraguaira XX. eta XXI. mendeetan zehar.

 Lunfardoerarik itxiena presoen mintzaira izan bide zen, XIX. m. hondarrean, goardiek uler ez zitzaten. Adierazpen asko etorkin europarren aportazioa izan zen (bereziki italiarrena) rioplatar eskualdean kokolitxea sortuz (espainieraren argot hibridoa, geroago “porteño” bihurtu ziren  Buenos Airesko italiar etorkinek mintzatua), lunfardoeraren hitz askoren jatorria berau. Halaber jaso bide izan zuen gautxoen mintzaira tipikotik ere. Hasieran orobat izan zituen hornitzaile okzitaniera, ingelesa (jailái/jaulaife ‘high life’, espiche ‘speech’, escrachar ‘scratch), galegoa eta portugesa besteak beste. Baditu hainbat hitz autoktono ketxuera, guaraniera eta maputxeeratik jasoak, beste batzuk jatorriz afrikarrak, batez ere bantueratik: quilombo, mucama, mondongo, mina, candombe…

 

Gaur lunfardo hitza “porteñoaren mintzaira” adieraren sinonimo bihurtu da Buenos Aires eta inguruan edo Buenos Aires Handian, nahiz eta definizio dialektal hau ez izan oso zehatza. Montevidear mintzaira ere lunfardoera gertatzen da, eta nolabaiteko nortasuna lortu duen edozein hitz lunfardo kontsideratzen da. Jatorriko lunfardoera tangoen letra ugarietan betikotua geratu da.

Hiztegiaren egileak, bada, lunfardera hitzarekin ulertzen du immigrazioak Argentinara eramandako hitzen multzoa, batzuetan deliktiboak izan daitezkeenak (punga, escruche) eta beste asko eta askotan ez (pelandrún, mufa, farabute, acamalar).

Oso kontuan hartzekoa da Academia Porteña del Lunfardo erakundeak burutu duen lan luze eta saiatua.

 

 

HISTORIA. Para algunos, el lunfardo es un repertorio de términos llevados a Argentina por la inmigración, durante la segunda mitad del s. XIX y hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial y asumidos por el pueblo bajo de Buenos Aires, en cuyo discurso se mezclaban con otros de origen campesino y quechuismos y lusismos que corrían  ya en el habla popular, conformando un léxico que circulaba en el 1991 en todos los niveles sociales  de las “repúblicas del Plata”.

Para otros es una jerga híbrida originada en ciudades portuarias de Argentina y Uruguay, principalmente en Buenos Aires, Rosario y Montevideo, utilizada principalmente en la región del Río de la Plata (Argentina y Uruguay). Varias palabras han pasado a países vecinos como Chile y Paraguay en el transcurso de los siglos XX y XXI.

El lunfardo más cerrado debió comenzar como lenguaje carcelario, para que los guardias no los entendieran, a finales del s. XIX. Muchas de sus expresiones llegaron con los inmigrantes europeos (principalmente italianos), formando en el área rioplatense el cocoliche (jerga híbrida del español hablada por los inmigrantes italianos que vivieron en la ciudad de Buenos Aires y que se volvieron "porteños"), del que derivan muchísimas palabras lunfardas. También recibió aporte del lenguaje típico gauchesco. En sus orígenes también rebibió aportes occitanos, inglés (jailái/jaulaife ‘high life’, espiche ‘speech’, escrachar ‘scratch), del gallego y portugués entre otros. También incluye vocablos aborígenes de quechua, guaraní y mapuche, como también de origen africano, sobre todo bantú: quilombo, mucama, mondongo, mina, candombe…

Hoy el término lunfardo se ha convertido en sinónimo de «habla del porteño» en Buenos Aires y aledaños o Gran Buenos Aires, aunque tal definición dialectal es poco precisa. El habla del montevideano también resulta lunfarda, y todo neologismo que haya alcanzado un mínimo grado de aceptación es considerado un término lunfardo. El lunfardo original ha quedado inmortalizado en numerosas letras de tango.

Por lunfardo entiende, pues, el autor el conjunto de términos llevados a Argentina por la inmigración, que a veces pueden ser delictivos (punga, escruche), y muchísimos no serlo (pelandrún, mufa, farabute, acamalar).

 Es de encomiar la incesante y fervorosa labor de la Academia Porteña del Lunfardo.

 

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

DICCIONARIO LUNFARDO, Peña Lillo editor, 4ª ed., José Gobello, 19,5x13,5, 234 or., Buenos Aires, 1982.

NUEVO DICCIONARIO LUNFARDO, José Gobello, Ed. Corregidor, 22x15, 284 or., Buenos Aires, 1991.

NUEVO DICCIONARIO LUNFARDO, José Gobello, Ed. Corregidor, 22x15,5. 284 or., Argentina, 2003.

 

Bibliografia

 

LUNFARDOLOGÍA, Enrique Ricardo del Valle, Editorial Freeland, 17,5x13, 253 or., Buenos Aires, 1966.