a-saila Italiera | Gramateka

Italiera

ITALIERA

ITALIAN, ITALIANO, ITALIEN

 

Language family: Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Italo-Dalmatian.

Language codes:

        ISO  639-1   it

        ISO  639-2   ita

        ISO  639-3   ita

Glottolog: ital1282.

Linguasphere: 52-AAA-q.

 

Beste izen batzuk (autoglotonimoa: italiano):

italian [ITN] hizk. Italia; baita AEB, Alemania, Arabiar Emirrerri Batuak, Argentina, Australia, Belgika, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Egipto, Eritrea, Erresuma Batua, Eslovenia, Filipinak, Frantzia, Israel, Kanada, Kroazia, Libia, Liechtenstein, Luxenburgo, Paraguai, Puerto Rico, San Marino, Saudi Arabia, Suitza, Tunisia, Uruguai, Vatikanoa ere.

italiano alt italian [ITN].

 ESLOVENIA

 italian [ITN] 4.009 hiztun (1991ko errolda). Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Italo-Dalmatian. Komunitateak autoktonotzat aitortuak eta konstituzioan babestua. Hizkuntza ofiziala. Ikus sarrera nagusia Italian.

 FRANTZIA

 italian [ITN] 1.000.000 hiztun (1977, Voegelin and Voegelin). Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Italo-Dalmatian. Italiar dialektoen hiztun gutxi batzuek, bakarren batek agian, ez dute ezagutzen frantsesa. Ikus sarrera nagusia Italian.

 ITALIA

 italian (italiano) [ITN] 55.000.000 ama hizkuntza dutenak eta hauetako batzuk jatorriz elebidunak dira eskualdeetako aldaera batzuekin eta beste batzuek baliteke italiera 2. hizkuntza bezala erabiltzea. Herrialde guztietako populazio osoa 62.000.000. Halaber mintzatua 29 herrialdetan hala nola AEB, Alemania, Arabiar Emirrerri Batuak, Argentina, Australia, Belgika, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Egipto, Eritrea, Erresuma Batua, Eslovenia, Filipinak, Frantzia, Israel, Kanada, Kroazia, Libia, Liechtenstein, Luxenburgo, Paraguai, Puerto Rico, San Marino, Saudi Arabia, Suitza, Tunisia, Uruguai eta Vatikanoan ere. Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Italo-Dalmatian. Dialektoak: tuscan, abruzzese, pugliese, umbrian, laziale, central marchigiano, cicolano-reatino-aquilano, molisano. Eskualde aldaerak hizkuntza estandarrarekin bizikide dira; batzuk inherenteki ulergaitzak dira (Nida) beste aldaerekin, ez badituzte ikasi behintzat. Aquilano, molisano eta pugliese beste italiar “dialektoekiko” oso ezberdinak dira. Piemonteera eta siziliera aski ezberdinak dira eta hizkuntza bereizitzat har daitezke (F. B. Agard, 1981, informazio pertsonala). Veneziera eta lonbardiera ere oso ezberdinak dira (Philippe Cousson, 1981, informazio pertsonala). Informazioen arabera napoliera italiera estandarraren hiztunentzat ulergaitza da. Iparraldeko aldaerak frantses eta okzitanierarekin gertuago daude hegoaldeko estandar edo aldaerekiko baino (Agard, N. Vincent). % 89ko antz lexikala frantsesarekin, % 87koa katalanarekin, % 85ekoa sardinierarekin, % 82koa espainierarekin, % 78koa reto-erromantzearekin, % 77koa errumanierarekin. Italiar gehienak erabiltzen ditu aldaerak continuum batean zehar estandard batetik erregional batera, egokiena zer den kontuan hartuz. Seguraski erdiak edo ez dute erabiltzen estandar italiera ama hizkuntza bezala. Italiako populazioaren % 2,5ak bakarrik erabil zezakeen italiar estandarra 1861ean nazio batua bilakatu zenean. Hizkuntza nazionala, gramatika, SVO.

 KROAZIA

 italian [ITN] 70.000 hiztun ama hizkuntza italiera edo veneziera dutenak, barne eginik italiar etnikoak eta 40.000 kroaziar etnikoak  eta istriar herria (1998, Eugen Marinov). Istria. Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Italo-Dalmatian. Hizkuntza ofiziala. Ikus sarrera nagusia Italian.

 SAN MARINO

 italian [ITN] Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Italo-Dalmatian. Hizkuntza nazionala. Ikus sarrera nagusia Italian.

 SUITZA

 italian [ITN] 195.000 hiztun (1990). Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Italo-Dalmatian. Italiar kantonamenduetan herri guztiak du lehen edo bigarren hizkuntzatzat. Hezkuntza hizkuntza italieraz mintzo diren eskualdeetan  -eta Ticinon- (Lonbardia). Hizkuntza ofiziala. Ikus sarrera nagusia Italian.

 VATIKANOA

 italian [ITN] Indo-European, Italic, Romance, Italo-Western, Italo-Dalmatian. Ikus sarrera nagusia Italian.

 Hizkuntza / lengua: italiera / italian / italiano / italien.

Hiztunak / hablantes (2001): 60.140.000 (Rafael del Moral).

Herrialdea / país: Italia (54.290.000), AEB (1.500.000), Brasil (690.000), Argentina (640.000), Alemania (610.000), Suitza (550.000), Kanada (520.000), Australia (419.000), Francia (260.000), Belgika (250.000), Erresuma Batua (200.000), Kroazia (100.000), Uruguai, Monako, San Marino.

 

 

HISTORIA. Familia erromanikoko indoeuropar hizkuntza, Capua eskualdean mintzatu zen latinaren emaitza.

Indoeuropar hizkuntzen famila handiko talde bat talde italikoa da, zeinaren 3 hizkuntza nagusi ezagutzen diren: latina, oskera eta unbriera. Italiera da erromantzeetako bat, zeinaren oinarri nagusia latin arrunta den.

 

  Erromak konkista bidez bere domeinu politikoak hedatu ahala, latina ere berdin zabaldu zen lurralde  konkistatuetako jatorriko hizkuntzak ordezkatuz. Hainbat mendetako zatiketa politikoaren ondoren, konkistaturiko herri bakoitzak bere hizkuntzan bilakaera berezia jasan zuen eta, honela, eskualde batean mintzaturiko latina ulergaitza zen beste eskualdeetako jendearentzat. Bilakaera ezberdin honen bidez latina hainbat hizkuntza ezberdin bihurtu zen, erromantze, erromaniko edo neolatindar deituak diren hizkuntzak. Hauek dira: italiera, sardiniera, erretiera, proventzera, frantsesa, katalana, gaztelania, galego-portugesa eta errumaniera.

Ez dago neolatindar hizkuntzarik italierak hainbat dialekto duenik. Hinbeste ziren aldakiak ezen ehunka kontatzen baitziren (Boccaccioren ipuin bat 700 dialektotara itzuli nahi izan zen).

Hasiera batean italiera X. m.ko dokumentu idatzietan agertu zen, dokumentu latinoetan txertatutako ohar eta testu txikien forman, hala nola, auziak, poesia etab. Oso denbora luzean ez zen izan idazteko eta mintzatzeko estandarrik eta idazleek bakoitzak bere eskualdeko dialektoa baliatzen zuen. Frantziaren menpean zegoen Ipar Italian, frantsesa eta okzitaniera ziren hizkuntza literarioak. XIII. m.an Dante Alghieri (1265-1321), Petrarca eta Boccaccio idazleek iparraldeko beren dialektoa sustatu zuten, Florentziako toskanera –la lingua fiorentine– hizkuntza literario bezala. XIV. m.an toskanera jada Italia osoko elkarte politiko eta kulturaletan erabiltzen zen, nahiz eta latinak iraun  gailen hizkuntza literario bezala XVI m.ra arte. XV. eta XVI. m.etan latina eta italiera biak erabili ziren testu tekniko eta zientifikoetan.

 

Gaur Toskanako dialektoa dago Italiako hizkuntza ofizial bezala onartua. Italiako eskualde bakoitzak badu bere dialektoa, batzuk gainera italiar estandarrarekiko oso ezberdinak eta beren artean ulertezinak. Siziliar dialektoa, adibidez, hizkuntza bereizitzat kontsideratzen da eta badu bere tradizio literarioa, italierarena baino zaharragoa gainera.

XVI. m.az gero, italiera jakitea fintasun eta dotoreziaren seinalea zen. Miltonek literatur hizkuntza bezala erabili zuen, Karlos V.ak eta Frantzisko I.ak ere mintzatzen zuten, Ingalaterrako Elisabet erreginak gutunak idazten zituen, eta Montaigne-k bidaia-egunkari bat idatzi zuen italieraz.

XIV m.tik 1870era arte, herrialdea interes kontrajarri ezberdineko estatu, estatutxo eta hiritan zatitua zegoen beti, harik eta 1861ean batasuna burutu eta toskanera erabat nagusitu zen arte.

Latinaz gainera, badu italierak hizkuntza gehiagoren elementurik: historiaurreko garaitik (latinaz aurretik) hainbat hitz; gehiago jatorriz zeltikoak eta germanikoak; hegoaldean ugariak ditu elementu grekoak; badu arabiar hitzik, bereziki siziliar dialektoan; frantses, proventzera, gaztelania, katalan eta, azkenaldian, ingelesetik hitz asko eta asko ditu bereganatuak.

 

 

 

Dokumentu zaharrena VIII. m.aren hondarrekoa da: L’Indovinello veronesse (Veronako asmakizuna), itzultzeko arazoak bakarrik planteatzen dituen enigma. Italierazko lehen literatur monumentuak X. m.koak dira.  XIII. m.aren hondarrean Danteren jeinua nagusitu zen erraldoi. Jainkotiar Komedia-ko hizkuntza Italiako literatur hizkuntza bihurtu zen.

 

Errenazimenduko linguistikaren garaian, gutxienez 72 gramatika publikatu ziren italieraz, 55 frantsesez, 37 gaztelaniaz. Italierazko lehen gramatika, Regule lingue florentine (Florentziar hizkuntzaren arauak) tituluarekin Leon Battista Albertik (1404-72) idatzi zuen eta 1495ean publikatu.

 

 

HIZKUNTZA. Ezaugarri nagusiak.

Fonetika. A) Sistema bokalikoak 7 bokal toniko ditu: a, ę, , i, o, , u; 2 diptongo: ie, uo, azentua bigarren elementuan dutenak eta   a, e, i, o, u azentugabeak. B) Kontsonantismoaren fenomeno garrantzi-tsuenetakoak hots sabaikari frikariak dira: sci, sce, ci,ce, gi, ge, jada beheko latinetik sortuak. C) Italierako hitzak ia beti bokalez amaitzen dira: apokopea eta paragogea latinezko bi hitzekin ilustra daitezke: lat. amat ® ita. ama; lat. amant ® ita. amano. D) c eta cc, ondoren e edo i dutenean, [tch] ahoskatzen dira eta gainerakoetan [k].

 

Morfosintaxia. A) Genero neutroa galdu zuen italierak 3 izen-mota ditu eta -a, -e, -o amaierez bereizten dira (maskulinoak eta femeninoak), eta 2 adjektibo-mota: -o amaitzen direnak (femeninoak -a) eta -e amaitzen  direnak (bi generoentzat).  B) -o eta -e  amaitzen  diren izen eta adjektiboek plurala -i egiten dute eta -a amaitzen direnek -e egiten dute, latindar deklinabideko nominatiboa hartzen dutelako eta ez akusatiboa. C) gl multzoan g ez da ahoskatzen eta l leuna da, luzea eta oso adierazgarria. D) 3 aditz-joko mota daude (-are, -ere, -ire) baina irregularrak ugari dira. Pertsona, numeroa, denbora eta aspektua bereizten dituzte eta orainaldia, subjuntiboa, baldintzazkoa eta agintera moduetan. E) Italiar sintaxia oso konplexua da, aditzarena batik-bat, subjuntiboa eta infinitiboa erruz erabiltzen dituelako eta perifrasi denborazko eta modal ugari duelako. Solaserako 3 hizketa-molde ditu: hiketa, zuketa (voi erabiliz) eta kortesiazko 3. pertsona (lei erabiliz). F) Bertsogintzan, bertsoa silaben kopuruak zehazten du  eta azentu erritmikoen lekuak. G) Perpausaren ohiko ordena Subjektua + Aditza + Osagarriak dira.  H) Hona hemen italieraz lehenengo 10 zenbakiak: un/una (1), due (2), tre (3), quatro (4), cinque (5), sei (6), sette (7), otto (8), nove (9), dieci (10).

 

  

Idazkera. Latindar alfabetoa.

 

 

HISTORIA. Lengua indoeuropea de la familia románica, resultado del latín hablado en la región de Capua.

Uno de los grupos en que se divide la gran familia de las lenguas indoeuropeas es el grupo itálico, del cual se conocen tres lenguas principales: el latín, el osco y el úmbrico. El italiano es una de las lenguas romances, cuya base principal es el latín vulgar.

Al extender Roma sus dominios políticos por la conquista, también se propagó el latín que sustituyó a las hablas primitivas de las regiones conquistadas. Al cabo de unos siglos de desmembración política, cada pueblo conquistado sufrió en su lenguaje una evolución particular, de modo que el latín hablado  en una región no era inteligible para los habitantes de las otras. De esta diversa evolución, el latín se dividió en diferentes lenguas, llamadas románicas, romances o neolatinas. Éstas son: italiano, sardo, rético, provenzal, francés, catalán, castellano (hoy español), gallego-portugués y el rumano.

 

Ninguna lengua neolatina ofrece un aspecto tan diversificado en sus dialectos como la italiana. Eran tantas las variedades que se cuentan por centenares (un cuento de Boccaccio se intentó traducir a unos 700 dialectos).

El italiano inicialmente apareció en documentos escritos durante el s. X en forma de notas y pequeños textos insertados en documentos latinos como pleitos, poesía, etc. Durante un extenso período no hubo estandar escrito ni hablado y los escritores empleaban sus propios dialectos regionales. En el norte de Italia, gobernado por Francia, el francés y el occitano eran empleados como lenguas literarias. En el s. XIII escritores como Dante Alighieri (1265-1321), Petrarca y Boccaccio popularizaron su dialecto del norte, el toscano de Florencia  –la lingua fiorentine– como lengua literaria. En el s. XIV el dialecto toscano era ya utilizado en círculos políticos y culturales en toda Italia, aunque el latín permaneció como lengua literaria preeminente hasta el s. XVI. Durante los siglos XV y XVI tanto el latín como el italiano eran usados  en textos técnicos y científicos.

Hoy el dialecto toscano es reconocido como la lengua italiana, lengua oficial en Italia. Cada región italiana posee su propio dialecto, algunos de ellos muy distintos al estandar italano y son ininteligibles entre sí. El dialecto siciliano, por ejemplo, es reconocido como lengua separada y posee su propia tradición literaria, incluso más antigua que la italiana misma. 

A partir del s. XVI, saber italiano es signo de refinamiento y de distinción. Milton lo usa como lengua literaria, lo hablan Carlos V y Francisco I, la reina Isabel de Inglaterra escribe cartas, y Montaigne redacta un diario de viajes en italiano.

 

Desde el s. XIV hasta 1870 el país estuvo continuamente dividido en estados, estadillos y ciudades  con intereses opuestos, hasta que en 1861 se llevó la unidad y se impuso la variedad toscana.

Además del latín, no faltan en el italiano elementos procedentes de otros idiomas: de la época prehistórica (anterior al latín) unos pocos vocablos; más numerosos son los de origen céltico y germánico; en la Italia meridional son abundantísimos los elementos griegos; también mantiene voces árabes, sobre todo en el dialecto siciliano; posee gran número de voces de origen francés, provenzal, castellano, catalán y, últimamente, del inglés.

El documento más antiguo es un texto corto de finales del s. VIII: L’Indovinello veronesse (La adivinanza de Verona), un enigma que solo plantea problemas para traducción. Los primeros monumentos literarios del italiano datan del s. X. Hacia finales del s. XIII campea gigantesco el genio de Dante. La lengua de la Divina Comedia se convierte en la lengua literaria de Italia.

En el período de la lingüística renacentista, se publicaron por lo menos 72 gramáticas del italiano, 55 de la lengua francesa, 37 de la lengua castellana. La primera gramática italiana  con el título latino Regule lingue florentine (Reglas de la lengua florentina) fue escrita por Leon Battista Alberti (1404-72) y publicada en 1495.

 

LENGUA. Principales características.

Fonética. A) El sistema vocálico consta de 7 vocales tónicas: a, ę, , i, o, , u; 2 diptongos: ie, uo, acentuados en el segundo elemento y las vocales átonas: a, e, i, o, u. B) Uno de los hechos más importantes del consonantismo es la existencia de sonidos palatales fricativos: sci, sce, ci,ce, gi, ge, nacidos de los sonidos desarrollados ya en el bajo latín. C) Las palabras italianas terminan casi siempre en vocal; los fenómenos apócope y paragoge se pueden ilustrar con dos vocablos latinos: lat. amat ® ita. ama; lat. amant ® ita. amano. D) La c y cc, seguidas de e, i se pronuncian [tch], y [k] en los demás casos.

Morfosintaxis. A) El italiano, que perdió el género neutro, posee 3 clases de nombres, que  se  distinguen  por su terminación en -a, -e, -o (masculinos y femeninos) y dos clases de adjetivos: los terminados en -o (femenino en -a) y los terminados en -e (para los dos géneros).  B) El plural de los nombres y adjetivos terminados en -o, -e se forma en -i, mientras que los terminados en -a lo forman en -e, porque toman el nominativo de las declinaciones latinas y no el acusativo. C) En el grupo gl la g no se pronuncia, mientras la l es suave, larga y muy expresiva. D) Los verbos se dividen en 3 conjugaciones (-are, -ere, -ire) pero son numerosos los irregulares. Distinguen persona, número, tiempo y aspecto y modo indicativo, subjuntivo, condicional e imperativo. E) La sintaxis italiana es compleja, sobre todo la verbal, por el empleo extenso de los modos subjuntivo e infinitivo y por la frecuencia de perífrasis temporales y modales. Para dirigirse a alguien, dispone de 3 giros: el tuteo, el voseo (con “voi”) y la tercera persona  de cortesía: “lei”. F) En la versificación, el verso es definido  por el número de sus sílabas y por el lugar de los acentos rítmicos. G) El orden habitual de la oracióbn es Sujeto + Verbo + Complementos. H) Los 10 primeros números en italiano son: un/una (1), due (2), tre (3), quatro (4), cinque (5), sei (6), sette (7), otto (8), nove (9), dieci (10).

Escritura. Alfabeto latino.

 

 

GRAMATIKAK, METODOAK, ESKULIBURUAK

 INICIACIÓN A EL ITALIANO, Tomo I, Eurovox, Madrid, 1971.

INICIACIÓN A EL ITALIANO, Tomo II, Eurovox, Madrid, 1971.

INICIACIÓN A EL ITALIANO, Vocabulario, Eurovox, Madrid, 1971.

 

*******

 GRAMÁTICA ITALIANA, Curso Superior,  Francisco de Barcelona,  Moll, 21x15, 194 or., Palma de Mallorca, 1939.

GRAMÁTICA ITALIANA, Primer Curso, 9ª edición,  Francisco de Barcelona,  Moll, 21x15, 194 or., Palma de Mallorca, 1959.

GRAMÁTICA ITALIANA, Primer Curso,  Francisco de Barcelona,  Moll, Urterik gabe.

 *******

 GRAMÁTICA SUCINTA DE LA LENGUA ITALIANA, Método Gaspey-Otto-Sauer, Julio Groos,  Luigi Pavia, 197 or., Barcelona, 1924.

GRAMÁTICA SUCINTA DE LA LENGUA ITALIANA, Método Gaspey-Otto-Sauer, Herder - Groos,  Luigi Pavia, 20x12, 196 or., Barcelona, 1991.

 *******

 ¿QUIERE VD SABER ITALIANO EN 10 DÍAS? Métodos Roberston, 14x8,5, 279 or., Barcelona, 1956.

¿QUIERE VD SABER ITALIANO EN 10 DÍAS? Métodos Roberston, 14x8,5, 279 or., Barcelona, 1961.

¿QUIERE VD SABER ITALIANO EN 10 DÍAS? Métodos Roberston, 14x8,5, 279 or., Barcelona, 1984.

 *******

****

*

 CURSO DE ITALIANO, Volumen 3, Audiovisual, Interactivo, Programado, Planeta Agostini, 26x19,5, 288 or.,  Barcelona, 1988.

EL ITALIANO EN 3 SEMANAS, nuevo método para aprender a hablarlo y escribirlo solos y sin esfuerzo en sólo 21 días, vocabulario con las 1.396 palabras más usadas, Colección Lengua Española e Idiomas, Valerio Zecchini, ed. de Vecchi, 20,5x14, 158 or., Barcelona, 1990.

EL ITALIANO SIN MAESTRO,  Benedetto Colarossi, Método Doppelheim, 20x13, 155 or., Barcelona,  Urterik gabe.

GRAMÁTICA DE LA LENGUA ITALIANA, Con ejercicios y lecturas, Edukia: I. Ortografía y fonología.  Del alfabeto. Grupos consonánticos. División de las sílabas. Apócope y elisión. Del acento. De la puntuación. II. Morfología. Del artículoa. Artículo contracto. Sentido partitivo. Verbos auxiliares: essere y avere. Manera de traducir haber impersonal. Del nombre. Formación del plural. Verbos incoativos. Pronombrea personales. Ne, partícula ppronominal. Partículas adverbiales, ci, vi. Pronombres y adjetivos posesivos. Verbos irregulares de la primera, segunda y tercera conjugaciones, reflexivos. Acentuatuwaciones de los verbos regulares, Pierina Moletta, 21,5x16,5, 325 or., Barcelona, 1946.

GRAMÁTICA ITALIANA, Con notas sintácticas y selección literaria, 1º, 2º 3º curso del bachillerato, 2. edizioa,  A. Fantucci eta M. Ballesteros, 19x13, 295 gehi V or., Año de la Victoria, Madrid, 1939.

GRAMÁTICA ITALIANA DEL SIGLO XX, Ed. Bosch,  Dr. Camilo Llovera Majem, 4. edizioa, 21,5x13,5, 609 or., Barcelona, 1962.

GRAMMATICA PRATICA DELLA LINGUA ITALIANA, Poltsikorakoa,  Giorgio Duse, 268 or., Milano, 1974.

IL NOSTRO IDIOMA, Gramática italiana con nozioni di stilistica e di metrica, Terza edizione,  Pasquale Leonetti, 19x13, 327 or., Napoli, 1935.

ITALIAN, Through Pictures, U.S.A., 1955.

ITALIENISCHE KONVERSATIONS-GRAMMATIK, Sauer, Lehrbücher, methode Gaspey-Otto-Sauer, Julius Groos,  20x13, Heidelberg, 1906.

LA LENGUA ITALIANA,  A. Roncari eta C. Brighenti, 253 or., Verona, 1942.

LENGUA ITALIANA, Para estudiantes de habla española, Lecturas, gramática, ejercicios,  Lucio Ambruzzi, 19x13, 331 or., Torino, 1937.

LIBRO ITALIANO,  Berlitz, 78, ed. Paris, 1956.

L’ ITALIEN SANS PEINE, Par  A. Chérel, Assimil, 18x11, 405 or., Paris, 1957.

MÉTODOS DE AHN, Italiano completo, 1er curso de italiano, Traducido por D. Francisco Mª Rivero, 107 or., Madrid, Urterik gabe.

NOVISIMA GRAMATICA ITALIANA, Edukia: I. Prosodia. El alfabeto. Vocales y consonantes. Consonantes dobles. II. Ortografía. III. Morfología. Artículos determinados e indeterminados. Las preposiciones a, di, da, in, con, su, per, tra y fra. El verbo y las conjugaciones. Verbos auxiliares avere, essere. Verbos en -arre, -orre, -urre. El pronombre. El adjetivo. El adverbio y las locuciones adverbiales. La conjunción. La interjección. Lecturas, poesías, vocabulario, Alfredo Petroccione, Editorial Románica, 19x14, 295 or., Madrid, Urterik gabe.

YO HABLO ITALIANO, Manual de conversación, Avallardi,  Patrizia Faggion, Milano, 1996.

Literatura

 HISTORIA DE LA LITERATURA ITALIANA, Ed. Atlas,  Mario Penna, 19,5x12. 331 or., Madrid, 1944.

 

HIZTEGIAK, LEXIKOAK

 

 CARLO BOSELLI

ITALIANO-SPAGNOLO  / SPAGNOLO-ITALIANO, Carlo Boselli, 1956.

SPAGNOLO-ITALIANO / ITALIANO-SPAGNOLO,  Carlo Boselli, Tip, Garzanti, Milano, 1956.

SPAGNOLO-ITALIANO E VICEVERSA, Nuova edizione corretta e aumentata, Carlo Boselli, Garzanti Editore, 12x7,5, 499 or., Milano, 1939.

WŁOSKO-POLSKI / POLSKO-WLOSKI, Anna Jedlińska 14x10, 186 or., Warzawa, 1987.

CAYETANO FRISONI

 ITALIANO-ESPAÑOL  / ESPAÑOL-ITALIANO, Parte italiana-española, Cayetano Frisoni, Ed. Ulrico Hoepli, 17x11, 1118 or., Milano, 1917.

ITALIANO-SPAGNUOLO, Caetano Frisoni, Ed. Hoepli, Milano, 1974.

SPAGNOLO-ITALIANO, Caetano Frisoni, Ed. Hoepli, Milano, 1971.

 

 *******

****

*

ENGLISH-ITALIAN, Poltsikorakoa, Conversation Dictionary,   Italian-english vocabulary and a grammatical appendix, Nutt’s Conversation Dictionaries, 10,5x7, vi + 424 or., London, 1894.

ESPAÑOL-ITALIANO, Sopena, edición fuera de comercio, José Ruiz de Arcaute, 17x10, 208 or., Barcelona, 2091.

ESPAÑOL-ITALIANO / ITALIANO-ESPAÑOL, Diccionario del verano, Tiempo, Director: Juan Lago, 9,5x12,5, 125 or., Barcelona, 1986.

ESPAÑOL-ITALIANO / ITALIANO-SPAGNOLO, Diccionario Collins Pocket, Grijalbo, Eleanor Londero, 18x11,5, 416 or., Barcelona, 1989.

FRANÇAIS-ITALIEN / ITALIEN-FRANÇAIS, Dictionnaire Europa, Larousse, 10,5x7, 352 or., Berlin, 1960.

FRANÇAIS-ITALIEN / ITALIEN-FRANÇAIS, Maxi-poche, référances, 18x11, 419 or., France, 2003.

GRANDE DIZIONARIO ITALIANO-FRANCESE, Nuova edizione, notabilmente corretta, migliorata ed accresciuta, Tomo secondo, Abate Francesco d’Alberti di Villanova, 30,5x22,5, 1076 or., Milano, M.DCCC.XLII.

GRECO ANTICO, Italiano-greco antico / greco antico-italiano, 12.000 lemmi, 20.000 traduzioni con un glossario di mitologia greca, D+-Dizionari plus, Avallardi, 14,5x10,5, 558 or., Milano, 2000.

INGLESE / ITALIANO, Dizionario, Parte seconda, Edizione Fuori commercio, DeAgostini, A cura di Rosa Anna Rizzo e di Adriana Bertoni Galassi, 15x9,5, 360 or., Novara, 1996.

ITALIANO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-ITALIANO, M.L. Bonelli, Dizionari Holls Capitol, Urterik gabe.

ITALIANO-ESPAÑOL / SPAGNOLO-ITALIANO, Emilio M. Martínez Amador, Ramón Sopena, 25,5x21,5, 1434 or., Barcelona, 1976.

ITALIANO-ESPAÑOL / ESPAÑOL-ITALIANO, Collins Gem, Grijalbo, Eleanor Londero, 11x8, 304 or., Barcelona, 1998.

ITALIANO-ESPAÑOL, Ramón Sopena, Barcelona, 1992.

ITALIANO-FRANCESE / FRANÇAIS-ITALIEN, Larousse, Collection Adonis, Giuseppe Padovani, 11x8, 260 +257 or., Paris, 1947.

ITALIANO-INGLESE / INGLESE-ITALIANO,  Nuova edizione, Collins Mondadori, 11,5x8, 319 or., Glagow, 1994.

ITALIANO-SPAGNOLO E SPAGNOLO-ITALIANO, Parte italiana - spagnola, 80.000 vocaboli e modi di dire, S. Carbonell, 22x15, 839 or., Milano, 1964.

ITALIANO-SPAGNOLO / ESPAÑOL-ITALIANO, Dic. de bolsillo, Lexicón Sopena, José Ruiz de Arcaute, Barcelona, 1988.

ITALIEN-FRANÇAIS ET FRANÇAIS-ITALIEN, J. Bloncourt-Therselin, Éditions Garnier Frères, 11,5x8, 524 or., Paris, 1957.       

TEDESCO-ITALIANO, 13.000 vocaboli, Editrice Bietti, Printed in Italy, 4,5x3,5, 662 or., Milano, 1938.

WŁOSKO-POLSKI / POLSKO-WLOSKI, Anna Jedlińska, 14x10, 186 or., Warszawa, 1987.

VOCABOLARIO ITALIANO, E LATINO, Per uso delle Scuole di tutti gli Stati del Piemonte, Preffo Gian-Maria Lazzaroni, All’ Infegna della Sacra Scrittura, con licenza de superiori, e privilegio, 23x18, 726 or., + Giunta de’ nomi delle principali Provincie, Città, Caftella, de’ Monti, Fiumi, Laghi, ec. e delle Favole de’ Poeti, 56 or., Il Fine, Johannes Antonius Mozzatus fummo ftudio ac diligentia emendavit, in Venezia, CIɔ IɔCC XXXV.

 oOo

DIZIONARIO DEL DIALETTO VENEZIANO, Giuseppe Boerio, seconda edizione aumentata e corretta, aggiuntovi L' Indice Italiano Veneto, ristampa anastasica dell' edizione originale del 1856, già promesso dall' autore nella prima edizione, Venezia, 28,5x19,5, 824+152 (Indice Italiano-Veneto), Milano, 2006

 ITALIAR ALFABETOA

ITALIAN ALPHABET

 

Italiar alfabetoa alfabeto latindarraren aldaera bat da.

Italian alphabet is a variant of the Latin alphabet.

 

Letra         

Izena

 

IPA

 

Diakritikoak

A, a

a

/a/

à

B, b

bi

/b/

 

C, c

ci

/k/ edo /tʃ/

 

D, d

di

/d/

 

E, e

e

/e/ edo /ɛ/

è, é

F, f

effe

/f/

 

G, g

gi

/ɡ/ edo/dʒ/

 

H, h

acca

mutua

 

I, i

i

/i/ edo/j/

ì, í, î

L, l

elle

/l/

 

M, m

emme

/m/

 

N, n

enne

/n/

 

O, o

o

/o/ edo /ɔ/

ò, ó

P, p

pi

/p/

 

Q, q

cu

/k/

 

R, r

erre

/r/

 

S, s

esse

/s/ edo /z/

 

T, t

ti

/t/

 

U, u

u

/u/ edo /w/

ù, ú

V, v

vi edo vu

/v/

 

Z, z

zeta

/ts/ edo  /dz/          

 

 

 

Italiar alfabetoa / Italian alphabet (alfabeto italiano)

A a

B b

C c

D d

E e

F f

G g

H h

I i

L l

M m

a

bi

ci

di

e

effe

gi

acca

i

elle

emme

N n

O o

P p

Q q

R r

S s

T t

U u

V v

Z z

 

enne

o

pi

cu

erre

esse

ti

u

vi/vu

zeta

 

 

Italiar ahoskera / Italian pronunciation

 

 

Testu-lagina italieraz / Sample text in Italian

 Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

 Itzulpena / Translation

 

 

Gizon-emakume guztiak aske jaiotzen dira, duintasun eta eskubide berberak dituztela; eta ezaguera eta kontzientzia dutenez gero, elkarren artean senide legez jokatu behar dute.

(Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsaleko 1. artikulua)

 

 

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
(Article 1 of the Universal Declaration of Human Rights)